2554(2011)

All posts tagged 2554(2011)

เรียกหาผู้ว่าฯหญิง

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/226058

โดย ซี.12 27 ธ.ค. 2554 05:00

ทิ้งท้ายไว้เมื่อวันวานว่า ยุคที่มีนายกรัฐมนตรีหญิง เป็นคนแรกควรจัดโควตาให้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง ให้ได้เลื่อนเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง ให้มากขึ้นเพื่อเน้นบทบาทสตรีที่มีคุณค่า

จะขอเท้าความถึงเรื่องราวการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ถึง 20 ปี เมืองไทยมีผูุ้้ว่าราชการจังหวัดหญิงเป็นคนแรกเมื่อปี 2536 คือ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยย้ายมาจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าอธิบดีในกระทรวงมหาดไทย

ต้องบันทึกไว้ด้วยว่า พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล นายชวน หลีกภัย คือผู้สร้างประวัติศาสตร์อันนี้

เวลาผ่านไป 3 ปีเศษ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้แต่งตั้งผูุ้้ว่าราชการจังหวัดหญิงเป็นคนที่ 2 เมื่อปี 2539 คือ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เมื่อ ผวจ.หญิงทั้ง 2 รายเกษียณอายุราชการในเวลาไล่เลี่ยกันในปี 2542-2543 มหาดไทยก็ว่างเว้นผู้ว่าฯหญิงมาจนถึงปี 2549 นางกาญจนาภา กี่หมัน ก็ได้เป็น ผวจ.ระนอง แล้วปีรุ่งขึ้น 2550 นางพรรณี แก่นสุวรรณ ได้เป็น ผวจ.ปราจีนบุรี และปี 2551 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ได้เป็น ผวจ.พะเยา 3 รายนี้เกษียณอายุหมดแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงที่ยังอยู่ในราชการคือ นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผวจ.ตราด ขึ้นมาเมื่อปี 2553 และ นางวรรณิดา บุญประคอง ผวจ.สมุทรปราการ  ที่เพิ่งได้เป็นสดๆร้อนๆเมื่อเดือนที่แล้วในการโยกย้ายผู้ว่าฯระลอกแรก

มาถึงการโยกย้ายคราวนี้และวันนี้ก็ต้องรอดูทีท่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าจะเพิ่มคุณค่าให้สถานภาพสตรีมากน้อยเพียงใด

การเลือกรองผูุ้้ว่าฯหญิงขึ้นมาเป็นผู้ว่าฯอีกคนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ถ้าให้ดีควรจะแต่งตั้งสัก 2 รายรวมกับที่มีอยู่แล้ว 2 ราย เป็น 4 รายยังไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของเก้าอี้ผู้ว่าฯด้วยซ้ำไป

ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ตอนนี้มี รองผู้ว่าฯหญิง 8 รายประกอบด้วย นางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี รอง ผวจ.พิจิตร นางนฤมล ปาลวัฒน์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รอง ผวจ.สกลนคร นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รอง ผวจ.มุกดาหาร นางสาวจิตรา พรหมชุติมา รอง ผวจ.ระนอง นางสุมิตรา ศรีสมบัติ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา นางพรรณี งามขำ รอง ผวจ.ชัยนาท และน้องนุชสุดท้อง นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รอง ผวจ.นครปฐม

2 รายสุดท้ายนั้นน่าจะตัดไปได้ เพราะ รองพรรณี  เพิ่งเป็นรองมา 2 ปี และ รองวารุณี เพิ่งขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายน 2554

ยังเหลืออีก 6 รายในศึกศักดิ์ศรีนางพญาที่ต้องลุ้นกันระทึกจนถึงวันนี้วันที่โผโยกย้ายเข้า ครม.

แปะข้างฝาไว้ตามประสาคนชอบเดาว่าในที่สุดแล้วสิงห์เหนือกับเสือใต้จะไปถึงดวงดาว.

 

“ซี.12”

มุมข้าราชการ 24/12/54

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/225490

โดย ซี.12 24 ธ.ค. 2554 05:01

มุมข้าราชการ เสาร์นี้เป็นรายการสรุปผลรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554 ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการคัดเลือกยกย่อง ส่วนราชการ ต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น เริ่มด้วย รางวัลเกียรติยศ มี 2 หน่วยงานคือ สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร : สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน กับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี กรมชลประทาน : การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้ำ

รางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน สาขานวัตกรรมการให้บริการ ได้รางวัลดีเด่น 16 กระบวนงาน คือ 1. สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม แพร่ กรมชลประทาน : การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ

3. สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ : การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์  ซากสัตว์ 4.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต : การให้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีสรรพสามิตผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  5. สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต : ระบบมาตรวัดแบบสื่อสารทางไกล เพื่อควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

6. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน  :  การให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง อุบลราชธานี : กายอุปกรณ์ประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน  8. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ : ยกระดับการทำงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

9. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 10. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : แนวทางการรักษาและแบบบันทึกโรคหืดเฉียบพลันทางคลินิกรามาธิบดี 11. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : สรรค์สร้างนวัตกรรมจากงานประจำสู่การบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

12. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : การป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาเด็กติดเกมแบบครบวงจร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 13. เทศบาลนครพิษณุโลก : นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  14. เทศบาลนครระยอง : ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง แหล่งเรียนรู้ครบวงจร  15. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด : ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 16. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : 1669  เครือข่ายระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาภาพรวมกระบวนงาน ได้รางวัลดีเด่น 2 กระบวนงาน คือ กรมการขนส่งทางบก : การย้ายรถออก และการย้ายรถเข้า ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กับ กรมปศุสัตว์ : การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ

สาขากระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี : โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สาขารายกระบวนงาน  มีดีเด่น  5  กระบวนงาน คือ  1. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ : การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กพิการแบบเบ็ดเสร็จ 2. สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน : การอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองผลิตหรือซ่อม

3. สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร : การให้บริการผู้ขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. โรงพยา-บาลพระยืน ขอนแก่น : การให้บริการรักษาเยียวยาด้วยภูมิปัญญาไทย 5. โรง-พยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต : สร้างสรรค์สร้างสุข ขจัดทุกข์ให้ผู้ป่วย
“ซี.12”

12 จังหวัดยอดเยี่ยม (3)

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/225204

โดย ซี.12 23 ธ.ค. 2554 05:00

ยังคงเป็นการนำเสนอจังหวัดที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดซึ่งมีจังหวัดได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด

2 วันแรกเสนอไปแล้ว 7 จังหวัด คือ 1.กาฬสินธุ์ 2.ตราด 3.ตาก 4.นครพนม 5. พัทลุง 6. เพชรบุรี 7. มุกดาหาร วันนี้เป็น 5 จังหวัดสุดท้ายที่ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม เช่นกันคือ

8. ราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่มาจากการเชื่อมโยงในทุกระดับตั้งแต่แผนชุมชน จนไปถึงแผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายสุเทพ โกมลภมร เป็น ผวจ.เพชรบุรี แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

9. ร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมรับข้อมูล ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ฯลฯ

นี่เป็นผลงานของนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ที่ยังคงเป็น ผวจ.ร้อยเอ็ดอยู่ในปัจจุบัน

10. ลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด ร่วมกับประชาชนในชุมชนต่างๆของจังหวัด ในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ The Best Living in Lamphun ฯลฯ

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายดิเรก ก้อนกลีบ เป็น ผวจ.ลำพูน แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

11. สมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด มีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคเอกชนและภาคประชาชนและท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอปัญหา หาแนวทางแก้ไข วางแผนและดำเนินการร่วมกัน โดยภาครัฐให้การสนับสนุน ฯลฯ

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายประภาศ บุญยินดี เป็น ผวจ. สมุทรสงคราม  แต่ตอนนี้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

12. อ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยกำหนดนโยบายให้มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ฯลฯ

นี่เป็นผลงานของนายวิศว  ศะศิสมิต  ที่ยังคงเป็น  ผวจ.อ่างทองอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับรางวัลระดับดี และระดับชมเชยนั้น รางวัลระดับดี มี 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น จันทบุรี และหนองบัวลำภู รางวัลชมเชย มี 3 จังหวัด คือ ชุมพร ตรัง และ อุดรธานี

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละจังหวัดได้รับรางวัลคือ ภาวะผู้นำ ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองฯ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดที่เข้าใจและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน.

“ซี.12”

12 จังหวัดยอดเยี่ยม (2)

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/224991

โดย ซี.12 22 ธ.ค. 2554 05:01

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดนั้น มีจังหวัดได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด นำเสนอไปแล้ว 3 จังหวัดคือ 1.กาฬสินธุ์ 2.ตราด และ 3.ตาก

ยังมีจังหวัดที่เหลือที่เข้ารับรางวัลไปเมื่อวานนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือ คือ

4. นครพนม จังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยนำหลัก 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผล มาเป็นหลักในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ช่วยผลักดันให้เกิดแนวคิด วิธีการ และเทคนิคใหม่ๆมาใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ อาทิ การจัดเวทีประชาคมในชุมชน และจัดเวทีสัญจรไปหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี เป็น ผวจ.นครพนม แต่ตอนนี้ย้ายไปเป็น ผวจ.ฉะเชิงเทราแล้ว

5. พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสและผลักดันให้ประชาชน ชุมชน ได้
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ผ่านเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเน้นการทำงานกับทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ รวมถึงสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันกับภาคประชาสังคมของจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายพิสิษฐ บุญช่วง เป็น ผวจ.พัทลุง แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

6. เพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้บริหารของจังหวัด นำแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดเพชรบุรี และใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านและท้องถิ่น เป็นกลไกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน และสามารถช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายชาย พานิชพรพันธุ์ เป็น ผวจ.เพชรบุรี แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

7. มุกดาหาร ภายใต้ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัด และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ประชาชน เอกชน ภาคีพัฒนาต่างๆในพื้นที่ หน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป

นี่เป็นผลงานของ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ที่ยังคงเป็น ผวจ.มุกดาหารอยู่ในปัจจุบัน

ยังเหลืออีก 5 จังหวัดที่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้

ผู้ว่าฯที่เกษียณไปแล้วก็คงภาคภูมิใจในผลงานปีสุดท้ายของชีวิตราชการ ส่วนผู้ว่าที่ยังอยู่ในราชการยังมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานเพื่อคว้ารางวัลกันอีก.
“ซี.12”

12 จังหวัดยอดเยี่ยม

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/224697

โดย ซี.12 21 ธ.ค. 2554 05:00

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร.ริเริ่มขึ้น และจะมีการมอบรางวัลกันในวันนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือ

งานนี้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งนับว่าเหมาะเหม็งเพราะ รองยงยุทธ นั้นในหัวโขน รองนายกฯ เป็น ประธาน ก.พ.ร. ฝ่ายผู้ให้รางวัล ในขณะเดียวกันก็เป็น ม.ท.1 อยู่ในฝ่ายของผู้ได้รับรางวัลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.แจ้งว่า ผลการตัดสินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดนั้นมีจังหวัดได้รับรางวัลดังกล่าว 18 จังหวัด แยกเป็นระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด ระดับดี 3 จังหวัด และระดับชมเชย 3 จังหวัด ดังนี้

รางวัลระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด ได้แก่

1.กาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัดให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผลักดันนโยบายในการพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันตัดสินใจ และมีการเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์ แต่ตอนนี้ย้ายไปเป็น ผวจ.นครศรีธรรมราชแล้ว

2.ตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยใช้เวทีประชาคมเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

นี่เป็นผลงานของนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ที่ยังคงเป็น ผวจ.ตราดอยู่ในปัจจุบัน

3.ตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและชุมชนเอง เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นตรอกบ้านจีน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งป่าชุมชน เป็นต้น

นี่เป็นผลงานของนายสามารถ ลอยฟ้า ที่ยังคงเป็น ผวจ.ตาก อยู่ในปัจจุบัน

ยังมีเหลืออีก 9 จังหวัด ต้องยกยอดไปว่ากันในวันต่อไป

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของการได้รับการคัดเลือก มีข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าการทำงานเป็นทีมและฟังเสียงประชาชนเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง.

“ซี.12”

วิจัยแก้ปัญหาภาคใต้

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/224496

โดย ซี.12 20 ธ.ค. 2554 05:00

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหากันหลากหลายแต่ไม่เคยสำเร็จชัดเจนสักที

มี เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง กระบวนการสร้างความเป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีการดำเนินงานของศูนย์ยะลาสันติสุข ซึ่ง นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในขณะที่เรียน (ปัจจุบันเป็น ผูุ้้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 23 เป็น ผู้วิจัย และได้รับรางวัลชมเชย จาก วปอ.นั้นมีประเด็น ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเช่นกันโดยระบุว่า

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นเรื่องของขบวนการแบ่งแยกดินแดน หรือขบวนการก่อการร้ายโดยตรง หรือเป็นปัญหาที่รวมความสลับซับซ้อนของหลายๆ ปัญหาและสาเหตุจนทำให้เกิดความไม่สงบขึ้น

แต่ประการสำคัญคือ ความไม่สงบหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขปัญหาไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์

ผู้วิจัยจึงได้นำผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบข้างต้น มาเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง ในเชิงโครงสร้าง รัฐต้องทบทวนความบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ประการที่สอง รัฐบาลควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นธรรม

ประการที่สาม รัฐต้องให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการยุติธรรมคู่ขนาน โดยฝ่ายพลเรือนควบคู่กับการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่โดยฝ่ายตำรวจ  ทหาร หรือฝ่ายความมั่นคง

ประการที่สี่ การเร่งสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ

ประการที่ห้า การดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแนวคิด หรือมุมมองเรื่องวิธียุติความขัดแย้ง

ประการที่หก การสร้างความยั่งยืนของการดำเนินการบนแนวคิดของศูนย์ยะลาสันติสุข

ประการที่เจ็ด การนำมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล

ทั้ง 7 ประการนี้สามารถหยิบไปพิจารณาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าฯกฤษฎาจะต้องไปขยายผลในพื้นที่ 4–5 อำเภอของสงขลาด้วย.
“ซี.12”

บุคคลแห่งปีของ ป.ป.ร.

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/224340

โดย ซี.12 19 ธ.ค. 2554 05:00

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นแหล่งรวมของผู้เคยเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรหลักคือ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ป.ป.ร. ซึ่งเปิดหลักสูตรมายาวนานหลายขวบปีแล้ว

มีนักการเมือง ข้าราชการทุกประเภท ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนสื่อสารมวลชน ผ่านหลักสูตรนี้มาแล้วนับร้อยนับพัน

ปัจจุบันมี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นนายกสมาคม

ช่วงเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายจนเป็นที่ประจักษ์  มาในปี พ.ศ.2554 นี้  มีโครงการมีการสรรหาบุคคล  หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่พึงปฏิบัติตามต่อไป  โดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกไว้ว่า

1. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์

2. มีจิตเป็นสาธารณะ อุทิศตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน

3. มีความศรัทธาและยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและประพฤติตนในทางที่เหมาะสม

ทั้งนี้ รางวัลแบ่งออกเป็น 5 สาขา คือ 1. สาขาการเมืองการปกครอง 2. สาขาเศรษฐกิจ 3. สาขาสังคม 4. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. สาขาศิลปวัฒนธรรม

ตอนนี้เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอชื่อส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-9772 โทรสาร 0-2143-8189 e-mail : kpi.society@gmail.com http://www.kpi.ac.th

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย 1. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานที่ปรึกษา 2. นายธงชัย ณ นคร ที่ปรึกษา 3. นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษา 4. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมการ 5. นายวิเชียร ชุปไธสง รองประธานกรรมการ 6. นายประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ 7. พลเรือเอกวีระพล วรานนท์ กรรมการ 8. พลอากาศเอกอิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ กรรมการ 9. นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ กรรมการ 10. นายวิลาศ โลหิตกุล กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาในสาขาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศเกียรติคุณต่อไป

ใครสนใจจะสนับสนุนผู้ใดเป็นบุคคลแห่งปีของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เชิญเสนอได้เต็มที่ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่บอกไว้.
“ซี.12”

มุมข้าราชการ 18/12/54

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/223966

โดย ซี.12 17 ธ.ค. 2554 05:00

มุมข้าราชการ เสาร์นี้ว่ากันด้วยเรื่องหนังสือหนังหาในวงราชการโดยเฉพาะนับเป็นมิติใหม่ที่ ภาครัฐ ให้ความสนใจในการส่งเสริม วรรณกรรม อย่างเป็นรูปธรรม บทพิสูจน์ตรงนี้อยู่ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการส่งเสริมการแปลวรรณกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยคัดเลือกเรื่องสั้น 41 เรื่องในช่วงเวลา พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2553 มาจัดพิมพ์เป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกเผยแพร่โดยภาคภาษาไทยใช้ชื่อว่า วรรณมาลัย…..

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในปีงบประมาณที่แล้วซึ่งบัดนี้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  รวมทั้ง ดำรงค์  ทองสม  รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ…..

คณะกรรมการโครงการมี ชมัยภร บางคมบาง อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อดีตข้าราชการพลเรือน ที่เจอมรสุมในการทำงานและมีบทพิสูจน์ในบั้นปลายว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาด  เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย เจน สงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จงจิต อรรถยุกติ นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนบรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ฐนธัช กองทอง จาก ม.หอการค้าฯ ผศ.ดร.อรอนงค์ ชาคร จากนิด้า จรูญพร ปรปักษ์ประลัย จากไหนไม่ระบุ…..

ทีมเลขานุการได้แก่ นาถนิศา สุขจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็น กรรมการและเลขานุการ แสงทิวา  นราพิชญ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กับ อัมรา  ผางน้ำคำ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ…..

มาถึง วรรณมาลัย เปิดขบวนด้วยเรื่องสั้นของ ดอกไม้สด ในเรื่อง ดวงจักษุของท่านผู้พิพากษา ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2477 นับจากนั้นยังมี บ้านแขนขาด ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่อง มหาบุรุษของจันทิมา โดย ศรีบูรพา เรื่อง ท่อนแขนนางรำ โดย มนัส จรรยงค์ เรื่อง เพชฌฆาตไม่ยอมฆ่า โดย อิศรา อมันตกุล เรื่อง ปรัชญาหน้าควันไฟ โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์ ฯลฯ…..

สำหรับ อ.อุดากร อดีตนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่เคยรับราชการเป็น เสมียนมหาดไทย คณะกรรมการเลือกเอาเรื่อง ชำหนึ่ง มาตีพิมพ์ในขณะที่มีอีก 2 เรื่องซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักมากกว่าคือ ตึกกรอสส์ กับ สัญชาติญาณมืด  แต่ขณะเดียวกันเลือกเอาเรื่อง ธรรมชาติวิทยากับจ้อย ของ สุวรรณี สุคนธา มาให้สยิวเล็กๆเช่นเดียวกับ หม้อที่ขูดไม่ออก ของ อัญชัญ และอันที่จริงถ้าไม่มุ่งเป้าทางการเมืองจนเกินไปเรื่อง เจ้าลอย ใน หลายชีวิต ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็น่าจะพาเหรดเข้ากลุ่มมาแทน บ้านแขนขาด…..

ในเล่มนี้มีเรื่องของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่รับราชการมาจนเกษียณอีก 2 ราย คือ ทานตะวันดอกหนึ่ง ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ อดีตเอกอัครราชทูต และ หัวกะโหลกสองใบ ของ ประภัสสร เสวิกุล อดีตอัครราชทูต อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย…..

โดยภาพรวมแล้ว วรรณมาลัย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นอันมีคุณค่ายิ่งยวด  แต่ยังมีข้อคำนึงบางประการถึง กระบวนการคัดสรร ว่า ถึงแม้จะอธิบายไว้ว่ามีปัญหาเรื่องขนาดรูปเล่มและลิขสิทธิ์ ทำให้ขาดงานที่ดีเด่นของนักเขียนชั้นนำบางคน ก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่สะท้อนถึงความพยายามเพราะถ้าเอ่ยถึง รวมเรื่องสั้น แล้วไม่มีงานของ เรียมเอง ไม่มีงานของ ปกรณ์ ปิ่นเฉลียว ไม่มีงานของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ไม่มีงานของ ณรงค์ จันทร์เรือง ไม่มีงานของ มนันยา ไม่มีงานของ ไมตรี ลิมปิชาติ เป็นอาทิก็อาจจะทำให้คิดไปได้ว่ายังไม่สมบูรณ์งามพร้อมอย่างแท้จริง ด้วยประการฉะนี้ผลงานที่ออกมาจึงหนักไปทางการรวบรวมผลงานร่วมสมัย (ใหม่) จนเกินไปหรือเปล่า…..

“ซี.12”

บยป. 3 เอกชน (ต่อ)

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/223721

โดย ซี.12 16 ธ.ค. 2554 05:01

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) ของศาลปกครองที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และแนวคิดในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น

มีผู้สมัครจากภาคเอกชนและได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มใหญ่ ที่จะนำเสนอต่อจากเมื่อวานนี้คือ

16. นายนิสิต อนันตรักษ์ กรรมการมรรยาท สภาทนายความ 17. เภสัชกรหญิง เบญจางค์ เคียงสุนทรา ประธานกรรมการ บริษัทอัฟฟี่ฟาร์ม จำกัด 18. นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัททรอปิคอล แลนด์ จำกัด 19. นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทบียอนด์ เพอร์เซ็ปชั่น จำกัด 20. นายปริญญา เธียรวร ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง บริษัทวี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด

21. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิริพงศ์พรรณ คอร์ปเปอเรชั่น 22. นางเปรมฤดี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด 23. นายพรชัย รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคาซา รอคคา จำกัด 24. นางพรนภา ไทยเจริญ กรรมการหุ้นส่วน บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด 25. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานกรรมการ บริษัทไอดีล พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด

26. นายพิสิษฐ์ เดชไชยยาศักดิ์ ทนายความหุ้นส่วน สำนักงาน Weerawong C&P 27. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 28. นางรัตนา ตฤษณารังสี ประธานกรรมการ บริษัทดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร (ประเทศไทย) จำกัด 29. นายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต ประธานบริษัทพัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 30. นายวรวุฒิ นวโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด

31. นายวันไชย เยี่ยมสมถะ พาร์ทเนอร์ บริษัทแอสเอส ฮอไรซัน จำกัด 32. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 33. นายวิทูร ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอลเมทไทย จำกัด 34. นายสมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ DR.BOO Co.,Ltd. 35. นายสมบูรณ์ วรปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิค รีเทล เซอร์วิส จำกัด

36. พล.ต.อ.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 37. นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด 38. ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 39. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด 40. นายอัชดา เกษรศุกร์ กรรมการบริษัท บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 41. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 42. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด

ตรวจรายชื่อแล้วล้วนเป็นคนดังในวงการ บางรายผ่านมาแล้วทั้ง วปอ. วตท. ฯลฯ.
“ซี.12”

บยป.3 เอกชน

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/223495

โดย ซี.12 15 ธ.ค. 2554 05:00

การจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) ของศาลปกครองนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

เพื่อให้ผู้บริหารงานภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและแนวคิดในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทยต่อไป

มี ส.ว. ส.ส. และ ผู้บริหารท้องถิ่น มาร่วมด้วยคือ นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ส.ว. สระบุรี นายถาวร ลีนุตพงษ์ ส.ว.สรรหา นางภารดี จงสุทธนามณี ส.ว.เชียงราย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  ส.ว.ปราจีนบุรี  นายวิทยา  แก้วภราดัย ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายวิรัตน์  กัลยาศิริ ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางสาววิไล บูรณุปกรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  ประกอบด้วย  นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางพรรณพิลาศ ไม้งาม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

ประเภทที่ปรึกษาของหน่วยงานต่างๆ มี  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบรรยาย  นาคยศ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสมฤดี ธัญญสิริ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จาก ภาคเอกชน 42 ราย ได้แก่ 1. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. นางสาวเกศมณี  แย้มกลีบบัว กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกศมณี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 3. นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บริษัทสปริงคอร์ปอเรชั่น จำกัด 4. นางจันทิมา บุญวิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด (มหาชน) 5. นางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธาน มูลนิธิชลลดา

6. นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 7. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานจักรพงษ์ ทนายความ จำกัด 8. นายเดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ สภาหอการค้าไทย 9. นางสาวทิพยวรรณ อุทัยสาง กรรมการบริหาร บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด 10. นายธนกร วังบุญคงชนะ ประธานคณะกรรมการ บริษัททอง มัลติมีเดีย จำกัด

11. นายธนการ  ดำรงรัตน์ กรรมการ บริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด  12. นายธนญ ตันติสุนทร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ เจพี จำกัด 13. นายธัช บุษฎีกานต์ กรรมการ บริษัทบีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด 14. นายนัที เปรมรัศมี กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 15. นายนิติ ถาวรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ยังเหลือคนดังในภาคเอกชนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะนำเสนอต่อไป.

“ซี.12”

%d bloggers like this: