ไม้กระถาง

All posts tagged ไม้กระถาง

การใช้ซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ กับดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรน เพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002195&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเพียร เกษมทรัพย์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การใช้ซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ กับดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรน เพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง
Article title: Use of succinic 2, 2- dimethylhydrazide on Sovereign marigold as potted plant
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 20
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, DAMINOZIDE, POT PLANTS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, SADH, พันธุ์ซอฟเวอเรน, ไม้กระถาง, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002195 KC1901014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ไม้กระถางในออฟฟิศช่วยคลายเครียด

Published มิถุนายน 13, 2012 by SoClaimon

http://www.thaipost.net/node/40761

27 June 2554

ผลวิจัยล่าสุดพบว่า การหาไม้กระถางมาวางในที่ทำงานช่วยให้พนักงานลดความอ่อนเพลีย ความเครียด อาการคอแห้ง ปวดหัว ไอ และผิวแห้งได้
งานศึกษานี้จัดทำโดยนักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม ดร.ทีนา บริงส์ลีมาร์ก กับคณะ แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาการสิ่งมีชีวิตในนอร์เวย์ และมหาวิทยาลัยอัพพ์ซาลาในสวีเดน
ในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง นักวิจัยได้ศึกษาพนักงาน 385 คน โดยดูความเกี่ยวโยงระหว่างอัตราการขอลาป่วยกับจำนวนต้นไม้ที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ในที่ทำงาน
พบว่า ยิ่งพนักงานได้เห็นต้นไม้มากเท่าไร อัตราการลาป่วยก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น
ผู้วิจัยบอกว่า นั่นเป็นเพราะต้นไม้และจุลชีพในดินจะช่วยลดสารอินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และมีปัจจัยด้านจิตวิทยาด้วยว่า การที่คนได้แลเห็นต้นไม้จะช่วยให้มองสุขภาพของตนเองในทางบวก
ไม้กระถางเป็นประโยชน์แก่อาคารสำนักงานที่ไม่มีหน้าต่าง
ผลวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท ได้ศึกษาเปรียบเทียบการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องที่มีต้นไม้กับในห้องที่ไม่มี พบว่า พนักงานที่ทำงานในห้องที่มีต้นไม้จะทำงานได้เร็วกว่า 12% และมีความเครียดต่ำกว่า ขณะที่ความดันโลหิตก็ต่ำกว่าด้วย
“ผลวิจัยชิ้นนี้ยืนยันว่า ต้นไม้ที่ปลูกกันตามบ้านสามารถลดระดับความเครียดได้” ดร.เวอร์จิเนีย ลอร์ บอก และยังพบด้วยว่า ฝุ่นจะลดลงถึง 20% หากมีการวางพวกไม้ใบไว้ในออฟฟิศ
“ไม้ใบที่มีใบกว้างจะผลิตออกซิเจน และช่วยย่อยสลายสารพิษในอากาศ” เธอบอก.

การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรืองเพื่อใช้เป็นพืชสีและเป็นไม้ประดับ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001826&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัศจรรย์ สุขธำรง; อมร เพชรสม; สมเพียร เกษมทรัพย์; เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรืองเพื่อใช้เป็นพืชสีและเป็นไม้ประดับ
Article title: Marigold varieties trial using as dye analysis and ornamental plants
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 20
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, CUT FLOWERS, ORNAMENTAL PLANTS, SELECTION, BREEDING METHODS, COLOUR
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, พืชสี, ไม้ประดับ, การเปรียบเทียบพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, การสกัดสี, ไม้ตัดดอก, ไม้กระถาง
หมายเลข: 001826 KC1701020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: