แมลงศัตรูพืช

All posts tagged แมลงศัตรูพืช

กำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว

Published กันยายน 3, 2012 by SoClaimon

กำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว

กำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว

รู้มาเล่าไป : กำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว : โดย … ดลมนัส กาเจ

          ช่วงนี้ข้าวนาปีทางภาคอีสานกำลังอยู่ในช่วงแตกกอ เป็นช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชหลายอย่าง กำลังจ้องที่ทำลายต้นข้าว อย่างแมลงศัตรูเก่าที่แก้ไม่ตก และกำลังระบาดในขณะนี้คือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อีตัวหนึ่งคือโรคไหม้ และแมลงบั่ว

ผมมีข้อมูลจาก คุณณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ที่แนะนำวิธีการแก้ปัญหาของแมลงศัตรูในข้าวนาทั้ง 3 ชนิดครับ โดยเฉพาะการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีดังนี้ครับ

1. ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 1 ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 กข.4

2. เว้นการปลูกข้าวเพื่อตัดวงจรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

3. หากพบการระบาด ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ใช้ในอัตราก้อนเชื้อ 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ต่อน้ำ 25-50 ลิตร โดยนำก้อนเชื้อใส่ลงในตาข่ายเขียว แล้วนำไปยี หรือขยี้ในน้ำให้สปอร์เชื้อราหลุดจากเมล็ดข้าวโพดลงไปในน้ำ นำเมล็ดข้าวโพดทิ้งไป แล้วนำน้ำที่ได้ไปฉีดพ่น

4. ให้ใช้สารเคมีชนิดดูดซึม เช่น ไอโซโปรคาร์บ คลอร์ไพริฟอส ตามอัตราที่ระบุ เมื่อพบปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อต้น

ส่วนโรคไหม้ระบาดนั้น มีลักษณะอาการใบมีแผลจุดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปตา หรือกระสวย มีสีเทาปนอยู่ตรงกลางแผลมีขนาดแตกต่างกัน และสามารถลุกลามติดต่อกันทั้งใบ ถ้าอาการรุนแรงข้าวจะแห้งตาย และฟุบตายในที่สุด อาการคล้ายถูกไฟไหม้ ถ้าเป็นที่กาบใบ ใบมักหลุดออกจากกาบใบ เมล็ดลีบ หรือถ้าเป็นที่คอรวงจะทำให้เมล็ดลีบ คอรวงจะปรากฏแผลสีน้ำตาล ทำให้หักพับลง โดยจะระบาดมากถ้ามีความชื้นสูง ปลูกข้าวหนาแน่นและใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ฉะนั้นเกษตรกรควรใส่ใจและหมั่นตรวจแปลงข้าวของตนเองเป็นประจำ ถ้าพบลักษณะอาการข้างต้น ให้หยุดการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะจะทำให้โรคระบาดอย่างรวดเร็วขึ้น และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น อิดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล ไอโซโปร ไธโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุไว้ครับ

ขณะที่แมลงบั่วจะระบาดในนาข้าวช่วงระยะแตกกอ ขอให้เกษตรกรระวัง ให้สังเกตดูแมลงบั่ว มีขนาดรูปร่างคล้ายยุงหรือริ้น หนวดและขามีสีดำ แต่ลำตัวมีสีชมพูปนส้ม จะทำลายข้าวโดยตัวหนอนแทรกตัวเข้าไปอยู่ระหว่างลำต้นกับกาบใบ และทำลายส่วนที่เป็นจุดเจริญของหน่อข้าว ต้นข้าวจะสร้างเนื้อเยื่อหุ้มตัวหนอน และเจริญเป็นหลอดหอม ต้นที่เป็นหลอดหอมจะไม่ออกรวง ถ้าระบาดรุนแรง ต้นข้าวจะแตกกอมากแต่แคระแกร็น

การป้องกันและกำจัดคือ 1. ดักทำลายตัวเต็มวัยโดยนำกะละมังบรรจุน้ำผสมผงซักฟอกวางไว้ใต้หลอดไฟภายในบ้าน 2. กำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว เช่น ข้าวป่า หญ้าไทร หญ้าปล้องเขียว หญ้าปล้องหิน

3. ในแหล่งที่มีการระบาดรุนแรงเป็นประจำควรตรวจนับจำนวนหลอดบั่ว ถ้าพบว่ามีหลอดมากกว่าระดับ 3% ในระยะหลังปักดำ 20-50 วัน ควรใช้สารเคมีกำจัด เช่น เบนฟูราคาร์บ 3% ชื่อการค้า ออนคอล อัตรา 6 กก.ต่อไร่ หรือคลอร์ไพริฟอส 20% อีซี ชื่อการค้า ลอร์สแบน อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซันแฟน 20% อีซี ชื่อการค้า พอสซ์ อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร แต่ไม่ควรใช้สารเคมีฆ่าแมลงชนิดเม็ดในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวงครับ

          ทางที่ดีถ้าเกษตรกรไม่มีความรู้พอ ก็ควรปรึกษาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านครับ

——————–

(รู้มาเล่าไป : กำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว : โดย … ดลมนัส กาเจ)

ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการปลูกเห็ดเป็นการค้า

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001707&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสาน กลนานนท์; อานนท์ เอื้อตระกูล; วัฒนา จารณศรี; อมรรัตน์ พันธุฟัก
ชื่อเรื่อง: ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการปลูกเห็ดเป็นการค้า
Article title: Some problems on commercial mushroom production
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 73
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI, PRODUCTION, PLANT DISEASES, PEST INSECTS
ดรรชนี-ไทย: เห็ด, การผลิต, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช
หมายเลข: 001707 KC1601074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบสมทบ ก. ฝ้าย

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001698&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; ถาวร ท้วมเจริญ; ไพบูลย์ บุญชัย; สมปอง ทองดีแท้
ชื่อเรื่อง: การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบสมทบ ก. ฝ้าย
Article title: Plant pest control by integrated methods A. cotton
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 64-64(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: H20-Plant diseases
F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, PEST CONTROL, PEST INSECTS, DISEASE RESISTANCE, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, ศัตรูพืช, การป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน, โรคใบหงิก, แมลงศัตรูพืช, พันธุ์ต้านทาน
หมายเลข: 001698 KC1601065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การระบาดของแมลงบั่วในภาคกลาง

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001695&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฮิดากะ, ที.; สุจินต์ จันทรสอาด; ณรงค์ จันทรประภา; วณิช ยาคล้าย
ชื่อเรื่อง: การระบาดของแมลงบั่วในภาคกลาง
Article title: Serious occurrence of the rice gall midge in the central plain of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 61-61(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, CECIDOMYIIDAE, POPULATION DISTRIBUTION, PEST INSECTS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แมลงบั่ว, แมลงศัตรูพืช, การระบาด, พื้นที่ระบาด, ภาคกลาง
หมายเลข: 001695 KC1601062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้พันธุ์ต้านทานป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001679&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประพาส วีระแพทย์
ชื่อเรื่อง: การใช้พันธุ์ต้านทานป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
Article title: Use of varietal resistance to control plant diseases and insects
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 46-46(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANTS, VARIETIES, DISEASE RESISTANCE, PEST RESISTANCE, GERMPLASM
ดรรชนี-ไทย: พันธุ์พืช, พันธุ์ต้านทาน, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, พันธุกรรม, ลักษณะต้านทาน
หมายเลข: 001679 KC1601046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจและศึกษาชีวประวัติของแมลงศัตรูมะขามและการป้องกันกำจัด

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001656&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โกศล เจริญสม
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและศึกษาชีวประวัติของแมลงศัตรูมะขามและการป้องกันกำจัด
Article title: Survey and studies on life history of tamarind pests and their control
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 23
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAMARINDUS INDICA, PEST INSECTS, SURVEYS, LIFE CYCLE, PEST CONTROL
ดรรชนี-ไทย: มะขาม, แมลงศัตรูพืช, การสำรวจ, วงจรชีวิต, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001656 KC1601023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับโมโนออกซิเจนเนสในแมลงเพื่อใช้ตรวจความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001577&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับโมโนออกซิเจนเนสในแมลงเพื่อใช้ตรวจความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง
Article title: Studies on insect monooxygenase for insecticide resistance determination
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEST INSECTS, ENZYMES, INSECTICIDES, RESISTANCE TO CHEMICALS
ดรรชนี-ไทย: แมลงศัตรูพืช, โมโนออกซีจีเนส, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ความต้านทาน
หมายเลข: 001577 KC1501084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นแบบ ULV ในแปลงฝ้าย

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001496&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สว่าง วังบุญคง; บุญรัตน์ นันทะ; ประสาธน์ สุวรรณพงศ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นแบบ ULV ในแปลงฝ้าย
Article title: Preliminary study on ULV application in cotton field
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 3
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, PEST INSECTS, ULTRALOW VOLUME SPRAYING, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, แมลงศัตรูพืช, เครื่องพ่นแบบ ULV, การป้องกันกำจัดแมลง
หมายเลข: 001496 KC1501003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้เฟอโรโมนส์ในการป้องกันและกำจัดแมลง

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001495&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
ชื่อเรื่อง: การใช้เฟอโรโมนส์ในการป้องกันและกำจัดแมลง
Article title: Pheromones in insect control
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 2
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEST INSECTS, PHEROMONES, INSECT CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: แมลงศัตรูพืช, ฟีโรโมน, การป้องกันกำจัด, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001495 KC1501002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

งานค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีสมทบ

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001280&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; Lippold, P.C.; อรรถเวทย์ นิลกำแหง; ประทวน ไชยโสต; สมปอง ทองดีแท้; ธีระพล อุ่นจิตต์วรรธนะ; ธวัชชัย หงษ์ตระกูล
ชื่อเรื่อง: งานค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีสมทบ
Article title: Integrated pest control research project
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 180-187
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, PEST INSECTS, NATURAL ENEMIES, HELICOVERPA ARMIGERA, BIOLOGY, LIFE CYCLE, INFESTATION, INTEGRATED CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, แมลงศัตรูพืช, ศัตรูธรรมชาติ, หนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน, ชีววิทยา, วงจรชีวิต, การเข้าทำลาย, การระบาด, การป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001280 KC1301028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: