weather

All posts tagged weather

Storm warning for capital

Published สิงหาคม 29, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/national/Storm-warning-for-capital-30242023.html

WEATHER

RESIDENTS in Greater Bangkok were warned yesterday to watch out for rainstorms throughout 80 per cent of the capital and its suburbs until tomorrow.

A powerful monsoon was passing over the lower North, Central and East regions, bringing heavy downfalls to 80 per cent of the country.

Sanya Chenimit, deputy city clerk, said that although precipitation on Wednesday reached 59 millimetres, many areas suffered from inundation on Wednesday because although the precipitation was not huge, the first 100mm in those areas it could not be drained away fast enough.

Chaeng Wattana Road with high floods and traffic jams was a low-lying area, so the city brought in pumps to clear the area.

Precipitation in Bangkok so far this year has been only 550mm – far from 1,000mm last year – while the northern run-off was not so huge, he said, affirming that the city was monitoring the weather closely. Pol Maj-General Jirasan Kaewsaengake, commander of the Traffic Police, urged motorists to plan their trips well in advance and drive carefully.

People can get traffic updates from the 1197 hotline or report accidents to it around the clock.

In case of constant rain, motorists should avoid low-lying and flood-prone flashpoints in the metropolitan area, especially Chaeng Wattana Road, the Sukhumvit-Theparak intersection, the Bearing-Samrong section of Sukhumvit Road, and Phuchao Saming Prai Road.

Low rain spurs fear of drought

Published สิงหาคม 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/national/Low-rain-spurs-fear-of-drought-30241682.html

WEATHER

Crops in paddy fields in Chaiyaphum province are withering because of water shortages. Farmers say the drought has already hit more than 100,000 rai of fields while local authorities report that raw water supplies are running low.

Crops in paddy fields in Chaiyaphum province are withering because of water shortages. Farmers say the drought has already hit more than 100,000 rai of fields while local authorities report that raw water supplies are running low.

Officials praying for a wet October, with levels in some dams very low

Despite being in the middle of the wet season, there are already fears of drought in the North, as the volume of rain has been unseasonably low, leaving two key dams in the region partially empty. In addition, the unusually infrequent rains in the Northeast are causing the same problem with water reservoirs in the region.

The situation in the Northeast province of Nakhon Ratchasima is worse than in Tak and Uttaradit, where Bhumibol Dam and Sirikit Dam are located respectively, as the release of water from the dams would be heavily limited due to a lower level of rain in October.

October is usually peak of the wet season in Thailand.

The situation in the Central region is slightly better, where the volume of rainwater is not very low in most areas, including Kanchanaburi where Srinagarindra and Vajiralongkorn dams are located. These dams will still be able to release enough water for irrigation by the year’s end, provided the volume of rain remains constant, Thanarat Phummakasikorn, director of Srinagarindra Dam, said.

Phisut Chokekhatiwat, director of Tak’s Bhumibol Dam, said the reservoir contained a little over 100 million cubic metres of water at a time when the amount is usually three times higher.

Suthep Lertsrimongkhol, director of Sirikit Dam in Uttaradit, described the situation as “worrying”, saying that the water level of his dam was at 13 per cent of full capacity, which would not be sufficient to irrigate farms if there is no significant rainfall.

Last year, Bhumibol Dam had 4,431 cubic metres of water at this time of the year, compared to 4,251 cubic metres this year, Phisut said.

“If this continues, the Royal Irrigation Department [RID], which operates all government dams, will have to ask farmers to skip their off-season farming,” he said.

Low releases a risk to fish farms

Ubolrat Dam in the northeastern province of Khon Kaen has released less water than normal, Phinyo Thongsing said. Phinyo is director of the Ubolrat Dam and also supervises all hydropower dams in the region.

This dam is only about 27 per cent full due to the lack of rains, and is only able to release some 2 million cubic metres a day, compared its regular rate of 3 million cubic metres, he pointed out.

Meanwhile, Phisut said the insufficient release of water could also mean that seawater flow into rivers or estuaries in lower regions, which in turn would damage fish farms and affect the production of tap water. The shortage will be most felt in January or February, when the rains stop and sea levels rise.

Suthep said normally Sirikit Dam reached 6 billion units of water, which was enough for farming, but this year, the dam will have no more than 4 billion units from now until late October when the wet season ends.

The two dams, which also produce hydropower, are key water storage resources for the entire Mae Ping River basin in the North.

RID will be meeting soon to discuss possible management of water resources in case of drought.

The Mae Ping is one of the four tributaries of the Chao Phya River and contributes greatly to the water volume used in the Central region, which is the country’s key farming area. Insufficient water supply could result in farms being affected, while excessive water can bring about flooding.

Reflecting his concern over possible lack of water, Suthep said he “prayed” that there would be at least 1 billion units saved from rain in September and October so Sirikit Dam can continue releasing water at its normal rate. He explained that if there were sufficient rains in areas south of Uttaradit – or in the entire Central region – then Sirikit Dam could release 7 million units of water daily to supply farmland.

Warnings of landslide and flash flood issued in the North

Published กรกฎาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/national/Warnings-of-landslide-and-flash-flood-issued-in-th-30238032.html

WEATHER

Authorities in many provinces in the North, including Chiang Rai and Nan, have issued warning for local residents over possible flash floods and landslides following continuing downpours.

Rescue teams are also on alert in case of emergency. Endless heavy rainfall for over 24 hours in Chiang Rai, particularly in Chiang Saen district, led to a flash flood from Doi Mae Ab to flood nearby households in Pa Teung Forest, Baan Saew Village, where civil servants were dispatched to provide emergency assistance to local residents.

The provincial official has warned 18 districts in to remain alert for forest runoff, flash floods, and landslides and prepare for round-the-clock evacuation if necessary.

In Nan province, the army’s Military Development Unit 31 mobilised soldiers to assist villagers in clearing out their belongings and cleaning their houses, after the area experienced a flash flood yesterday.

The powerful western monsoon will cover the Andaman Sea in southern Thailand from today through Friday, and is expected to cause high waves of up to 3-5 metres high.

The provincial disaster response office warned local fishermen to use their boats with extreme caution, while small boats should refrain from leaving shore.

The office also warned residents in areas at risk of flooding to remain vigilant regarding heavy downpours, flash flooding and landslides.

The strong winds in Trang province have prompted villagers in four coastal districts to take shifts to monitor the level of sea water driven ashore by the strong winds, as some houses have already had waves pushing against them.

At the same time, nine households on Li Bong Island fled after 3-metre waves dashed against the shoreline.

ข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมาณของแมลงศัตรูฝ้ายบางชนิดกับสภาพลมฟ้าอากาศ

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001136&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิศิษฏ์ รัศมิทัต; สว่าง วังบุญคง; บุญรัตน์ นันทะ
ชื่อเรื่อง: ข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมาณของแมลงศัตรูฝ้ายบางชนิดกับสภาพลมฟ้าอากาศ
Article title: Observation on certain cotton insect population and weather conditions
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 601-607
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, PEST INSECTS, WEATHER, SURVEYS, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, แมลงศัตรูพืช, สภาพลมฟ้าอากาศ, การสำรวจ, ชนิด
หมายเลข: 001136 KC1001073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองผึ่งไม้โดยกระแสอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000526&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิชัย มาศรัตน์; ถมรัตน์ พงษ์ไสว; ศักดิ์ วัฒนากูล
ชื่อเรื่อง: การทดลองผึ่งไม้โดยกระแสอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่
Article title: Air seasoning of wood at Chiengmai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 221-249
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: K50-Processing of forest products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ULMUS, PENTACME, WOOD CONDITIONING, WEATHER, WINDS, MOISTURE CONTENT, DRYING, WOOD PROPERTIES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ไม้ชะไต๋, ไม้รัง, การผึ่งไม้, กระแสอากาศ, การกองไม้, ปริมาณความชื้น, ระยะเวลาการผึ่ง, กระแสลม, อัตราการแห้ง, การกระจายความชื้น, แคสฮาร์ดเดนนิ่ง, การหดตัวของไม้, ตำหนิของไม้, จ.เชียงใหม่
หมายเลข: 000526 KC0501059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกได้ในระยะนี้

Published มกราคม 27, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/news.asp?ID=193492

วันที่ 30/12/2009

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้ (30 ธ.ค.52) เป็นดังนี้

ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ตอนบนของภาค: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศา ตอนล่างของภาค: อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศา และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณยอดดอย: อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศา ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศา กับมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม บริเวณยอดภู: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณเทือกเขา:อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเป็นแห่ง ๆในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา

Published มกราคม 27, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/news.asp?ID=193221

วันที่ 28/12/2009

ภาคเหนือ  มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ตอนบนของภาค: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาตอนล่างของภาค: อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาบริเวณยอดดอย: อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหารโดยมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาบริเวณยอดภู: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศา

ภาคกลาง  อากาศเย็นทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 23 องศา กับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณเทือกเขา:อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา

ภาคตะวันออก  มีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา:

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นกับมีหมอกบางพื้นที่ ส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก มีฝนในระยะนี้

Published มกราคม 27, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/news.asp?ID=193154

วันที่ 27/12/2009

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้ (27 ธ.ค.52) เป็นดังนี้

ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ตอนบนของภาค: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา ตอนล่างของภาค: อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศา บริเวณยอดดอย: อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศา ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศา บริเวณยอดภู: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศา บริเวณเทือกเขา:อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศา บริเวณเทือกเขา:อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) เหนือจังหวัดชุมพรขึ้นมา: อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป: มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา และภูเก็ต ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ในระยะนี้

Published มกราคม 27, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/news.asp?ID=193015

วันที่ 26/12/2009

ภาคเหนือ  มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ตอนบนของภาค: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศาตอนล่างของภาค: อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาบริเวณยอดดอย: อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาบริเวณยอดภู: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศา

ภาคกลาง  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาบริเวณเทือกเขา:อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา

ภาคตะวันออก  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาบริเวณเทือกเขา:อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  เหนือจังหวัดชุมพรขึ้นมา: อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป: มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศา

ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกเพิ่มมาก ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง

Published มกราคม 27, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/news.asp?ID=192878

วันที่ 25/12/2009

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้ (25 ธ.ค.52) เป็นดังนี้

  ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ตอนบนของภาค: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา ตอนล่างของภาค: อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศา บริเวณยอดดอย: อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศา ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ตอนบนของภาค: อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา ตอนล่างของภาค: อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศา บริเวณยอดภู: อากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

  ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศา บริเวณเทือกเขา:อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-16 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศา บริเวณเทือกเขา:อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-16 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) เหนือจังหวัดชุมพรขึ้นมา: อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป: มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูล ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

%d bloggers like this: