อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

All posts tagged อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว-เอสเอ็มอีผวาหนัก ค่าแรงวันละ 300 บาท

Published กรกฎาคม 8, 2011 by SoClaimon

8 กรกฎาคม 2554, 06:30 น.

ท่องเที่ยว-เอสเอ็มอีผวาหนัก ค่าแรงวันละ 300 บาท.

Pic_184733

ท่องเที่ยว-เอสเอ็มอีผวาหนัก ค่าแรงวันละ 300 บาท ดีเดย์ 1 ม.ค. ทุบธุรกิจเดี้ยง สทท.แนะรัฐบาล ค่อยๆทยอยปรับขึ้นภายใน 4 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาตั้งตัว …

นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานฝ่ายนโยบายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า มีความกังวลว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ และค่าแรงวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นเดือนละ 15,000 บาท หากจะเริ่มทีเดียวในวันที่ 1 ม.ค.55 เป็นต้นไป จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างแน่นอน เพราะภาคท่องเที่ยวจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ ที่จะต้องใช้แรงงานมาก และต้องเป็นแรงงานคุณภาพ โดยปกติสัดส่วนแรงงานที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็น 15-20% ของต้นทุนรวม

“หากรัฐบาลประสงค์จะปรับขึ้นค่าแรง สทท.มองว่าควรจะค่อยๆทยอยปรับขึ้นภายใน 4 ปี ตามเทอมของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว”

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว หรือ ทีทีเอเอ กล่าวว่า ในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท จะไม่กระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวมากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นแรงงานคุณภาพที่มีอัตราจ้างเกินกว่าอยู่แล้ว แต่เงินเดือนปริญญาตรีจบใหม่ 15,000 บาทต่อเดือน มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจแน่นอน เพราะธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานวุฒิปริญญาตรี และเมื่อเด็กใหม่ฐานเงินเดือนสูงขึ้น ก็จะต้องขยับฐานพนักงานเก่าด้วย จึงถือเป็นภาระที่หนักมาก

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากการศึกษาของ สสว. พบว่าโครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเงินเดือนของผู้ ประกอบการเอสเอ็มอี เฉลี่ยคิดเป็น 16.2% ของต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมด ดังนั้น หากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น 0.16%

สำหรับนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่จะปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุนแรง โดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจ้างงานเอสเอ็มอี 3.3 ล้านคน หากมีการขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทต่อวัน จะทำให้ธุรกิจมีค่าแรงงานเพิ่มขึ้น 39.5% และต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น 6.4%

“ผมเห็นว่าเพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน รัฐบาลอาจพิจารณาดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในกลุ่มที่มีความพร้อมก่อน เช่น ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานกึ่งฝีมือหรือมีประสบการณ์”.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 8 กรกฎาคม 2554, 06:30 น.

‘กรณ์’ชี้ธุรกิจส่งออกช่วยศก.ไทยฟื้นตัว

Published กันยายน 23, 2010 by SoClaimon

22 กันยายน 2553, 22:14 น.

ผ่านทาง‘กรณ์’ชี้ธุรกิจส่งออกช่วยศก.ไทยฟื้นตัว – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_113260

รมว.คลัง กล่าวในเวทีเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจก้าวไกลในเวทีโลกฯ ระบุว่า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแล้ว โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกที่มีความสำคัญช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้น…

เมื่อเวลา 19.00  น. 22 ก.ย. ที่ห้องวิภาวดี บอลรูม  โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเวทีเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจก้าวไกลในเวทีโลก เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าว  ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา อาทิ นายธนินท์ เจียรวนนท์ จำกัด ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  และนายวิกรม กรมดิษฐ์  ประธานมูลนิธิอมตะ

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นของบุคคลที่มีความรู้ความ สามารถในแขนงต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและผลประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ใน การบริหาร ตลอดจนต้องการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม กระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้คิดและร่วมแรงร่วมใจค้นหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ของประเทศ โดยยึดแนวทางการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งอย่างวิถีไทย ตลอดจนใช้เป็นความรู้หรือแนวคิดแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจสภาพ ธุรกิจการเมืองปัจจุบัน และสามารถปรับตัว รวมทั้งสามารถปรับกลยุทธ์ในด้านการบริหาร เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ก้าวหน้าต่อไปในเวทีโลก

“การจัดงานครั้งนี้มี ความมุ่งหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางของการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต” พล.อ.สนธิ กล่าว

นาย กรณ์ กล่าวว่า  ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสื่อเอ็นบีซีเข้ามาถ่ายทอดทำรายการในประเทศไทยเกี่ยวกับการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะจากกระแสต่างๆ ท่ามกลางสภาวะทางการเมืองที่เกิดปัญหา ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเกิดความเสียหาย จนคิดว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่น่าจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ แต่ก็สามารถผ่านมาได้ และเป็นประเทศที่สภาพเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ในระดับต้นๆ ของโลก

“สาเหตุ ที่ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจเกิดความแข็งแกร่งได้นั้น เกิดจากความยืดหยุ่นของภาคเอกชนที่ช่วยให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งได้ โดยเฉพาะภาคเอกชนประเภทการส่งออก ที่มีบทบาทมากท่ามกลางสภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่า นับว่าธุรกิจประเภทส่งออกมีความสำคัญแท้จริงที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ได้” นายกรณ์ กล่าว

รมว.คลัง กล่าวต่อว่า ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความได้เปรียบประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าภาพลักษณ์ของประเทศที่ผ่านมาจะไม่ดีนัก แต่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงตามไปด้วย กลับมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวในประเทศจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

“บทบาทของเอกชนกับรัฐบาล สองปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการรับฟังข้อเสนอแนะ แต่กลไกลที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ชัดเจนพอ ดังนั้นจำเป็นต้องลงไปฟังผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกัน” นายกรณ์ กล่าว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 22 กันยายน 2553, 22:14 น.

tags:
รมว.คลัง เวทีเสวนา ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจก้าวไกลในเวทีโลกฯ เศรษฐกิจไทย ฟื้นตัว ธุรกิจส่งออก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กรณ์ จาติกวณิช

%d bloggers like this: