เครื่องบิน

All posts tagged เครื่องบิน

บินไทยยกเครื่อง 747-400 ติดเบาะใหม่ไฉไลกว่าเก่า

Published สิงหาคม 3, 2011 by SoClaimon

3 สิงหาคม 2554, 17:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/191299.

Pic_191299

ฝ่ายช่างการบินไทย โชว์ศักยภาพในการปรับปรุงเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747- 400 เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับเป็นสายการบินที่ติดอันดับยอดเยี่ยม 1 ใน 5 ของโลก

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำหนดให้มีโครงการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บริการบนเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 747-400 ที่มีแผนในการปรับปรุงที่นั่งทุกชั้นโดยสาร และมีการติดตั้งจอทีวีส่วนตัว พร้อมทั้งระบบสาระบันเทิง (In-flight Entertainment) อย่างครบครัน เพื่อตอบสนองต่อความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วย โดยแผนงานการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บริการบนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747- 400 จำนวน 12 ลำนั้น ได้แบ่งการปรับปรุงออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 6 ลำ มีรายละเอียด ดังนี้ การปรับปรุงเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747- 400 ชุดที่ 1 จำนวน 6 ลำ จะปรับปรุงและติดตั้งเก้าอี้ชุดใหม่ให้มีจอทีวีส่วนตัว พร้อมระบบสาระบันเทิงในชั้นประหยัดทุกที่นั่ง โดยได้กำหนดแผนงานการดำเนินการปรับปรุงไว้ ดังนี้ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747- 400 ลำที่ 1 ในชุดที่ 1 นามพระราชทานสิริวัฒนาเป็นเครื่องบินลำแรกที่ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747- 400 ลำที่ 2 – 6 ในชุดที่ 1 ฝ่ายช่างการบินไทยเป็นผู้ทำการปรับปรุง โดยใช้ศูนย์ซ่อมใหญ่อากาศยาน ที่ดอนเมือง เป็นฐานดำเนินการปรับปรุงที่นั่งของเครื่องบินทั้ง 5 ลำดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของฝ่ายช่างการบินไทย

สำหรับ แผนงานการปรับปรุงเครื่องบิน ลำที่ 2 นามพระราชทานเทพประสิทธิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งที่นั่ง และระบบสาระบันเทิง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 9 สิงหาคม ศกนี้ ส่วนลำที่ 3 และลำที่ 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ลำที่ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน และลำที่ 6 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2554 ตามลำดับ สำหรับการปรับปรุงเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747- 400 ชุดที่ 2 อีกจำนวน 6 ลำ ตามแผนการปรับปรุงจะทำการติดตั้งที่นั่งใหม่ในทุกชั้นโดยสาร ติดตั้งจอทีวีส่วนตัว และระบบสาระบันเทิง (In-flight Entertainment) ซึ่งคาดว่าทั้ง 6 ลำ จะปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2555ทั้งนี้ แผนงานการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บริการบนเครื่องบิน ของฝ่ายช่างการบินไทยนั้น ในทุกขั้นตอนการรื้อและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747- 400 ทุกลำจะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองด้านมาตรฐาน จาก บริษัท ผู้ผลิตเครื่องบิน FAA / Federal Aviation Administration แห่งสหรัฐอเมริกา และกรมการบินพลเรือน (บพ.) ของไทย อีกด้วย

นอกจากนี้ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ที่ทำการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บริการบนเครื่องบิน การติดตั้งที่นั่งชั้นประหยัดแบบใหม่ที่มีจอทีวีส่วนตัวแล้ว ยังติดตั้งโทรศัพท์ไว้ที่ที่นั่ง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายโทรศัพท์ที่ภาคพื้นดินได้ ระหว่างการเดินทางโดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโทรศัพท์ผ่านบัตรเครดิตได้ อีกด้วย และทุกที่นั่งในทุกชั้นโดยสารได้ติดตั้งปลั๊กสำหรับระบบจ่ายกำลัง ไฟฟ้าแรงดัน 110 VAC 60 Hz ไว้พร้อม

ทั้งนี้ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ทุกลำได้จัดที่นั่งในชั้นต่างๆ ไว้บริการทุกท่าน ดังนี้ ประกอบด้วยที่นั่งสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง จำนวน 10 ที่นั่ง ในรูปแบบที่มีความเป็นส่วนตัวที่สามารถปรับ ที่นั่งให้เอนนอนได้ 180 องศา และที่นั่งมีความกว้าง 21.84 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างแถว76 นิ้ว มีจอทีวีส่วนตัวขนาด 10.4 นิ้ว ทุกที่นั่ง , ที่นั่งสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ จำนวน 40 ที่นั่ง สามารถปรับเอนนอนได้ 170 องศามีความกว้างของที่นั่งขนาด 20 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างแถว 60 นิ้ว มีจอทีวีส่วนตัวขนาด10.4 นิ้ว ทุกที่นั่ง ,ที่นั่งสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด จำนวน 325 ที่นั่ง มีความกว้าง 18 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างแถว 34 นิ้ว พร้อมติดตั้งจอทีวีส่วนตัวขนาด 9 นิ้ว ทุกที่นั่ง ในช่วงระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับระบบสาระบันเทิง (In-flight Entertainment) ที่มีความเป็นส่วนตัว สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการ โดยสามารถควบคุมสั่งการด้วยระบบ Interactive Menu Screen แบบทันสมัย ง่ายต่อการเลือกชมและสอดคล้องกับรายการสาระบันเทิงที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้โดยสาร เช่น ข้อมูลสนามบิน ข้อมูลของเมือง ณ จุดหมายปลายทาง เป็นต้น ซึ่งมีการบรรจุรายการต่างๆ ลงในระบบสาระบันเทิงในเที่ยวบิน ดังนี้ เลือกชมรายการภาพยนตร์ 100 เรื่อง เลือกชมรายการทีวีและสารคดีสั้น 150 รายการ เลือกฟังเพลงได้จาก CD 500 อัลบั้ม เลือกฟังรายการเพลง 17 ช่อง

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า บินไทยฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาฝูงบิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินการบริการภาคพื้น และการบริการในเที่ยวบิน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายอย่างสูงสุดแก่ผู้โดยสาร ส่งผลให้การบินไทย สายการบินแห่งชาติของคนไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งได้เลื่อนอันดับขึ้นจากอันดับที่ 9 เมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเป็นสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชั้นประหยัดยอดเยี่ยม และเก้าอี้โดยสารชั้นประหยัดยอดเยี่ยม จากการประกาศผลการลงคะแนนของผู้โดยสารกว่า 18.8 ล้านคนจากชาติต่างๆ กว่า 100 ชาติ ของสกายแทรกซ์ในปีนี้

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 3 สิงหาคม 2554, 17:00 น.

‘บางกอกแอร์เวย์ส’คาดกำไรทั้งปีเฉียด900ล้านบาท

Published สิงหาคม 2, 2011 by SoClaimon

2 สิงหาคม 2554, 19:30 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/191033.

Pic_191033

บางกอกแอร์เวย์ส คาดทั้งปีมีรายได้ 10,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29% หลังสถานการณ์ในประเทศกลับสู่ภาวะปกติ และราคาน้ำมันเริ่มนิ่ง

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยถึงผลประกอบการครึ่งปีแรกว่า รายได้อยู่ที่ 5,200 ล้านบาท ส่วนผลกำไรอยู่ที่ 485 ล้านบาท ขณะที่ผู้โดยสารอยู่ที่ 1.5 ล้านคน ซึ่งผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นมาก เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศกลับมาสู่ความสงบ รวมทั้งราคาน้ำมันที่เริ่มนิ่งเช่นกัน และเชื่อว่า ผลประกอบการทั้งปีจะเป็นไปตามเป้า คือ รายได้ 10,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29 % ผู้โดยสาร 3.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17 % และผลกำไร 892 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.65 % และในช่วง 2 ปีนี้ เตรียมเพิ่มฝูงบิน โดยจะนำเครื่องบินเข้ามาอีก 3 ลำ ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ได้เพิ่มผู้โดยสารชาวไทยจากปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 20 % ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดหรือประมาณ 6 -7 แสนล้านคน และปีหน้าจะขยายกลุ่มเป้าหมายคนไทยเป็น 30 %

สำหรับเส้นทางบินที่ได้รับความยิยมภายในประเทศคือ สมุย ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยเฉพาะเส้นทางบินกรุงเทพฯ – ภูเก็ต ปกติบินวันละ 6 เที่ยวบิน มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร 80 % ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี เช่น กรุงเทพฯ – มุมไบ ได้รับผลตอบรับดี มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย 70 % ลำ และขณะนี้บางกอกแอร์เวย์ส ยังสนใจที่จะบริหารสนามบินภูมิภาค 28 แห่ง ของกรมการบินพลเรือน (บพ.) ซึ่งจะรอพิจารณานโยบายของรัฐบาลใหม่ว่า มีแนวทางบริหารงานอย่างไร ระหว่างให้เอกชนรายเดียวบริหาร หรือแบ่งกลุ่มสนามบิน ..

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 2 สิงหาคม 2554, 19:30 น.

‘บินไทย’เปิดบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่นตามปกติ

Published กรกฎาคม 16, 2011 by SoClaimon

15 กรกฎาคม 2554, 15:37 น.

‘บินไทย’เปิดบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่นตามปกติ.

Pic_186613

“การบินไทย” เปิดบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น ในทุกจุดบินตามตารางบินเดิม ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวได้กลับมาเดินทางตามปกติ

นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การบินไทยได้กลับมาให้บริการเส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น ในทุกจุดบินตามตารางบินเดิม ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ได้กลับมาเดินทางตามปกติ อีกทั้งยังมีแผนเพิ่มเที่ยวบิน สำหรับตารางบินฤดูหนาวที่จะถึงนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา อีกสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน โดยทำการบินในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยเที่ยวไป เที่ยวบินที่ทีจี 626 จะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.30 น. และเที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ทีจี 627 จะเดินทางออกจากโอซากาเวลา 17.00 น. ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ซึ่งได้รับการปรับปรุงห้องโดยสารและติดตั้งเก้าอี้โดยสารรุ่นใหม่

ทั้งนี้ การเพิ่มเที่ยวบินทั้ง 3 เที่ยวบินดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา สัปดาห์ละ 17 เที่ยวบิน ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังทวีปยุโรป นอกจากนี้ จะมีการปรับตารางบินเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมต่อไปยัง จ.ภูเก็ต อีกด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center (662) 356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 15 กรกฎาคม 2554, 15:37 น.

ดีดีบินไทยไม่หวั่นเปลี่ยนขั้วการเมือง ยันทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

Published กรกฎาคม 12, 2011 by SoClaimon

11 กรกฎาคม 2554, 20:15 น.

ดีดีบินไทยไม่หวั่นเปลี่ยนขั้วการเมือง ยันทำหน้าที่อย่างดีที่สุด.

Pic_185582

“ปิยสวัสดิ์” ยัน ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แม้เปลี่ยนขั้วทางการเมืองไม่มีผลกระทบ ย้ำการเปลี่ยนผู้บริหารบินไทยไม่สามารถทำได้ง่ายเพราะเป็นบริษัทมหาชน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดการบินไทย ที่มีนายอำพน กิตติอำพน ประธานบอร์ด การบินไทยว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลตน ยืนยันว่าจะยังคงทำงานในตำแหน่งตามปกติ แต่หากจะเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทยนั้น เชื่อว่าฝ่ายการเมืองคงไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย เนื่องจาก การบินไทย เป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไร จะมีกฎระเบียบ ข้อปฎิบัติที่ต้องปฎิบัติตามที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมาตนเคยรับราชการมานาน และเคยทำงานร่วมกับการเมืองมาหลายยุคหลายสมัย และเห็นการเปลี่ยนแปลงจนเป็นเรื่องปกติ หากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของตนเป็นอย่างไร แต่ก็สามารถผ่านมาได้

ส่วนผลการประเมินการทำงานในรอบปีของตนที่จะครบรอบในเดือน ธ.ค.นี้ หลายตัวก็เป็นไปตามเป้าหมายเช่น ตนสามารถผลักดัน การบินไทย ติด 1 ใน 5 ของประเภทสายการบินยอดเยี่ยมของโลก จากที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะอยู่ในอันดับ 8 นอกจากนี้ยังได้มีการผลักดันแผนการจัดซื้อเครื่องบิน 37 ลำ เพื่อมาเสริมศักยภาพในฝูงบินของการบินไทยโดย บอร์ดการบินไทยกก็ได้อนุมัติเพื่อจัดหามาเสริมศักยภาพแล้ว

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า บอร์ดการบินไทยได้มีมติให้ปรับปรุงแผนการปลดระวางเครื่องบิน ระหว่างปี 2554-2560 จำนวน 50ลำ ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2560 ที่บอร์ดการบินไทยได้มีมติเมื่อ วันที่ 11 มิ.ย.54 ให้การบินไทยจัดซื้อจัดหาเครื่องบินใหม่เข้ามาประจำฝูงบินจำนวน 37 ลำส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 พบว่า อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (เคบิน แฟคเตอร์) เฉลี่ย 66.5 % เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนเคบินแฟตเตอร์ในเดือนมิ.ย.เฉลี่ยอยู่ที่ 65.8 % เพิ่มขึ้น 0.8% ขณะที่ไตรมาส 3 เคบินแฟคเตอร์ เริ่มปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากบางวันอยู่ในระดับสูงถึง 80 % แต่เที่ยวบินไปยุโรป ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีสายการบินอื่น บินตรงไปยุโรป

ด้านการตั้งสายการบินไทย วิงส์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรอเช่าเครื่องบิน แอร์บัส เอ-320 จำนวน 11 ลำ คาดว่า ยังให้บริการได้ในเดือน มิ.ย.ปีหน้า สวนการตั้งสายการบินไทย ไทเกอร์ แผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 11 กรกฎาคม 2554, 20:15 น.

ออสซี่ห้ามไทเกอร์แอร์บินถึงวันที่ 1 ส.ค.นี้

Published กรกฎาคม 10, 2011 by SoClaimon

9 กรกฎาคม 2554, 14:30 น.

ออสซี่ห้ามไทเกอร์แอร์บินถึงวันที่ 1 ส.ค.นี้.

Pic_185083

สำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของออสเตรเลีย ประกาศขยายเวลาห้ามไทเกอร์แอร์ บินจนถึงวันที่ 1 ส.ค.นี้ เพราะสายการบิน อาจกำหนดเพดานบินและเส้นรุ้งเส้นแวง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินไว้อย่างผิดพลาด ทำให้บินต่ำเกินไปก่อนจะถึงสนามบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานความปลอดภัยด้านการบิน และการขนส่งของออสเตรเลีย ประกาศขยายเวลาห้ามสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ ของสิงคโปร์ ขึ้นบินในประเทศอีก 3 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 1 ส.ค. นี้ หลังจากที่สั่งห้ามบินในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2-9 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย

โดยสำนักงานฯ พบว่า อาจมีการกำหนดเพดานบิน และเส้นรุ้งเส้นแวงในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน ของสายการบินต้นทุนต่ำรายนี้ไว้อย่างผิดพลาด ทำให้เครื่องบินบินต่ำเกินไปก่อนจะถึงสนามบิน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 9 กรกฎาคม 2554, 14:30 น.

บินไทยเปิดบินตรงบรัสเซลส์รับฤดูหนาว

Published มิถุนายน 28, 2011 by SoClaimon

28 มิถุนายน 2554, 14:32 น.

บินไทยเปิดบินตรงบรัสเซลส์รับฤดูหนาว.

Pic_182361

บินไทยเปิดเส้นทางบินตรงไป – กลับ กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777 – 200ER ซึ่งจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ตั้งแต่ 17 พ.ย.54 นี้เป็นต้นไป…

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางในสหภาพยุโรป บริษัทฯ จึงได้เพิ่มจุดบินใหม่ โดยบินตรงไป – กลับ กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งเป็นจุดบินลำดับที่ 72 ของการบินไทย โดยจะทำการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ซึ่งจะออกเดินทางจากทั้งกรุงเทพฯ และบรัสเซลส์ ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยเที่ยวไป เที่ยวบินที่ทีจี 934 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.30 น. ถึงบรัสเซลส์เวลา 7.00 น. และเที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ทีจี 935 ออกจากบรัสเซลส์เวลา 13.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 6.20 น. ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเริ่มสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และจะเริ่มให้บริการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777 – 200ER ประกอบด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจ จำนวน 30 ที่นั่ง และชั้นประหยัดจำนวน 262 ที่นั่ง ซึ่งติดตั้งจอทีวีส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงภายในเครื่องบินรุ่นใหม่ ล่าสุดในทุกที่นั่งทุกชั้นโดยสาร

นายปานฑิต กล่าวต่อว่า การบินไทยถือเป็นสายการบินแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการบินตรงเส้นทางระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งการเปิดเส้นทางบินไป – กลับ เส้นทางใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางจาก กรุงบรัสเซลส์ ของราชอาณาจักรเบลเยียม ไปยังประเทศใกล้เคียง อาทิ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก และสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารจากประเทศเหล่านี้ในการเดินทางมายังประเทศไทยและเชื่อมต่อไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 28 มิถุนายน 2554, 14:32 น.

‘เจ้าจำปี’ เปิดแผนจัดหาเครื่องบิน 37 ลำ สำหรับปี 54-60

Published มิถุนายน 14, 2011 by SoClaimon

14 มิถุนายน 2554, 18:10 น.
\’เจ้าจำปี\’ เปิดแผนจัดหาเครื่องบิน 37 ลำ สำหรับปี 54-60 – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_178999

บินไทย เปิดแผนจัดเครื่องบิน 37 ลำ สำหรับปี 54-60 มูลค่า 118,604 ล้านบาท แบ่งเป็นเช่า 22 ลำ และซื้อ 15 ลำ เพื่อใช้บินเส้นทางข้ามทวีป เส้นทางบินรองในภูมิภาคระยะใกล้ และเส้นทางภายในประเทศ….

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ การบินไทยได้มีการดำเนินการจัดหาเครื่องบินจำนวน 37 ลำ สำหรับปี 54-60 มูลค่า 118,604 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการซื้อจำนวน 15 ลำ มูลค่ารวม 49,537 ล้านบาท เช่าดำเนินงาน 22 ลำ มูลค่ารวม 69,067 ล้านบาท เพื่อใช้บินในเส้นทางข้ามทวีป เส้นทางบินรองในภูมิภาคระยะใกล้ และเส้นทางภายในประเทศ

คาดว่าหลังการรับมอบเครื่องบินฝูงใหม่มาแล้วการบินไทยจะมีอัตราบรรทุกผู้ โดยสารไม่ต่ำกว่า 75% แต่หากไม่มีแผนรับมอบเครื่องบินก็จะทำให้การบินไทยสูญเสียผู้โดยสารให้กับสายการบินอื่น โดยเฉพาะสายการบินของประเทศในตะวันออกกลางอย่างแน่นอน เพราะขณะนี้สายการบินในกลุ่มประเทศดังกล่าวได้รอรับเครื่องบินรวมกันกว่า 400 ลำ สำหรับแหล่งเงินที่จะนำมาซื้อนั้นเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป แต่อาจเป็นขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน หรืออาจเป็นการออกพันธบัตร ส่วนการเช่าดำเนินการนั้นก็เป็นการนำรายได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่า

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวด้วยว่า การทำสัญญาซื้อเครื่องบินนั้น แบ่งเป็นโบอิ้ง 777-300ER จำนวน 6 ลำ ส่งมอบ ปี 57-58 แอร์บัส 350 จำนวน 4 ลำ ส่งมอบ 59-60 แอร์บัส 320 จำนวน 5 ลำ ส่งมอบ ปี 57-58 เช่าดำเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 787 จำนวน 8 ลำ สัญญาเช่า 12 ปี ส่งมอบปี 57-60 เช่าดำเนินงานแอร์บัส 350 จำนวน 8 ลำ สัญญาเช่า 12 ปี ส่งมอบปี 59-60 และเช่าดำเนินการงานเครื่องบิน แอร์บัส 320 จำนวน 6 ลำ สัญญาเช่า 12 ปี ส่งมอบ 55-56.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 14 มิถุนายน 2554, 18:10 น.

เจ้าจำปีเน้นพัฒนาเครื่องบิน ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า

Published มิถุนายน 2, 2011 by SoClaimon

30 พฤษภาคม 2554, 21:08 น.
เจ้าจำปีเน้นพัฒนาเครื่องบิน ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_175332

บินไทยรับมอบเครื่องบิน 747-400 ทะเบียน TGR นามพระราชทาน สิริวัฒนา เป็นเครื่องบินลำแรกในชุดที่ 1 ที่ปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน เพื่อสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีแผนปรับปรุงที่นั่งใน ทุกชั้นโดยสาร ซึ่งทุกที่นั่งจะมีการติดตั้งจอทีวีส่วนตัวและระบบสาระบันเทิง (In-flight Entertainment) อย่างครบครัน นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบสื่อสาร (Flight Connectivity) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับ ภาคพื้นดินที่สามารถใช้ทำงานรับส่งข้อมูลระหว่างการเดินทางได้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนการติดตั้งอุปกรณ์ครัวเพิ่มเติมจากอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่แล้ว อาทิ ไมโครเวฟ เครื่องทำกาแฟเอสเพรสโซ่ ตู้แช่อาหารให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ (Galley Air Chiller) เครื่องอุ่นอาหารให้ได้อาหารรสชาติเหมือน ปรุงใหม่จากครัว (Induction Heat Unit : IHU) เป็นต้น

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า การบินไทย อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บริการบนเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 747- 400 จำนวน 12 ลำ แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้ การปรับปรุงเครื่องบินโบอิ้ง 747- 400 ชุดที่ 1 จำนวน 6 ลำแรก ได้ทำการติดตั้งเก้าอี้ใหม่ พร้อมติดตั้งจอภาพส่วนตัวและระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินในชั้นประหยัดในทุก ที่นั่ง โดยจะ ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554 โดยลำแรกทำการปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ส่วนลำที่ 2 – 6 จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม 2554 ตามลำดับส่วนการปรับปรุงเครื่องบินโบอิ้ง 747- 400 ชุดที่ 2 จำนวน 6 ลำหลัง จะทำการติดตั้งเก้าอี้ใหม่ใน ทุกชั้นโดยสาร พร้อมระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน ซึ่งจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2555 – 2556

ทั้งนี้ ตามแผนการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินนั้น ในทุกขั้นตอนการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องบินโบอิ้ง 747- 400 ทุกลำ จะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองด้านมาตรฐานต่างๆ จาก FAA / Federal Aviation Administration แห่งสหรัฐอเมริกา และกรมการบินพลเรือน (บพ.) ของไทย อีกด้วย

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า วันนี้(30 พ.ค.) การบินไทย ยังได้รับมอบเครื่องบิน 747-400 ทะเบียน TGR นามพระราชทาน สิริวัฒนา เป็นเครื่องบินลำแรกในชุดที่ 1 ที่ได้ทำการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน โดยได้ทำการติดตั้งที่นั่งชั้นประหยัดแบบใหม่ ที่มีจอทีวีส่วนตัวในทุกที่นั่ง ที่ผลิตโดยบริษัท Zim FlugsitZ GmbH จำกัด พร้อมกันนี้ทุกที่นั่ง ยังติดตั้งระบบโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อเครือข่าย โทรศัพท์กับภาคพื้นดินได้ในระหว่างการเดินทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโทรศัพท์ผ่าน บัตรเครดิตได้อีกด้วย และในเครื่องบินลำนี้ยังมีการจัดที่นั่งในชั้นหนึ่งไว้จำนวน 10 ที่นั่ง ในรูปแบบที่มีความเป็นส่วนตัวที่สามารถปรับที่นั่งให้เอนนอนได้ 180 องศา และที่นั่งมีความกว้าง 21.84 นิ้ว มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้นั่ง 76 นิ้ว ซึ่งจะมีจอทีวีส่วนตัวขนาด 10.4 นิ้ว ติดตั้งไว้ในทุกที่นั่ง ในชั้นธุรกิจมีที่นั่ง จำนวน 40 ที่นั่ง ที่สามารถปรับเอนนอนได้ 170 องศา และมีความกว้างของที่นั่งขนาด 20 นิ้ว โดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้นั่ง 60 นิ้ว อีกทั้งยังมีจอทีวีส่วนตัวขนาด 10.4 นิ้ว ติดตั้งไว้พร้อม

สำหรับในที่นั่งในชั้นประหยัด มีจำนวน 325 ที่นั่ง ซึ่งมีความกว้าง 18 นิ้ว และมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 34 นิ้ว พร้อมทั้งติดตั้งจอทีวีส่วนตัวขนาด 9 นิ้วในทุกที่นั่ง ทั้งนี้ทุกที่นั่งได้บรรจุรายการระบบสาระบันเทิงอย่างครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง อีกทั้งทุกที่นั่งมีระบบโทรศัพท์ส่วนตัวพร้อมทั้งปลั๊กสำหรับระบบจ่ายกำลัง ไฟฟ้าแรงดัน 115 VAC ทั้งนี้ เครื่องบิน โบอิ้ง 747-400 ลำแรกที่ปรับปรุงที่นั่งและผลิตภัณฑ์บริการ ต่างๆ แล้วเสร็จนี้นั้น จะพร้อมให้บริการแก่ทุกท่านโดยทำการบินในเส้นทาง ไป – กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 30 พฤษภาคม 2554, 21:08 น.

คมนาคมกำหนดสิทธิ์ผู้โดยสารหากสายการบินดีเลย์

Published พฤษภาคม 29, 2011 by SoClaimon

28 พฤษภาคม 2554, 17:35 น.
คมนาคมกำหนดสิทธิ์ผู้โดยสารหากสายการบินดีเลย์ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_174873

คมนาคม ออกประกาศสิทธิประโยชน์ผู้โดยสารหากสายการบินต้นทุนต่ำดีเลย์ ช้าเกิน 2 ชม.แต่ไม่เกิน 3 ชม.ต้องจัดหาอาหาร-เครื่องดื่มและห้ามคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าโดยสารเพิ่ม ส่วนล่าช้าเกิน 5 ชม.ต้องจ่ายเงินสดเพื่อชดเชย 600 บาทก่อนออกเดินทาง เว้นเหตุสุดวิสัย

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า  ขณะนี้กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศ ให้สายการบินต้นทุนต่ำทุกสายการบินแจ้งให้ผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง สิทธิที่จะได้รับกรณีไม่ได้รับความสะดวกจาการเดินทางเช่น เที่ยวบินล่าช้า รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สิทธิคนพิการที่ต้องได้นั่งรถเข็นโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ การแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขค่าโดยสารต่ำสุด และสูงสุด เป็นต้นโดยให้สายการบินแจ้งไปยังหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งใน เว็บไซต์ ของสายการบินเองด้วย

ทั้งนี้ หากกรณีสายการบินช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินต้องจัดอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ที่รอขึ้นเครื่อง จัดอุปกรณ์การสื่อสาร ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือหากผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางต่อไปให้คืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม อื่นที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน หรือหากสายการบินต้องการจะคืนเป็นบัตรเดินทางอภินันทนาการหรือสิ่งอื่นแทน เงินค่าโดยสารต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารแล้วเท่านั้น กรณีล่าช้า 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบิน นอกจากจะต้องจัดอาหารเครื่องดื่มตามความเหมาะสม จัดอุปกรณ์การสื่อสารให้ผู้โดยสารและคืนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมให้กับผู้โดยสารแล้วยังต้อง เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง อื่นที่ใกล้เคียงกับปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และหากการเดินทางนั้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่ำกว่าค่าโดยสารที่ผู้โดยสาร ชำระไว้แล้ว สายการบินจะต้องชำระส่วนต่างค่าโดยสารให้ผู้โดยสาร

ส่วนกรณีล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง รวมทั้งชำระค่าเงินชดเชยเป็นเงินสด 600 บาท ให้กับผู้โดยสารทันทีก่อนที่จะออกเดินทาง เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลต่อการบิน การนัดหยุดงาน เป็นต้น

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 28 พฤษภาคม 2554, 17:35 น.

บางกอกแอร์ฯแจ้งบินสมุย-กทม.เที่ยวแรก3ทุ่มคืนนี้

Published พฤษภาคม 26, 2011 by SoClaimon

2 พฤศจิกายน 2553, 19:00 น.
บางกอกแอร์ฯแจ้งบินสมุย-กทม.เที่ยวแรก3ทุ่มคืนนี้ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_123827

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเปิดให้บริการเที่ยวบินแรกจากสมุยเข้ากทม.วันนี้ (2 พ.ย.) เวลา 21.00 น.

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 พ.ย. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเปล่ียนแปลงเที่ยวบินที่ให้บริการทั้งจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปสมุย และจากสนามบินสมุยเข้ากรุงเทพ โดยสนามบินสมุยประกาศให้บริการเที่ยวบินแรกจากสมุยวันนี้ เวลา 21.00 น. โดยเที่ยวบิน PG806 เดินทางออกจากสมุยเข้ากรุงเทพ ถึงสุวรรณภูมิเวลา 22.10 น. และเที่ยวบินแรกจากสุวรรณภูมิไปสมุย โดยเที่ยวบิน PG961 ออกจากกรุงเทพเวลา 21.00 น. ถึงสนามบินสมุยเวลา 22.05 น. สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเข้า-ออกจากสมุย ที่มีกำหนดการเดินทางในวันที่ 2 และ 3 พ.ย. และมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้ที่ Call center 1771 หรือ โทร. 02 270 6699 หรือ สนามบินสมุย โทร. 077 428 555

ขณะที่ทางนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล  ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี  กล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดล่าสุดว่า โดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำที่อาจจะมาจากพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์, อ. ดอนสักที่ติดอยู่กับ จ.สุราษฎร์ธานี   ทั้งนี้ฝนได้หยุดตกแต่สภาพอากาศยังมีเมฆมาก ขณะที่บริเวณ อ.บ้านตาขุน,อ.พนม,กิ่งอ.วิภาวียังต้องจับตากรณีอาจเกิดดินสไลด์ บริเวณเชิงเขา เพราะดินอุ้มน้ำไว้มาก จนอาจรับน้ำหนักไม่ไหว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯ ยอมรับว่า ในพื้นที่ยังขาดแคลนเรือท้องแบนเพราะบางจุดน้ำยังคงท่วมสูง ดังนั้นจึงขอความช่วยเหลือด้วย.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 2 พฤศจิกายน 2553, 19:00 น.
%d bloggers like this: