ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 10 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/313466

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 10 เมษายน 2558 | เดลินิวส์
„ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 0:00 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558….. นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเอกภาพ ประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้าภาคใต้ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลองกอง เพื่อเตรียมแผน/แนวทางบริหารจัดการผลไม้ รองรับผลผลิตไม้ผลปี 2558 ภาคใต้ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน….. นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันชี้แจงความเชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์และมาตรการในการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา….. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มแม่บ้านฯ ประจำปี 2558 การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ Smart Product ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 และเป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นวิสาหกิจชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันก่อน….. นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการประกาศให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ครม. รมว.กษ. ปลัดกระทรวงฯ หัวหน้าส่วนราชการ อธิบดีและรองอธิบดีกรมประมง ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบนโยบายในวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา….

“ทิด ทางไทย”“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 9 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/313149

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 9 เมษายน 2558 | เดลินิวส์
„ วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 0:00 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558…. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) จัดการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย” และกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงอาหารของอาเซียน ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ…. นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นางสาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด คณะอนุกรรมการและผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดตราด รวม 6 สหกรณ์ แยกเป็นโครงการปกติ จำนวน 1 สหกรณ์ อนุมัติเงิน 400,000 บาท โครงการพระราชดำริ จำนวน 1 สหกรณ์ อนุมัติเงิน 500,000 บาท และโครงการรวบรวมผลไม้จำนวน 4 สหกรณ์ อนุมัติเงิน 14,000,000 บาท รวมวงเงิน 14,900,000 บาท ณ ห้องประชุมธารมะยม อาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 4 เมื่อวันก่อน…. นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ และ นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน….

“ทิด ทางไทย”“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 8 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/312962

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 8 เมษายน 2558 | เดลินิวส์
„ วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 0:00 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558…… นสพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 กรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ แก่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 4 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำเขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันก่อน…… นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันข้าราชการพลเรือน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายพิษณุ พินรอด นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นางสาวพัสลี อวยชัย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ และ นางรัชนีกร ไทรยนนทรีย์ พนักงานจัดเก็บเอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายในณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์…… นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน……

“ทิด ทางไทย”“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/312615

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 | เดลินิวส์
„ เกาะข่าวเกษตร วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 2:02 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558…… เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้าฯ รับเสด็จ การนี้กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลาไทย 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาโพง ปลาหมอไทย ปลากราย ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลาบึก รวมทั้งสิ้นห้าแสนเก้าหมื่นตัว และกระเบนเจ้าพระยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว 1.5 เมตร จำนวนหนึ่งตัว ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้กรมประมงได้จัดให้มีโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ในแหล่งน้ำ 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้นหกสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นตัว น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ…… นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจสหกรณ์ที่นำข้าวคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสหกรณ์ มาจำหน่ายในงาน “วิถีข้าว วิถีไทย” โดยมี นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยภายในงานมีการลดราคา 10 เปอร์เซ็นต์กับผู้ซื้อที่ตัดคูปองจากเดลินิวส์ ณ บริเวณเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ด้านหลังทำเนียบรัฐบาล  เมื่อวันก่อน…… นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี นายทศพร ปุระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 14 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี……

ทิด ทางไทย“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/312396

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558 | เดลินิวส์
„ เกาะข่าวเกษตร วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 0:00 น. เกาะข่าวเกษตร ประจำฉบับวันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558….. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย  หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมเยี่ยมและสอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปัจจุบัน หลังจากได้รับพระราชทานความช่วยเหลือให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และให้มีแหล่งเก็บกักน้ำอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรในพื้นที่….. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษ มีผู้แทนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ สกย. เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง….. พร้อมกันนี้ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยาย ในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน…..นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการนำร่องระบบควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง โดยเตรียมทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ ใน 4 จังหวัด ชุมพร ระนอง สงขลา และภูเก็ต…..

ทิด ทางไทย“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/311986

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558 | เดลินิวส์
„ เกาะข่าวเกษตร วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 1:00 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558…. สำนักงาน กปร. จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 4 โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด มี นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. นาย ดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และ นายประสาท พาศิริ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ ให้การต้อนรับ โดยมี นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน…. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี โดย นางจินตนา ปัญจะ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค กับคณะอนุกรรมการบูรณาการระดับจังหวัดประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทร สงคราม และสมุทรสาคร…. นายอำนวยปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยมี สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้แทนสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง รวมทั้งสิ้น 250 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน….

ทิด ทางไทย“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 3 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/311768

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 3 เมษายน 2558 | เดลินิวส์
„ เกาะข่าวเกษตร วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 2:10 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558….. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด และ พระครูบาโก วัดเขาแจงเบง ร่วมปล่อยสัตว์น้ำ ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำจำนวน 1,000,000 ตัว หอยหวาน 30,000 ตัว และปูทะล 414 กิโลกรัม ณ อ่าวคุ้งกระบน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนอื่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558….. นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสงานคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 36 ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม…… สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโดย นายศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงเจตต์ พานิชกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยนายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ลุ่มน้ำน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง มอบหมายให้ นายประสิทธ์ แก้วเรือง ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 1 ให้การต้อนรับ ดร.สุนิสา สุชาติพร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันก่อน…

“ทิด ทางไทย”“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 2 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/311513

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 2 เมษายน 2558 | เดลินิวส์
„ เกาะข่าวเกษตร วันพฤหัสที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 1:00 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558….. นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะเดินทางไป ศึกษาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนาม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเดินทางข้ามชายแดนทางอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตติดต่อกับด่านปอยเปต ของประเทศกัมพูชา….. นายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชล ประทานเขต 6 และคณะ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์…..นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในเขตตรวจราชการที่ 10-14 เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำปีงบ ประมาณ 2558  มีผู้ตรวจราชการกรมสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการสหกรณ์ที่ 10-14 รวม 230 คน เข้าร่วมประชุมโดยมี นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อวันก่อน…..

ทิด ทางไทย“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/311377

886883

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 | เดลินิวส์
„ เกาะข่าวเกษตร วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 2:00 น. เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558….. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว แก่ทางคณะพระธรรมทูต และทางคณะนำปูทะเล จำนวนหลายร้อยตัว มาสมทบในการปล่อยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงบริเวณป่าชายเลน ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี เมื่อวันก่อน….. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันก่อน….. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี ผู้ตรวจราชการกรมประมงผู้จัดการท่าเทียบเรือชุมพร เจ้าของเรือโชคอุดมรัตน์ 11 และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการทดสอบการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือปากน้ำชุมพร….. นายอภิชาต จงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการเสวนาทางวิชาการ “องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558” ครั้งที่ 6 เรื่อง “โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้” โดยมี ดร.อรรถ สมร่าง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายโสภณ ชมชาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน และ นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองและสำนักข้าราชการ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน….. ปิดท้ายชาว อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ฝากขอบคุณ ประยุทธ มั่งมี ผจก.ธ.ก.ส.สาขาราษีไศล ที่ดูแลและเอาใจใส่ ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี…..

ทิด ทางไทย“

กรกฎาคม 23, 2015 Posted by | เกษตร, เดลินิวส์ออนไลน์ | , , , , , | ใส่ความเห็น

ชาวนากรุงเก่ารวมตัวประท้วง จี้เปิดประตูระบายน้ำลาดชะโด

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/169153

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 17.40 น.
17 ก.ค. 58 ชาวนาจากตำบลลาดชิด ลาดชะโด ลำตะเคียน หนองน้ำใหญ่ ดอนลาน และตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จำนวนกว่า 300 คน โดยการนำของนายสุรินทร์ ชื่นกุศล กำนันตำบลจักราช เป็นแกนนำพาชาวนาทั้งหมดมารวมตัวที่ประตูระบายน้ำลาดชะโด อำเภอผักไห่ เพื่อเรียกร้องให้กรมชลประทานทำการเปิดประตูระบายน้ำลาดชะโด  ปล่อยระบายน้ำเข้าคลองลาดชะโด ที่กำลังแห้งขอดอยู่ในขณะนี้  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่กำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก

นอกจากนี้ยังมีนาข้าวของชาวนาตลอดสองฝั่งคลองใน 6 ตำบลที่ใช้น้ำในคลองดังกล่าว หลายหมื่นไร่กำลังขาดแคลนน้ำที่จะสูบขึ้นไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวและกำลังใกล้จะแห้งตาย จึงขอให้ชลประทานปล่อยระบายน้ำลงไปช่วยด้วย ถ้าแปลงนาของเกษตรกรต้องได้รับความเสียหายจากการที่กรมชลประทานปิดกั้นน้ำไว้ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการทำนาทั้งหมด ที่ได้ลงทุนไปแล้วไร่ละไม่ต่ำ 6 พันบาท ตามที่ชาวนากล่าวอ้าง

ด้านเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยและรับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอผักไห่ บอกว่าปัญหาดังกล่าวต้องคุยทำความเข้าใจกับชาวนาถึงปัญหาน้ำในขณะนี้ แต่อย่างไรจะยังคงไม่ให้ชาวนาสูบน้ำขึ้นไปใช้แน่นอน ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนต้องมีใช้อย่างแน่นอน

ส่วนเหตุการณ์ขณะนี้หลังจากกลุ่มตัวแทนของชาวนาเข้าเจรจากับตัวแทนของกรมชลประทาน อำเภอ และฝ่ายทหาร ทราบสถานการณ์น้ำว่าขาดแคลนจริง ยอมยุติการประท้วงไม่ต้องเปิดประตุระบายน้ำตามที่เรียกร้อง ส่วนชาวนาที่สูบน้ำในคลองลาดชะโดจนน้ำแห้งขอด จะยอมหยุดสูบให้ 1 วัน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาขอต่อรองกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอสูบน้ำต่ออีก 5 วัน เพื่อรักษาแปลงนาข้าว ส่วนผลการเจรจาเป็นเช่นไรจะทราบในวันพุ่งนี้ และจะสูบน้ำต่อหรือไม่ต้องดูผลการเจรจาด้วยเช่นเดียวกัน

กรกฎาคม 17, 2015 Posted by | เกษตร, แนวหน้า | , , , , | ใส่ความเห็น

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,261 other followers

%d bloggers like this: