เจาะแผน

All posts tagged เจาะแผน

เจาะแผนพัฒนาตลาดกล้วยไม้ไทย

Published ตุลาคม 26, 2010 by SoClaimon

วันที่ 5/3/2009

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

ปัจจุบันไทยเป็นผู้นำในการส่งออกกล้วยไม้ นำรายได้เข้าประเทศร่วม 3,000 ล้านบาทต่อปี แต่การผลิตกล้วยไม้ของไทยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสินค้ายังไม่สม่ำเสมอ ขาดข้อมูลการผลิตการตลาดทั้งในและต่างประเทศ งานวิจัยยังไม่ครบวงจร ไม่มีตลาดกลางมาตรฐานกล้วยไม้ ขณะเดียวกันยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับค่าระวางขนส่งแพง และระบบโลจิสติกส์ ที่ไม่เอื้ออำนวยด้วย และยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปสู่ตลาดโลก ทั้งที่แนวโน้มความต้องการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หลายฝ่ายมองว่าประเทศไทยน่าจะเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการส่งออกกล้วย ไม้ได้มากขึ้นกว่านี้ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติขึ้น เพื่อมาพัฒนาและแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆของกล้วยไม้ไทย

ล่าสุดคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์กล้วยไม้ไทยให้ เด่นชัดในสายตาชาวโลก โดยทางสนามบินสุวรรณภูมิจัดพื้นที่ผู้โดยสารขาออกฯ เปิดเวทีจัดแสดง ควบคู่ กทม. เร่งออกแบบสวนกล้วยไม้บริเวณสวนลุมพินี หวังเป็นจุดแสดงสัญลักษณ์ไทยใจกลางเมืองหลวง พร้อมเปิดเว็บ Orchid Net คัดเลือกข้อมูลสร้างเครือข่าย ชูเมืองไทยเป็นศูนย์กลางกล้วยไม้โลก

นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์กล้วยไม้ไทยให้เด่นชัดในสาย ตาชาวโลก อันจะนำไปสู่ผลเชิงบวกทางการตลาดและการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปยังนานาประเทศให้ มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นลำดับ ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ จะเปิดเวทีงานเทศกาลกล้วยไม้ พร้อมทั้งจัดสวนตัวอย่าง บริเวณชั้น 4 โซน K-L ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน นี้ ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็น จำนวนมาก

ทั้งนี้โดยจะจัดเป็นสวนขนาดประมาณ 25 ตารางเมตร แสดงกล้วยไม้สายพันธุ์ไทยและพันธุ์พื้นเมืองที่มีความหลากหลาย หาชมได้ยาก ผนวกกับกิจกรรมจากงานเทศกาลสงกรานต์ ที่ทางท่าอากาศยานฯ จัดขึ้น อาทิ การแสดงวิถีชีวิตไทย ดนตรี-รำไทย ซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจากทุกชาติ ได้รู้จักกับประเพณีไทยและความงามของกล้วยไม้ไทย ไปพร้อมๆ กัน และหวังผลถึงการกลับมาท่องเที่ยวหรือสนใจกล้วยไม้ไทย อันอาจนำไปสู่ความต้องการซื้อ เมื่อกลับไปยังประเทศของตน ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกส่วนหนึ่งที่พยายามจะสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลาง กล้วยไม้ของโลก

นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.)ได้แสดงถึงความพร้อมในการจัดสวนกล้วยไม้ บริเวณสวนลุมพินี เพื่อให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำกิจกรรมสันทนาการหรือพักผ่อน ได้เห็นถึงความงามและมีคุณค่าของกล้วยไม้ไทย ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของคณะกรรมการกล้วยไม้ฯ และ กทม. มีความเห็นร่วมกัน ที่จะวางรูปแบบให้สวนดังกล่าวเป็นห้องเรียนรู้ขนาดใหญ่ด้านพัฒนาการของกล้วย ไม้ โดยมีปราชญ์ ด้านกล้วยไม้ของประเทศไทย สับเปลี่ยนมาร่วมกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนและผู้สนใจ อีกทั้งยังจะสร้างภาพลักษณ์ให้สวนดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยใจกลางเมืองหลวง ซึ่งขณะนี้ ทาง กทม. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดสวน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม กล้วยไม้ และสิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สมาคมพฤกษชาติ- แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนของการยกร่างโครงการ งบประมาณ ได้ในเร็วๆ นี้ รวมถึงเป็นที่น่ายินดีที่โครงการสวนกล้วยไม้ในสวนลุมพินี มีฝ่ายเอกชน สนใจเข้ามาทำการสนับสนุน อันจะส่งผลดีต่อการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ในระยะยาวอีกด้วย

“โครงการฯ ได้จัดตั้งศูนย์กล้วยไม้แห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก และเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกล้วยไม้ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้สำหรับเกษตรกร รายเดิมและรายใหม่กว่า 900 ราย สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาศักยภาพยกระดับการผลิตสินค้ากล้วยไม้ไทยป้อนตลาด ทั่วโลก ซึ่งปี 2552 นี้ คาดว่า ไทยจะสามารถผลักดันส่งออกดอกกล้วยไม้มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 15% และส่งออกต้นกล้วยไม้เพิ่มขึ้นกว่า 20% ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น”

นายโอฬาร กล่าวว่าอีกว่าในส่วนของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการส่งออก และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ทั้งหมด ดำเนินการจัดทำเครือข่าย Orchid Net ขึ้น โดยข้อมูลหลักประกอบด้วย ข้อมูลวิชาการด้านการผลิตกล้วยไม้เป็นการค้า ข้อมูลการตลาด Link หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง Bulletin Board รับฟังความคิดเห็น ข่าวแวดวงกล้วยไม้ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมหน้าเว็บไซต์ชั่วคราวได้ก่อนที่เว็บไซ ต์ http://orchidnet.doae.go.th

ส่วนเว็บไซต์ที่เสร็จสมบูรณ์จะเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน 2552 นี้ เพื่อสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ในเรื่องกล้วยไม้ ซึ่งการดำเนินงานจะมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอและรับฟังข้อคิด เห็นของ ผู้เข้าชมเพื่อนำมาปรับปรุงสร้างให้เป็นแหล่งเครือข่ายกล้วยไม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินการทั้งสามส่วนข้างต้นอย่างต่อเนื่องและเอาใจใส่จริง จัง จะเป็นแรงหนุนสำคัญให้ไทยสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกล้วยไม้ ของโลกได้ในอนาคตอันใกล้

%d bloggers like this: