อุณหภูมิ

All posts tagged อุณหภูมิ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในใบและยอดของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยกับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002199&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในใบและยอดของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยกับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน
Article title: Seasonal changes in total Nitrogen in leaves and stem apexes of Litchi chinensis sonn. var. Hong Huay in relation to average temperature and rainfall
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 26
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LITCHI CHINENSIS, NITROGEN, LEAVES, SHOOTS, TEMPERATURE, RAIN
ดรรชนี-ไทย: ลิ้นจี่, พันธุ์ฮงฮวย, ไนโตรเจน, ใบ, ยอด, อุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน, การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
หมายเลข: 002199 KC1901018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

=p56=

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ewing, E.E.; มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน
Article title: Physiological response of heat tolerant and heat sensitive potatoes (Solanum species)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 69-69(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM, VARIETIES, HEAT TOLERANCE, SPECIES, OXYGEN, CARBON DIOXIDE, PHOTOSYNTHESIS, RESPIRATION RATE, PLANT WATER RELATIONS
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง, พันธุ์ทนร้อน, พันธุ์ไม่ทนร้อน, ชนิด, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, อัตราการใช้, การสังเคราะห์แสง, อุณหภูมิ, อัตราการหายใจ, การหมุนเวียนของน้ำในใบ
หมายเลข: 002055 KC1801071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แคบหมูเทียม

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002031&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์; วารุณี วารัญญานนท์; สมชาย ประภาวัต; ประดิษฐ์ ครุวัณณา
ชื่อเรื่อง: แคบหมูเทียม
Article title: Kap Mou Tiem
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 45
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, SNACK FOODS, SOYFOODS, PRODUCTION, DRYING, TEMPERATURE, TIME, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: แคบหมูเทียม, เต้าหู้, การผลิต, การอบ, อุณหภูมิ, ระยะเวลา, คุณภาพ, คุณค่าทางโภชนาการ
หมายเลข: 002031 KC1801047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001997&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สิริกุล วะสี; ประสิทธิ์ วัฒนวงค์วิจิตร; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน
Article title: Effects of keeping temperature on shelf-life and quality in various fruit sizes of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 13
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEACHES, FRUITS, DIMENSIONS, STORAGE, TEMPERATURE, KEEPING QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, ผล, พันธุ์ FLORDABELLE, ขนาดผล, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ, อายุการเก็บรักษา, คุณภาพ
หมายเลข: 001997 KC1801013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝ้ายหลายชนิด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001819&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สว่าง เจริญยิ่ง
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝ้ายหลายชนิด
Article title: Temperature effect on food consumption and weight grain in Heliothis spp. larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 13
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HELIOTHIS, TEMPERATURE, GROWTH, FEEDING
ดรรชนี-ไทย: หนอนเจาะสมอฝ้าย, อุณหภูมิ, การกินอาหาร, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001819 KC1701013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของความชื้นและอุณหภูมิต่อประชากรของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001566&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สืบศักดิ์ สนธิรัตน
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของความชื้นและอุณหภูมิต่อประชากรของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
Article title: Effects of soil moisture and temperature on population growth of a root-knot nematode species Meloidogyne incognita
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 73
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL, MELOIDOGYNE INCOGNITA, TEMPERATURE, MOISTURE CONTENT, POPULATION DENSITY
อรรถาภิธาน-ไทย: ดิน; MELOIDOGYNE INCOGNITA; อุณหภูมิ; ปริมาณความชื้น; ความหนาแน่นของประชากร
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ไส้เดือนฝอยรากปม, อุณหภูมิ, ความชื้น, จำนวนประชากร
หมายเลข: 001566 KC1501073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของระยะเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดผักกาดหัว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001554&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พรรณเพ็ญ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของระยะเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดผักกาดหัว
Article title: Effect of fruit maturity and storage on viability of chinese radish seeds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 61
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RAPHANUS SATIVUS, SEED PRODUCTION, HARVESTING, SEED MOISTURE CONTENT, SEED WEIGHT, SEED STORAGE, TEMPERATURE, GERMINATION, SEEDS
ดรรชนี-ไทย: ผักกาดหัว, เมล็ดพันธุ์, ระยะเก็บเกี่ยว, ความชื้นของเมล็ด, น้ำหนักเมล็ด, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ, ความงอก
หมายเลข: 001554 KC1501061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สาหร่ายสีเขียว

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001288&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุหลัน พิทักษ์พล
ชื่อเรื่อง: สาหร่ายสีเขียว
Article title: Green algae
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 236-241
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHLOROPHYCEAE, SEAWEED CULTURE, VARIETIES, ENVIRONMENT, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายสีเขียว, การเพาะเลี้ยง, พันธุ์, อาหารเพาะเลี้ยง, อุณหภูมิ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001288 KC1301036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการเก็บรักษา

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001090&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อำนวย ทองดี
ชื่อเรื่อง: ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการเก็บรักษา
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 194
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, SEED STORAGE, SEED MOISTURE CONTENT, TEMPERATURE
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, เมล็ดพันธุ์, การเก็บรักษา, ความชื้น, อุณหภูมิ
หมายเลข: 001090 KC1001027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Hermetic storage of rice for Thai farmers

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001077&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Pataragetvit, S.; Nutalaya, S.; Loo, Y.C.; Boon-Long, S.; Smith, R.B.L
ชื่อเรื่อง: Hermetic storage of rice for Thai farmers
Article title: Hermetic storage of rice for Thai farmers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 101-110
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, STORAGE, STORAGE CONTAINERS, GERMINATION, STORAGE LOSSES, TEMPERATURE, GAS EXCHANGE
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การเก็บรักษา, ภาชนะบรรจุ, ความงอก, ความเสียหายจากแมลง, อุณหภูมิ, การแลกเปลี่ยนก๊าซ
หมายเลข: 001077 KC1001014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: