รายงานพิเศษ : PTTGC และพันธมิตร ร่วมฟื้นป่าเขาห้วยมะหาด

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/109811

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

PTTGC และพันธมิตร ร่วมฟื้นป่าเขาห้วยมะหาด

ด้วยถุงปลูกพลาสติกชีวภาพ PLA รักษ์สิ่งแวดล้อม

‘ร่วมรักษ์ ร่วมทำ ด้วยนวัตกรรม ฟื้นป่าเขาห้วยมะหาด’

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สานต่อ โครงการ ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำการบูรณาการระบบนิเวศน์ทั้งระบบเพื่อความยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยร่วมกับ ชาวชุมชนชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “ร่วมรักษ์ร่วมทำ ด้วยนวัตกรรม ฟื้นป่าเขาห้วยมะหาด” เพื่อฟื้นฟูเขาห้วยมะหาดด้วยนวัตกรรมพลาสติกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อม โดยมีเหล่าอาสาสมัครพนักงาน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ชาวชุมชนชากลูกหญ้าและชุมชนเขาภูดร จังหวัดระยอง กว่า 200 คน บนพื้นที่เขาห้วยมะหาด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การจัดกิจกรรม “ร่วมรักษ์ ร่วมทำ ด้วยนวัตกรรมฟื้นป่าเขาห้วยมะหาด” เป็นผลจากความสำเร็จของโครงการ “ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างมีระบบและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและยังได้พัฒนาในการนำนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก มาใช้งานจริงในพื้นที่เขาห้วยมะหาด

นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรบนเขาห้วยมะหาด นับว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ด้วยดีมาโดยตลอด ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศน์และทรัพยากรบนผืนป่าแห่งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปีที่ผ่านมาเช่น การจัดอบรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างฝาย สำรวจระบบนิเวศน์ กิจกรรมปลูกฝังประชาชนและเยาวชนให้ร่วมกันปลูกป่าและสร้างจิตสำนึก และยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เห็นได้จากความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของทุกคนที่มีเป้าหมายร่วมกันที่จะฟื้นฟูเขาห้วยมะหาดให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาร่วมตัวกันร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยร่วมกันเพิ่มสมาชิกจำนวนกล้าไม้ 1,500 ต้น ให้เติบโตบนพื้นที่เขาห้วยมะหาด ภายใต้การดูแลของพวกเราทุกคน

ในปัจจุบันถุงที่ใช้สำหรับเพาะต้นกล้า ล้วนทำจากพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ จะต้องดึงต้นกล้าออกจากถุงก่อนนำไปลงดิน ทำให้รากต้นกล้าเมื่อนำลงปลูกในดิน ส่งผลให้พืชก็จะชะงักเจริญเติบโตไประยะหนึ่งและในครั้งนี้เราจึงได้นำนวัตกรรมพลาสติกที่ได้พัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือถุงเพาะ PLA มาใช้ซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ในเวลาเหมาะสม โดยใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ และมีสารล่อจุลินทรีย์มาช่วยย่อย จึงทำให้มีการย่อยสลายระหว่างเพาะรากทะลุออกมาได้ และสามารถย้ายกล้าลงปลูกในดินได้โดยไม่ต้องถอดถุง ลดการกระทบกระเทือนรากถุงเพาะ PLA ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังไม่มีการตกค้างของส่วนผสมที่เป็นพลาสติกในดินอีกด้วย

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด จะสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์ และจะได้รับความร่วมมือด้วยดีในการร่วมกันรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าที่นี้จะเป็นความภาคภูมิใจของเราในการนำระบบนิเวศน์และธรรมชาติคืนเขาห้วยมะหาดได้อย่างสมบูรณ์แบบร่วมกัน”

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s