เคี่ยม

All posts tagged เคี่ยม

‘เคี่ยม’เปลือกแก้ท้องร่วง

Published สิงหาคม 5, 2013 by SoClaimon

‘เคี่ยม’เปลือกแก้ท้องร่วง

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556

‘เคี่ยม’เปลือกแก้ท้องร่วง

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘เคี่ยม’ เปลือกแก้ท้องร่วง : โดย…นายสวีสอง

วันก่อนไปร่วมงานพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีการแจกต้นเคี่ยมให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานเอาไปปลูกด้วย เคี่ยม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cotylelobium melanoxylon (Hook.f) Pierre จัดอยู่ในวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE  เป็นไม้ยืนต้น สูง 20-40 เมตร ลำต้นตรง เปลือกขรุขระ สีน้ำตาลเข้ม มีรอยด่างสีเทาและเหลืองสลับ มีช่องอากาศทั่วไป

เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบรูปเจดีย์ ต่ำๆ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 5-18 เซนติเมตร ปลายสอบเรียว โคนมน หลังใบเรียบเป็นมัน ท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุก ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่งและง่ามใบ ผลกลมเล็ก มีขนนุ่ม มีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก พบขึ้นทั่วไปในป่าดิบ ตั้งแต่ จ.ชุมพร ลงไป

จัดเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เปลือกใช้เป็นยาชะล้างแผล ห้ามเลือดแผลสด ชัน เป็นยาสมานแผล แก้ท้องร่วง ใช้ผสมน้ำยางทาไม้และน้ำมันชักเงา

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

—————————–

(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘เคี่ยม’ เปลือกแก้ท้องร่วง : โดย…นายสวีสอง)

การศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยและกายวิภาคของไม้ 12 ชนิด จากภาคใต้ของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000527&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ โสภารัตน์; สุนทร พันธุวาณิชย์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยและกายวิภาคของไม้ 12 ชนิด จากภาคใต้ของประเทศไทย
Article title: Study on the fiber dimension and wood anatomy of twelve species from the south of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 250-260
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SCHIMA, ANISOPTERA, INTSIA, DIPTEROCARPUS, SHOREA, HEVEA BRASILIENSIS, ALSTONIA, WOOD ANATOMY, FIBRES, PULP, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มังตาล, เคี่ยม, กะบาก, หลุมพอ, ยาง, กะบก, ตำเสา, พันจำ, ยางนา, ตะเคียนซวย, ยางพารา, ตีนเป็ด, ความถ่วงจำเพาะของไม้, เส้นใย, กายวิภาคของไม้, การทำเยื่อกระดาษ, ความเหมาะสม, ภาคใต้
หมายเลข: 000527 KC0501060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: