โรคท้องร่วง

All posts tagged โรคท้องร่วง

นิสัยความเป็นอยู่และผลผลิตของผึ้งไทยที่ทดลองเลี้ยง ณ ดอยอ่างขาง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001736&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วาลุลี โรจนวงศ์; สุธรรม อารีกุล
ชื่อเรื่อง: นิสัยความเป็นอยู่และผลผลิตของผึ้งไทยที่ทดลองเลี้ยง ณ ดอยอ่างขาง
Article title: Natural habits and yields of the indian honey bee investigation at Doi Ang Khang
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 102-102(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
หมวดรอง: L20-Animal ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HONEY BEES, ANIMAL HUSBANDRY, BEHAVIOUR, PEST INSECT, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ผึ้ง, การเลี้ยง, พฤติกรรม, แมลงศัตรู, โรคท้องร่วง, ผลผลิต
หมายเลข: 001736 KC1601103
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: