โรคใบด่าง

All posts tagged โรคใบด่าง

ไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของถั่วลิสงในประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับเชื้อไรโซเบียม

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002045&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธนาคร จารุพัฒน์; ธีระ สูตะบุตร; พิสสวรรณ พูลผล
ชื่อเรื่อง: ไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของถั่วลิสงในประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับเชื้อไรโซเบียม
Article title: Potyvirus causing mosaic symptom on peanut in Thailand and its possible relationship with Rhizobium sp.
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 59-59(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, PLANT VIRUSES, POTYVIRUSES, RHIZOBIUM, HOST PLANTS, DISEASE TRANSMISSION, PATHOGENICITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, โรคใบด่าง, ไวรัสรูปท่อนยาวคด, ไรโซเบียม, พืชอาศัย, การถ่ายทอดโรค, การทำให้เกิดโรค
หมายเลข: 002045 KC1801061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เกษตรชัยนาทแนะวิธีแก้ปัญหาโรคใบด่างในมะเขือ

Published กรกฎาคม 9, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/274185 

7 กรกฎาคม 2555, 13:30 น.

Pic_274185

เกษตรจังหวัดชัยนาท แนะวิธีกำจัดโรคใบด่างของต้นมะเขือ อันเกิดจากเชื้อไวรัส จากแมลงปากดูด ชี้ต้องยอมถอนทิ้งและทำลาย ป้องกันเพลี้ยอ่อนยังอาศัยอยู่…

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 นายสมศักดิ์ วรรณะ เกษตรจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปลาย ก.พ.2555 เกษตรกรในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ที่ฟื้นจากน้ำท่วมเกษตรกร จำนวน 290 ครัวเรือน ได้ปลูกมะเขือเพื่อการค้าประมาณ 416 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นมะเขือยาว จำนวน 278 ไร่ มะเขือเปราะ จำนวน 148 ไร่ มะเขือส่วนหนึ่งในสวนได้เกิดโรคใบด่าง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างสิ้นเชิง แต่ก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเป็นจำนวนมาก ทั้งผลผลิตที่ลดลงและค่าสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ซึ่งโรคใบด่างเกิดจากเชื้อไวรัส มีแมลงปากดูดเป็นพาหะ อาการที่เกิดขึ้นคือ ใบของมะเขือจะด่างลายมีสีเหลืองสลับเขียว เส้นใบขยายบวมโต ด่างลาย หดย่น หรือแผลเป็นวงซ้อนกันสีเหลือง

ทั้งนี้ มีแนวทางป้องกันโดยกำจัดต้นที่เป็นโรคทิ้งไป ด้วยการถอนหรือตัดชิดดิน ขนออกจากแปลงแล้วเผาทิ้งทันที และพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงปากดูด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคนี้ เช่น ผลผลิตบิดเบี้ยว ขนาดเล็กกว่าปกติ แต่ถ้าเกิดกับมะเขือที่ยังเล็กและไม่สมบูรณ์จะไม่ให้ผลผลิตเลย ดังนั้น การกำจัดเศษซากเหล่านี้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้เพลี้ยอ่อนคงอยู่ และระบาดในฤดูต่อไป โดยการฝังกลบลงดิน เก็บไปทำกองปุ๋ยหมัก ตากให้แห้งหรือเผาทำลาย เก็บเศษซากพืชออก สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นมากในการป้องกันโรค.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวภูมิภาค
  • 7 กรกฎาคม 2555, 13:30 น.

รายงานโรคใบด่างของมะละกอ

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001517&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถวิล ศรีสมชัย
ชื่อเรื่อง: รายงานโรคใบด่างของมะละกอ
Article title: Report of papaya ringspot in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 24
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA, PLANT DISEASES, SYMPTOMS, DISEASE TRANSMISSION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ, โรคใบด่าง, อาการของโรค, การถ่ายทอดโรค
หมายเลข: 001517 KC1501024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Effects of insects and disease on growth and yield of peanuts and soybeans

Published เมษายน 8, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001398&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Wisuthi Amaritsut; Hillerup, Paul; Thurston, Richard
ชื่อเรื่อง: Effects of insects and disease on growth and yield of peanuts and soybeans
Article title: Effects of insects and disease on growth and yield of peanuts and soybeans
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 345-350
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, PISUM SATIVUM, DORYLUS, MELANAGROMYZA, PLANT VIRUSES, BILOBA, CHEMICAL CONTROL, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, ถั่วลันเตา, โรคใบด่าง, หนอนม้วนใบ, หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว, เสี้ยนดิน, การป้องกันกำจัด, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001398 KC1401036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคสำคัญของพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001393&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม ภู่พิพัฒน์; ธรรมศักดิ์ สมมาตย์; กิตติ ชุณหวงศ์; อนงค์ หมื่นปัญญา
ชื่อเรื่อง: โรคสำคัญของพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย
Article title: Economic diseases of forage crop in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 300-306
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FEED CROPS, PLANT DISEASES, BLIGHTS, MILDEWS, SYMPTOMS, AETIOLOGY, FUNGI, TAXONOMY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: พืชอาหารสัตว์, โรคพืช, โรคใบไหม้, โรคราน้ำค้าง, โรคใบด่าง, อาการของโรค, เชื้อสาเหตุ, เชื้อรา, อนุกรมวิธาน
หมายเลข: 001393 KC1401031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคใบด่างของหม่อนในประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001270&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีระ สูตะบุตร; นิพนธ์ ทวีชัย
ชื่อเรื่อง: โรคใบด่างของหม่อนในประเทศไทย
Article title: Mulberry mosaic disease in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 114-119
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MORUS ALBA, PLANT VIRUSES, VARIETIES, BUDDING, GRAFTING, AETIOLOGY, DISEASE TRANSMISSION, DIAGNOSIS, PATHOGENICITY
ดรรชนี-ไทย: หม่อน, โรคใบด่าง, พันธุ์, การติดตา, การเสียบยอด, เชื้อสาเหตุ, การถ่ายทอดโรค, สัณฐานวิทยาของเชื้อ, การวินิจฉัยโรค, ความรุนแรงของโรค
หมายเลข: 001270 KC1301018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Mulberry mosaic an initial report for Thailand

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000968&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: William M. Brown, Jr.; Tawin Srisomchai
ชื่อเรื่อง: Mulberry mosaic an initial report for Thailand
Article title: Mulberry mosaic an initial report for Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 350-358
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MORUS ALBA, PLANT VIRUSES, SYMPTOMS, DISEASE TRANSMISSION, EPIDEMICS
ดรรชนี-ไทย: หม่อน, โรคใบด่าง, ไวรัส, อาการของโรค, การถ่ายทอดโรค, การกระจายของโรค
หมายเลข: 000968 KC0901058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองหาความต้านทานของพันธุ์ ยาสูบ Vamfen-Hicks ที่มีต่อโรคราแป้งและโรคใบด่าง

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000839&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ณรงค์ นันทพันธ์; กาหร่าย พลัง; มานพ แก้วกำเนิด
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาความต้านทานของพันธุ์ ยาสูบ Vamfen-Hicks ที่มีต่อโรคราแป้งและโรคใบด่าง
Article title: Resistance of Vamfen-Hicks tobacco to powdery mildew and tobacco mosaic diseases
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 223-230
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, VARIETIES, MILDEWS, TOBACCO MOSAIC TOBAMOVIRUS, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, พันธุ์, โรคราแป้ง, โรคใบด่าง, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 000839 KC0801025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Vector-virus relationships of papaya mosaic

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000215&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Namba, Ryoji
ชื่อเรื่อง: Vector-virus relationships of papaya mosaic
Article title: Vector-virus relationships of papaya mosaic
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 444-447
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA, PLANT VIRUSES, VECTORS, DISEASE TRANSMISSION
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ, โรคใบด่าง, ไวรัส, พาหะ, การถ่ายทอดเชื้อ
หมายเลข: 000215 KC0201073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: