ไม้ตะเคียนทอง

All posts tagged ไม้ตะเคียนทอง

ตารางปริมาตรของไม้ชนิดสำคัญในประเทศไทย

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000952&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรินทร์ ศรีพรหมา
ชื่อเรื่อง: ตารางปริมาตรของไม้ชนิดสำคัญในประเทศไทย
Article title: Local volume table of some valuable tree species in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 256-287
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, HOPEA, DIPTEROCARPUS, VOLUME TABLES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ไม้สัก, ไม้ตะเคียนหิน, ไม้ตะเคียนทอง, ไม้ยางนา, ตารางปริมาตรเนื้อไม้
หมายเลข: 000952 KC0901042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: