หูปลาช่อน

All posts tagged หูปลาช่อน

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หูปลาช่อน’ มีสารคัน

Published กรกฎาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20140708/187743.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หูปลาช่อน’ มีสารคัน : โดย…นายสวีสอง

 

                          “หูปลาช่อน” เป็นไม้ปลูกประดับ บางตำราบอกว่าบนความสวยนั้นมีพิษ หากสัมผัสจะทำให้ระคายเคือง คันผิวหนัง หรือเข้าตาอาจทำให้เยื่อบุตาอักเสบ ถ้ากินจะทำให้คลื่นไส้อาเจียน และท้องเดิน เป็นต้น
                          เป็นไม้ล้มลุก ในวงศ์ EUPHORBIACEAE สูง 1-2 เมตร มีถิ่นกำเนิดแถบหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
                          ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหัวใจ โคนเว้า ขอบใบสีขาวหยักเป็นฟันเลื่อย สีสันของใบมีทั้งเขียวหัวเป็ด น้ำตาล บางสายพันธุ์ใบบิดย่นเป็นเกลียว
                          ดอก ออกเป็นช่อ อัดกระจุกที่ปลายยอด เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกมีสีชมพูเข้ม
                          ผล เป็นฝักเล็กๆ พอแห้งจะแตก เมล็ดจะล่อนไปไกลกว่าวัชพืชชนิดอื่นๆ
                          ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด ขึ้นได้ทุกพื้นที่ ความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน
—————————
(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หูปลาช่อน’ มีสารคัน : โดย…นายสวีสอง)

‘หูปลาช่อน’สวยแต่มีพิษ

Published มิถุนายน 3, 2013 by SoClaimon

‘หูปลาช่อน’สวยแต่มีพิษ

‘หูปลาช่อน’สวยแต่มีพิษ

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หูปลาช่อน’ สวยแต่มีพิษ : โดย…นายสวีสอง

                          “หูปลาช่อน” เป็นไม้ปลูกประดับเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะหากสัมผัสจะทำให้ระเคือง คันผิวหนัง หากเข้าตาอาจทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้เช่นกัน

เป็นไม้ล้มลุก อยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE สูงราว 1-2 เมตร มีถิ่นกำเนิดแถบหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ใบ เป็นใบเดี่ยว ทรงรีออกรูปหัวใจ โคนใบจะเว้า ขอบใบล่างลึกเว้าเข้าหาเส้นกลางใบ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย สีสันของใบมีทั้งเขียวหัวเป็ด น้ำตาล บางสายพันธุ์ใบบิดย่นเป็นเกลียว

ดอก ออกเป็นช่อ อัดกระจุกที่ปลายยอด กว้าง 4-5 มิลลิเมตร ยาว 8-10 มิลลิเมตร เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกมีสีชมพูเข้ม

ผล เป็นฝักเล็กๆ พอแห้งจะแตกมีเมล็ดจะล่อนไปไกลกว่าวัชพืชชนิดอื่นๆ

ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด ขึ้นได้ในทุกพื้นที่ ชอบความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน

——————–

(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หูปลาช่อน’ สวยแต่มีพิษ : โดย…นายสวีสอง)

‘หูปลาช่อน’มีสารคัน

Published ธันวาคม 18, 2012 by SoClaimon

‘หูปลาช่อน’มีสารคัน

‘หูปลาช่อน’มีสารคัน

ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หูปลาช่อน’ มีสารคัน : โดย…นายสวีสอง

                     “หูปลาช่อน” เป็นไม้ปลูกประดับ บางตำราบอกว่าบนความสวยนั้นมีพิษ หากสัมผัสจะทำให้ระคายเคือง คันผิวหนัง หรือเข้าตาอาจทำให้เยื่อบุตาอักเสบ ถ้ากินจะทำให้คลื่นไส้อาเจียน และท้องเดิน เป็นต้น

เป็นไม้ล้มลุก ในวงศ์ EUPHORBIACEAE สูง 1-2 เมตร มีถิ่นกำเนิดแถบหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหัวใจ โคนเว้า ขอบใบสีขาวหยักเป็นฟันเลื่อย สีสันของใบมีทั้งเขียวหัวเป็ด น้ำตาล บางสายพันธุ์ใบบิดย่นเป็นเกลียว

ดอก ออกเป็นช่อ อัดกระจุกที่ปลายยอด เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกมีสีชมพูเข้ม

ผล เป็นฝักเล็กๆ พอแห้งจะแตก เมล็ดจะล่อนไปไกลกว่าวัชพืชชนิดอื่นๆ

ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด ขึ้นได้ทุกพื้นที่ ความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน

——————–

(ไม้ดีมีประโยชน์ : ‘หูปลาช่อน’ มีสารคัน : โดย…นายสวีสอง)

ฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดจากต้นหูปลาช่อน (Emilia sonchifolia )

Published มีนาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=749

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดจากต้นหูปลาช่อน (Emilia sonchifolia  )

ศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของต้นหูปลาช่อน ด้วยการป้อนสารสกัดไฮโดรเอทาโนลิค (แอลกอฮอล์ผสมน้ำ) จากส่วนลำต้นเหนือดินของต้นหูปลาช่อนให้แก่หนูเมาส์ขนาด 30 100 และ 300 มก./กก. 1 ชั่วโมง ก่อนนำหนูไปกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บปวดด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การฉีดกรดอะซีติกและฟอร์มาลินเข้าที่ช่องท้อง และการนำส่วนหางไปจุ่มลงในน้ำร้อนหรือวางบนฮอทเพลต (hot plate) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เพื่อสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของหนูต่อสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหลังจากกินสารสกัดไฮโดรเอทาโนลิคต้นหูปลาช่อน และเปรียบเทียบผลที่ได้กับหนูที่ถูกป้อนด้วยยาระงับปวดชนิดอื่นได้แก่ Indomethacin ขนาด 10 มก./กก. หรือ มอร์ฟีนขนาด 1 มก./กก. และหนูที่ไม่ได้รับยาชนิดใดๆ เลย ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดไฮโดรเอทาโนลิคต้นหูปลาช่อนขนาด100 และ 300 มก./กก. มีผลระงับอาการเจ็บปวดของหนูในทุกรูปแบบการทดสอบ และให้ผลดีกว่าการใช้มอร์ฟีน แสดงให้เห็นว่าต้นหูปลาช่อนมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งอาการเจ็บปวดได้

J Ethnopharmacol. 2011; 134: 348-53


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
%d bloggers like this: