เดื่อดิน

All posts tagged เดื่อดิน

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘เดื่อดิน’ เป็นยา

Published มกราคม 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151119/217114.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ไม้ดีมีประโยชน์ : 'เดื่อดิน' เป็นยา

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘เดื่อดิน’ เป็นยา : โดย…นายสวีสอง

                      จะพบต้น “เดื่อดิน” ชื่ออื่น โมกเครือ เดื่อเถา ได้ทุกภาคของบ้านเรา สรรพคุณ เนื้อไม้ ต้มน้ำดื่มรักษาโรคประดง ผื่นคัน ผสมผลมะตูมอ่อน ว่านมหากาฬ ต้มน้ำดื่มรักษาเบาหวาน ใบ แก้เมื่อยขบ ฝี ริดสีดวงทวาร ราก แก้พิษภายใน ลมพิษ ยาระบาย เป็นต้น
                      เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ในวงศ์ Apocynaceae อาศัยเลื้อยพันไม้อื่น ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางเหนียว สีขาว สูงราว 1-3 เมตร
                      ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนเรียงสลับตรงข้ามเป็นคู่ ทรงรี ขอบขนาน โคนมนสอบ ปลายเรียวแหลม สีเขียวปนส้ม ยาว 4-8 เซนติเมตร
                      ดอก เป็นช่อกระจุก ตามซอกใบที่ปลายยอด กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันคล้ายรูปดาว สีขาว
                      ผล เป็นฝักคู่ คล้ายกระบอก เมื่อแก่แห้งจะแตก
                      ขยายพันธุ์ ปักชำเถา ชอบดินทุกสภาพ แสงแดดเต็มวัน
——————–
(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘เดื่อดิน’ เป็นยา : โดย…นายสวีสอง)

‘เดื่อดิน’ยอดแกงได้

Published กุมภาพันธ์ 16, 2013 by SoClaimon

‘เดื่อดิน’ยอดแกงได้

‘เดื่อดิน’ยอดแกงได้

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘เดื่อดิน’ ยอดแกงได้ : โดย…นายสวีสอง

                           “เดื่อดิน” ชื่อพื้นบ้าน “เคือไส้ตัน” มีถิ่นกำเนิดแถบภูมิภาคอินโดจีน อินเดีย พม่า บ้านเราพบทางภาคเหนือ ตะวันออก นอกจากใบและดอกจะสวยโดดเด่นแล้ว ชาวอีสานยังนิยมนำเนื้อไม้ทำหลอดด้ายหรือกระสวยทอผ้า ส่วนยอดอ่อนใช้แกงอ่อม

เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ในวงศ์ Apocynaceae อาศัยเลื้อยพันไม้อื่น ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางเหนียว สีขาว สูงราว 1-3 เมตร

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนเรียงสลับตรงข้ามเป็นคู่ ทรงรี ขอบขนาน โคนมนสอบ ปลายเรียวแหลม สีเขียวปนส้ม ยาว 4-8 เซนติเมตร

ดอก เป็นช่อกระจุก ออกตามซอกใบที่ปลายยอด กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันคล้ายรูปดาว ปลายมนบิดเวียนแยกเป็น 5 แฉก สีขาว

ผล เป็นฝักคู่ คล้ายกระบอก เมื่อแก่แห้งจะแตกออก ขั้วเมล็ดมีพู่ขน สีน้ำตาลอ่อน ยาว 10-25 เซนติเมตร

ขยายพันธุ์ ปักชำเถา ชอบดินทุกสภาพ แสงแดดเต็มวัน

——————–

(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘เดื่อดิน’ ยอดแกงได้ : โดย…นายสวีสอง)

“เดื่อดิน” ยอดแกงอ่อม

Published กุมภาพันธ์ 11, 2010 by SoClaimon

ผ่านทาง“เดื่อดิน” ยอดแกงอ่อม คมชัดลึก : เกษตร : ไม้ดีมีประโยชน์.

นอกจากใบและดอกของ “เดื่อดิน” ชื่อพื้นบ้าน “เคือไส้ตัน” ไม้ป่าเบญจพรรณซึ่งมีถิ่นกำเนิดแถบอินโดจีน อินเดีย พม่า บ้านเราพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก จะสวยโดดเด่นแล้ว ชาวอีสานยังนิยมนำเนื้อไม้ทำหลอดด้ายหรือกระสวยทอผ้า ส่วนยอดอ่อนใช้แกงอ่อม

 ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนเรียงสลับตรงข้ามเป็นคู่ ทรงรี ขอบขนาน โคนมนสอบ ปลายเรียวแหลม สีเขียวปนส้ม ยาว 4-8 เซนติเมตร

ผล เป็นฝักคู่ คล้ายกระบอก เมื่อแก่แห้งจะแตกออก ขั้วเมล็ดมีพู่ขน สีน้ำตาลอ่อน ยาว 10-25 เซนติเมตร

ขยายพันธุ์ ปักชำเถา ชอบดินทุกสภาพ แดดเต็มวัน

“นายสวีสอง”

%d bloggers like this: