เพาะกล้า

All posts tagged เพาะกล้า

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดและการเพาะเตรียมกล้าไม้สัก

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001159&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สำเนียง อินทร์ดนตรี
ชื่อเรื่อง: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดและการเพาะเตรียมกล้าไม้สัก
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 731-732
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, SEEDLINGS, SEED, QUALITY, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: สัก, กล้าไม้, เมล็ด, การเพาะกล้า, คุณภาพเมล็ด, ความงอก
หมายเลข: 001159 KC1001096
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: