เปลือกเงาะ

All posts tagged เปลือกเงาะ

เปลือกเงาะ – เรื่องน่ารู้

Published สิงหาคม 3, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันศุกร์ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

เปลือกเงาะสามารถใช้ย้อมสีเส้นไหมได้ โดยใช้เปลือกเงาะสดมาหั่นหรือบดเป็นชิ้นเล็กๆ มาต้มกับน้ำเพื่อสกัดสีโดยใช้อัตราส่วน 1:2 คือเปลือกเงาะสด 1 ส่วนน้ำ 2 ส่วน นาน 1 ชั่วโมง กรองใช้เฉพาะน้ำ สามารถย้อมสีเส้นไหมได้ 1 กิโลกรัม โดยกรรมวิธีการย้อมร้อน นาน 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วนำมาแช่ในน้ำโคลน วันละ 7- 8 ชั่วโมง นาน 3 วัน แต่ไม่ควรแช่เส้นไหมค้างคืน จากนั้นล้างเส้นไหมให้สะอาดผึ่งไว้ในที่ร่มแล้วนำมาแช่โคลนในวันที่ 2 และ3 อีก หลังจากนั้นนำหม้อโคลนที่มีเส้นไหมแช่อยู่มาย้อมต่อที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที สีเส้นไหมที่ได้จะเป็นสีดำ ใก้ลเคียงกับการย้อมด้วยมะเกลือ

เปลือกเงาะ – เรื่องน่ารู้

Published ตุลาคม 4, 2013 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/236550

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 00:00 น.

นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการสกัดสารอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยเบื้องต้น ยังไม่เสร็จทั้งโครงการ โดยสารสำคัญที่พบเป็นสารประกอบในกลุ่มโพลีฟีโนลิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการสะสมสารอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดภาวะแก่ก่อนวัยเนื่องจากสารอนุมูลอิสระเมื่อไปจับกับเซลล์ชนิดอื่นๆ ในร่างกายก็จะทำลายเซลล์นั้นๆ หรือเกิดภาวะการแบ่งตัวมากผิดปกติ เช่น หากไปจับกับเซลล์โปรตีนหรือคอลลาเจนที่ผิวหนัง ก็จะเกิดการแบ่งเซลล์มากผิดปกติ จนทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น เป็นต้น

การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้เปลือกผลไม้ 3 ชนิด ประกอบด้วย มังคุด ทับทิม และเงาะ พบว่าสารอนุมูลอิสระที่พบในเปลือกผลไม้ทั้ง 3 ชนิด นั้นอยู่ในกลุ่มโพลีฟีโนลิก แต่เมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษกับเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติในหลอดทดลอง พบว่าเปลือกมังคุดมีสารที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติอยู่มาก ส่วนเปลือกทับทิมจะมีสารที่เป็นอันตรายรองลงมา และเปลือกเงาะพบสารที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติน้อยมาก

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากเปลือกเงาะ

Published มีนาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=743

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากเปลือกเงาะ

สารสกัดเอทานอลจากเปลือกเงาะ มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase และ α-amylase (เอนไซม์ที่ย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาล) และเอนไซม์ aldol reductase (เอนไซม์ที่เปลี่ยนกลูโคสเป็นซอร์บิทอล) โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ทำให้เอนไซม์ลดลงร้อยละ 50 (EC50) = 2.7 70.8 และ 0.04 มคก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดของสาร advanced glycation end-products (AGE) ได้ร้อยละ 43 เมื่อนำสารสกัดเอทานอลมาทำการแยกสกัดสาร พบว่าส่วนใหญ่ประกอบด้วยสาร geraniin แสดงว่าสาร geraniin ในเปลือกเงาะ มีศักยภาพที่จะนำมาเป็นสารที่ลดน้ำตาลในเลือดได้

Food Research International 2011;44:2278-82.


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ฤทธิ์ลดน้ำตาลของสาร geraniin จากเปลือกเงาะ

Published มีนาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=726

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ลดน้ำตาลของสาร geraniin จากเปลือกเงาะ

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร geraniin ซึ่งเป็นสารกลุ่ม ellagitannin ที่แยกได้จากเปลือกเงาะ พบว่าสาร geraniin มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ Galvinoxyl และ 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) โดยค่าความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) = 1.9 และ 6.9 µM ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาล โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ alpha-glucosidase, alpha-amylase และ aldol reductase (IC50 = 0.92, 0.93 และ 0.14 µg/ml ตามลำดับ) ได้ดีกว่ายารักษาเบาหวาน acarbose และ quercetin สาร geraniin ความเข้มข้น 20 µg/ml มีผลยับยั้งการสร้าง Advanced Glycation End-product (AGE) ในโปรตีน Bovine serum albumin (BSA) ได้ 96% ซึ่งให้ผลดีกว่าสารสกัดจากชาเขียว แสดงว่าสาร geraniin จากเปลือกเงาะ มีศักยภาพในการที่จะนำมาพัฒนาเป็นยาต้านเบาหวาน

Food Chemistry 2011;127:21-7.


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
%d bloggers like this: