อาหารเลี้ยงเชื้อ

All posts tagged อาหารเลี้ยงเชื้อ

อาหารราคาถูกสำหรับเลี้ยงไรโซเบียมบางสายพันธุ์เป็นอุตสาหกรรม

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001744&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: คนึงนิจ สุวรรณรงค์; สายพิณ พรทวีวัฒน์; สมศักดิ์ วังใน
ชื่อเรื่อง: อาหารราคาถูกสำหรับเลี้ยงไรโซเบียมบางสายพันธุ์เป็นอุตสาหกรรม
Article title: Economic growth media for mass production of some strains of Rhizobium japonicum
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 110
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, MASS REARING, CULTURE MEDIA, GLYCINE MAX, VARIETIES, YEASTS
ดรรชนี-ไทย: ไรโซเบียม, อาหารเลี้ยงเชื้อ, การเลี้ยง, ถั่วเหลือง, สายพันธุ์, ยีสต์
หมายเลข: 001744 KC1601111
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการใช้น้ำมะพร้าวเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อและตรวจนับจำนวนบักเตรีแลคติค

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001673&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง; สายชล ชิวปรีชา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้น้ำมะพร้าวเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อและตรวจนับจำนวนบักเตรีแลคติค
Article title: Coconut juice as basal medium for growth and recovery of lactic acid bacteria
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 40
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q60-Processing of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COCONUT WATER, CULTURE MEDIA, LACTIC ACID BACTERIA, INGREDIENTS, CELL COUNTING
ดรรชนี-ไทย: น้ำมะพร้าว, อาหารเลี้ยงเชื้อ, แบคทีเรียแลคติค, สูตรอาหาร, การตรวจนับเชื้อ
หมายเลข: 001673 KC1601040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: