ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกี่ยวข้อง

เชิดชู 2 สตรีดีเด่นของชาติ ในโครงการดีเด่นของชาติ ครั้งที่ 24 เมษายน 23, 2014

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/100325

วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ พร้อมด้วย ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลักสำนักนายกฯ,อัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผอ.สนง.เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมเป็นประธานในการมอบโล่พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลหน่วยงานในโครงการดีเด่นของชาติ ครั้งที่ 24

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “โครงการดีเด่นของชาติ ครั้งที่ 24 ประจำพุทธศักราช 2556” โดยในปีนี้ได้สตรีเก่งที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ถึง 2 คน  คือ แสงเดือน จันทร์นวล บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ และ วนิดา พึ่งสุนทร บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ซึ่งทั้ง 2 คน ล้วนมีภารกิจและเกียรติประวัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ควรค่าแก่การเผยแพร่ให้สังคมได้ตระหนัก เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ต่อไป โดยภายในงาน พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลักสำนักนายกรัฐมนตรี และ อัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมเป็นประธานในการมอบโล่พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวงร.9  กรุงเทพมหานคร

แสงเดือน จันทร์นวล บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2556

แสงเดือน จันทร์นวล บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2556 ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี 2512 เริ่มต้นจากการสืบทอดภูมิปัญญาการทำผ้าไหม จากคุณตาตุ้มทอง จีนไทสง และคุณแม่ประจวบ จันทร์นวล ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มทอผ้า ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านนาโพธิ์ โดยการมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น นั่นก็คือ “ผ้าไหม” ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้การทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน เนื่องด้วยการทำนาของชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้ง ความมุ่งมั่นยึดมั่นในอุดมการณ์ของเธอ ทำให้เกิดชุมชมที่เข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคงและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

วนิดา พึ่งสุนทร บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำปี 2556

วนิดา พึ่งสุนทร บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำปี 2556 สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2505 และเริ่มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมแบบประเพณี มีผลงานกว่า 90 ผลงาน เป็นแบบอย่างของการนำความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโบราณตั้งแต่สมันสุโขทัย อยุธยา และรัตโกสินทร์มาปรับใช้ให้เป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี ที่แสดงพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในปัจจุบันนอกจากนั้น อ.วนิดา ยังได้ทำงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด เป็นผู้ที่ทำงานอุทิศตนรับใช้สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของ ม.ศิลปากร

 

ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของ วนิดา พึ่งสุนทร

แสงเดือน จันทร์นวล  ผู้ส่งเสริมให้การทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน

แสงเดือน จันทร์นวล  ผู้ส่งเสริมให้การทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน

 

“เอเชีย สารวัตรห่วงหัว” ชวนเซเลบใจบุญ รณรงค์ให้พ่อ-แม่ สวมหมวกกันน็อคให้ลูก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/100313

วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

จุลพยัพ ศรีกาญจนา ประธานคณะกก.และกก.ผจก. บมจ. เอเชียประกันภัย 1950, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร, อภินรา ศรีกาญจนา ผช.กก.ผจก.ฝ่ายกิจการองค์กร บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 , นพ. แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมถ่ายภาพกับเหล่าเซเลบริตี้ที่มาร่วมงาน อาทิ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุลฯ, อภิชาติ – ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ กับบุตรชาย น้องธีธี-ธีทัต ลีนุตพงษ์, ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, สณิชาวรินทร์ เบิกอรุณรุ่ง และ สมประสงค์ – บัวชมพู สหวัฒน์ กับบุตรชาย น้องแมตต์-สมโชติ หวัฒน์

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จับมือกับ ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จัดทำโครงการเพื่อสังคม “เอเชีย สารวัตรห่วงหัว” รณรงค์ให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อคให้เด็กทุกครั้งก่อนซ้อนมอเตอร์ไซค์ เพื่อรักษาชีวิตลูกน้อย โดยเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเซเลบริตี้ใจบุญที่มาร่วมงานคับคั่ง อาทิ ดิศพงษ์ ดิศกุล ณ อยุธยา, สิทธานต์ สีนะวัฒน์,ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์, รักพงศ์ จันทรมังกร, ฐิตวัฒน์ วัชโรทัย, พราวพุธ ลิปตพัลลภ, ปวีณลักษณ์ ลิมปิชาติ, พริม-ริตา จิรา และ  ณิชาบูล นาคาศัย ห้องรอยัลมณียา ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

จุลพยัพ ศรีกาญจนา ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจประกันภัยวินาศภัยมายาวนาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องประกันภัยทุกประเภท  โดยเฉพาะประกันภัย มอเตอร์ไซด์ 3 + (พลัส) ซึ่งเราเป็นผู้ริเริ่ม ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาสถิติการเกิดอุบัติบนท้องถนนพบว่าคนไทยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะมากที่สุดถึง 26 ล้านคัน ขณะที่อุบัติที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกว่าร้อยละ 80 มาจากมอเตอร์ไซด์ล้วน แต่เด็กกลับได้รับการป้องกันด้วยการสวมหมวกกันน็อคเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ถือว่าน้อยมาก โครงการ “เอเชีย สารวัตรห่วงหัว” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนภาพเอกชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระตุ้นจิตสำนึกให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาให้ความสำคัญกับการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก เพื่อช่วยชีวิตลูกน้อยอย่างจริงจัง

ม.ร.ว.ดำรงดิศ- ดิศพงษ์ ดิศกุลฯ

ด้าน อภินรา ศรีกาญจนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาระกิจโครงการในปีแรก ตั้งเป้าแจกหมวกกันน็อคเด็ก 100,000 ใบ (1 แสน) ทั่วประเทศ พร้อมออกโรดโชว์รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการสวมหมวกกันน็อค ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันชิงรางวัลค้นหาโรงเรียนหมวกกันน๊อค 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมอบหมายหน้าที่ “สารวัตรนักเรียน” คอยตรวจตราและดูแลกันเอง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ไปถึงผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายที่แข็งแรง ในการปลูกจิตใต้สำนึกระยะยาว โดยมีเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจสูงสุดถึง 100,000 บาท

จุลพยัพ ศรีกาญจนา, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร, อภินรา ศรีกาญจนา, นพ. แท้จริง ศิริพานิช

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ชมรมคนห่วงหัว จัดตั้งขึ้นมาภายใต้แนวคิด “รักวัวให้ผูก รักลูกให้สวมหมวกกันน็อค” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย เน้นไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ความร่วมมือในโครงการ “เอเชีย สารวัตรห่วงหัว” ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคธุรกิจเอกชนหันมาเป็นอีก 1 แรงพลักดันสำคัญที่ช่วยกระตุ้นปัญหานี้ ให้สังคมไทยได้ตื่นตัวและเข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา, ณชนก รัตนทารส- ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, อภินรา- จุลพยัพ ศรีกาญจนาและ พลอยพยัพ ศรีกาญจนา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นจิตสำนึกให้มีการสวมหมวกกันน็อคเพื่อรักษาชีวิตเด็ก  เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “เอเชีย สารวัตรห่วงหัว” โดย เอเชียประกันภัย โทร 02 -869-3399 ต่อ 1561 เว็บไซด์ www.asiainsurance.co.th  หรือ ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ โทร 02-575-0044 เว็บไซด์ http://www.ddd.or.th

พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา , จุลพยัพ ศรีกาญจนา, เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา,อภินรา-พลอยพยัพ ศรีกาญจนา

พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา , จุลพยัพ ศรีกาญจนา, เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา,อภินรา-พลอยพยัพ ศรีกาญจนา

โทชิกิ โยโกตะ, ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์, ร.ต.ท.ฐิตวัฒน์ วัชโรทัย, รักพงศ์ จันทรมังกร

สมประสงค์ – บัวชมพู สหวัฒน์ กับบุตรชาย น้องแมตต์-สมโชติ หวัฒน์ และ อภิชาติ–ม.ล. พลอยนภัสลีนุตพงษ์ กับบุตรชาย น้องธีธี-ธีทัต ลีนุตพงษ์

 

Quote of the week : ริฮานนา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/100307

วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

Quote

                “ทำให้ฉันเจ็บด้วยความจริง อย่าทำให้ฉันสบายใจด้วยการโกหก”

ริฮานนา

 

คุณแหน : 23 เมษายน 2557

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/100302

วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

●● สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงาน “ศิริราชเดิน-วิ่งผสานชุมชน ครั้งที่ 8” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27 เม.ย. 05.30 น. ณ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์…

●● หลังทรงประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้เมื่อ 26 มี.ค. ทำให้กระดูกหักมีอาการประชวรสาหัส เข้าพักรักษาองค์ที่ห้อง ICU รพ.ศิริราช เรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ รพ.ศิริราช สิริพระชันษา 80 ปี สวดพระอภิธรรมพระศพ ณ ศาลากวีนฤมิตร (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส 21-27 เม.ย. เวลา 19.00 น…

●● คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์, คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ และ อารยา อรุณานนท์ชัย คณะกก.มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จะไปชมการแสดงละครเพลง ซูสีไทเฮา เพื่อถวายกำลังใจแด่องค์ประธาน 26 เม.ย…

●● สมาคมนิยมไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้ร่วมสนใจประกวดร้องเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เด็กไว้ผมจุก ผมแกละ และผมโก๊ะ งาน “สัปดาห์นิยมไทยหัวใจรักชาติ” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ดูรายละเอียดได้ที่ http://niyoomthai.or.th….

●● ประยุทธ มหากิจศิริ,ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา,ดร.สมาน โอภาสวงศ์ และ วิชัย วลาพล เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาช่างภาพสื่อมวลชน 27 เม.ย. 10.00 น. รร.เอเชีย..

●● ครบ 72 ปีอรสา เจริญไทยทวี นัดล่วงหน้าชวนเพื่อนรัก ร่วมทำบุญเลี้ยงพระที่วัดราชบพิธ 18 พ.ค….

●● สวดพระอภิธรรมศพ บุญเรือน พงษ์บริบูรณ์ มารดา วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ถึง 26 เม.ย. ศาลา 28วัดธาตุทอง และพระราชทานเพลิงศพ 27 เม.ย. 16.00 น….

●● 24-25 เม.ย. ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” 24 เม.ย. 09.00 น. คอนเวนชั่น รามาการ์เด้นส์ และ 25 เม.ย. 10.00 น. ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สังคมไทย สังคมแห่งความซื่อตรง” ส่วนบ่ายโมง ฟังเสวนาเชิงวิชาการ “นักการเมืองที่ดี..ฤาจะมีแต่ในฝัน” โดย ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน,ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง,ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ กก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,สว.วันชัย สอนศิริ,สุขุมพงศ์ โง่นคำ กก.ปฏิรูปกฎหมาย และ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ดำเนินรายการ…●●

 

น้อง

 

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อบรมอาสาสมัครฯรุ่นแรกเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/100294

วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมอบรม “อาสาสมัครบริการวิชาการ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านงานอนุรักษ์ผ้าไทย รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โดยอาสาสมัครทั้ง ๒๒ คน ที่ผ่านการเข้ารับอบรมรุ่นแรกได้รับมอบเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวอาสาสมัครเพื่อที่ในอนาคตอาสาสมัครเหล่านี้จะได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย หัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมตลอดทั้งปี ในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไป โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ งานเสวนาเชิงวิชาการ เวิร์คช็อป และฝึกอบรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งจูงใจให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

“พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกสู่สากล และก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ การอบรมอาสาสมัครบริการวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจและใฝ่รู้เรื่องผ้าไทย ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และได้ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ให้กับเราด้วย ”

วิทวัส เกตุใหม่ เจ้าหน้าที่กิจกรรม “อาสาสมัครบริการวิชาการ” กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ให้ประโยชน์กับผู้ร่วมอบรม นอกจากการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย และการทำงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในขั้นตอนต่างๆ  ตั้งแต่การจัดทำข้อมูลของแต่ละนิทรรศการแล้ว ยังได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในงานด้านพิพิธภัณฑ์  ผู้เข้ารับการอบรมมีตั้งแต่ วิศวกร นักบัญชี นักศึกษา ฯลฯ แต่ก็สามารถนำชม และให้รายละเอียดในห้องจัดแสดงเบื้องต้นได้ โดยผ่านการอบรมเพียง ๓ สัปดาห์  การจะเป็นเจ้าหน้าที่บริการวิชาการของพิพิธภัณฑ์นำชมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝนและจดจำรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับฉลองพระองค์และวัตถุในห้องจัดแสดง

สำหรับระยะเวลาอบรมทั้งหมด ๔ ครั้ง ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม ครั้งแรกเป็นการปฐมนิเทศ โดย ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อยหัวหน้าโครงการฯ โดยมี วารุณี อาสาฬห์ประกิต บรรยายประวัติของหอรัษฎากรพิพัฒน์ และพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ รวมทั้งการจัดการในพิพิธภัณฑ์ และสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ ภัณฑารักษ์ ให้ความรู้ห้องจัดแสดงที่ ๓ ศิลปาชีพ : พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับห้องจัดแสดงที่ ๑ ราชพัสตราจากผ้าไทย  และห้องจัดแสดงที่ ๒ ไทยพระราชนิยม โดย ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อลิสา ใสเศวตวารี และ ศาสตรัตน์ มัดดิน ครั้งที่ ๓ เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเรื่องการจัดแสดงนิทรรศการประเภทผ้า รวมทั้งเรื่องงานอนุรักษ์ และงานทะเบียน ซึ่งถือเป็นแผนกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และพาเข้าชมพื้นที่การทำงาน ภายในห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ และห้องทะเบียน และครั้งสุดท้าย เป็นการทดสอบความรู้ในการนำชมนิทรรศการภายในห้องจัดแสดง รวมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริการวิชาการ โดย ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ภัณฑารักษ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

 

(ซ้าย) วารุณี อาสาฬห์ประกิต,ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ และ ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย 

หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้ความรู้

(อ่านต่อหน้า19)

 

ชี้แม่ให้นมบุตรกว่า 50% มักขาดสารอาหารส่งผลต่อการเลี้ยงดูลูกน้อย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/100272

วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นักวิชาการด้านโภชนาการเตือน คุณแม่ช่วงให้นมบุตรพบอาการ อ่อนเพลีย เหน็บชา เป็นตะคริว เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นเร็ว หรือเป็นแผลหายช้า แสดงว่ากำลังขาดสารอาหารที่จำเป็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประสิทธิภาพในการเลี้ยงดูลูกน้อย รวมถึงคุณภาพชีวิตในระยาว ต้องรีบปรับการบริโภคอาหารโดยด่วน

รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล

รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล นักวิชาการด้านโภชนาการระดับประเทศ กล่าวว่า“แม่รุ่นใหม่ทราบดีว่านมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูก ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยิ่งสูงขึ้นและนานขึ้น แต่แม่ชาวไทยกลับไม่ทราบว่ากำลังเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารบางชนิดในระยะให้นมบุตรเพียงประมาณ 30% ของความต้องการของร่างกาย เท่านั้น เพราะระยะให้นมบุตรร่างกายต้องการสารอาหารบางอย่างในปริมาณที่มากกว่าช่วงก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์เสียอีกเนื่องจากต้องใช้สารอาหารทั้งสำหรับตัวเอง และผลิตน้ำนมให้ลูก

“ผลสำรวจการบริโภคอาหารของหญิงให้นมบุตรโดยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าช่วงเวลาดังกล่าวแม่มีความเสี่ยงขาดสารอาหารเช่น แคลเซียม วิตามินเอ และวิตามินซีถึงเกือบร้อยละ 70ของปริมาณที่ควรได้รับ อีกทั้งควรได้รับสารอาหารได้แก่ เหล็ก  วิตามินบี 1 และ วิตามิน บี 2 เพิ่มอีกเท่าตัวด้วย ไม่เช่นนั้นจะบั่นทอนสุขภาพแม่ และกระทบต่อศักยภาพในการเลี้ยงดูลูกการขาดสารอาหารนั้นบอกไม่ได้จากรูปร่าง แม่จำนวนมากขาดสารอาหารทั้งๆที่มีรูปร่างสมส่วนและรับประทานอิ่มทุกมื้อ เพราะอาจได้พลังงานเพียงพอแต่ได้รับสารอาหารบางอย่างน้อยเกินไปสัญญาณเตือนที่จะรู้สึกได้ คือรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เป็นตะคริว เจ็บลิ้น ผิวหนังแห้งเป็นสะเก็ด ปรับการมองเห็นในที่มืดได้ช้าเป็นเหน็บชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นเร็ว ปากนกกระจอก เลือดออกตามไรฟัน แผลหายช้า เบื่ออาหาร และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่มองไม่เห็น เช่น โลหิตจาง และกระดูกพรุนในอนาคต”

รศ.ดร.ประไพศรี แนะว่าแม่ให้นมบุตรควรได้รับวิตามินเอมากกว่าปกติ 60% ด้วยการรับประทานไข่วันละ 1 ฟอง ตับสัปดาห์ละ 1-2 ช้อนกินข้าวและมะละกอสุก 200 กรัมต่อวัน และผักใบเขียวและแคลเซียม ควรได้รับอย่างน้อย 800 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งปกติจะได้รับอยู่เพียงประมาณ 30% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันเท่านั้น จึงควรเสริมด้วยการดื่มนมจืดทั่วๆไปวันละ 2 แก้วหรืออาจพิจารณานมสูตรเฉพาะหรือแคลเซียมเม็ด จึงจะได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของทั้งแม่และลูก

นอกจากนี้ แม่ในระยะตั้งครรภ์นั้น ก็ยังคงพบปัญหาแม่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอได้เช่นกันถึง แม้ว่าแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับโภชนาการดีกว่าระยะให้นมบุตร แต่จากผลการสำรวจโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ยังพบว่ามีความเสี่ยงได้รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอ เช่นแคลเซียม ธาตุเหล็ก และวิตามินเอ ซึ่งควรได้รับเพิ่มอีกอย่างน้อยประมาณเท่าตัว

ดังนั้นคุณแม่วันนี้ควรใส่ใจกับสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น เพราะบทบาทของแม่นั้นมีความสำคัญยิ่งใหญ่ต้องมีโภชนาการที่ดีเป็นรากฐานเพื่อสนับสนุนให้แม่ได้ดูแลอีก 1 ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ

 

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อบรมอาสาสมัครฯรุ่นแรก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/100271

วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

หนึ่งในตัวแทนผู้เข้าอบรม รุ่นแรก นที แก้วคำอ้าย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ดหัวหิน ผู้ที่มีความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับผ้าไทย ผ้าไหม และผ้าพื้นบ้าน เป็นเวลาร่วม ๒๐ ปี กล่าวว่า

“สำหรับการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้ความรู้มากมายที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการดูแลพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ รวมทั้งประทับใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พร้อมให้บริการเกินร้อย และมีความตั้งใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ สู่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นอกจากต้องการหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว ส่วนตัวมีความสนใจในเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักสะสมผ้าทอ มีทั้งผ้าของชาวล้านนา ลาว พม่า และเขาตั้งใจจะทำพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านที่เชียงใหม่ ดังนั้นการที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่ จึงทำให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ การจัดเก็บ การจัดแสดง และการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากในการนำไปต่อยอด เพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ในอนาคต”

การจัดอบรมอาสาสมัครวิชาการในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องผ้าไทย และการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และถือเป็นสมบัติของชาติที่อนุชนรุ่นหลังพึงรักษาให้สืบต่อไป

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) ๘๐ บาท นักเรียน/นักศึกษา ๕๐ บาท เด็กอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี ๕๐บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้าชมฟรี สำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สามารถใช้บัตรดังกล่าวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ หรือ http://www.queensirikitmuseumoftextiles.org

(แถวหน้าซ้าย) อลิสา ใสเศวตวารี,กิ่งกาญจน์ รักษ์มณี,ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย,วารุณี อาสาฬห์ประกิตและวิทวัส เกตุใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครบริการวิชาการรุ่นแรก ๒๒ คนที่ผ่านการอบรม

นที แก้วคำอ้าย ตัวแทนผู้เข้าอบรม