ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

หญ้าดอกขาว – เรื่องน่ารู้ สิงหาคม 2, 2014

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันจันทร์ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

มีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า หญ้าสามวัน ก้านธูป หญ้าละออง และหญ้าหมอน้อย ปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ของหญ้าหมอน้อยมากมาย พบว่ามีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เช่น ขับปัสสาวะ ป้องกันไม่ให้ไตถูกทำลาย ต้านแบคทีเรีย ต้านมาลาเรีย ลดไข้ แก้ปวด  แก้อักเสบ คลายกล้ามเนื้อเรียบ ต้านการเกิดแผล ต้านเบาหวาน ต้านการกระจายของมะเร็ง ต้านไม่ให้รังสีแกมมาทำลายเซลล์ เป็นต้น รวมไปถึงสรรพคุณในเรื่องของการลดความอยากบุหรี่ที่กำลังเป็น ที่สนใจของคนทั่วไปที่ต้องการให้ตนเองและคนที่รักเลิกบุหรี่อีกด้วย.

 

“หญ้าดอกขาว” สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ พฤษภาคม 23, 2013

http://www.dailynews.co.th/article/728/147293

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 00:00 น.

บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นโรคร้าย อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการรักษาผู้ป่วยจากโรค ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละ 400,000 คนทั่วโลก และ 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา การหยุดยั้งการสูบบุหรี่ของประชาชนของแต่ละประเทศนอกจากการให้ความรู้และป้องกันกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนแล้ว คือการเยียวยาทางการแพทย์และบำบัดด้านจิตใจควบคู่กันไป เพราะผู้เลิกบุหรี่แล้วหากมีจิตใจไม่เข้มแข็งสามารถกลับไปสูบบุหรี่ได้อีก

ความพยายามใช้สมุนไพรในการเลิกบุหรี่ในบ้านเรามีมาอย่างยาวนานและเป็นที่น่าดีใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานที่ทำงานด้านบุหรี่ได้พัฒนายาสมุนไพร “หญ้าดอกขาว” จนขณะนี้สมุนไพรหญ้าดอกขาว ได้รับการบรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 21 รายการ โดยยาหญ้าดอกขาวถูกบรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติตัวล่าสุด  ระบุข้อบ่งชี้ว่าสมุนไพรหญ้าดอกขาว เป็นยาลดความอยากบุหรี่โดยหญ้าดอกขาวเข้าหลักเกณฑ์ “เภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร” โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศรับรองให้ผู้มีสิทธิสามารถได้รับยานี้ได้ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกรมบัญชีกลางและ สำนักงานประกันสังคม ประกาศให้เบิกค่ายานี้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2554  โดยมีประกาศของกรมบัญชีกลางระบุว่าต้องให้แพทย์แผนไทยหรือแผนปัจจุบันเป็นผู้สั่งจ่ายยา ทั้งนี้ยาจากสมุนไพรหญ้าดอกขาวที่ผลิตโดยเอกชน ยังไม่รวมอยู่ในบัญชีนี้เนื่องจากต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและมีงานวิจัยทดลองในคลินิกรองรับสำหรับการขึ้นทะเบียนยา

ทั้งนี้จากชุดงานวิจัย พ.ศ.2552-2554 ที่สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ค้นพบว่าสารสกัดหญ้าดอกขาวมีสาระสำคัญที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระและมีนิโคติน ซึ่งเพิ่มเติมจากที่เคยมีนักวิจัยระบุว่าไนเตรทและไนไตรท์ในสมุนไพรชาชงหญ้าดอกขาวช่วยทำให้ความอยากบุหรี่ลดลง

หญ้าดอกขาว หรือ หญ้าหมอน้อย  มีชื่ออื่นตามภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ เสือสามขา หญ้าหมอน้อย หญ้าสามวัน (เชียงใหม่) ต้นก้านธูป (จันทบุรี)  หรือ หญ้าละออง (ตราด) บางครั้งเรียกว่า ต้นม่านพระอินทร์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Vernonia cinerea (L) Less เป็นพืชล้มลุก ขนาดเล็กสูง 1-5 ฟุต ลำต้นเป็นเหลี่ยมมีขนนุ่ม ใบมีหลายรูป รูปไข่รี ปลายและโคนแหลม  ผิวค่อนข้างเรียบ มีขนนุ่ม ดอกเล็กกลมเป็นพู่เป็นช่ออยู่ปลายยอดมีสีม่วงหรือชมพู ผลแห้งเล็กปลายเป็นขนแห้งสีขาวเป็นพู่แตกบาน พบได้ทั่วไป คือสนามหญ้า ที่รกร้าง และทุ่งนาชายป่า เจริญได้ตลอดทั้งปี

ประโยชน์ตามตำราสมุนไพร คือยาแก้ไข้ ยาแก้ปวด ท้องเฟ้อ ท้องขึ้น แผลบวมอักเสบความดันโลหิตสูง หรือใช้ตำให้ละเอียดมาพอกแก้นมคัด ดูดหนองแก้บวม แก้ตาฟาง เมล็ดนำมาป่นให้ละเอียด ใช้ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาขับพยาธิเส้นด้าย ปัสสาวะขัด และไอเรื้อรัง เป็นต้น

ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ศจย.ได้จัดทำชุดโครงการศึกษาวิจัยต่อยอด องค์ความรู้สมุนไพรหญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ พ.ศ. 2552-2554 การพัฒนาชุดโครงการได้รับความร่วมมือจากนักวิจัย นักวิชาการและอาจารย์จากหลายองค์กรร่วมกันศึกษาวิจัย พร้อมด้วย นพ.ศิรวัฒน์ ทิพย์ธราดล และ ภญ.ปราณี ชวลิตธำรง เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาใช้หญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ ซึ่งมีโครงการวิจัย จำนวน 8 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,392,470 บาท อาทิ การศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรหญ้าดอกขาวชนิดแคปซูลในการเลิกบุหรี่ โดยผู้วิจัย พญ.วันดี ไตรภพสกุล  ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลูกอมหญ้าหมอน้อยเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ และโครงการการสกัดลักษณะทั่วไปและสมบัติการต้านนิโคตินของสารประกอบชีวภาพออกฤทธิ์หญ้าดอกขาว โดยผู้วิจัย ดร.ทรายวรรณ บัวทอง

ด้าน ผศ.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ  อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากงานวิจัยในอดีตสู่ปัจจุบัน หญ้าดอกขาวได้พัฒนาในแบบชงชา แบบเคี่ยวและแบบลูกอมเม็ด โดยคัดสรรหญ้าดอกขาวที่สดสะอาดและเขียว ดอกเป็นสีชมพูนำมาล้างให้สะอาดและหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตากแห้ง หรืออบในตู้อบจนแห้งสนิทนำมาเก็บไว้ในขวดบรรจุปิดสนิท กันน้ำและอากาศเข้าไปเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราได้

สูตรสำหรับการใช้สมัยโบราณคือ รูปแบบเคี่ยว โดยนำสมุนไพรหญ้าดอกขาวแห้งประมาณ 20 กรัมผสมน้ำ 3 แก้ว แล้วเคี่ยวจนเหลือเพียง 1 แก้ว วิธีการเลิกบุหรี่ คือให้อมในปากประมาณ 1-2 นาที แล้วจึงกลืน จากนั้นค่อยสูบบุหรี่ น้ำเคี่ยวสมุนไพรจะทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆจนทำให้ไม่อยากบุหรี่ในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่ได้มีการพัฒนาสมุนไพรที่นิยมอย่างแพร่หลาย คือรูปแบบชาชง ซึ่งกระบวนการผลิตจะต่อยอดจากหญ้าดอกขาวที่แห้งแล้ว คือนำหญ้าดอกขาวที่แห้งสนิทแล้วไปทำการบดละเอียดให้เป็นผง จากนั้นนำมาบรรจุในถุงชาขนาดเล็ก วิธีรับประทานจุ่มถุงชาในน้ำร้อนแล้วทิ้งไว้สักครู่ วิธีการใช้เลิกบุหรี่ คือให้อมในปาก ประมาณ 1-2 นาทีเช่นกันแล้วจึงดื่ม จากนั้นค่อยสูบบุหรี่ รูปแบบนี้รสชาติของน้ำจะเจือจางกว่าแบบเคี่ยว ช่วยทำให้รสชาติของบุหรี่ค่อย ๆเปลี่ยนไปและไม่อยากบุหรี่เช่นกัน แต่ต้องใช้เวลานานกว่าในการหยุดบุหรี่ได้

ล่าสุดรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาจาก รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่และทีมงาน ได้ พัฒนาลูกอมหญ้าดอกขาวในแบบอัดเม็ด โดยเคี่ยวแล้วทำให้เป็นผงแห้งก่อนการอัดเม็ด  ช่วยทำให้พกง่ายและสะดวก ก่อนการสูบบุหรี่ทุกครั้งให้อมลูกอมไว้ในปากจนละลายหมด แล้วสูบบุหรี่ ลูกอมสมุนไพรหญ้าดอกขาวจะทำให้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนไปได้ ประสิทธิภาพของลูกอมจะได้ผลเร็วกว่ารูปแบบน้ำเคี่ยวและแบบชงชามาก

สำหรับข้อควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไต เนื่องจากหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง และมีอาการไม่พึงประสงค์คือปากแห้ง คอแห้ง

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์หญ้าดอกขาวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้เด็ดขาด การให้คำปรึกษา การหาปัญหาการติดบุหรี่ การประเมินสุขภาพปอด รวมไปถึงการให้กำลังใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยทำให้ผู้ติดบุหรี่เลิกบุหรี่ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นอันดับแรกของผู้ต้องการใช้หญ้าดอกขาวเลิกบุหรี่ ต้องพบแพทย์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพก่อน เพื่อวินิจฉัยอาการติดบุหรี่.

 

การศึกษาและพัฒนาหมากฝรั่งสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ มีนาคม 15, 2012

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=633

ย่อยข่าวงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาหมากฝรั่งสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

การศึกษาพัฒนาหมากฝรั่งที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าดอกขาว (หญ้าละออง) โดยประเมินการปลดปล่อยสารสำคัญ ลักษณะเนื้อหมากฝรั่ง และความพึงพอใจในหมากฝรั่งทั้งกลิ่น สี รสชาติและลักษณะทางกายภาพโดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ตำรับหมากฝรั่งประกอบด้วย สารสกัดของหญ้าดอกขาว (เตรียมโดยการแช่ผงสมุนไพรในน้ำ และนำสารละลายไปให้เป็นของแข็งโดยเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (freeze dry)) ไซลิทอล (สารให้ความหวาน) ซอร์บิทอลและกลีเซอริน (สารให้ความอ่อนนุ่ม) น้ำมันสะระแหน่ (สารแต่งกลิ่น) และหมากฝรั่ง (gum base) ในการศึกษาการปลดปล่อยตัวยาของหมากฝรั่งสารสกัดหญ้าดอกขาวพบว่า การปลดปล่อยตัวยาจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณสารสกัดและความถี่ในการเคี้ยวหมากฝรั่ง โดยพบว่าเมื่อใส่สารสกัดหญ้าดอกขาวในขนาด 100-300 มก./เม็ด จะสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ 43.7-51.6% และ 55.2-76.8% เมื่อเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นเวลา 30 และ 60 นาทีตามลำดับ และการเตรียมหมากฝรั่งในที่อุณหภูมิสูงจะสามารถปลดปล่อยตัวยาได้มากกว่า ลักษณะเนื้อของหมากฝรั่งขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารให้ความอ่อนนุ่ม โดยสารให้ความอ่อนนุ่มขนาด 0.05-0.20 ก./เม็ด จะให้ผลกระทบต่อการปลอดปล่อยตัวยาน้อยที่สุด และการประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งหญ้าดอกขาว พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และให้ผลตอบรับดีกว่าการรับประทานในรูปแบบชาชง เนื่องจากรับประทานได้ง่ายและพกพาสะดวก แสดงให้เห็นว่าหมากฝรั่งสารสกัดหญ้าดอกขาวมีแนวโน้มที่ดีในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ได้

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2010; 8(2):68


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
 

การศึกษาและพัฒนาลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=632

ย่อยข่าวงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

การศึกษาพัฒนาลูกอมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าดอกขาว (หญ้าละออง) ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกอัดโดยตรงหรือการทำแกรนูลเปียก โดยทำการศึกษาชนิดและปริมาณของสารปรุงแต่งในตำรับ รวมทั้งการทดสอบความแข็ง ความกร่อน ความแปรปรวนของน้ำหนัก การปลดปล่อยสารสกัดหญ้าดอกขาวจากลูกอม และการประเมินความพึงพอใจด้านกลิ่น รสชาติ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ในตำรับประกอบด้วย สารสกัดหญ้าดอกขาว (เตรียมโดยการแช่ผงสมุนไพรในน้ำ และนำสารละลายไปให้เป็นของแข็งโดยเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (freeze dry)) แล็กโทส ซูโครส แมนนิทอล (สารเพิ่มปริมาณและให้รสหวาน) แอสพาร์เทม (สารให้ความหวาน) น้ำมันสะระแหน่ (สารแต่งกลิ่น) จากการศึกษาพบว่าการเตรียมลูกอมโดยวิธีแกรนูลเปียกมีความเหมาะสมมากกว่าการตอกอัดโดยตรง โดยเฉพาะการเตรียมแกรนูลโดยละลายสารสกัดหญ้าดอกขาวในสารยึดเกาะ เนื่องจากสารสกัดหญ้าดอกขาวอยู่ในสภาพสารละลาย จึงได้ลูกอมที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีและสม่ำเสมอกว่า ผลการศึกษาการปลดปล่อยตัวยาพบว่าสารสำคัญจากสารสกัดหญ้าดอกขาวถูกปลดปล่อยหมดภายในเวลา 30 นาที โดยเม็ดยาเกิดการกร่อนและละลายอย่างช้าๆ โดยไม่แตกตัว และจากการประเมินความพึงพอใจด้านรสชาติ กลิ่น ลักษณะภายนอกของลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวโดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และให้ผลตอบรับดีกว่าการรับประทานในรูปแบบชาชง เนื่องจากรับประทานได้ง่ายและพกพาสะดวก แสดงให้เห็นว่าลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวมีแนวโน้มที่ดีในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ได้

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2010; 8(2):69


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
 

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร Sesquiterpene lactones จากหญ้าละออง (หญ้าดอกขาว) สิงหาคม 25, 2011

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=273.

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร Sesquiterpene lactones จากหญ้าละออง (หญ้าดอกขาว)

เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร 8α-tigloyloxy-hirsutinolide13--acetate, 8α-(4-hydroxymethacryloyloxy)-hirsutinolide-13--acetate และ vernolide D ซึ่งเป็นสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าละออง พบว่าสารดังกล่าวสามารถต้านเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน โดยที่ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 3.9, 3.7 และ 3.5 ไมโครโมล ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคลอโรควินที่มีค่า IC50 เท่ากับ 0.52 ไมโครโมล ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสารสกัดทั้ง 3 มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคมาลาเรียได้

Chem Pharm Bull 2006;54(10):1437-9


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
 

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหญ้าดอกขาว พฤษภาคม 25, 2010

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านทางย่อยข่าวงานวิจัย. 26/09/03

นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดหญ้าดอกขาว ทั้งต้นด้วยเมทานอล พบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ทั้งฤทธิ์เฉียบพลันซึ่งเหนี่ยวนำด้วย carrageenin, histamine และ serotonin และต้านการอักเสบเรื้อรังโดยใช้ cotton เหนี่ยวนำ โดยขนาดที่ออกฤทธิ์คือ 250 และ 500 มก./กก. เมื่อป้อนในหนูขาว

Phytomedicine 2003;10:185-8.

 

สมุนไพรหญ้าดอกขาว ทางเลือกช่วยอดบุหรี่ พฤษภาคม 1, 2010

http://www.thaipost.net/node/5609

3 มิถุนายน 2552 – 00:00

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก  แต่วันไหนก็สามารถไม่สูบบุหรี่ได้เหมือนๆ  กัน  หากเราเล็งเห็นว่าบุหรี่เป็นยาเสพติด  สร้างอันตรายต่อสุขภาพ

ล่าสุด  นพ.นรา  นาควัฒนานุกูล  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้กล่าวถึงแนวทางการนำสมุนไพรหญ้าดอกขาวมาใช้เพื่อการอดบุหรี่ว่า  หลังจากที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ด้วยกลยุทธ์ ต่างๆ  ทั้งด้านกฎหมายและด้านสังคม  มีวิธีการหลากหลายที่จะช่วยให้ผู้ต้องการอดบุหรี่ได้ใช้กัน  หนึ่งในหลายวิธีนั้นคือ  การนำสมุนไพรหญ้าดอกขาวมาผลิตเป็นชาสมุนไพรชงดื่ม  เพื่อลดอาการอยากบุหรี่ของคนที่ติดบุหรี่

ปัจจุบันมีการดำเนินการในโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง  เช่น  โรงพยาบาลท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  เปิดคลินิกอดบุหรี่ใช้รูปแบบการบำบัดรักษาแบบผสมผสาน  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  โดยการใช้ชาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว  1  ซอง  ละลายน้ำ  1  แก้ว  ดื่มวันละ  3  ครั้ง  หลังอาหาร  รับประทานวิตามินซี  (100  มิลิกรัม)  1  เม็ด  วันละ  3  ครั้ง  หลังอาหาร  และใช้น้ำยาอมบ้วนปากเวลาที่มีอาการอยากบุหรี่  ใช้เวลาประมาณ  1-2  เดือน  พบว่าได้ผลดี  หากนักวิชาการท่านใดสนใจการต่อยอดศึกษาวิจัย  สามารถของบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  สนับสนุนการศึกษาวิจัยงานด้านการแพทย์แผนไทย  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์  0-2588-5743

นพ.นราเล่าถึงสรรพคุณของหญ้าดอกขาวอีกว่า  หญ้าดอกขาว  หรือหญ้าหมอน้อย  เป็นพืชล้มลุก  ขนาดเล็ก  สูง  1-5  ฟุต  ขึ้นง่าย  หาง่าย  ลำต้นเป็นเหลี่ยม  มีขนนุ่ม  ใบมีหลายรูป  รูปไข่รี  ปลายและโคนแหลม  ผิวค่อนข้างเรียบ  ดอกเล็กกลมเป็นพู่  มีสรรพคุณตามตำราโบราณระบุไว้ว่า  ทั้งต้นมีรสเย็นขื่น  ต้มดื่ม  ลดไข้  แก้ไอ  แก้ดีซ่าน  แก้ตับอักเสบเฉียบพลัน  แก้ริดสีดวงทวาร  บำรุงกำลัง  แก้ท้องร่วง  คั้นเอาน้ำดื่มกระตุ้นให้เจ็บท้องคลอด  ขับรก  ขับระดู  แก้ปวดท้อง  ท้องขึ้นอืดเฟ้อ  ตำพอกแก้บวม  ดูดฝีหนอง

ทั้งนี้  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  ทำการวิจัยสมุนไพรหญ้าดอกขาวเพื่อการอดบุหรี่  ซึ่งสมุนไพร  “หญ้าดอกขาว”  เป็นหญ้าที่พบทั่วไปของประเทศไทย  มีสรรพคุณในการช่วยลดการสูบบุหรี่ได้  เนื่องจากสมุนไพรหญ้าดอกขาวมีสารไนเตรต  ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา  ทำให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปไม่รับรู้รสชาติใดๆ  จึงไม่รู้สึกอยากบุหรี่  เนื่องจากหญ้าดอกขาวเป็นกลุ่มที่มีโปแตสเซียมสูง  การใช้ควรระวังในรายที่มีประวัติโรคหัวใจ  สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น  อาจมีอาการคอแห้ง  ปากแห้ง  เป็นต้น.

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,033 other followers

%d bloggers like this: