เทมเป้

All posts tagged เทมเป้

การทำ Tempeh และ Tempeh-like products

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001538&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลาวัณย์ ไกรเดช
ชื่อเรื่อง: การทำ Tempeh และ Tempeh-like products
Article title: Studies on tempeh and tempeh-like products
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 45
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYFOODS, SOYBEANS, MUNG BEANS, PRODUCTION, RHIZOPUS OLIGOSPORUS, FERMENTATION, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: เทมเป้, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, การผลิต, RHIZOPUS OLIGOSPORUS, การหมัก, คุณภาพ
หมายเลข: 001538 KC1501045
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: