อัตราส่วนเพศดอก

All posts tagged อัตราส่วนเพศดอก

การศึกษาอัตราส่วนเพศดอก การติดผล และการร่วงของผลในแต่ละเดือนของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ทวาย ในภาวะแวดล้อม 1 ปี

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001843&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ศิริชัย กัลยาณรัตน์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราส่วนเพศดอก การติดผล และการร่วงของผลในแต่ละเดือนของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ทวาย ในภาวะแวดล้อม 1 ปี
Article title: Study on sex-ratio, fruit setting and fruit drop of mango variety Nam Doak Mai (off-season type) in every month throughout the year
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 37
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANGIFERA INDICA, VARIETIES, SEX RATIO, FRUITING, FRUIT DROP, ENVIRONMENT, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: มะม่วง, พันธุ์น้ำดอกไม้ทะวาย, อัตราส่วนเพศดอก, การติดผล, การร่วงของผล, สภาวะแวดล้อม, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001843 KC1701037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: