อาทิตย์ วุฒิคะโร

All posts tagged อาทิตย์ วุฒิคะโร

กรอ.ยกเครื่องคุมโรงงานปล่อยมลพิษ ดันเครือข่ายสิ่งแวดล้อมถ่วงดุลอำนาจ

Published สิงหาคม 13, 2011 by SoClaimon

13 สิงหาคม 2554, 05:45 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/193635.

Pic_193635

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผย กรอ.กำลังปรับปรุงประกาศก.อุตสาหกรรม เรื่องกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน และวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม…

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545 เนื่องจากต้องการให้ประเภทของโรงงานที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ มลพิษทางอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรมชัดเจนขึ้นในเรื่องชนิดและปริมาณของมลพิษ ประเภทของโรงงาน และหน้าที่ของผู้ควบคุมแต่ละโรงงานจะมีความชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเดิมของประกาศกระทรวงกำหนดว่า โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงตามชนิด เช่น โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวันขึ้นไป, โรงงานที่มีปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปบีโอดี ตั้งแต่ 100 กิโลกรัม (กก.) ต่อวันขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดการถ่วงดุล แยกจากผลประโยชน์ของโรงงาน มีความอิสระไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ทำหน้าที่รับร้องเรียนจากชุมชนหากโรงงานเกิดปัญหามลพิษ

“ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าวจะแก้ไขเสร็จในปลายปีนี้ จากนั้นจะกำหนดเวลาบังคับใช้ไม่เกิน 180 วัน เพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละโรงงานมีเวลาปรับตัว”

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 13 สิงหาคม 2554, 05:45 น.

ชูอีโคทาวน์ต้นแบบ “คิตะคิวชู” กรอ.ลุยเต็มสูบนิคมเชิงนิเวศน์ในไทย

Published กรกฎาคม 13, 2011 by SoClaimon

13 กรกฎาคม 2554, 05:45 น.

ชูอีโคทาวน์ต้นแบบ “คิตะคิวชู” กรอ.ลุยเต็มสูบนิคมเชิงนิเวศน์ในไทย.

Pic_185918

อาทิตย์ วุฒิคะโร

กรอ.ชูแนวคิด “คิตะคิวชู” อีโคทาวน์ต้นแบบแจ้งเกิดนิคมอุตสาหกรรมอีโคทาวน์ในไทย เพื่อลดปัญหามลภาวะและการต่อต้านการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เผยภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนในพื้นที่ต้องเปิดใจและมีความจริงใจยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อให้การลงทุนดำรงอยู่ได้ในระยะยาว

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับนายริวอิจิ ฮิซูโมโต ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ภายหลังนำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการนิคมอุตสาหกรรมคิตะคิวชู อีโคทาวน์ หรือโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ปลอดมลภาวะ ว่า นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีจุดเด่นด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งการเผาทำลายทิ้ง, การบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง

ที่สำคัญ ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมยังเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือ ที่เข้มแข็งระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับประชาชน เพื่อร่วมมือกันดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ผ่านการตรวจสอบของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

“นายริวอิจิอธิบายให้ฟังว่า ก่อนจะพัฒนาให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นอีโคทาวน์ได้ ชาวคิตะคิวชูที่คุ้นเคยกับท้องฟ้าสีแดง หรือควันสีแดงแห่งความสุข เพราะบ่งบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอด 40 ปีที่ผ่านมา จนประชาชนในท้องถิ่นเริ่มจับกลุ่มคุยกัน เพราะสังเกตสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผ้าที่ซักตากไว้นอกบ้านสกปรก และฝุ่นละอองบนหลังคาบ้านมีมากผิดปกติ”

ทั้งนี้ ข้อสงสัยของกลุ่มประชาชนดังกล่าวถูกค้นคว้าหาข้อเท็จจริง จนกระทั่งทราบว่ากำลังเผชิญกับปัญหามลพิษจากการลงทุน จึงรวมตัวกันเรียกร้องไปยังสภาเทศบาลคิตะคิวชูให้หาทางแก้ไขปัญหา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และมีมาตรการจัดการมลพิษอย่างเข้มงวด เช่น ทุกโรงงานจะต้องลดการปล่อยมลพิษ ฝุ่น ควัน และสารไดออกซิน รวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ หากโรงงานใดไม่ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด เทศบาลคิตะคิวชูก็มีอำนาจสั่งให้ปรับปรุงหรือปิดกิจการได้ รวมทั้งรัฐบาลกลางของญี่ปุ่น ก็ให้แรงจูงใจทั้งในรูปเงินลงทุน งานวิจัย และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อลดมลพิษแก่โรงงานที่จะต้องทำงานวิจัยในเรื่องนี้ ทำให้ปัญหาดังกล่าวยุติลง

อย่างไรก็ตาม แม้แผนการลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะดำเนินการได้อย่างจริงจัง แต่ด้วยลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นที่มีวิสัยทัศน์ จึงไม่ยอมหยุดเพียงแค่การทำให้คนอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้ แต่มองไปไกลว่าทำอย่างไรให้ขยะหรือของเสียที่มาจากอุตสาหกรรมกลายเป็นศูนย์ แผนคิตะคิวชู อีโคทาวน์ จึงได้รับการอนุมัติจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชูในปี 2540 พร้อมการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ถึงวันนี้เงินลงทุนทั้งจากเอกชนและรัฐบาลถูกจัดสรรไปในโครงการนี้แล้ว 60,000 ล้านเยน ขณะที่ชาวเมืองคิตะคิวชู ก็มีส่วนร่วมในการวางแผนในเรื่องนี้ในทุกขั้นตอน

สำหรับนโยบายของคิตะคิวชู อีโคทาวน์ คือการสนับสนุนการลงทุนให้ภาคอุตสาหกรรมและบ้านเรือนของประชาชน มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอันตรายที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงขยะชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนของประชาชน อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วจากโรงพยาบาล ให้มีการนำเข้าส่งให้กับโรงงานบำบัดน้ำเสีย โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม โรงงานรีไซเคิลตู้เย็น โทรทัศน์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วเพื่อแยกย่อยวัสดุส่วนประกอบเพื่อกำจัดทิ้ง และหากมีบางส่วนวัสดุที่สามารถนำกลับมาแปรสภาพเพื่อใช้งานได้ใหม่ ก็จะถูกนำกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการวิจัยเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และลดต้นทุนของการผลิตไปในตัวอีกด้วย

ขณะเดียวกัน เทศบาลท้องถิ่นของเมืองคิตะคิวชูยังมีอำนาจเต็มที่ในการ “สั่งปิด” โรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดมลพิษทั้งพื้นที่ 21 จุด ไม่นับรวมจุดตรวจวัดมลพิษที่แต่ละโรงงานต้องติดตั้งขึ้นเอง ซึ่งสถานีตรวจวัดมลพิษจะทำหน้าที่รายงานข้อมูลต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง มายังที่ทำการเทศบาลท้องถิ่นของเมืองให้รับทราบ เพื่อที่ว่าหากเกิดปัญหา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน

“ความสำเร็จดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการจัดตั้งอีโคทาวน์ในประเทศไทย โดยเมื่อปี 2552 กรอ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดรูปแบบการลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เป็นไปในลักษณะอีโคทาวน์ โดยล่าสุดได้มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จ.ปทุมธานี เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งภาครัฐได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ, ชุมชนในพื้นที่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวคิดกิจกรรมที่จะนำไปดำเนินการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ที่ต้องเปิดใจรับข้อมูลของทุกฝ่ายและร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุนอย่างจริงใจ เพื่อทำให้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

เพราะอีโคทาวน์มีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างชุมชนแบบการใช้ ทรัพยากรหมุนเวียน, การนำของเสียอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยของเสียจากโรงงานให้เป็นศูนย์โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งผลปรากฏว่าอีโคทาวน์นำร่องของประเทศไทยทั้ง 2 แห่งประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ ทำให้ กรอ.เตรียมขยายนโยบายดังกล่าวไปสู่นิคมอุตสาหกรรมแห่งอื่นๆต่อไป.

อาทิตย์

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 13 กรกฎาคม 2554, 05:45 น.

กรมอุตฯติดอาวุธSMI สร้างโอกาสทางการค้า

Published มีนาคม 17, 2011 by SoClaimon

17 มีนาคม 2554, 13:39 น.

กรมอุตฯติดอาวุธSMI สร้างโอกาสทางการค้า

Pic_156668

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการ MDICP-BRICP ปี2554 ผนึกเครือข่ายพันธมิตร “R-CIM, ITD, ล็อกซเล่ย์” เปิดโครงการติวเข้ม ดัน “SMI THAI” ศึกษาตลาดเวียดนาม หวังติดอาวุธ SMI สร้างโอกาสทางการค้า

 

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันในการเจาะตลาดต่างประเทศ (MDICP-BRICP) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำการค้ากับต่างประเทศ โครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายการค้าสู่ต่าง ประเทศได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมรับกับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่สนใจจะทำการค้ากับนานาประเทศนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าดังนั้นเราจึงเปิดโครงการนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และเพิ่มศักยภาพรวมไป ถึงการพัฒนาด้านสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานของสากลมากที่สุด.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
  • 17 มีนาคม 2554, 13:39 น.

 

%d bloggers like this: