เกษตรกร

All posts tagged เกษตรกร

ติวเข้มเกษตรกร4.5แสนราย เน้นใช้สารอินทรีย์ลดใช้เคมี

Published กรกฎาคม 16, 2011 by SoClaimon

14 กรกฎาคม 2554, 05:00 น.

ติวเข้มเกษตรกร4.5แสนราย เน้นใช้สารอินทรีย์ลดใช้เคมี.

Pic_186036

นายจรูญ ยกถาวร รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมได้มีการดำเนินงานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตรทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง โดยสามารถผลิตและใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี 2554 นั้น กรมได้ดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรไปแล้วจำนวน 9,000 กลุ่ม รวม 450,000 ราย เนื้อที่ 9 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่ไปแล้ว และได้มอบหมายให้วิทยากรระดับพื้นที่ของกรมเป็นวิทยากรดำเนินการให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าอบรม.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
 • 14 กรกฎาคม 2554, 05:00 น.

วิจัยเพิ่มคุณภาพ..สารชีวภาพ ลดต้นทุน..ผลิตอาหารปลอดภัย

Published มิถุนายน 21, 2011 by SoClaimon

20 มิถุนายน 2554, 05:00 น.
วิจัยเพิ่มคุณภาพ..สารชีวภาพ ลดต้นทุน..ผลิตอาหารปลอดภัย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_180175

การทดลองในห้องแล็บ.

ปัจจุบัน…เกษตรกรยังประสบปัญหา ราคาพืชผลตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิตทั้ง…ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยอินทรีย์ เคมี ปุ๋ยผสม มีราคาเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังถูกหลอกให้ ซื้อปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน และ มีอินทรียวัตถุต่ำ กว่าที่…กรมวิชาการเกษตร กำหนด…รวมทั้ง ปัญหาสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์

ภาครัฐ…ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อเร่งหาทางแก้ไข ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้ ยาฆ่าแมลงที่มาจากสารเคมี และหาสารอินทรีย์ที่ให้ประโยชน์มาทดแทน…โดยมี อาจารย์ศรัณย์กร พงษ์รัตน์ภัชกุล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับ การตรวจสอบปุ๋ยที่มีมาตรฐานต่ำกว่า ที่กำหนดของ กรมวิชาการเกษตร  และ ช่วยกวดขันปุ๋ยปลอมปน รวมทั้ง งานทดลองวิจัยเพื่อหามาตร-ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในราคาที่ถูกลง…. รวมทั้งยังหาสาร กำจัดศัตรูพืชป้องกันโรคและแมลง มาทดแทนสารเคมี…

อ.ศรัณย์กร บอกว่า ทาง กรมวิชาการเกษตรได้ผลิตสารชีวภาพ และ ปุ๋ย ได้แก่ ไรโซเบียม และ ไมคอร์ไรซา แต่ยังไม่สามารถเพิ่มคุณภาพให้สามารถยืดอายุใช้งาน หรือเก็บไว้ใช้ได้อย่างง่ายขึ้น จึงนำมาเข้าห้องแล็บ เพื่อลงมือทดลองใน  เชิงวิจัยศึกษา เพิ่มเติมอย่างละเอียด โดยเริ่มจาก…ไมคอร์ไรซา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชในดิน ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น มีประโยชน์ต่อการช่วยป้องกันการ ติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้ ช่วยทำให้ระบบรากของต้นไม้มี ความแข็งแรง มีอายุยืนยาวนาน ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแห้งแล้ง เช่น ร้อนจัด หนาวจัด สารพิษในดิน ความเป็นกรดหรือด่างที่มากหรือน้อยเกินไป

อ.ศรัณย์กร พงษ์รัตน์ภัชกุลอ.ศรัณย์กร พงษ์รัตน์ภัชกุล

อ.ศรัณย์กร บอกอีกว่า อีกตัวหนึ่งคือ ไรโซเบียม เป็น บักเตรีชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดิน มี ความสามารถพิเศษในการเข้าสร้างปมที่รากพืชตระกูลถั่ว ได้ ตัวไรโซเบียมมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีรูปร่างเป็นแท่งยาว เมื่อเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่รูปจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่ออาศัยอยู่ในปมถั่ว โดยวิธีการผลิตเชื้อไรโซเบียม ให้คลุกเชื้อกับเมล็ด ให้นำเมล็ดถั่วที่ต้องการปลูกใส่ลงในภาชนะ ใส่สารที่ช่วยให้เชื้อติดเมล็ด เช่น น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และน้ำ ลงไปบนเมล็ด อัตราที่กำหนดใน ถั่วเหลือง 10 กก. หรือถั่วลิสง 15 กก. หรือ ถั่วเขียว 5 กก. เชื้อ ไรโซเบียม 200 กรัม หรือ 300 ลบ.ซม. เท่ากันหมด แล้วกวนเบาๆให้เมล็ดเปียกทั่วกัน ใส่เชื้อไรโซเบียมลงไป คนเบาๆ จนกระทั่งเมล็ดมีผงเชื้อติดอย่างสม่ำเสมอ เท่านี้สามารถนำไปเพิ่มผลผลิตถั่วหรือพืชอีกหลายชนิด…

จากนั้นนำไปให้เกษตรกรหลายรายทดลองใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลดี โดยแปลงมันสำปะหลังของ นายแต้ม นามเจริญ ที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมาเจอสภาวะแห้งแล้ง และเพลี้ยแป้งระบาดอย่างหนัก หลังจากการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สภาพแปลงมันสำปะหลังเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน และถึงเวลาเก็บเกี่ยว ได้ผลผลิต กว่า 8 ตันต่อไร่ อีกทั้งยังพบว่า… ปัญหาเรื่อง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด หนอนม้วนใบ หน้า ยางตายนึ่ง หอยเชอร์รี่ ลดลงไปมาก…

ในแปลงปลูกของเกษตรกร.ในแปลงปลูกของเกษตรกร.

อีกแปลงทดลองหนึ่งเป็นของ พันเอกเสรี ภู่กฤษณา ข้าราชการบำนาญมาทำนา 30 ไร่ อยู่ที่ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง บอกว่า เมื่อเริ่มหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามคำแนะนำของ อ.ศรัณย์กร ผลปรากฏว่า ปลูกข้าวเฉลี่ย 10 ไร่ ได้ผลผลิต 11 เกวียน ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 3 เดือนเศษ เสียต้นทุนทั้งสิ้นประมาณเท่ากับไร่ละพันกว่าบาทเท่านั้น

เกษตรกรหรือผู้สนใจแต่ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้  เทคนิคการเพิ่มผลผลิต อาหารปลอดภัย หรือต้องการผลิตภัณฑ์ กริ้๊งกร๊างหา อ.ศรัณย์กร 08-4652-7888, 08-7548-9458 และ 08-1641-5042 เช้าถึงเวลาค่ำสะดวกที่สุด.
ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
 • 20 มิถุนายน 2554, 05:00 น.

‘อภิสิทธิ์’ ยัน โครงการประกันรายได้เดินถูกทาง

Published มิถุนายน 16, 2011 by SoClaimon

15 มิถุนายน 2554, 19:45 น.
\’อภิสิทธิ์\’ ยัน โครงการประกันรายได้เดินถูกทาง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_179277

“อภิสิทธิ์” ยัน โครงการประกันรายได้ ดูแลราคาข้าว เดินถูกทางแล้ว เหตุไม่กระทบวงจรสินค้าเกษตร ป้องสินค้าเพื่อนบ้านสวมสิทธิ์ ด้านเอกชนเสนอรัฐ เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ลดเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ…

15 มิ.ย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการนำทีมเศรษฐกิจเข้าหารือกับสมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยย้ำว่าการดำเนินนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว เป็นสิ่งที่มาถูกทางแล้ว เพราะช่วยป้องกันการนำผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาสวมสิทธิ์สินค้าไทยในโครงการอุดหนุนสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังลดปัญหาการทุจริตจากโครงการรับจำนำ อีกทั้งยังไม่ทำให้วงจรการค้าสินค้าเกษตรถูกบิดเบือนเหมือนโครงการรับจำนำ และผิดต่อระเบียบการค้าโลก

“ระบบการค้าพืชผลเกษตรจะไม่ได้รับผลกระทบ วงจรการค้าไม่เสียหาย ซึ่งผมไม่ต้องการให้พูดว่า พรรคใดจะใช้รูปแบบใด แต่อยากให้เปรียบเทียบตัวรูปแบบ วิธีการ โดยไม่ต้องพูดถึงพรรคเลยก็ได้” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ด้านนายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับทุกพรรคการเมืองแล้ว ได้แก่ 1.ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาล จะต้องป้องกันและปราบรามการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง และ 2.การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเน้นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งหลังจากนี้ คาดว่าหอการค้าไทยจะมีการหารือเพื่อมอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อพรรคการเมืองอื่นๆ ต่อไป

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 15 มิถุนายน 2554, 19:45 น.

ธ.ก.ส.เตรียมจัดสภาพคล่องรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลใหม่

Published มิถุนายน 10, 2011 by SoClaimon

10 มิถุนายน 2554, 15:30 น.
ธ.ก.ส.เตรียมจัดสภาพคล่องรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลใหม่ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_178004

ธ.ก.ส.เตรียมจัดสภาพคล่องรองรับการดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาลใหม่ที่เน้นดูแลเกษตรกร ระบุ หากต้องใช้เงินเกินแสนล้านทางรัฐบาลต้องหาแหล่งทุนเสริม และ แยกบัญชีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นางพูนสุข มุสิกลัด รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เป้าหมายการระดมเงินทุน เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อของธนาคารในปีนี้มีจำนวนประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ทางธนาคารก็มีโครงการระดมเงินฝากรรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว แต่หากจำเป็นต้องใช้มากกว่านั้น หรือ เป็นหลักแสนล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนิน งานตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีนโยบายที่จะเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร ทางธนาคารก็คงจะต้องขอให้รัฐบาลจัดหาแหล่งทุนเพิ่มเติม

“ธนาคารเคยเจอ กรณีที่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆ ก็ได้หารือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะช่วยจัดหาแหล่งเงินทุน แต่ถ้าไม่ใช้เงินมาก สภาพคล่องธนาคารมีสูง และสามารถระดมแผนการระดมเงินฝากตามเป้าหมาย ก็ถือว่า มีจำนวนเงินที่เพียงพอ” นางพูนสุข กล่าว

สำหรับการดำเนินโครงการตามนโยบายในช่วงที่ผ่านมา ของธนาคารนั้น รัฐบาลก็ได้สนับสนุนงบประมาณมาโดยตลอด โดยปีที่ผ่านมา ก็ใช้งบประมาณถึง 60,000 ล้านบาทในโครงการประกันรายได้ ซึ่งรัฐบาลก็โอนเงินเข้ามาให้เกือบหมดแล้ว ยังเหลือราวหมื่นล้านบาท ซึ่งก็มีความชัดเจนมาก เพราะเมื่อรัฐบาลมีโครงการให้เราช่วยทำ ก็มีงบประมาณจัดสรรให้ทันที อย่างไรก็ดี ในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องแยกบัญชีการบริหารงานให้ชัดเจนระหว่างบัญชีการดำเนิน งานปกติของธนาคารและบัญชีการดำเนินนโยบายของรัฐ เพื่อให้ทราบ ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ส่วนแผนการระดมเงินฝากของธนาคารนั้น ได้วางเป้าหมายไว้ 3 ช่วง โดยช่วงแรก คือ ช่วงเดือนก.ค.นี้ ธนาคารมีแผนจะระดมเงินฝากในโครงการเงินฝากสลากทวีสินวงเงิน 30,000 ล้านบาท ช่วงปลายปีจะเป็นเงินฝากเพื่อวัยเกษียณอีก 5,000 ล้านบาท และ ส่วนที่เหลืออีกกว่า 10,000 ล้านบาท จะออกผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบใหม่ เพี่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจตลาด

“สลากทวีสินในรอบนี้ นอกจากเราจะมีรางวัลที่หนึ่งเป็นเงินสด 20 ล้านบาทแล้ว ยังมีรางวัลพิเศษเป็นรถยนต์ นิสสันมาร์ทจำนวน 45 คัน ซึ่งจะแบ่งจับรางวัล 3 ครั้งๆละ 15 คัน เพื่อเป็นผลตอบแทนและสร้างแรงจูงใจในการออมเงินแก่ลูกค้า”นางพูนสุข กล่าว

นางพูนสุข กล่าวด้วยว่า แม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับเพิ่มขึ้น และ ทำให้ต้นทุนการเงินของธนาคารปรับสูงขึ้น แต่ธนาคารยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ เพื่อลดภาระแก่ลูกค้าเกษตรกรในยามที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้จัดโครงการ “หนึ่งเหรียญ หนึ่งใจ จากพี่น้องเกษตรกรไทย”โดยเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคาร และครุภัณฑ์ทางการแพทย์สยามินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริฐพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 นี้

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 10 มิถุนายน 2554, 15:30 น.

ปีนี้….เกษตรกรเริ่มมีเฮ..!!

Published มิถุนายน 9, 2011 by SoClaimon

8 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.

ผ่านทางปีนี้….เกษตรกรเริ่มมีเฮ..!! – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

ช่วงนี้…สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   โดย   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง  10  เขต  ลงพื้นที่เร่งสำรวจข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตั้งแต่ต้นปีถึงมีนาคม อาทิ…ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง สับปะรดโรงงาน ส้มเขียวหวาน

และ….ผลไม้ภาคตะวันออก กับ ภาคเหนือ ได้แก่ ลำไยจันทบุรี (ลำไยนอกฤดู)   เงาะ   ทุเรียน   ลองกอง   และลิ้นจี่   รวมทั้งยังสำรวจต้นทุน

การผลิต  (ของปี  2553)  จำพวกกระเทียม  เงาะ  และลองกอง  และต้นทุนสุกรขุนปีนี้   (2554)   กับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน   ปี  2553/54 อีกด้วย

สำหรับพืชสวนครัว…หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ และ มันฝรั่ง กับภาพรวมโดยทั่วไป คุณนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บอกว่า…

…เดือนมกราคมที่ผ่านมา การผลิตและการตลาดสินค้าพบว่า หอมแดงออกสู่ตลาด 192,308 ตัน (เพียง 30% ของผลผลิตทั้งหมด) ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 22-30 บาท เกษตรกรคงจะได้กำไรประมาณไร่ละ 50,000 ถึง 80,000 บาท

และ….มั่นใจว่าหอมแดงปีนี้จะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ถึงสิ้นฤดูแล้ง เพราะอินโดนีเซียซึ่งเป็นลูกค้าของเราผลผลิตเขาเสียหาย ประกอบกับประเทศคู่แข่ง ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย ผลผลิตเสียหายด้วย… จึงเป็นโอกาสทองของไทย

สำหรับ กระเทียม….ผลผลิตจะออกสู่ตลาดราวๆ 79,280 ตัน ซึ่งตอนนี้ออกสู่ตลาดเพียง 10% ราคาสดขายกันกิโลกรัมละ 15 ถึง 20 บาท อยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีกำไรจากการเพาะปลูกไร่ละ 15,000 ถึง 30,000 บาท

…ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนนี้   (กุมภาพันธ์)   จนถึง มีนาคม  ราคาอาจอ่อนตัวลงบ้าง  แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง  เนื่องจาก กระเทียมจากจีนมีราคาสูง กระเทียมไทยก็สูงตามไปด้วย

หอมหัวใหญ่…เริ่มออกสู่ตลาดมากที่สุดตั้งแต่เดือนนี้จนถึงมีนาคม ผลผลิตในบ้านเราปีนี้ประมาณ  52,550  ตัน  แต่ออกสู่ตลาดแล้ว  20%  ของผลผลิตทั้งหมด  ราคาตัดจุกอยู่ที่กิโลกรัมละ  15  ถึง  16  บาท  หรือหากขายยกไร่  ก็อยู่ที่ไร่ละ  40,000  ถึง  60,000  บาท  ก็จะได้กำไรไร่ละ  20,000  ถึง 40,000  บาท

ส่วน…มันฝรั่ง แยกเป็น 2 ประเภท คือ โรงงาน กับ บริโภค โดยฤดู เก็บเกี่ยวพร้อมกัน คือตั้งแต่เดือนนี้ถึงเมษายน คาดว่า มันฝรั่งโรงงาน จะได้ถึง 125,896 ตัน สำหรับ บริโภค จะอยู่ที่ 12,841 ตัน

สนนราคา…พันธุ์โรงงานประกันขั้นต่ำกิโลกรัมละ  10.50  บาท  พันธุ์ บริโภค 15 ถึง 16 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าดี…

…ก็เป็น โอกาสทองสำหรับเกษตรกร ที่จะได้…เฮ!! ในยามนี้.

 

ดอกสะแบง

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ดอกสะแบง
 • 8 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.

เปิด​แผน​ลงทุน “ประชาธิปัตย์” ขอ​กลับ​มา​เดิน​หน้า​แก้​ปัญหา​สินค้า​ราคา​แพง

Published มิถุนายน 4, 2011 by SoClaimon

3 มิถุนายน 2554, 05:30 น.
เปิด​แผน​ลงทุน “ประชาธิปัตย์” ขอ​กลับ​มา​เดิน​หน้า​แก้​ปัญหา​สินค้า​ราคา​แพง.

Pic_176143

พรรค​ประชาธิปัตย์​ทุ่ม​ประกัน​ราย​ได้​เกษตรกร เฟส 2 อีก 3,000 ล้าน​บาท ปรับ​เพิ่ม​ค่า​ขนส่ง​เป็น 200–600 ต่อตัน ท้า​พรรค​เพื่อ​ไทย​ให้​คำ​ตอบ​โครงการ​รับ​จำนำ​มี​ชาว​นา​ได้รับ ประโยชน์​น้อย​กว่า แถม​มี​ปัญหา​ต้อง​ขาย​ข้าว​ใน​สต๊อก​ต่ำ​กว่า​ราคา​รับ​ซื้อ เปิด​แผนการ​ใช้​งบประมาณลงทุน 300,000 ล้าน​บาท

นาย​กอ​ร์ป​ศักดิ์ สภา​วสุ รอง​หัวหน้า​พรรค และ​ประธาน​คณะ​ทำ​งาน​ด้าน​ยุทธศาสตร์ พรรค​ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นโยบาย​ของ​พรรค​ประชาธิปัตย์ ใช้​สโลแกน “เดิน​หน้า​ต่อ​ไป ด้วย​นโยบาย​เพื่อ​ประชาชน” ภาย​ใต้​นโยบาย​ถ้า​ได้​รับ​การ​เลือกตั้ง​กลับ​มา​เป็น​รัฐบาล​อีก​ครั้ง​จะ​เพิ่ม​กำไร​ให้​ชาว​นา​อีก 2 ส่วน ซึ่ง​ใน​โครงการ​เฟส​แรก​ที่​เคย​ให้​กำไร 40% ก็​จะ​เพิ่ม​ให้​เป็น 50% ใน​เฟส​ที่​สอง และ​มี​แผนที่​จะ​ใช้​เงินอีก 3,000 ล้าน​บาท เพิ่ม​ค่า​ขนส่ง​ให้ 3 ระดับ​ตาม​ระยะ​ทาง ถ้าจาก ​พื้นที่​เพาะ​ปลูก​ถึง​กรุงเทพฯ​ไม่​เกิน 300 กม. ให้​ค่าขนส่ง 200 บาท​ต่อ​ตัน ถ้า​ระยะ​ทาง 301-600 กม.​ให้​ค่า​ขนส่ง 400 บาทต่อตัน และ​ระยะ​ทาง 601 กม.​ขึ้น​ไป ให้​ค่า​ขนส่ง 600 บาท​ต่อ​ตัน ผู้ที่จะได้​เงิน​มาก​ขึ้น​คือ​ผู้​ที่​อยู่ห่างไกล อย่าง​เชียงใหม่ เชียงราย ​และ​ภาคใต้

 • เปรียบเทียบ​ประกัน​ราย​ได้-รับ​จำนำ

นาย​กอ​ร์ป​ศักดิ์ กล่าว​ว่า การ​ดำเนิน​โครงการ​ประกัน​ราย​ได้​เฟส​แรก รัฐบาล​ใช้​งบประมาณ​ดำเนิน​โครงการฯ​ไป​ร่วม 58,000 ล้านบาท ถือว่า​มี​การ​ทุจริต​น้อย​มาก และ​เกษตรกร​ได้​รับ​ความ​เป็น​ธรรม​จาก​การ​ประกอบ​อาชีพ​เกษตรกรรม 4 ล้าน​ครัวเรือน ขณะ​ที่​พรรค​เพื่อ​ไทย​ชัดเจน​ว่า​ประกาศ​ยกเลิก​การ​ประกัน​รายได้​ เกษตรกร โดย​จะ​หัน​กลับ​ไป​ใช้​โครงการ​รับ​จำนำ​ข้าวเปลือก​เจ้า​ตัน​ละ 15,000 บาท ข้าวเปลือก​หอม​มะลิตัน​ละ 20,000 บาท​นั้น เรื่อง​นี้​ต้อง​ประกาศ​ให้ชัดเจน​ว่าพรรค​เพื่อ​ไทย​จะ​รับ​จำนำ​ข้าว​ทั้งหมด​หรือ​ไม่ เพราะ​ผล​ผลิต​ข้าว​ใน​แต่ละ​ปี​ที่ 20-30 ล้าน​ตัน​นั้น จะรับ​ จำนำ​ทำได้​มากที่สุด ​เพียง 8 ล้าน​ตัน เพราะ​มี​โกดัง​เก็บ​ได้เพียงพอ​เท่านั้น​และ​ใช้เงิน​สูงถึง 120,000 ล้าน​บาท ดูแล​ชาว​นา​ได้​ไม่​น่า​จะ​เกิน 1 ล้านครัวเรือน

“หาก​คน​เข้าใจ​ภาษาไทย​จะ​รู้​ว่า​ไม่​ใช่​โครงการ​รับจำนำ แต่​เป็น​การ​รับ​ซื้อ เพราะ​ไม่​มี​ใคร​ที่ไหน​จะ​สามารถ​รับ​จำนำ​ข้าว​ได้​ใน​ราคา​เกิน​กว่า​ราคา​ตลาด​ถึง​เท่าตัว เสร็จ​แล้วก็ไม่​มี​ใคร​มา​ไถ่ถอน เท่ากับ​รัฐบาล​เป็น​พ่อค้า​ข้าว​ที่​ใหญ่ที่สุด​เสีย​เอง​และ​หมายความ​ว่า บริษัท​ประเทศไทย โดย​รัฐบาล​คุณ​ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เอา​เงิน​ภาษี 120,000 ล้าน​บาท มา​เก็บ​ไว้​ใน​โกดัง​ที่​ต้นทุน​ตัน​ละ 15,000 บาท ขณะ​ที่​ราคา​จริงอยู่​ที่​ตัน​ละ 8,500 บาท จาก​นั้น​ก็​ต้อง​ไป​ขาย​ให้​เกิน​จาก​ราคา​ต้นทุน​ตัน​ละ 15,000 บาท แล้ว​จะ​ไป​ขาย​ใคร​และ​กลัว​ว่า​จะ​ขาย​ออก​แบบ​ไม่​โปร่งใส ขายต่ำกว่า ​ราคา​ตลาด​อย่าง​เช่น​เคย​ทำ​กัน​ใน​อดีต โจทย์​นี้​ใน​ทางการ​เมือง การ​หาเสียง​กับ​ประชาชน​ต้อง​ตอบ​กลับ​มา”

ขณะ​ที่​โครงการ​รับประกัน​ราย​ได้ จะ​มี​ส่วน​ของ​ราคา​ประกัน​ให้​กับ​เกษตรกร​ทุก​คน แม้​จะ​ไม่​มี​ข้าว​ไป​ขาย เพียง​ปลูก ​เพื่อ​การ​บริโภค​ใน​ครัวเรือน อย่าง​เช่น ภาค​อี​สา​นมีชาว​นา 2 ล้าน​ครัวเรือน มี​ที่​นา​เฉลี่ย​ประมาณ 5 ไร่/ครัวเรือน แสดง​ว่า​ปลูก​ไว้​เพื่อ​กิน​แต่​ใน​ส่วน​ต่าง​ของ​การ​รับประกัน​เกษตรกร​ก็​จะ​ได้ แม้​จะ​ไม่​มี​ข้าว​ขาย​ก็ตาม

 • ปล่อย​กู้​ต้น​กล้า​ธุรกิจ​ 5,000 ล้าน

นาย​กอ​ร์ป​ศักดิ์ กล่าว​ว่า หาก​พรรค​ประชาธิปัตย์​ได้​รับ​เลือกตั้ง​กลับ​มา​เป็น​รัฐบาล จะ​เร่ง​ดูแล​เรื่อง​สินค้า​ราคา​แพง ต้อง​ดู​กระบวนการ​ที่​มี​อำนาจ​เหนือ​ตลาด เพราะ​ขณะ​นี้​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​ไม่​เป็นธรรม ​เรื่อง​ของ​ราคา​สินค้า จึง​ต้อง​เร่ง​ให้​กระบวนการหรือ ​กลไก​ตลาด​ถูก​กำหนด​ด้วย​กติกา​ที่​ชัดเจน และ​ยอมรับ​ ที่​ผ่าน​มา​แก้​ปัญหา​นี้​ไม่​เบ็ดเสร็จ จาก​นั้น​ค่อย​ไป​ดู​เรื่อง​ของการ​ปรับ​ค่า​แรง​ขั้น​ต่ำ​เพิ่ม​ขึ้น 25% ตาม​พื้นที่​และ​ค่าครองชีพ​ต่างๆ แต่​ทั้งหมด​ต้อง​ผลัก​ดัน​มาตรการ​ภาษี​ที่​จะ​ช่วย​ผู้​ประกอบ​การ​ออก​มา​ก่อน​เพื่อ​เป็น​การ​ลด​ต้นทุน​ให้​ก่อน ที่​จะ​ขยับ​ค่า​แรง​ขั้น​ต่ำ​ให้​กับ​ลูกจ้าง ส่วน​ที่​พรรค​เพื่อ​ไทย​จะ​ให้​ค่า​แรง​ขั้น​ต่ำ 300 บาท​ทั่ว​ประเทศ​นั้น เกรง​ว่า​จะ​สูง​ไป​จน​โรง​งาน​ทำ​ไม่ได้ พร้อม​กัน​นั้น​จะ​ต่อ​ยอด​โครงการ​ต้น​กล้า​อาชีพ​ที่​เคย​ฝึก​อาชีพ​คน​ไป 500,000 ราย ให้​เป็นต้น​กล้า​ธุรกิจ โดย​จะ​ให้​เงิน​ธนาคาร​ใหม่​คือ ธนาคาร​ไปรษณีย์ 5,000 ล้าน ​บาท​ นำ​ไป​ปล่อย​กู้​ให้​คน​กลุ่ม​นี้ ราย​ละ 100,000-300,000 บาท

“พรรค​ประชาธิปัตย์​และ​พรรค​เพื่อ​ไทย มี​นโยบาย​ที่​ต่าง​กัน​อีก คือ พรรค​ประชาธิปัตย์​มี​นโยบาย​เรียนรู้​ที่​อยู่​กับ​ธรรมชาติ จะ​พลิก​โฉม​เมือง​ท่องเที่ยว​ตลอด​ชายฝั่ง​ทะเล​ภาคใต้ เพื่อ​ให้​ประเทศไทย​เป็น “มนตร์​เสน่ห์​แห่ง​เอเชียด้วย​เงิน​ลงทุน 10,000 ล้าน​บาท​ต่อ​ปี​ และ​ยกเลิก​นโยบาย​แลนด์​บริดจ์​หรือ​เซา​เทิร์น ซี​บอร์ด ซึ่ง​เคย​เป็น​นโยบาย​เดิม​ของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะ​ดู​เท​รน​ด์​เศรษฐกิจ​โลกแล้ว​อยาก​ให้​คน​ไทย​มี​ความ​สุข”

ส่วน​นโยบาย​ของ​คน​ดูไบ (พ.ต.ท.​ทักษิณ ชินวัตร) เน้น​เส้นทาง​ขนส่ง​คมนาคม​น้ำมัน เพราะ​เขา​อยู่​ประเทศ​ดูไบ มอง​อะไร​แบบ​ดูไบ จะ​พัฒนา​ภาค​ใต้​ให้​เป็น​ศูนย์​การ​ขนส่ง เอาเป็นว่า​หากอยาก​ได้​แท็งก์น้ำ​มัน​มา​ภาคใต้​ ให้​เลือก​พรรค​เพื่อ​ไทย ใคร​อยาก​ได้​เมือง​ท่องเที่ยว​เลือก​พรรค​ประชาธิปัตย์

 • เปิด​แผน​ใช้​เงิน​พรรค​ประชาธิปัตย์

นาย​กอ​ร์ป​ศักดิ์ กล่าว​ว่า ใน​ภาค​ตะวันออก​มี​แผน​จะ​สร้าง​แหลม​ฉบัง​ให้​เป็น​เมืองท่า​สมบูรณ์​แบบ (Harbor City) พร้อม​รถไฟ​ความเร็ว​สูง​เชื่อม​กรุงเทพฯ แหลม​ฉบัง​และ​ระยอง และ​เครือข่าย​โล​จิ​สติ​กส์​ด้วย​เงิน​ลงทุน​กว่า 100,000 ล้าน​บาท ขณะ​ที่​จะ​สาน​ต่อ​โครงการ​รถไฟ​ความเร็ว​สูง ไทย-จีน เชื่อม​คุน​ห​มิ​ง ภาค​อีสาน​สู่​ภาค​ใต้​เชื่อม​ต่อ​ไป​ยัง​มาเลเซีย​เพื่อ​พัฒนาการ​ค้า​การ​ลงทุน และ​การ​ท่องเที่ยว โดย​เงิน​ลงทุน​ทั้งหมด​นี้​ไม่ได้​ลง​ใน​ปี​เดียว แต่​มี​แผน​ใช้​จ่าย​แต่ละ​ปี

“แผนการ​ใช้​เงิน​ของ​พรรค​ประชาธิปัตย์​จะ​แบ่ง​ใช้ 3-4 ปี ลงทุน​ร่วม 300,000 ล้าน​บาท ใน​ปี​แรก​ใช้​เงิน​ไม่​มาก ประมาณ 60,000 ล้าน​บาท จะ​ไป​ใช้​มาก​ใน​ปี​ที่ 2-3-4 ซึ่ง​ใน​เวลา​นั้น​จะ​ปรับ​โครงสร้าง​ภาษี​แล้ว​มี​ราย​ได้​มาก​ขึ้น โดย​ปี​แรก​นั้น​โครงการ​ประกัน​ราย​ได้​เกษตรกร เฟส 2 ตั้ง​งบ ประมาณ​ไว้​แล้ว 50,000 ล้าน​บาท ต้อง​ตั้ง​เพิ่ม​อีก 15,000 ล้าน​บาท ขณะ​ที่​โครงการ​รถไฟ​ไทย-จีน วงเงิน​ลงทุน 20,000 ล้าน​บาท ใน​ช่วง 4 ปี และ​เป็น​การ​ร่วม​ทุน​กับ​จีน ฉะนั้น​ปี​แรก​ใช้​เงิน​ประมาณ 3,000 ล้าน​บาท ส่วน​ท่องเที่ยว​ปี​ละ 10,000 ล้าน​บาท ได้​ตั้ง​ใน​งบ​เดิม​ไว้​แล้ว 6,000 กว่า​ล้าน​บาท ดังนั้น งบประมาณ​ปี 2555 ที่​ตั้ง​ขาด​ดุล​ไว้ 350,000 ล้าน​บาท​ก็​ยัง​ขาด​ดุล​เท่า​เดิม”

ส่วน​ของ​พรรค​เพื่อ​ไทย ผม​ไม่ค่อย​เคลียร์​เรื่อง​วงเงิน​ลงทุน​ต้อง​ใช้​เป็น​ล้าน​ล้าน​บาท หรือ​รถไฟ 5 ระบบ​ที่​จะ​ทำ​ทั่วไป​หมด​นั้น อยาก​ถาม​ว่า​จะ​เอา​ผู้โดยสาร​จาก​ไหน แอร์​พอร์ต​ลิงค์​ตอน​นี้​ผู้โดยสาร ​ก็​ยัง​ขึ้น​ไม่​เต็มที่ หรือ​ถ้า​จะ​บอก​ว่า​รู้​ว่า​ประเทศ​ไม่​มี​เงิน​ก็​ต้อง​ลงทุน​ใน​รูป​แบบ PPP ที่​ดึง​เอกชน​มา​ร่วม​ลงทุน ก็​ถาม​ว่าการ​ไป​กำหนด​ราคา​ค่า​โดยสาร​ตลอด​เส้นทาง 20 บาท แล้ว​จะ​มี​เอกชน​ราย​ไหนจะ​กล้า​มา.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 3 มิถุนายน 2554, 05:30 น.

ประชัน​นโยบาย 5 พรรค​เอาใจ​เกษตร​สุด​ลิ่ม

Published พฤษภาคม 28, 2011 by SoClaimon

28 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
ประชัน​นโยบาย 5 พรรค​เอาใจ​เกษตร​สุด​ลิ่ม – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_174671

ตัวแทน 5 พรรคการเมือง​ร่วม​สัมมนา “ท้า​ความ​คิด…ประชัน​นโยบาย​ปาก​ท้อง​กับ 5 พรรคการเมือง” ที่​สมาคม​ผู้สื่อข่าว​เศรษฐกิจ​จัด​ขึ้น ​ที่สถาบัน​บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประชัน​นโยบาย​เศรษฐกิจ​แก้​ปัญหา​ปาก​ท้อง 5 พรรคการเมือง ชู​นโยบาย​หาเสียง​ราก​หญ้า​เข้า​มา​ทำ​งาน​ได้​ทันที​ภายใน 90 วัน ปชป.​เดิน​หน้า​ประกัน​ราย​ได้​เพิ่ม​กำไร​ให้​เกษตรกร​ถึง 50% ขณะ​เพื่อ​ไทย​ฟื้น​นโยบาย​รับ​จำนำ​พร้อม​ดัน​บัตร​เครดิต​ชาว​นา ส่วน​ชาติ​ไทย​พัฒนา​ชู​นโยบาย​หยุด​โกง​ปี​ครึ่ง

ผู้สื่อข่าว​รายงาน​จาก​สถาบัน​บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า สมาคม​ผู้สื่อข่าว​เศรษฐกิจ ได้​จัด​สัมมนา “ท้า​ความ​คิด…ประชัน​นโยบาย​ปาก​ท้อง​กับ 5 พรรคการเมือง” โดย​มี​ตัวแทน​จาก​แต่ละ​พรรคการเมือง​เข้า​ร่วม โดย​แต่ละ​พรรค​ได้​เสนอ​นำ​นโยบาย​เศรษฐกิจ​ออก​มา​นำ​เสนอ​แบบ​กว้างๆ อย่างไรก็ตาม ​ใน​ช่วง​ท้าย​แต่ละ​พรรค​ได้​ไฮ​ไลต์​ให้​เห็น​ว่า ถ้า​ได้​รับ​การ​เลือกตั้ง​เข้า​มา​เป็น​รัฐบาล ​สิ่ง​ที่​สามารถ​ดำเนิน​การ​ได้​ทันที​ใน 90 วัน​คือ​นโยบาย​ด้าน​ใด​บ้าง

 • เพื่อ​ไทย​ชู​บัตร​เครดิต​ชาว​นา

โดย​เริ่ม​จาก​นาย​พิชัย น​ริ​พทะ​พันธุ์ กล่าว​ว่า การ​แก้​ปัญหา​เศรษฐกิจ​หลัก​ของ​พรรค​เพื่อ​ไทย​ที่​จะ​ทำ​ใน 90 วัน ​สิ่ง​แรก​คือ การ​ออก​บัตร​เครดิต​ชาว​นา หรือ​สินเชื่อ​เพื่อ​เกษตรกร เพื่อ​ให้​เกษตรกร​นำ​ไป​ซื้อ​ปัจจัย​การ​เกษตรควบคู่​กับ​ระบบ​รับ​จำนำ​สินค้า​เกษตร โดย​คิด​ดอกเบี้ย​ใน​อัตรา 0% ช่วย​ให้​ชาว​นา​ไม่​ต้อง​ไป​พึ่ง​พา​หนี้​ นอก​ระบบ   ไม่​ต้อง​ไป​กราบ​ไหว้​ขอยืม​เงิน​ใคร​อีก เพราะ​มี​รัฐบาล​จ่าย​ให้​ก่อน​จะ​ช่วย​ให้​ชาว​นา​มี​ศักดิ์ศรี​มาก​ขึ้น

ขณะ​เดียวกัน ​จะ​นำ​ระบบ​รับ​จำนำ​ข้าว​กลับ​มา​ใช้​โดย​รับ​จำนำ​ข้าวเปลือก​เจ้า​ตัน​ละ 15,000 บาท ข้าว​หอม​มะลิ​ตัน​ละ 20,000 บาท​เพื่อ​ให้​ชาว​นา​รู้​ราย​ได้​ใน​อนาคต​ที่​แน่นอน​ของ​ตัว​เอง และ​หาก​ไม่​กำหนด​ราคา​ข้าว​ให้​สูง​ขึ้น​ อนาคต​ก็​จะ​ไม่​มี​ข้าว​กิน เพราะ​ชาว​นา​จะ​หัน​ไป​ปลูก​พืช​อื่น​แทน

 • ชาติ​พัฒนา​เพื่อ​แผ่นดิน​หว่าน​แหลก

ขณะ​ที่​นาย​กร​พจน์ อัศวิน​วิจิตร กล่าว​ว่า สิ่ง​ที่​พรรค​ชาติ​พัฒนา​เพื่อ​แผ่นดิน​จะ​ทำได้​ทันที​ใน 90 วัน คือ​การ​ยกเว้น​ภาษี​บุคคล​ธรรมดา​สำหรับ​คน​ที่​เพิ่ง​เข้า​สู่​ตลาด​แรงงาน​ใน 5 ปี​แรก เพื่อ​มี​เวลา​เก็บ​เงิน​ไว้​สร้าง​อนาคต​ให้​เข้มแข็ง พร้อม​เพิ่ม​เบี้ย​ยัง​ชีพ​ให้​กับ​ผู้​พิการ และ​ผู้​สูงอายุ 2 เท่า จาก​เดือน​ละ 500 บาท​เป็น 1,000 บาท เปิด​ให้​เกษตรกรมี​ทาง​เลือก​เข้าโครงการ​ประกันราคา​ข้าว หรือโครงการ​จำนำ​ข้าว การ​จัดตั้ง​กองทุน สร้าง​เสถียรภาพ​ราคา​พืช​ผล​เพื่อ​ยก​ระดับ​ราย​ได้เกษตรกร เปิด​โครงการ​พัก ลด ปลด​หนี้ ให้​เกษตรกร​ไทย​ที่​ประสบ​ภัยพิบัติ และ​โครงการ​ประกันภัย​ภัยพิบัติ สำหรับการ​ประกันภัย​พืช​ผล​การ​เกษตร​ทุก​ชนิด ตลอด​จน​เริ่ม​ต้น​โครงการ​ลงทุน​ที่​เป็น​โครงสร้าง​พื้นฐาน และ​ที่​ต้อง​ดูแล​อย่าง​เข้มข้น​คือ​เรื่อง​ปาก​ท้อง​ของ​ประชาชน​จะ​ไม่​นำ​ไข่​มา​ชั่ง​กิโล​ขาย ​แต่​จะ​ไป​แก้ไข​ตั้งแต่​ต้นเหตุ​ของ​สินค้า​แพง​และ​ยืนยัน​ตรึง​ราคา​น้ำมันดีเซล​ไม่​เกิน​ลิตร​ละ 30 บาท ​และ​เบนซิน​ไม่​เกิน​ลิตร​ละ 35 บาท

 • ปชป.​สาน​ต่อ​ประชา​วิวัฒน์

ขณะ​ที่​นาย​กร​ณ์ จา​ติ​กวณิช กล่าว​ว่า หาก​พรรค​ประชาธิปัตย์​ได้​รับ​เลือก​กลับ​มา​เป็น​รัฐบาลจะ​เดิน​หน้า​โครงการ​ประกัน​ราย​ได้​เกษตรกร และ​จะ​เพิ่ม​กำไร ​ให้​กับ​ชาว​นา​ จาก 40% เป็น 50% พร้อม​กับ​ดูแล​ปัจจัย​การ​ผลิต​ของ​เกษตรกร ทั้ง​การ​ชดเชย​ราคา​ปุ๋ย กก.​ละ 1.50 บาท การ​จัด​สินเชื่อ​ซื้อ​ปุ๋ย​ให้​เพียงพอ​โดย​ให้​อัตรา​ดอกเบี้ย​ลูกค้า​ชั้น​ดี พร้อม​กัน​นี้​จะ​มี​การ​ประกันภัย​พืช​ผล​หรือ​ประกัน​นา​ล่ม และ​การ​ดูแล​การ​ปรับ​ค่า​แรงงาน​ขั้น​ต่ำ 25% ที่​จะ​เริ่ม​ได้​ตั้งแต่ 90 วัน​แรก

พร้อม​กัน​นี้​จะ​เดิน​หน้า​โครงการ​สินเชื่อ​บ้าน​หลัง​แรก​ที่​คิด​ดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปี​แรก​ซึ่ง​รัฐบาล​ตั้ง​วงเงิน​ไป​แล้ว 25,000 ล้าน​บาท เมื่อ​ได้​กลับ​เข้า​มา​ก็​จะ​ทำ​ต่อ​อีก 25,000 ล้าน​บาท และ​จะ​เดิน​หน้า​ต่อ​เพื่อ​แก้​ปัญหา​หนี้​นอก​ระบบ​รอบ 2 ซึ่ง​ที่​ผ่าน​มา​มี​การ​โอน​หนี้​เข้า​มา​อยู่​ใน​ระบบ​ช่วย​ลด​ค่า​ดอกเบี้ย​นอก​ระบบ​ให้​ประชาชน​ได้​ทั้งหมด 4,000 ล้าน​บาท และ​ใน​เดือน ส.ค.​นี้​ให้​ลง​ทะเบียน​รอบ 2 ขณะ​ที่​จะ​เดิน​หน้า​รี​ไฟแนนซ์​หนี้​ดี​บัตร​เครดิต นอกจาก​นี้ ใน​ด้าน​ของ​นิติบัญญัติ​จะ​ปฏิรูป​ระบบ​เศรษฐกิจ​ให้​มี​ความ​เป็น​ธรรม​มาก​ขึ้น ทั้ง​เรื่อง​การ​ออก​กฎหมาย​ภาษี​ที่ดิน​และ​สิ่ง​ปลูก​สร้าง

 • ชาติ​ไทย​พัฒนา​ชู “หยุด​โกง​ปี​ครึ่ง”

นาย​เกษมสันต์ วีระ​กุล กล่าว​ว่า ทันที​ที่​พรรค​ชาติ​ไทย​พัฒนา​ได้​เป็น​รัฐบาล​จะ​ประกาศ​แผน​ปรองดอง​แห่งชาติ​เป็น​อันดับ​แรก เพื่อ​ให้​ประเทศชาติ​กลับ​มา​สู่​ความ​ปรองดอง​และ​ผลัก​ดัน​เศรษฐกิจ​ให้​เดิน​หน้า​ต่อ​ไป​ได้ หลังจาก​นั้น​จะ​ประกาศ​ขอ​ให้​คณะ​รัฐมนตรี (ครม.) หยุด​โกง​เป็น​เวลา 1 ปี​ครึ่ง และ​จัดสรร​งบประมาณ​ให้​สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ (ป.ป.ช.) วงเงิน 10,000 ล้าน​บาท ​ให้​ไป​ตรวจสอบ​การ​ทุจริต

ขณะ​เดียวกัน​ จะ​เร่ง​ตั้ง​กรรมการ​ยุทธศาสตร์ เพื่อ​กำหนด​ยุทธศาสตร์​ประเทศไทย เนื่องจาก​ที่​ผ่าน​มา​ไม่​มี​ยุทธศาสตร์​ใน​การ​พัฒนา​เศรษฐกิจ การ​ทำ​งาน​เป็น​ไป​อย่าง​สะเปะสะปะ ทั้ง​ภาค​อุตสาหกรรม และ​เกษตร ไป​คน​ละ​ทิศ​ละ​ทาง จึง​ต้อง​มา​จัด​เรียง​ลำดับ​ความ​สำคัญ กำหนด​ยุทธศาสตร์​ที่​ชัดเจน และ​เรื่อง​สุดท้าย​ที่​จะ​ต้อง​เร่ง​ทำ​ภายใน 90 วัน​คือ การ​จัดตั้ง​กรรมการ​ระดับ​ชาติ​เตรียม​ความ​พร้อม​เข้า​สู่​ประชาคม​อาเซียน​ใน​ปี 2558 ที่​ประเทศไทย​จะ​เข้า​สู่​การ​เป็น​ประชาคม​เศรษฐกิจ​อาเซียน​อย่าง​เต็มตัว การ​ค้า บริการ และ​แรงงาน จะ​เปิด​เสรี​ทั้งสิ้น ทั้งนี้​เมื่อ​พิจารณา​โครงสร้าง​ภาษี​จะ​พบ​ว่า โครงสร้าง​ภาษี​นิติบุคคล​ของ​ไทย​เก็บ​ที่​อัตรา 30% ขณะ​ที่​ประเทศ​เพื่อนบ้าน​เก็บ​อยู่​ที่ 20% ถ้า​ไม่​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ ผู้​ประกอบ​การ​จะ​ไหล​ไป​ประกอบ​ธุรกิจ​ใน​ประเทศ​เพื่อนบ้าน​แทน

 • ภูมิใจ​ไทย​แจก​จังหวัด​ละ 100 ล้าน

ด้าน​นาย​สร​ยุทธ เพ็ชร​ตระกูล กล่าว​ว่า นโยบาย​เร่ง​ด่วน​ของ​พรรค​ภูมิใจ–​ไทย​ที่​จะ​ดำเนิน​การ​ภายใน 90 วัน จะ​เน้น​ที่​เกษตรกร โดย​ประกัน​ราคา​ข้าวเปลือก​ที่​ตัน​ละ 20,000 บาท แจก​พันธุ์​ข้าว​ให้​เกษตรกร รวม​ทั้ง​การ​ให้​วงเงิน​สินเชื่อ​เพื่อ​ก่อ​ให้​เกิด​ราย​ได้ และ​จะ​ปรับ​ให้​มี​ระบบ​ชลประทาน​มาก​ขึ้น ​วงเงิน​ดำเนิน​การ 300,000 ล้าน​บาท การ​ปลูกฝัง​ยุ​ว​เกษตรกร รวม​ไป​ถึง​การ​พัฒนา​แหล่ง​ท่องเที่ยว​โดย​จะ​จัดสรร​งบประมาณ​ให้​จังหวัด​ละ 100 ล้าน​บาท นอกจาก​นี้​จะ​สร้าง​ที่​ทำ​กิน​ให้​ประชาชน​จำนวน 1 ล้าน​คน จัดสรร​พื้นที่​สำหรับ​จอด​รถ​ตู้ หาบเร่​แผงลอย และ​จัดหา​ที่​ราช​พัสดุ​ให้​เกษตรกร​ทำ​กิน รวม​ทั้ง​การ​ผลัก​ดัน​โครงการ​ทำ​ดี​มี​รางวัล เพื่อ​สร้าง​จิตสำนึก​ให้​มี​จิต​อาสา.


ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 28 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.

ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินชดเชยปุ๋ย ตันละ1.5พันบาท

Published พฤษภาคม 26, 2011 by SoClaimon

26 พฤษภาคม 2554, 18:25 น.
ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินชดเชยปุ๋ย ตันละ1.5พันบาท – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_174361

ธ.ก.ส. ประกาศพร้อมจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราตันละ 1,500 บาท วงเงินรวม 3,450 ล้านบาท พร้อมเตรียมวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ให้เกษตรกรกู้ซื้อปุ๋ย ยันขึ้นทะเบียนร้านค้าปุ๋ยในท้องถิ่นกว่า 7,000 ร้านค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายไตรงรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของ เกษตรกร และเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางและนโยบายการดำเนิน งานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 500 คนโดยมีนายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผู้แทนหน่วย งานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นายไตรรงค์ กล่าวว่า ในอนาคตจะขยายการลดต้นทุนปุ๋ยไปยังสินค้าเกษตรประเภทอื่น นอกจากข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง โดยโครงการดังกล่าวยึดเกษตรกรที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ปี 2553/2554 จำนวน 4.7 ล้านราย และในอนาคตอาจขยายไปสินค้าประเภทอื่น เพราะแต่ละปีไทยต้องนำเข้าปุ๋ยจำนวนมากจากปี 2552 อยู่ที่ 5.36 ล้านตัน ปี 2554 คาดว่าปริมาณต้องการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ที่ 5.51 ล้านตัน นับว่าปุ๋ยเคมีเป็นต้นทุน 1 ใน 4 ของการผลิตสินค้าเกษตร จึงเป็นปัญหาต่อเกษตรกร

ด้าน นายประกิต เชวงนิรันดร์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 พ.ค.54 ที่เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของ เกษตรกร โดยกำหนดราคาปุ๋ย 6 สูตร คือ 46-0-0, 16-20-0, 16-16-8,16-8-8,18-12-6 และ 15-15-15 พร้อมเห็นชอบให้มีการชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยเคมีให้แก่ผู้ข้าร่วมโครงการนี้ ในอัตรากิโลกรัมละ1.50บาทหรือตันละ 1,500 บาทโดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรในโครงการประกันราย ได้ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี53/54 ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรรวม 4,786,160 ราย โดยจะได้รับการชดเชยตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีสิทธิตามโครงการประกันราย ได้ซึ่งงบประมาณที่ใช้ดำเนินการมีจำนวนทั้งสิ้น 3,901 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ย 3,450 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าดำเนินการและค่าอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่และ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับการเข้าร่วมโครงการกรณีเกษตรกรประสงค์ จะซื้อปุ๋ยเป็นเงินสด สามารถนำเงินสดมาชำระค่า ณ ธ.ก.ส.สาขา ซึ่ง ธ.ก.ส. จะออกใบจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรไปรับปุ๋ย ณ ร้านที่ขึ้นทะเบียน โดยร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนจะจ่ายปุ๋ยตามใบจัดหาปุ๋ย จากนั้น ธ.ก.ส. จะโอนเงินค่าปุ๋ยให้ร้านค้า ตามใบจัดหาปุ๋ย ส่วนกรณีเกษตรกรที่ประสงค์จะขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อนำมาซื้อปุ๋ย ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินไว้ทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR หรือ 7% ต่อปี ซึ่งในการทำสัญญากู้เงินซื้อปุ๋ยเกษตรกรต้องทำสัญญากู้เงินซื้อปุ๋ย โดย ธ.ก.ส.จะออกใบจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรไปรับปุ๋ย ณ ร้านขึ้นทะเบียน และร้านขึ้นทะเบียนจ่ายปุ๋ยตามใบจัดหาปุ๋ย จากนั้น ธ.ก.ส. จึงจะโอนเงินค่าปุ๋ยให้ร้านค้า ตามใบจัดหาปุ๋ย

ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเช่น สหกรณ์การเกษตรกรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สหกรณ์การเกษตร ร้านค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตลอดจนร้านค้าท้องถิ่น โดยคุณสมบัติร้านที่ขึ้นทะเบียนจำหน่ายปุ๋ยมีดังนี้ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย มีสถานที่ตั้งของกิจการอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของ ธ.ก.ส. และต้องได้รับอนุญาตการจำหน่ายปุ๋ยจากกรมวิชา การเกษตร มีความมั่นคงโดยต้องดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพและปริมาณครบถ้วนตามมาตรฐานของคณะกรรมการวิจัยและ พัฒนากรมวิชาการเกษตร (กวก.) อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ธ.ก.ส. ได้มีการขึ้นทะเบียนร้านค้าปุ๋ยในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวนกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 26 พฤษภาคม 2554, 18:25 น.

โพลระบุชาวนาหนี้ท่วมหัว ต้นทุนการผลิตเพิ่ม

Published พฤษภาคม 26, 2011 by SoClaimon

26 พฤษภาคม 2554, 17:23 น.
โพลระบุชาวนาหนี้ท่วมหัว ต้นทุนการผลิตเพิ่ม – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_174353

ม.หอการค้าไทย เผยชาวนาไทยหนี้ท่วม ส่วนใหญ่มากกว่า 1 แสนบาท เหตุต้นทุนการผลิตเพิ่ม จี้รัฐบาลใหม่ออกนโยบายลดต้นทุนผลิต แก้ปัญหาน้ำ แต่ยังแอบพอใจนโยบายประกันรายได้ “มาร์ค” ให้ 7 คะแนน…

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจสถานภาพเกษตรกรไทย และนโยบายภาคเกษตรที่เกษตรกรต้องการ ซึ่งสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 1,182 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ในด้านสถานภาพในการเป็นหนี้ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่าง 87.6 % ระบุเป็นหนี้ ส่วนใหญ่มีหนี้มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป แต่มีรายได้เพียง 10,000-20,000 บาทเท่านั้น โดย 43.9% ระบุว่าเป็นหนี้จากการใช้จ่าย ส่วน 28.7% จากด้านต้นทุนการประกอบการเกษตร และ 20.1% จากการซื้อทรัพย์สิน แบ่งเป็นหนี้ในระบบ และนอกระบบ ในสัดส่วนเท่ากันที่ 34.7 % ที่เหลืออีก 30.6% เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ อย่างไรก็ตาม 82.2 % ระบุว่า สามารถชำระหนี้ในระบบได้ แต่ 52.8 % ไม่สามารถชำระหนี้นอกระบบได้

“สถานภาพปัจจุบันของเกษตรกร ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้พืชผลจะมีราคาดีขึ้น แต่มีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้เมื่อเปรียบเทียบรายรับกับรายจ่ายแล้ว ยังมีรายได้ที่ลดลงอยู่ ซึ่งการทำการเกษตรนี้เองที่ทำให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้ เพราะต้องกู้ยืมเพื่อมีทุนในการทำการเกษตร” นายธนวรรธน์ กล่าว

สำหรับทัศนะต่อการดำเนินนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนรัฐบาล 7 คะแนนจากเต็ม 10 เพราะพอใจโครงการประกันราคาสินค้าเกษตร แต่ 21.3% ต้องการให้แก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต ส่วน 20.7% แก้ปัญหาการชลประทาน ต้องการให้ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น และ 16.7 % ต้องให้แก้ปัญหาเรื่องสินค้าราคาของแพง ขณะที่ทัศนะต่อการเลือกตั้งของเกษตรกรในปัจจุบันนั้น 87.1 % เน้นเลือกจากนโยบายของพรรคเป็นหลัก ส่วน 76.3% เน้นเลือกจากพรรคที่ต้องการให้หัวหน้าพรรคเป็นนายก และ 57 % เน้นเลือกตัวบุคคล

“ในช่วงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง พบว่า นโยบายแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของพรรคการเมืองต่างๆยังเน้นการหาเสียงเป็น สำคัญ และแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นเท่านั้น โดยรัฐบาลชุดใหม่ควรดูแลต้นทุนการผลิตสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ย อาหารสัตว์และพันธุ์พืช พร้อมจัดการระบบชลประทาน เพื่อรองรับภัยแล้ง และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และไม่ควรใช้มาตรการดูแลราคาในระยะยาว จนทำให้บิดเบือนกลไกตลาดมากเกินไป” นายธนวรรธน์ กล่าว.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 26 พฤษภาคม 2554, 17:23 น.

มหัศจรรย์​พรรณ​ไม้ เตรียมพร้อม​สู่​โอทอป

Published พฤษภาคม 23, 2011 by SoClaimon

5 พฤษภาคม 2554, 05:30 น.
มหัศจรรย์​พรรณ​ไม้ เตรียมพร้อม​สู่​โอทอป – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_168950

นาย​ถาวร พรหม​มีชัย ผู้​ว่า​ราชการ​จังหวัด​สระบุรี เผย​ว่า พื้นที่​ของ​ตำบล​ชะอม อำเภอ​แก่งคอย จังหวัด​สระบุรี มี​เกษตรกร​ตั้ง​กลุ่ม​ใน​การ​ผลิต​ไม้​ล้อม​ขึ้น​เพื่อ​สร้าง​ราย​ได้​จำนวน 160 ครอบครัว มี​แผง​การ​จำหน่าย​ต้นไม้​จำนวน 175 แผง​ไม้ โดย​มี​พันธุ์​ไม้​นานา​ชนิด ตั้งแต่​ไม้​ยืนต้น ไม้​หอม พันธุ์​ไม้​มงคลเสริม​บารมี พันธุ์​ไม้​หา​ยาก ฯลฯ ทั้งนี้​ เพื่อ​ให้​เกิด​การ​เรียนรู้​นำ​ไป​สู่​การ​พัฒนา​ทักษะ การ​คัดเลือก​ไม้ การ​เพาะ​ชำ การ​ปลูก การ​ขุด​ไม้​ล้อม​ที่​ถูก​วิธี จาก​นั้น​เพื่อ​นำ​ความ​รู้​ออก​สู่​สาธารณชน รวม​ทั้ง​เป็น​การ​สร้าง​ราย​ได้​อีก​ด้วย ทาง​จังหวัด​สระบุรี​จึง​ได้​กำหนด​จัด​งาน “มหัศจรรย์​พรรณ​ไม้​ขุด​ล้อม​ตำบล​ชะอม แก่ง​คอย” ขึ้น​ระหว่าง​วัน​ที่ 13-17 พฤษภาคม 2554 ที่​บริเวณถนน​ต้นไม้  ต.​ชะอม  อ.​แก่ง​คอย จ.​สระบุรี ภายใน​งาน​ยัง​มี​การ​จัด​โชว์​พันธุ์​ไม้ การ​จำหน่าย และ​เป็น​ศูนย์​ใน​การ​ติดต่อ​ด้าน​การ​ปลูก​ต้นไม้ รวม​ทั้ง​ยัง​จะ​นำ​ไป​สู่​การ​เป็น​สินค้า​โอทอป​ของ​จังหวัด​สระบุรี​ใน​อนาคต.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
 • 5 พฤษภาคม 2554, 05:30 น.
%d bloggers like this: