เชื้อรา

All posts tagged เชื้อรา

ผงถ่านนาโนพ่นแผ่นยาง ป้องกันแก้ปัญหาเชื้อรา

Published ตุลาคม 30, 2013 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/369912

  • 16 กันยายน 2556, 05:00 น.

Pic_369912

ยางแผ่นดิบไม่ว่าจะมีเชื้อราปนเปื้อนมากหรือน้อยแค่ไหน จะถูกพ่อค้ากดราคาเหลือแค่ยางแผ่นดิบชั้น 4 คุณภาพต่ำหรือขายไม่ได้เลย… เป็นปัญหาที่ชาวสวนยางบ้านเราเจอกันมานาน

แม้เกษตรกรบางรายจะแก้ปัญหาด้วยการใช้สารไนโตรฟีนอล (Nitrophenol) แต่ตลาดปลายทางยุโรป ญี่ปุ่นไม่รับซื้อเพราะมีปัญหาสาร เคมีตกค้าง ไม่สามารถนำไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น จุกนมเด็ก ถุงมือยาง จึงกลายเป็นปัญหาด้านการส่งออก

“เคยเห็นคนสมัยก่อนเอาถ่านไม้ไปฝนให้เป็นผง แล้วเอาไปโปะพอกรักษาโรคเริมได้ผล จึงนำวิธีการนี้มาศึกษาเพื่อปรับใช้แก้ปัญหาในสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา โดยเฉพาะในยางแผ่นดิบ”

ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าถึงที่มาของ ผลิตภัณฑ์แผ่นนาโนคาร์บอน กราฟิน หรือ “ผงถ่านนาโน” สำหรับยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางพารา หนึ่งใน ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดใน “งานประดิษฐ์คิดค้น 2557” ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหางานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

เป็นผงถ่านนาโนที่ทำจากถ่านไม้ทั่วไป ไม่ว่า จะทำจากไม้อะไรใช้ได้หมด แต่ต้องเผาให้สุกก่อนถึงจะนำมาทำเป็นผงนาโนได้ ด้วยการใช้กรดเกลือ ซัลฟูลิกเข้มข้น 70% จำนวน 10 ลิตร ผสมกับถ่านที่บดเป็นผง 1 กก. เขย่าให้สม่ำเสมอเข้ากันด้วยเครื่องนาน 6 ชั่วโมง นำไปกรองจะได้ผงถ่านที่เป็นอนุภาคเล็กๆ ล้างด้วยน้ำกลั่น 1-2 ครั้ง เพื่อขจัดกรดเกลือให้หมด…จะได้ผงถ่านนำมาใส่ในน้ำกลั่น 10 ลิตร เติมสารบางอย่างให้ผงถ่านกระจายตัว จะได้หัวเชื้อนาโนคาร์บอนฯ 10 ลิตร

นำหัวเชื้อ 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใส่ปี๊บฉีดพ่นแผ่นยางดิบ…

หัวเชื้อนาโน 10 ลิตร ผลิตด้วยเงินลงทุนเพียง 1,400 บาท สามารถนำไปฉีดพ่นยางแผ่นดิบได้ 2,000 แผ่น

เฉลี่ยแล้วลงทุนเกษตรเพิ่มแค่ 20 สต./แผ่น แต่สามารถป้องกันเชื้อราบนยางแผ่นนานถึง 2 ปี…คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

และขณะนี้ได้นำเทคโนโลยีนี้ไปถ่ายทอดให้ชาวสวนยางในพื้นที่ จ.ตรัง ชุมพรและบุรีรัมย์ ทดลองใช้แล้ว เกษตรกรสนใจสอบถามที่ โทร.0-2279-7099 ต่อ 1203.

เพ็ญพิชญา เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
  • 16 กันยายน 2556, 05:00 น.

เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดถั่วทาวสวิลสะไตโลและเวอราโนสะไตโล

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002185&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิระเดช แจ่มสว่าง; สมศิริ แสงโชติ
ชื่อเรื่อง: เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดถั่วทาวสวิลสะไตโลและเวอราโนสะไตโล
Article title: Fungi associated with townsville stylo and verano stylo seeds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 7
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STYLOSANTHES HAMATA, STYLOSANTHES HUMILIS, SEED, FUNGI, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วทาวน์สวิลล์สไตโล, ถั่วเวอราโนสไตโล, เมล็ด, เชื้อรา, ชนิด
หมายเลข: 002185 KC1901004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาผลของเชื้อรา เวสลิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ร่วมกับไรโซเบียมต่อถั่วเหลือง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002184&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัญ เจตนะจิตร; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์; อภิญญา ผลิโกมล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของเชื้อรา เวสลิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ร่วมกับไรโซเบียมต่อถั่วเหลือง
Article title: Studies on the effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi plus Rhizobium on soybean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 5-6
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, VESICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZAE, RHIZOBIUM, FUNGI, FUNGAL SPORES, FUNGAL MORPHOLOGY, GROWTH, YIELDS, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, VESICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZA, ไรโซเบียม, เชื้อรา, CHLAMYDOSPORE, สัณฐานวิทยา, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ปริมาณธาตุอาหารในพืช
หมายเลข: 002184 KC1901003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

นักวิจัยแนะใช้เชื้อรากำจัดโรคพืช

Published กันยายน 8, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/21242

วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : นักวิจัยเชื้อรากำจัดโรคพืช,

 

นักวิจัยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ ป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด โรคเหี่ยว รากเน่า โคนเน่า ใช้ได้ทั้งผัก พืชไร่ ไม้ดอก และไม้ผล โดยเฉพาะพริก มะม่วง

รศ.ดร.จินันทนา จอมดวง นักวิจัยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า ในการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 ได้นำผลการวิจัยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ กับการป้องกันโรคพืชมานำเสนอ ซึ่งไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและเข้าทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด โดยที่นำมาใช้กันมากมี 2 ชนิด คือ ไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนัม และ ไตรโคเดอร์มาไวเรนส์ และชนิดของโรคที่ป้องกันกำจัดได้โดยไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ ได้แก่โรคเหี่ยว รากเน่า โคนเน่า นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงและพริกได้ดี

ส่วนความปลอดภัย โครโคเดอร์มา ไวเรนส์ เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินทั่วไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะดินที่มีอินทรียวัตถุสูง มีผลการวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันกำจัดโรคพืชในต่างประเทศมานานกว่าเจ็ดสิบปีไม่มีรายงานว่ามีพิษหรือเป็นสาเหตุโรคในคน พืช และสัตว์ ซึ่งปัจจุบันนี้มีการผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชในสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังในการใช้คือ ห้ามราดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงไปในดินที่มีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพราะสารเคมีเป็นพิษต่อเชื้อรา ทำให้เชื้อราตายได้ ส่วนการพ่นสารเคมีบนต้นพืชนั้นละอองสารที่ตกลงดินไม่มีผลต่อเชื้อ การเก็บรักษาเม็ดเชื้อไว้ในที่แห้งและเย็นไม่ถูกแสงแดดหรือใกล้แหล่งความร้อน ถ้าเก็บในอุณหภูมิห้องจะเก็บได้นาน 4-6 เดือน แต่ถ้าเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาจะเก็บได้นาน 1 ปี

ส่วนวิธีการใช้นั้นสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีด้วยกันเช่นหยอดหลุมปลูก ก่อนย้ายกล้า หยอดเมล็ดพันธุ์ หรือปลูกต้นพืช เช่น พืชผัก พืชไร่ และไม้ดอก ให้ใช้เม็ดเชื้อราในอัตรา 2 กรัม ต่อหลุม สำหรับไม้ผลให้ใช้ในอัตรา 30-50 กรัม ต่อหลุมปลูก หรือใช้คลุกดินหรือวัสดุปลูกสำหรับใส่กระถาง ถาดเพาะถุงดำ หรือกระบะเพาะ อัตรา 5 กรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เม็ดเชื้อกระจายดีทั่วในดิน หว่านทั่วแปลงเพาะกล้า อัตรา 30-50 กรัมต่อตารางเมตร แต่ปลูกพืชไปแล้วให้หว่านเม็ดเชื้อรอบโคนต้นพืชผัก พืชไร่ และไม้ดอก ในอัตรา 2-5 กรัมต่อต้น สำหรับไม้ผลหว่านเม็ดเชื้อบริเวณใต้ทรงพุ่ม ในอัตรา 30-50 กรัมต่อตารางเมตร หลังการหว่านให้พรวนดินกลบเม็ดเชื้อและให้น้ำ ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อีกทาง

 

น้ำมันมะพร้าวป้องกันเด็กฟันผุ แถมยังฆ่าเชื้อราภายในปากหมด

Published กันยายน 7, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/289126

7 กันยายน 2555, 10:00 น.
Pic_289126

นักวิทยาศาสตร์ไอร์แลนด์รู้สึกตื่นเต้นเมื่อพบว่า น้ำมันมะพร้าวสามารถต่อสู้กับฟันผุได้ ซึ่งทุกวันนี้เด็กตามชาติอุตสาหกรรม ตั้งร้อยละ 60–90 ล้วนแต่โดนแบคทีเรียกิน จนฟันผุกันหมด

พวกเขาได้พบว่าน้ำมันมะพร้าวที่สกัดด้วยเอนไซม์ จะมีฤทธิ์สกัดการเติบโตของแบคทีเรียสเตรปต็อคค็อกคัส ตัวการทำให้ฟันผุ ไม่ให้เติบโตได้ และยังฆ่าเชื้อราในปากได้ด้วย โดยมันคงไปย่อยไขมันของน้ำมันมะพร้าวให้กลายเป็นกรดซึ่งปราบแบคทีเรียลงได้อย่างชะงัด

ดร.ดาเมียน  แบรดี้  หัวหน้านักวิจัย  กล่าวว่า น้ำมันมะพร้าวน่าใช้ยิ่งกว่าสารเคมี “เพราะมันไม่ต้องใช้เข้มข้นกว่ากัน” และเสริมว่า ยิ่งในยามที่เชื้อโรคยิ่งดื้อกับยาปฏิชีวนะมากขึ้นทุก

วันนี้ ทำให้ยิ่งมีความสำคัญขึ้น เมื่อพบหนทางใหม่ปราบจุลชีพที่ก่อการอักเสบได้.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 7 กันยายน 2555, 10:00 น.

อบรมเกษตรกรผลิตเชื้อรา’ไตรโคเดอร์มา’ป้องกันโรคพืช

Published พฤษภาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/263735

27 พฤษภาคม 2555, 14:17 น.

Pic_263735

ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สงขลา เปิดคอร์สผลิตเชื้อรา “ไตรโคเดอร์” แก่เกษตรกร ควบคุมและยับยั้งการเกิดโรคพืชหลายสิบชนิด ลดภาวะต้นทุนและความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช โดยเฉพาะโรครากขาวในต้นยางพารา…

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2555 นายประพัฒน์ คันธไพโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการฯ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ฝึกอบรมสอนการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคให้แก่เกษตรกรที่สนใจในพื้นที่หมู่ 2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โดยเชื้อราดังกล่าวเป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดินโดยอาศัยเศษซากพืชซากสัตว์ และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร สามารถทำลายการเจริญเติบโตของโรคพืชได้หลายชนิด เช่นโรครากเน่า และโคนเน่า โรครากขาว โรคกุ้งแห้ง โรคผลเน่าของสละ โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่างของข้าว

นายประพัฒน์ กล่าวว่า เชื้อราไตรโคเดอร์ยังช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืชให้มีระบบรากดี เจริญเติบโตดี แข็งแรงและทนทานต่อโรคพืชตามฤดูกาลต่างๆ โดยนำหัวเชื้อราฯ ใส่ในถุงข้าวที่หุงพอสุกทิ้งไว้ 7 วันจะกลายเป็นสีเขียวเข้ม นำไปผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ใช้รดโคนต้นไม้ทุกประเภททั้งไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับ ส่วนกากที่เหลือยังใช้ทำปุ๋ยใส่โคนต้นได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถนำเชื้อราที่ได้ไปคลุกกับเมล็ดพืช หรือผสมน้ำฉีดพ่นหรือรองก้นหลุมก่อนปลูกก็มีประสิทธิภาพ ซึ่งการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้เอง จะสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนที่ประหยัดกว่า สามารถเก็บไว้ได้ในนานปี ซึ่งวิธีการทำทุกขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องดูแลพืชสวนไร่ นาและผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยว ลดความสูญเสียของต้นพืชทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายประพัฒน์ คันธไพโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการฯ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สงขลา กล่าวว่า ศูนย์บริหารศัตรูพืช ได้สนับสนุนหัวเชื้อราให้แก่เกษตรกรเพื่อผลิตใช้เองโดยไม่ต้องซื้อ เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่วนประโยชน์ใช้ในทางควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรครากขาวของต้นยางพาราซึ่งชาวสวนยางพบมากที่สุด โดยทำให้ต้นยางพาราล้มตายแล้วเป็นจำนวนมาก หากใช้เชื้อราฯ ชนิดดังกล่าวทาและรดโคนต้น โรคพืชต่างๆ จะหายไปในเวลาไม่ถึง 7 วัน.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวภูมิภาค
  • 27 พฤษภาคม 2555, 14:17 น.

การทดสอบประสิทธิภาพของยา Ridomil ต่อโรคราน้ำค้างข้าวโพด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001739&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญล้ำ ผายสุวรรณ; สุขุมวัฒน์ พีระพันธุ์; สุเทพ กังเกียรติกุล; วงศ์ บุญสืบสกุล; จิระเดช แจ่มสว่าง; กิตติ ชุณหวงศ์; อุดม ภู่พิพัฒน์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพของยา Ridomil ต่อโรคราน้ำค้างข้าวโพด
Article title: Evaluation of a new systemic fungicide ridomil against corn downy mildew in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 105-105(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, MILDEWS, FUNGICIDES, EFFICIENCY, FUNGI, SCLEROSPORA, DISEASE CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, โรคราน้ำค้าง, โรคใบลาย, RIDOMIL, ประสิทธิภาพ, เชื้อรา, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001739 KC1601106
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคราน้ำค้างของอ้อยในประเทศไทย

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001735&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฤกษ์ ศยามานนท์; นิยม จิ้วจิ้น; สมเกียรติ ฐิตะฐาน
ชื่อเรื่อง: โรคราน้ำค้างของอ้อยในประเทศไทย
Article title: Downy mildew of sugarcane caused by Sclerospora spontanea Weston in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 101
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, MILDEWS, SCLEROSPORA, INOCULATION
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, โรคราน้ำค้าง, เชื้อรา, การถ่ายทอดเชื้อ
หมายเลข: 001735 KC1601102
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาของแตงโมที่ถูกทำลายด้วยเชื้อรา Fusarium oxysporum F. sp. niveum

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001734&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิยะ เกียรติก้อง; พัฒนา สนธิรัตน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาของแตงโมที่ถูกทำลายด้วยเชื้อรา Fusarium oxysporum F. sp. niveum
Article title: Histopathology of watermelon infected with F. oxysporum F. sp. niveum
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 100
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CITRULLUS LANATUS, HISTOPATHOLOGY, FUSARIUM OXYSPORUM, WILTS
ดรรชนี-ไทย: แตงโม, เชื้อรา, FUSARIUM OXYSPORUM, อาการเหี่ยว, เนื้อเยื่อวิทยา
หมายเลข: 001734 KC1601101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษา endomycorrhizae ของรากข้าวโพดในประเทศไทย

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001718&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โพยม ทองมีอาคม; จรัญ เจตนะจิตร; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษา endomycorrhizae ของรากข้าวโพดในประเทศไทย
Article title: Studied on the endomycorrhizal fungi of corn root in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, ROOTS, FUNGI, NUTRIENT UPTAKE, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ราก, ENDOMYCORRHIZA, เชื้อรา, การดูดธาตุอาหาร
หมายเลข: 001718 KC1601085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: