เสนอรัฐบาลใหม่

All posts tagged เสนอรัฐบาลใหม่

คมนาคมจ่อเสนอแผนยุทธศาสตร์ลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท

Published กรกฎาคม 25, 2011 by SoClaimon

25 กรกฎาคม 2554, 00:10 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/188816.

Pic_188816

กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอสรุปรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ในช่วง 5 ปี เพื่อพิจารณาวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ให้กับรัฐบาลใหม่…

มีรายงานว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ทุกหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม จะมีการสรุปรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 54 – 58 เพื่อเตรียมเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณา คิดเป็นวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท

โดยจะครอบคลุมทั้งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางรถไฟ ซึ่งจะรวมถึงโครงการตามแผนปฏิรูปการรถไฟวงเงิน 1.76 แสนล้านบาท ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติวงเงิน

นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 12 เส้นทาง การพัฒนารถไฟความเร็วสูงรวม 5 เส้นทาง งานก่อสร้างท่าเรือ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน โดยจะจัดกลุ่มโครงการไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน , การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง , การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย , การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

“ รมว.คมนาคมคนใหม่จะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มั่นใจว่าจะไม่มีโครงการใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากแผนที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพราะส่วนใหญ่นโยบายของพรรคเพื่อไทยสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงคมนาคมอยู่แล้ว ”

สำหรับนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงคมนาคม คือ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมภูมิภาค ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลจีน เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 5 สายทาง โดยเส้นทางที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กม. ส่วนเส้นทางอื่นๆ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 221 กม. , เส้นทางกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 982 กม. , เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

นอกจากนั้นยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยกระทรวงคมนาคม จะเสนอตามแผนแม่บทที่มีอยู่ 12 สายทาง ส่วนแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การเพิ่มบทบาทการขนส่งทางรางเพื่อขึ้น และลดการขนส่งทางถนนลง ซึ่งกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในส่วนต้นทุนการคมนาคมลง 2% ของจีดีพี จากปัจจุบันต้นทุนการคมนาคมอยู่ที่ประมาณ 8.7% ของจีดีพี ซึ่งข้อแตกต่างของยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมกับแนวทางการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยคือ ระยะเวลาดำเนินงาน โดยแผนของกระทรวงคมนาคมใช้เวลาดำเนินงาน 20 ปี ขณะที่แผนของพรรคเพื่อไทยใช้เวลาดำเนินการ 10 ปี

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 25 กรกฎาคม 2554, 00:10 น.

คลังเตรียมข้อมูลรอเสนอรัฐบาลใหม่ กรอบงบฯปี55

Published กรกฎาคม 5, 2011 by SoClaimon

4 กรกฎาคม 2554, 15:58 น.

คลังเตรียมข้อมูลรอเสนอรัฐบาลใหม่ กรอบงบฯปี55.

Pic_183810

คลังเตรียมข้อมูลเสนอรัฐบาลใหม่ ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันงบประมาณในปี 55 จะขาดดุลไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท เพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลัง…

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.54 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง รมว.คลังคนใหม่ ว่า ควรจะเป็นที่ยอมรับของทั้งไทยและต่างประเทศ ส่วนการดำเนินนโยบายนั้นหวังว่า จะยังคงยึดนโยบายงบประมาณสมดุลใน 5 ปี และยืนยันว่า งบประมาณในปี 55 จะขาดดุลไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท เพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลัง แต่หากจะมีการกู้เงินเพิ่ม จะต้องเป็นการลงทุนในโครงการสำคัญที่ยอมรับได้

“คลังเป็นกระทรวงสำคัญ ที่ดูแลเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา บุคคลที่เป็น รมว.คลัง ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นหวังว่ารัฐบาลใหม่จะเลือกบุคคลที่มีความรู้ เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อว่า การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าไม่น่าจะมีปัญหา” นายอารีพงศ์ กล่าว

ปลัดกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้น ในส่วนนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณประจำปี 55 ซึ่งรัฐบาลเดิมได้วางนโยบายงบสมดุลภายใน 5 ปี หรือภายในปี 58 ดังนั้น รัฐบาลใหม่คงต้องพิจารณาเกี่ยวกับรายจ่ายและรายรับของรัฐบาลและพิจารณาถึงฐานะของประเทศในแต่ละปี ซึ่งหากรัฐบาลใหม่ ไม่ต้องการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล ตามกรอบที่วางไว้ ดังนั้นการกู้เงินของรัฐบาล จะต้องใช้เพื่อการลงทุนสำคัญของประเทศ

ในขณะที่กรอบงบประมาณปี 55 เดิมเป็นงบประมาณขาดดุลไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท เป็นสัญญาที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังยึดตามวินัยการเงินการคลัง แต่หากรัฐบาลชุดใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลง คงต้องพิจารณาภาพรวมที่จะเกิดขึ้น และหากรัฐบาลใหม่จะจัดทำงบประมาณไม่สมดุลต่อไปเรื่อยๆ รายจ่ายประจำของรัฐบาลต้องควบคุมได้ ปัจจุบันงบรายจ่ายประจำคิดเป็น 70% ของรายจ่ายทั้งหมด

สำหรับนโยบายการปรับลดภาษี นายอารีพงศ์ มองว่า “รมว.คลังคงต้องพิจารณาจากภาพรวม ทั้งในแง่รายได้ของประเทศ การลดรายจ่ายด้านอื่นๆ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ การปรับลดภาษีไม่ใช่เกิดขึ้นทันที แต่ต้องดูทั้งโครง สร้างภาษีต้องมีการพูดคุยในภาพใหญ่ ซึ่งรัฐมนตรีคลังต้องดูข้อเท็จจริง รายจ่ายและรายได้ทุกตัว”.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวภูมิภาค
  • 4 กรกฎาคม 2554, 15:58 น.
%d bloggers like this: