แต่งตั้งโยกย้าย 9 ตำแหน่งรวด

All posts tagged แต่งตั้งโยกย้าย 9 ตำแหน่งรวด

ธปท.โยกย้าย ผู้บริหารระดับสูง 9 ตำแหน่งรวด

Published กรกฎาคม 23, 2011 by SoClaimon

23 กรกฎาคม 2554, 00:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/188406.

Pic_188406

ธปท.ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 9 ตำแหน่งรวด หวังสร้างความมั่นใจในการทำงานให้บรรลุภาระกิจ…

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงใหม่ แทนผู้บริหารเดิมที่เกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ ตามมติของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย(บอร์ด ธปท.)ที่มีการประชุมในช่วงเช้าวันที่ 22 กรกฏาคมดังนี้

1.เลื่อนตำแหน่งนายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ซึ่งดูแลงานด้านระบบการชำระเงิน ขึ้นเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการ ด้านเทคโนโลยีข้อสนเทศและระบบการชำระเงิน ซึ่งเป็นระดับเทียบเท่ารองผู้ว่าการ ธปท.ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

2.เลื่อนตำแหน่งนางสาว ดวงมณี วงศ์ประทีป ผู้เชี่ยวชาญ ขึ้นเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการ ธปท. ด้านนโยบายต่างประเทศ เทียบเท่าระดับรองผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

3.โยกย้าย นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ซึ่งเคยดูแลงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มาเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน แทน น.ส.พิมพา ถาวรายุศม์ ที่เกษียณอายุ

4.โยกย้าย นายนพพร ประโมจนีย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร แทนนางจิตติมา ดุริยะประพันธ์ ที่เกษียณอายุ

5.เลื่อนตำแหน่ง นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน แทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งรองผู้ว่าการ สายบริหารก่อนหน้านี้

6.เลื่อนตำแหน่งนางสาว สิบพร ถาวรฉันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ แทนนายฉิม ที่ได้ขึ้นเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการ ธปท.

7.เลื่อนตำแหน่ง นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและคดี ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร แทน นายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ที่เกษียณอายุ

8.เลื่อนตำแหน่ง นางอมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ แทนนายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ ที่เกษียณอายุ

9.เลื่อนตำแหน่งนายนิรุธ รักษาเสรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้การผลักดันงานเชิงนโยบายและกลยุทธ์ของธปท.ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ มีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุภารกิจในการดูแลเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 23 กรกฎาคม 2554, 00:00 น.
%d bloggers like this: