เสรี

All posts tagged เสรี

ผู้ประกอบการหนุนเสรีอียู-กลุ่มเครื่องหนังขอปรับตัว

Published กรกฎาคม 15, 2010 by SoClaimon

7 กรกฎาคม 2553, 00:40 น.

ผ่านทางผู้ประกอบการหนุนเสรีอียู-กลุ่มเครื่องหนังขอปรับตัว – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_94286

อัครพล ลีลาจินดามัย

ผู้ประกอบการ สินค้าแฟชั่น ยันพร้อมเปิดเสรีกับอียู เหตุไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในอาเซียน แต่กลุ่มเครื่องหนัง ขอเวลาปรับตัว เหตุภาษีไทยยังสูง หวั่นเปิดเสรีไทยสูญเสียตลาด …

เมื่อ วันที่ 6 ก.ค. นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผู้ช่วยเลขานุการรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อจัดทำความ ตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่อง ประดับ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยภาคเอกชน เห็นว่าไทยควรเร่งเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีกับอียู เพราะอียูเป็นตลาดหลักของไทย ประกอบกับกลุ่มสินค้าเหล่านี้ ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการตลาดในอาเซียน นอกจากนี้ การค้าเสรีจะสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับไทยมากขึ้น

“ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่สนับสนุนให้ไทยเร่งเจรจากับอียู เพราะภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์ เว้นแต่เครื่องหนัง ที่ยังขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องหนังของไทยประมาณ 20-40% ซึ่งสูงกว่าอียูที่ 3% ดังนั้น หากมีการตกลงทำเอฟทีเอกัน อาจทำให้ผู้ประกอบการไทยสูญเสียตลาดในประเทศได้” นายอัครพลกล่าว

สำหรับ สินค้าเครื่องหนัง ที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่พร้อมแข่งขันนั้น เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนามย่อม (เอสเอ็มอี) จึงเห็นว่าควรลดกำแพงภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีเวลาปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต โดยขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย โดยเฉพาะด้านการผลิตและการออกแบบอย่างจริงจัง.

อุตฯบันเทิงไทย หนุนเปิดเสรีอียู แต่รัฐต้องช่วย

Published กรกฎาคม 4, 2010 by SoClaimon

28 มิถุนายน 2553, 05:00 น.

ผ่านทางอุตฯบันเทิงไทย หนุนเปิดเสรีอียู แต่รัฐต้องช่วย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_92381

นายอัครพล ลีลาจินดามัย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิงหนุนไทยเปิด เสรีกับอียู แต่ตั้งเงื่อนไขรัฐต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ทั้งการใช้กฎหมายการลดหย่อนภาษี และการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์…

เมื่อ วันที่ 27 มิ.ย. นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในเรื่องการจัดทำ ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) เปิดเผยว่า ได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนกลุ่มบริการสาขาบันเทิงในการ เปิดเสรีกับอียู ซึ่งภาคเอกชนได้เสนอแนะให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์และ เพลง ด้านการลดหย่อนภาษีอุปกรณ์ที่นำเข้าเพื่อการผลิต รวมถึงการออกมาตรการ กฎหมายในการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมทั้งสนับสนุนให้ศึกษาเชิงลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งระบบ และแนวโน้มการบริโภคธุรกิจบันเทิงในอนาคตของต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย สามารถพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและความต้องการของตลาดอียู

ทั้ง นี้ ผู้ประกอบการ เห็นว่า ภาครัฐควรพิจารณาความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับอียู และประเด็นกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลธุรกิจบันเทิง เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดสูงสุด โดยภาครัฐควรมีมาตรการหรือนโยบายที่ชัดเจนในการลดหย่อนภาษีแก่ผู้ผลิตและ จำหน่ายภาพยนตร์ รวมทั้งธุรกิจหลังการถ่ายทำ (โพสต์โปรดักชั่น) และการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์และเพลงด้วย.

%d bloggers like this: