ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

‘ฉัตรชัย’สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งหาข้อมูลใหม่ชี้ต้องเสร็จต.ค.นี้ ตุลาคม 3, 2015

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/179655

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558, 18.25 น.
18 ก.ย. 58 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรฯ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานฐานข้อมูลเกษตรกรขณะนี้ว่า ล่าสุดได้สั่งการให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเร่ง สำรวจข้อมูลใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมปีนี้ โดย มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 6.33 ล้านครัวเรือน ให้เป็นปัจจุบัน และมีการขยายฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิม 4 ด้าน เป็น 7 ด้าน โดยเพิ่มด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร จากที่มีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และการประกอบกิจกรรมการเกษตร ซึ่งจะใช้งบประมาณรวม 25,320,000 บาท ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและบันทึกเข้าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

สำหรับกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน ที่จะเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาระบบงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยจ้างอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลแทนการให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนตามความสมัครใจ และให้เกษตรกรเป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลตนเอง โดยจะกำหนดช่วงเวลาการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลที่แน่นอนเป็นประจำทุกปี ส่วนกรณีที่เกษตรกรไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่ อกม. ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผลเบื้องต้น มีการสำรวจทะเบียนเกษตรกรกรมของส่งเสริมได้ดำเนินการแล้ว 4,205 ครัวเรือน จากเป้าหมาย 6.33 ล้านครัวเรือน ซึ่งแผนดำเนินการภายใน 16 ตุลาคมนี้จะเก็บข้อมูลแล้วเสร็จทุกพื้นที่ เพื่อนำมาประมวลผลซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 ต.ค 2558 โดยขอให้เกษตรกรให้ความร่วม

มือในการให้ข้อมูลกับ อกม. ที่จะลงไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ปีนี้ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการและมาตรการสำคัญของรัฐบาล

ส่วนการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเงื่อนไขที่อียูกำหนด จึงมั่นใจว่า การประเมินผลการดำเนินงานโดยคณะอียูในกลางเดือนตุลาคมนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยแน่นอน

 

ยันผลิตนมได้คุณภาพ-มีมาตรฐาน จี้’อย.-สธ.’เอาผิดบริษัททำนมบูด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/179592

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558, 15.40 น.
18 ก.ย. 58 เวลา 11.20 น. ที่โรงแรมเอเชีย นายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จำกัด นพ.วัชรินทร์ เอกประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตรประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด นายตระการศักดิ์ ประสาร ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด นายวัลลภ รุ่งเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมปากช่อง และสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งประเทศ ร่วมกันแถลงสนับสนุนการต่ออายุสิทธิพิเศษในการจำหน่ายนมโรงเรียน เพื่อเกษตรกรโคนมไทย เนื่องจากเกิดกรณีนมบูดที่โรงเรียนแห่งในจังหวัดน่าน

โดย นพ.วัชรินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา2-3 สัปดาห์มีข่าวไม่น่ายินดี เราจึงต้องออกมาชี้แจงความจริงเรื่องนมบูดที่จังหวัดน่าน  ตนในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเราเดือนร้อนกับข่าวที่ออกมา เราจึงต้องชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราเสียใจที่บริษัท ยู เอ็มโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการนำน้ำนมดิบไปผลิตนมโรงเรียนให้เด็ก ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ตนยืนยันว่าน้ำนมดิบที่เราผลิตมีคุณภาพ เพราะอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเข้มงวดคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรทุกเดือน โดยจะต้องผ่านการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จีเอ็มพี) หากศูนย์ใดไม่ผ่านจีเอ็มพี จะไม่สามารถนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นนมโรงเรียนได้ ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งประเทศ เราส่งน้ำนมดิบให้โรงงานผู้ประกอบการ 80 โรงงานในการผลิตนมโรงเรียนให้กับเด็ก เรายืนยันน้ำนมดิบผ่านการตรวจคุณภาพ เป็นนมที่ดี มีคุณภาพในเรื่องความสะอาด เนื้อนม โปรตีนและแร่ธาตุ การที่เกิดกรณีนมบูดนั้น เป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องลงไปตรวจนมพร้อมดื่ม และดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ยู เอ็น โภคภัณฑ์ จำกัด ต่อไป

นพ.วัชรินทร์ กล่าวต่อว่า ในขณะนี้เด็กทั่วประเทศที่เข้าโครงการดื่มนมโรงเรียนประมาณ 750,0000 คน ใช้นมดิบวันละ 1,500 ตัน โดยนมดิบที่เกษตรกรต้องขายให้ผู้ประกอบการจำนวน 54,7500 ตันต่อปี ขณะที่มูลค่านมดิบอยู่ที่ตันละ 18,000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 9,855ล้านบาท จากงบประมาณนมโรงเรียน 1,4000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.39 ของงบประมาณ ตนยืนยันได้ว่าตัวเลขดังกล่าวตกถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตัวเลขสหกรณ์ทั่วประเทศรวมกันที่มีโรงงานผลิตนมพร้อมดื่ม เราใช้น้ำนมดิบเพื่อผลิตนมโรงเรียนวันละ 1,000 ตัน ได้ประมาณ 5 ล้านกล่อง/ถุง  ซึ่งเฉพาะค่าดำเนินการที่ตกไปยังสหกรณ์และเกษตรกรทั่วประเทศอยู่ประมาณปีละ 650 ล้านบาท เมื่อรวม 2 ส่วนเข้าด้วยกันเป็นเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณนมโรงเรียนทั้งหมด 1,4000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าผลประโยชน์จากนมโรงเรียนตกถึงมือเกษตร 75 เปอร์เซ็นต์ แต่กลับมีข่าวว่าจะมีการยกเลิกโครงการนมโรงเรียน ตนขอชี้แจงว่าเลิกไม่ได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเดือดร้อนทั้งประเทศ ที่ผ่านมาโครงการนมโรงเรียนมีการพัฒนากติกา หลักเกณฑ์ดีขึ้นตามลำดับ

“นมเสียอยู่ที่บริษัทแห่งนี้ไม่กี่กล่อง แล้วจะต้องมาลงโทษเกษตรกรโคนมทั้งประเทศ เป็นธรรมกับพวกผมหรือไม่ ซึ่งใครทำไม่ดีคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่มาสาดใส่พวกเราเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งประเทศ” นพ.วัชรินทร์ กล่าว

ด้านนายวัลลภ กล่าวว่า ในวันที่ 21 ก.ย. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอบคุณ ชี้แจงข้อเท็จจริง และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการนมโรงเรียนต่อ

 

Indonesia orders four plantation firms to stop work ตุลาคม 2, 2015

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/aec/Indonesia-orders-four-plantation-firms-to-stop-wor-30269389.html

Indonesia’s Environment and Forestry Ministry has suspended the operations of three plantation companies and revoked the business licence of a fourth over illegal land- clearing practices, which have led to forest fires and haze in recent weeks.

South Sumatra-based palm oil companies Tempirai Palm Resources and Waringin Agro Jaya, as well as Riau’s Langgam Inti Hibrindo were ordered to cease operations on September 21, while Hutani Sola Lestari, a wood pulp firm, also based in Riau, had its licence revoked.

The announcement on September 22 – regarded as a significant, albeit belated, step towards combating the haze crisis – came on a day when the Pollutant Standards Index (PSI) in Kalimantan hit hazardous levels.

As of 11am, air pollution in Palangkaraya, capital of Central Kalimantan, was at a record PSI level of 1,995 – almost six times the PSI 350 reading for hazardous conditions.

However, the air across Sumatra, which had reached a PSI level of almost 1,000 previously, improved substantially, with many cities recording readings of mostly below 200 after rainfall late on Monday.

Environment and Forestry Ministry secretary-general Bambang Hendroyono said during a briefing Tuesday that while the four companies have been ordered to stop work, their responsibility to prevent the fires on their concession land from spreading remains.

“These suspensions will be in effect until the criminal proceedings undertaken (against them) are completed,” said Bambang.

Indonesia’s national police have also started parallel criminal investigations against some of those four companies, which preliminary checks have established are owned by Indonesians.

Bambang said the findings from the investigations will be handed to state prosecutors to determine if company representatives will be charged in court.

“The fires in their concessions contributed to the haze, which has hurt the people’s health, making them suffer,” he added.

But the ministry stopped short of disclosing the names of people in management or shareholders of the four companies, with Bambang saying that further investigations are needed before doing so.

The Straits Times was unable to reach representatives of the four firms for comment.

However, Tempirai Palm Resources and Langgam Inti Hibrindo had previously been identified by the police as suspects and accused of breaching Indonesia’s environmental laws.

If found guilty, the individuals behind the two companies could be jailed.

Bambang said his ministry plans to complement police investigations by separately launching civil action against the companies, which could lead to hefty fines if they are found guilty later.

Previous efforts by the government to stop slash-and-burn practices have failed to tackle the issue of illegal forest fires and the haze problem. This was due mainly to poor coordination between ministries and enforcement agencies, as well as the lack of political will to get tough with errant plantation companies.

The latest enforcement efforts came a week after Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Luhut Panjaitan pushed for recalcitrant companies behind fires that produce the haze engulfing parts of Indonesia, Malaysia and Singapore to be punished.

President Joko Widodo has also deployed thousands of policemen and soldiers to help fight fires.

The authorities have hinted that more individuals and companies are expected to be dealt with in the days ahead for breaching Indonesia’s environmental laws.

 

Oil palm crop at risk if El Nino prolongs haze

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/aec/Oil-palm-crop-at-risk-if-El-Nino-prolongs-haze-30269390.html

As Indonesia’s plantations remain shrouded in haze, the market seems to be bracing itself for worse conditions, going by the jump in palm oil futures on the Bursa Malaysia Derivatives Exchange.

“Over the past month, the futures price (for crude palm oil) has rallied about 100 ringgit (US$23.41) per tonne for the 2016 and 2017 contracts,” said Morgan Stanley Research analyst Charles Spencer in a report last week.

“This suggests that market participants (are) cognisant that El Nino’s coming and today’s benign pricing environment might not last.”

Climate experts have been warning since the year began that this year’s El Nino weather pattern could be among the strongest since records began in 1950.

El Nino events typically last nine months, said Spencer. The forecast is for this one to peak in November and possibly last “well into the first half of 2016”.

So far, the haze spell has been in line with that forecast, as blazes in the Indonesian peatlands became exacerbated by El Nino which makes dry weather drier, meaning hot spots burn more readily.

With Indonesia and Malaysia together accounting for 86 per cent of global crude palm oil production, a severe El Nino event that prolongs the dryness there for another month or two will lead to a severe drop in fresh fruit bunch yields and palm oil production for the next two years, said UOB Kay Hian in a note.

As of yesterday, the benchmark futures contract for crude palm oil had rebounded 14 per cent from its six-year low of 1,867 ringgit on August 26.

Fears that the haze would reduce crop yields could be one factor behind the run-up, analysts said.

When the haze is too thick, the lower visibility and hazardous conditions for workers results in a lower harvest, said UOB Kay Hian analyst Leow Huey Chuen.

The haze also prevents insects from pollinating the flowers of the oil palm tree and hinders photosynthesis, resulting in smaller fresh fruit bunches at harvest and less oil for extraction, she said.

Another factor pushing up palm oil futures is the depreciating ringgit, which makes the commodity a cheaper alternative to soya bean oil, which is priced in United States dollars.

A short rally in crude oil prices over the same period may also have played a part, since palm oil and crude oil are blended to make biodiesel, and a run-up in crude prices tends to drive up sentiment for palm oil, said Leow.

But the recent uptick in palm oil prices will hardly lift the world’s most widely used vegetable oil out of the prevailing global commodities rout, analysts said.

A surplus supply of soya beans is expected to put a cap on the price of soya bean oil and its substitutes. The price of crude also remains low.

But as long as the palm oil price tracks upwards, plantation shares such as Wilmar International and Golden-Agri Resources may stand to get some upside. “From past experience, plantation stock prices go up when crude palm oil prices go up,” said Leow.

 

Rice traders under watch over price-dumping

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/business/Rice-traders-under-watch-over-price-dumping-30269409.html

RICE PRICE

The Commerce Ministry’s Foreign Trade Department is closely inspecting rice traders after detecting a dubious sales practice.

“The price that a Thai rice trader quoted for exporting white rice to some

markets is surprisingly low and could be below cost. The department will look into this to see if that should stop, as it could hurt the market and lead to unfair competition,” Duangporn Rodphaya, director-general of the department, said yesterday.

The cheap rice has been sold to some countries in Asia. Most was from the new crop.

Since there are no specific laws or regulations controlling rice trading, the Commerce Ministry will need to consider some measures to prevent price-dumping, because this unfair practice could undermine the market price and cause farmers to suffer in long-term.

The department will open the year’s seventh round of bidding for 462,931 tonnes from the government’s rice stocks next Tuesday. Many traders are expected to join the auction, since there is a shortage of rice in the market because of the drought.

After the government declared an end to support for the second crop, the supply of new rice could be quite low. For instance, the new main paddy crop is expected at about 23 million tonnes, or 4 million tonnes lower than the previous main crop.

With little rice entering the market, the ministry also expects the rice price to continue trending up in the long term, although it softened over the past few weeks from price dumping in overseas markets by some local traders.

According to the ministry, Thailand shipped out 6.9 million tonnes of rice from January 1 to September 22, down by 5 per cent from the same period last year.

Exports also decreased slightly by 5 per cent to Bt110 billion, or down by 3 per cent to US$3.32 billion, because of the decline in the average export price for Thai rice by 3 per cent to $480 a tonne.

However, Thailand should still export up to 10 million tonnes this whole year, thanks to high demand in some markets and the drought in many rice source countries, Duangporn said.

 

New fund ‘may leave farmers deeper in debt’ ตุลาคม 1, 2015

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/national/New-fund-may-leave-farmers-deeper-in-debt-30269592.html

WHILE many were happy to get “vocational promotion” loans via village funds, a scenario at a village in Roi Et’s Pathumrat district raises the possibility of villagers finding themselves deeper in debt and being caught in the vicious cycle of endless poverty.

After funds were wired by the Government Savings Bank into the accounts of 78 Ban Samran villagers in Tambon Nong Khaen on September 21, many withdrew the cash almost immediately. This means their debts have risen by another Bt10,000 to Bt25,000, and whether they can pay it back depends on whether they use it on income-boosting investments as intended – or otherwise.

For now though, the villagers are using the money for other reasons, Ban Samran village fund’s committee member Sawang Suksaen said. Most villagers appear to be spending the money on their children’s schooling in Bangkok or on paying interest for their old debts, he said.

“If people use these loans wrongly, they will find themselves in an even bigger whirlpool of debt,” he said. “The villagers have this fund, the savings group and banks as loan sources, yet they are not financially liquid and keep falling behind in interest payments. Some savings groups then convert the interest owed into principle, putting them deeper in debt. Some of these villagers have fled to Bangkok to avoid paying their debts and have never returned,” Sawang said. “The new village fund is worrying because it could start a repetitive cycle of debt.”

Farmers’ incomes are dropping, but their expenses are rising, which is why they have to borrow from legal and illegal sources. A 2013-2014 survey showed that local villagers had combined debts worth Bt293 million from legal sources and another Bt4.3 million from illegal sources, while the per capita income per year is Bt30,000.

Sawang said the new loans were not enough to generate income, and since most people were already in debt, this money would be gone in a few days, adding that similar scenarios had risen when other funds were used to sprinkle money among communities.

Yet, despite the potential problems, Tambon Nong Khaen fund committee still hopes that people will work on finding solutions rather than solely waiting for state agencies’ help.

A small start would be for debt-stricken villagers to get together and learn how to be more self-reliant, follow a budget, look for ways to reduce their expenses and boost their incomes. They should also start exchanging ideas for financial freedom and lead self-sufficient lives, he said.

 

Rice mill owner acquitted of Bt11m embezzlement

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/national/Rice-mill-owner-acquitted-of-Bt11m-embezzlement-30269514.html

COURT

THE APPEALS Court has acquitted the owner of the Nopporn rice mill in Chaiyaphum’s Ban Khwao district for their roles in the alleged use of forged warehouse receipts to embezzle rice worth Bt11 million, but upheld suspended jail terms for nine farmers in a case involving 750 tonnes of rice.

The development was revealed by outgoing Chaiyaphum Governor Wichian Chantaranothai yesterday.

Wichian, to be installed as the governor of Nakhon Ratchasima next month after serving as Chaiyaphum governor for a year, said it would be up to his successor and related agencies to continue to fight to protect the country’s benefits and take the case to the Supreme Court.

He said he would coordinate with related agencies on the case until it is time for him to leave the northeastern province.

Last June, the lower court handed the Nopporn mill owner a |20-year jail term while the nine farmers received six-month jail |terms, lowered to two-year suspended sentences.

The probe into corruption in the rice-pledging scheme in Chaiyaphum took two years and led to this prosecution.

 

Cornered Yingluck fights back

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/politics/Cornered-Yingluck-fights-back-30269836.html

RICE-PLEDGING SCHEME

Former PM sues attorney general, three others for abuse of authority

FORMER PRIME minister Yingluck Shinawatra yesterday filed a lawsuit against Attorney-General Trakul Winitnaiyapak and three other prosecutors for alleged abuse of authority and mishandling the case against her over the rice-pledging scheme, her government’s flagship policy that is estimated to have cost the state up to Bt600 billion in damages.

The court will decide in seven days whether to accept the suit.

Yingluck turned up at the Criminal Court yesterday with former PM Somchai Wongsawat and filed the suit accusing Trakul, Chutichai Sakhakorn, Surasak Threerattrakul and Kittinan Thatpramuk of violating Sections 83, 157 and 200 of the Criminal Code.

In her personal Facebook page, Yingluck wrote that the Attorney-General and three others had failed to probe loopholes in the case, and had framed up charges that were not mentioned in the National Anti-Corruption Commission (NACC)’s writ against her while unfairly bringing an additional 60,000 pages of documents in the case.

The suit filed by Yingluck also said the attorney-general had earlier pointed out four shortcomings in the writ on the rice-pledging scheme but did not order an investigation to fix the loopholes and decided to indict her just one hour before the National Legislative Assembly (NLA) voted to impeach her.

Yingluck said the suit filed by the attorney-general stated that she had acknowledged and permitted others to commit corruption, even though the NACC’s original writ did not accuse her of corruption and consent to corruption. During the trial, the attorney-general also introduced 60,000 pages of documents that were not discussed during the joint-panel of prosecutors and the NACC regarding the suit. Yingluck said she must defend herself against the prosecutors’ alleged abuse of power, which she said were unjustified and in violation of the rule of law.

Deputy Prime Minister Wissanu Krea-ngam said he did not believe that even if the Criminal Court agrees to hear her case, the decision would have repercussions on the rice-pledging scheme trial against Yingluck at the Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holder.

Wissanu said Yingluck had filed a criminal suit on a personal basis against Trakul who will retire today. He will be replaced by Pongniwat Yuthapanboripan as the new attorney-general. The two cases are not related.

Asked to respond to the court’s decision to reject a suit filed by former commerce minister Boonsong Teriyapirom and former Foreign Trade Department director-general Manat Soiploy against the attorney-general over the government-to-government rice deal, Yingluck said she hoped the court would accept her case but she could not keep high hopes.

Yingluck’s lawyer, Sommai Koosap, said the former PM would exercise her rights in all legal avenues if she believes she did not receive justice. Sommai said Yingluck is filing the suit without expecting it would benefit her in another trial.

Meanwhile, Wissanu said the government has one and a half years left to make Yingluck pay compensation for damages over the rice-pledging scheme before the two-year statute of limitations expires.

He said the Commerce and Finance ministries’ fact-finding panels looking into civil offences in the rice-pledging scheme must complete their probe within this month. The two panels on Monday informed him that they had the findings ready and would submit them to him today.

Wissanu said he would submit the findings to the PM who would forward it to the committee to consider civil offences headed by Comptroller-General Department chief Manas Jamveha.

If Manas’s committee gives the nod on civil offences, the PM would issue an administrative order to a “particular group of people” to pay compensation within a certain period. If they refuse to pay, they have the right to file a petition with the Administrative Court to revoke the order. In that case, the government would be a defendant and the people in question would be plaintiffs.

Wissanu said the two panels’ findings may cite the figure of how much the compensation amount would be but he could not reveal it because Manas’s committee would have to decide who would have to pay the compensation and how much.

Wissanu said Manas had told him he would issue an order that the compensation be paid by the end of this year if his committee receives the case for consideration by early October.

 

 

Battle tipped over damages sought for rice scheme

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/politics/Battle-tipped-over-damages-sought-for-rice-scheme-30269582.html

DEPUTY PRIME Minister Wissanu Krea-ngam has declined to confirm the authorities will seek Bt500 billion in damages from former prime minister Yingluck Shinawatra and a handful of top officials over her government’s rice-pledging scheme.

The case could be fought in court for some time before the amount could be settled, he said.

The deputy PM has assigned two fact-finding panels to determine any civil liability incurred byYingluck and her former ministers including ex-commerce minister Boonsong Teriyapirom.

The panels are scheduled to submit their results by the end of the month for Prime Minister PrayutChan-o-cha to review.

The case is expected to go through the Administrative Court if Yingluck counter-sues the government.

It is the third action carried out against Yingluck and the ex-ministers. The first resulted in her impeachment and the second involves a criminal lawsuit now before the Supreme Court’s Criminal Division for Political Officer Holders.

Wissanu said in principle a plaintiff lodges an inflated damages claim because if the amount sought was lower than the real damages awarded, the plaintiff could not seek the shortfall.

He said the judiciary was the party which would give fairness to everyone involved and the real amount to be paid in this case would eventually be determined.

Yingluck could fight against the government’s authority to charge her and she could fight the damages claim, which could result in a lengthy process, he said.

 

Yingluck may get Bt500 bn bill over rice losses: Prayut กันยายน 30, 2015

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ The Nation

http://www.nationmultimedia.com/politics/Yingluck-may-get-Bt500-bn-bill-over-rice-losses-Pr-30269128.html

DAMAGES to be sought from former PM Yingluck Shinawatra over her government’s rice-pledging scheme may exceed Bt500 billion, Prime Minister Prayut Chan-o-cha said yesterday.

He said the estimated loss of Bt500 billion was “just an initial figure”, adding the final amount would depend on the quality of rice in government stocks.

“If the rice cannot be sold, the figure will be higher. If we can sell more, the loss will be lower,” he told reporters.

Deputy Prime Minister Wissanu Krea-ngam said the civil claims would be finalised by two fact-finding committees of the Ministry of Commerce and Ministry of Finance by the end of this month.

After the panels complete their work, the case will be forwarded to Prime Minister Prayut for review, and then a government civil liability committee chaired by the comptroller-general will consider the final amount of damages to be sought from Yingluck.

Wissanu said that once a damages claim is made, the accused person normally is expected to counter-sue the government by bringing their case to the Administrative Court within 30 days challenging the government’s claim.

He added that if the accused person, in this case Yingluck, did not counter-sue, their assets equivalent to the amount finalised by the civil liability committee would be seized.

In response to speculation that the civil liability committee will seek damages of Bt500 billion fromYingluck and Bt10 billion from her former commerce minister Boonsong Teriyapirom, Wissanu declined to elaborate.

Meanwhile, Deputy Premier and Defence Minister Prawit Wongsuwan said relevant cases were being reviewed by the court.

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,377 other followers

%d bloggers like this: