หัวหอม

All posts tagged หัวหอม

เกษตรกรปลูกหัวหอมครวญ ราคาตกต่ำ ไร้หน่วยงานดูแล

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/246656

19 มีนาคม 2555, 20:45 น.

Pic_246656

เกษตรกรปลูกหัวหอม จ.นครพนม กว่า 1 หมื่นไร่ เดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาหัวหอมราคาตกต่ำ ซ้ำเป็นหนี้ ธกส. วอนรัฐบาลช่วยเหลือ งดการนำเข้าหัวหอมจากประเทศเพื่อนบ้าน…

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครพนม เกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านกลาง, ต.ดงขวาง อ.เมือง และ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่มีอาชีพปลูกหัวหอม กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาหัวหอมราคาตกต่ำ โดยในพื้นที่ 3 ตำบล ดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่แห่งเดียวของนครพนม ที่เกษตรกรมีอาชีพปลูกหัวหอมนับ 10,000 ไร่ ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งทุกปีจะเริ่มปลูกในช่วงฤดูแล้งหลังเสร็จจากทำนาปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 4 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ มีทั้งหอมสด และหัวหอมแดง แต่ในปีนี้หลังจากเริ่มเก็บผลผลิตหัวหอมมาตั้งแต่เดือนมกราคม กลับประสบปัญหาราคาตกต่ำ ประมาณกิโลกรัมละ 8 บาท ลดลงเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา แต่ต้องยอมขายขาดทุน เพราะหากเก็บไว้จะทำให้ได้รับความเสียหาย เคยเรียกร้องให้ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข บางรายถูกกดราคา ยอมขายกิโลกรัมละ 5 บาท เพราะต้องการนำเงินไปใช้หนี้ธนาคารที่กู้ยืมมาลงทุน

นายกิตติพงษ์ คำสม อายุ 45 ปี เกษตรกรปลูกหัวหอม ชาวบ้านดงขวาง ต.ดงขวาง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กล่าวว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ยึดอาชีพปลูกหัวหอมริมฝั่งแม่น้ำโขงมานานกว่า 30 ปี แต่ในปีนี้ต้องมาประสบปัญหาหนักจากราคาตกต่ำ ขายได้กิโลกรัมละประมาณ 7-8 บาท ถือว่าขาดทุนอย่างหนัก เพราะปัจจุบันต้นทุนสูงมาก ทั้งปุ๋ยแพง ค่าน้ำมันไถปรับที่ และค่าจ้างเก็บเกี่ยว รวมแล้วเฉลี่ยต้นทุนสูงมาก ไร่ละประมาณ 20,000 บาท แต่มาขายได้กิโลกรัมละประมาณ 8 บาทเท่านั้น ซึ่งผลผลิตต่อไร่ประมาณ 2 ตัน เมื่อหักต้นทุนก็ไม่เหลือ เพราะขั้นต่ำจะต้องได้ราคากิโลกรัมละประมาณ 15 บาท จึงจะอยู่ได้ เคยเรียกร้องให้ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข หาตลาดรองรับ แต่กลับไม่ได้รับคำตอบ จึงวิงวอนไปยังรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหาทางมาแก้ไขด่วน เนื่องจากหัวหอมที่เก็บผลผลิตแล้ว เก็บไว้นานไม่ได้จะเน่าเสีย บางรายต้องยอมขายขาดทุน เพราะเกรงว่าจะเน่าเสีย

“มีบางคนต้องเจอปัญหาขาดทุนจนไม่มีเงินใช้หนี้ธนาคาร ธ.ก.ส.ที่กู้ยืมมาลงทุน ต้องยอมชำระเพียงดอกเบี้ย หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่หาทางแก้ไข ชาวบ้านจะต้องเดือดร้อน เป็นหนี้สินล้นตัวแน่นอน ส่วนสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหาคือ เรื่องการปล่อยให้นำเข้าหัวหอมจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ราคาหัวหอมเกษตรกรไทยตกต่ำ ถ้าไม่มีการพิจารณาหาทางแก้ไข ในอนาคตเกษตรกรที่เคยมีอาชีพปลูกหัวหอมต้องเลิก เพราะเป็นหนี้สิน ต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีปัญหาแต่ไม่มีการแก้ไขในระยะยาว จึงอยากให้มีการประกันราคาให้ด้วย” เกษตรกรผู้ปลูกหัวหอม กล่าว.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวภูมิภาค
  • 19 มีนาคม 2555, 20:45 น.

ผลของสาร quercetin และ curcumin ในการปกป้องการทำลาย ตับ ไต และเลือด ของยาพาราเซตามอลในหนูแรท

Published มีนาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=664

ย่อยข่าวงานวิจัย

ผลของสาร quercetin และ curcumin ในการปกป้องการทำลาย ตับ ไต และเลือด ของยาพาราเซตามอลในหนูแรท

การศึกษาผลของการได้รับสาร quercetin (พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น บร็อคโคลี่ ผักกาดหอม แอ๊ปเปิ้ล มะเขือเทศ หัวหอม ชา และกาแฟ) และสาร curcumin (พบได้ในขมิ้น) ในหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติจากภาวะออกซิชั่น ตับถูกทำลาย ไตทำหน้าที่ผิดปกติ และเลือดเป็นพิษ จากการได้รับยาพาราเซตามอลขนาด 650 มก./กก. ซึ่งทำให้หนูมีระดับของ thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณของ glutathione ในปอด ตับ ไต และระดับของเอนไซม์ glutathione peroxidase, glutathione S-transferase, superoxide dismutase และ catalase (เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ) ในเลือด สมอง ปอด หัวใจ ตับ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์ของหนูลดลง นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อเยื่อตับเกิดการตาย ระดับของเอนไซม์ transmainases, alkaline phosphatase และ lactate dehydrogenase ในเลือดเพิ่มขึ้น ระดับ protein, albumin และ globulin ในเลือดลดลง ในขณะที่ระดับ bilirubin, urea และ creatinine เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เลือดเป็นพิษ จากผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับยาพาราเซตามอลขนาด 650 มก./กก.ร่วมกับสาร quercetin ขนาด 50 มก./กก. หรือร่วมกับสาร curcumin 20 มก./กก. ระดับของ TBARS จะไม่เพิ่มขึ้น ระดับของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอล และยา N-acetylcysteine (ยาต้านพิษของยาพาราเซตามอล) นอกจากนี้สาร quercetin และสาร curcumin ยังช่วยในการปกป้องเนื้อเยื่อตับ และทำให้การทำงานของตับและไตเป็นปกติด้วย โดยที่สาร curcumin จะมีฤทธิ์มากกว่า ดังนั้นจึงอาจสามารถสรุปได้ว่าการได้รับสาร quercetin หรือสาร curcumin ร่วมกับยาพาราเซตามอลสามารถยับยั้งการเกิดพิษจากยาดังกล่าวได้เทียบเท่ากับยา N-acetylcysteine

Food Chem Toxicol 2010;48(11):3246-61


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ผลของสารจากกระเทียมและหัวหอมต่อผิวหนัง

Published มีนาคม 11, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=521

ย่อยข่าวงานวิจัย

ผลของสารจากระเทียมและหัวหอมต่อผิวหนัง

การทดสอบผลของสารในกลุ่ม organo-sulfur ซึ่งพบได้ในกระเทียมและหัวหอม คือ 1-propylmercaptan (PM), dimethyl disulfide (DMDS), diallyl disulfide (DADS), propyl disulfide (PDS), และ 2,5-dimethylthiophene (DMT) ต่อการสร้างเม็ดสี (melanin) ในเซลล์หนูเม้าส์ B16 พบว่า PM มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และยับยั้งการสร้าง o-quinone ได้ดี (tyrosinase และo -quinone ทำให้การสร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้น) ซึ่งกลไกดังกล่าวเกี่ยวข้องฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดการสร้าง reactive oxygen species (อนุมูลอิสระ) และเพิ่มการสร้าง glutathione (สารต้านอนุมูลอิสระ) ในเซลล์ จากการทดสอบสารทั้ง 5 ชนิด พบว่า PM มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้ดีที่สุด ซึ่งอาจสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวได้

J Agric Food Chem 2009;57:7072 – 7


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ผลของ Triamcinolone Acetonide ร่วมกับเจลสารสกัดจากหัวหอมในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์

Published มีนาคม 10, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=475

ย่อยข่าวงานวิจัย

ผลของ Triamcinolone Acetonide ร่วมกับเจลสารสกัดจากหัวหอมในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์

การทดสอบแบบ Open Randomized Controlled ในผู้ที่มีแผลเป็นนูนหรือแผลคีลอยด์จำนวน 27 คน (ชาย 17 คน หญิง 10 คน) อายุ 15-73 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก (13 คน) ได้รับการฉีด Triamcinolone Acetonide (TAC) ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บริเวณแผลเป็นในปริมาณแตกต่างกันไปขึ้นกับขนาดรอยแผล ทุก 4 สัปดาห์ นาน 16 สัปดาห์ (4 ครั้ง) กลุ่มที่ 2 (14 คน) ได้รับการฉีด TAC ร่วมกับการใช้ Contratubex gel (ประกอบด้วย 10 % สารสกัดน้ำจากหัวหอม 50 ยูนิต heparin จ่อหนึ่งกรัมเจล และ 1 % allantion) ทาบริเวณที่เป็นแผลวันละ 3 ครั้ง นาน 3 เดือน พบว่าการใช้ Contratubex gel ร่วมกับการฉีด TAC ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด อาการคัน และอาการบวมนูนของแผลเป็นได้มากกว่าการฉีด TAC เพียงอย่างเดียว แต่ Contratubex gel ไม่สามารถช่วยลดอาการแดงหรือความแข็งกระด้างของแผลเป็นได้

Dermatol Surg 2008; 34: 1507-14


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อเซลของพืชผัก

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านทางย่อยข่าวงานวิจัย.

เมื่อทดสอบผลการยับยั้งความเป็นพิษต่อเซล cytotoxicity ของสาร N- nitriso-amines โดยใช้สารสกัดจากผักชนิดต่างๆ คือ บร็อคโคลี แครอท หัวหอม และชะเอม พบว่าสารสกัดเอธานอลของบร็อคโคลีให้ผลดีที่สุด นอกจากนั้นยังมีผลกระตุ้นให้เพิ่มการแบ่งตัวของเซลด้วย

J Agric Food Chem 1998; 46(2); 585-9

%d bloggers like this: