อสมท.

All posts tagged อสมท.

ชวาลัน รีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50f0222c150ba0175c0000bd&type=video#.UPFuYOSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม(10.01.2013) Thailand Web Stat
ชวาลัน รีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม, วัดอรัญญิการาม (สามง่าม), วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม ทุ่งพิชัย, ตลาดน้ำวัดลำพญา
10 ม.ค. 2556 16:00

งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 6

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50e6aeb0150ba0385e00043b&type=video#.UPFtwOSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม(03.01.2013) Thailand Web Stat
งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 6 (พระที่นั่งอนันตสมาคม) กับ ท่านผู้หญิงสุภรณ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต…
3 ม.ค. 2556 16:00

รวมแหล่งท่องเที่ยวประทับใจปี 2555

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50dd1248150ba0ed5d0000b4&type=video#.UPFtNOSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม (27.12.2012) Thailand Web Stat
รวมแหล่งท่องเที่ยวประทับใจปี 2555
27 ธ.ค. 2555 15:00

รำลึกวัฒนธรรมไทย

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50d2d259150ba062460000f6&type=video#.UPFskOSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม (20.12.2012) Thailand Web Stat
รำลึกวัฒนธรรมไทย 23 ทศวรรษรัตนโกสินทร์
20 ธ.ค. 2555 13:00

พาเที่ยวเมืองปาย

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50c99cd4150ba0291e000053&type=video#.UPFr_OSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม (13.12.2012) Thailand Web Stat
พาเที่ยวเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 ธ.ค. 2555 14:30

พาเที่ยวนครชัยศรี

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50c05f39150ba0af19000004&type=video#.UPFrWOSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม (6.12.2012) Thailand Web Stat
พาเที่ยวนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
6 ธ.ค. 2555 14:00

พาเที่ยว จ.จันทบุรี

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50b87090150ba0da360003c9&type=video#.UPFqleSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม(29.11.2012) Thailand Web Stat
พาเที่ยว จ.จันทบุรี กับ การแสดงโชว์ของโลมาแสนรู้ โอเอซีส ซีเวิลด์, แวะชิมเมนูอาหารอร่อย, กิจกรรมสร้างบ้านให้ปลา…
29 พ.ย. 2555 15:00

พาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50adf3ec150ba01202000112&type=video#.UPFpzeSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม (22.11.2012) Thailand Web Stat
พาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม ที่คลองแสนแสบ
22 พ.ย. 2555 00:00

พาเที่ยวสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=50a4ad9f150ba0a418000006&type=video#.UPFoq-SZY9o

เมืองไทยเมืองยิ้ม Thailand Web Stat
พาเที่ยวสวนผึ้ง จ.ราชบุรี และเรียนรู้การทำตุ๊กตาที่สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา
15 พ.ย. 2555 00:00

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์โชคชัย Chokchai Museum รังสิต

Published มกราคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.mcot.net/site/streaming?id=509b6ea4150ba0366e000011&type=video#.UPFeluSZY9o

.

เมืองไทยเมืองยิ้ม Thailand Web Stat
พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์โชคชัย Chokchai Museum รังสิต
8 พ.ย. 2555 00:00

%d bloggers like this: