ส้มจุก

All posts tagged ส้มจุก

“ส้มจุก” ความเชื่อดี มีกิ่งตอนใหม่ขาย

Published ธันวาคม 29, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/551953

โดย นายเกษตร 22 ธ.ค. 2558 05:01

 

ประเพณี หรือเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน ปีใหม่ หรือ งานมงคลทั่วไป ชาวจีนในประเทศไทยและคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ นิยมใช้ผล

“ส้มจุก” รวมอยู่ในของเซ่นไหว้ด้วย พอเสร็จพิธีแล้วจะนำเอาผลไปปอกเปลือกเอาเนื้อในแจกให้คนในครอบครัวกินจนครบทุกคน เพราะมีความเชื่อว่า “ส้มจุก” เป็นผลไม้มงคล กินแล้วจะโชคดีตลอดปีนั่นเอง

ส่วนที่มาของสายพันธุ์ มีเรื่องเล่ามาแต่โบราณว่า ชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยทางภาคใต้แถบ อ.จะนะ จ.สงขลา ได้นำเอา “ส้มจุก” เข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ด้วย เป็นที่นิยมรับประทานอย่างแพร่หลายในท้องถิ่น จนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ ใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวจะต้องซื้อเป็นของฝากเป็นที่ชื่นชอบทั้งผู้ให้และผู้รับมาก เพราะมีรสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากเนื้อผลส้มทั่วไปนั่นเอง มีชื่อเรียกในท้องถิ่น อ.จะนะ จ.สงขลาว่า “ส้มแป้นหัวจุก”

ส้มจุก หรือ CITRUS RETICURA TABLANCA อยู่ในวงศ์ RUTACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-7 เมตร จัดอยู่ในกลุ่มของส้มเปลือกบางเช่นเดียวกับส้มโชกุนและส้มเขียวหวาน จะแตกต่างกันคือบริเวณขั้วผลจะมีปุ่มสูงคล้ายจุก จึงถูกตั้งชื่อว่า “ส้มจุก” ผลรูปทรงกลมแป้น ตูดผลย้วยและกว้าง ส่วนหัวผลจะเรียวเล็กน้อย ผลสุกจนเปลือกผลเหี่ยวย่น ทำให้ดูเหมือนถุงใส่เงินใส่ทองโบราณ ผลโตเต็มที่มีขนาดใหญ่ประมาณผลของส้มเช้ง แต่จะเล็กกว่าผลส้มโออย่างชัดเจน เนื้อในรสชาติหวานหอมไม่มีรสขมปนเลย มีเมล็ด มีดอกและติดผลระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ทุกปี ขยายพันธุ์ทั่วไปด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

ปัจจุบัน “ส้มจุก” มีกิ่งตอนรุ่นใหม่ขาย ที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณโครงการ 17 แผง “นายดาบสมพร” โทร. 08–6605–4945 ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”

 

“ส้มจุก” กับที่มาพันธุ์หวานหอม

Published พฤศจิกายน 3, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/533304

โดย นายเกษตร 20 ต.ค. 2558 05:01

 

ส้มจุก เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองและนิยมปลูกเฉพาะถิ่นแถบ อ.จะนะ จ.สงขลา มาช้านานแล้ว โดยมีเรื่องเล่าถึงที่มาของสายพันธุ์ว่า ในยุคสมัยโบราณชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทางภาคใต้ได้นำเอาต้น “ส้มจุก” เข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ด้วย จนต่อมา “ส้มจุก” ได้กลายเป็นของดีประจำถิ่น อ.จะนะ จ.สงขลา ไปโดยปริยายตามที่กล่าวข้างต้น และจัดเป็นของดีที่ใครๆเดินทางไปท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝากให้ผู้เป็นที่รักนับถือเป็นที่ชื่นชอบมาก เนื่องจากเนื้อในของ “ส้มจุก” มีรสชาติหวานกรอบหอมอร่อยมากนั่นเอง

นอกจากนั้น ในประเพณีหรือเทศกาลต่างๆของชาวจีน “ส้มจุก” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำไปเซ่นไหว้ด้วย ซึ่งหลังเสร็จพิธีแล้ว “ส้มจุก” จะถูกนำไปปอกเปลือกเอาเนื้อในแจกให้คนในครอบครัวรับประทานตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นมงคลในชีวิต

ส้มจุก หรือ CITRUS RETICURATA BLANCO ชื่อสามัญ NECK ORANGE อยู่ในวงศ์ RUTACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-7 เมตร จัดอยู่ในกลุ่มส้มเปลือกบางเช่นเดียวกับส้มโชกุนและส้มเขียวหวานทั่วไป มีส่วนที่แตกต่างคือที่บริเวณขั้วผลจะมีปุ่มสูงคล้ายจุก จึงถูกตั้งชื่อว่า “ส้มจุก” ดังกล่าว แต่ทางภาคใต้จะมีชื่อเรียกเฉพาะคือ ส้มแป้นหัวจุก “ผล” กลมแป้น ตูดผลย้วยกว้าง หัวผลเรียวเล็กน้อย ผลสุกจนเปลือกผลเหี่ยวย่นจะดูเหมือนถุงใส่เงินใส่ทองโบราณ ผลโตเต็มที่ประมาณผลส้มเช้ง แต่จะเล็กกว่าผลส้มโอ มีลักษณะเฉพาะคือมีจุกชัดเจน เนื้อในรสหวานหอมกรอบไม่มีรสขมตามที่กล่าวข้างต้น มีเมล็ด ติดผลเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ทุกปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง

มีกิ่งตอนรุ่นใหม่ ด้วยระบบทาบกิ่งขายที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณโครงการ 17 แผง “นายดาบสมพร” โทร. 08–6605–4945 ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”

 

“ส้มจุก” ของดีใต้

Published กันยายน 20, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/paperagriculturist/291461
Pic_291461

 
ส้มชนิดนี้ นิยมปลูกเฉพาะถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งในยุคสมัยก่อนชาวจีนทางภาคใต้นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก “ส้มจุก” มีรสชาติหวานหอมอร่อยมากนั่นเอง และในประเพณีหรือเทศกาลต่างๆของชาวจีน “ส้มจุก” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำไปเซ่นไหว้ด้วย ซึ่งหลังเสร็จพิธี “ส้มจุก” จะถูกนำไปปอกเปลือกแล้วเอาส่วนที่เป็นเนื้อในแจกคนในครอบครัวรับประทานเชื่อว่าจะเป็นมงคล

นอกจากนั้น “ส้มจุก” ยังจัดเป็นของฝากยอดนิยมของคนที่เดินทางไปเที่ยว อ.จะนะ จ.สงขลา จะซื้อติดมือกลับไปฝากเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นที่ชื่นชอบของผู้รับเป็นอย่างยิ่ง

ส้มจุก หรือ CITRUSRETICURATA BLANCO มีชื่อสามัญว่า NECK ORANGE มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ยืนต้น สูงระหว่าง 5-7 เมตร เป็นส้มชนิดหนึ่งในกลุ่มส้มเปลือกล่อนเช่นเดียวกับส้มโชกุนและส้มเขียวหวานทั่วไป จะมีส่วนที่แตกต่างคือที่บริเวณขั้วผลจะมีปุ่มสูงคล้ายจุก จึงถูกเรียกชื่อว่า “ส้มจุก” (ทั่วไป) ส่วนในท้องถิ่นภาคใต้เรียกว่า “ส้มแป้นหัวจุก”

ผล กลมแป้นตูดย้วยกว้าง หัวผลเรียวเล็กน้อย เวลาผลสุกเต็มที่จนเปลือกผลเหี่ยวและย่นจะดูคล้ายถุงใส่เงินใส่ทองโบราณ  ผลโตเต็มที่ประมาณผลส้มเช้ง แต่จะเล็กกว่าผลส้มโอและบริเวณขั้วที่ติดกับก้านผลจะมีจุกมองเห็นอย่างชัดเจน ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีเหลืองปนเขียวหรือเป็นสีเหลืองทอง เนื้อในรสหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ เนื้อไม่ขม มีเมล็ด ติดผลระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ทุกปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง ปัจจุบันมีกิ่งพันธุ์ขายที่ ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณ แผง “คุณก็อต–คุณหลง” ตรงกันข้ามโครงการ 15 ราคาสอบถามกันเองครับ.
“นายเกษตร”

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย นายเกษตร
  • 17 กันยายน 2555, 05:01 น.
%d bloggers like this: