สะเก็ดล้านนา

All posts tagged สะเก็ดล้านนา

สะเก็ดล้านนา : 19 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131435

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn วันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะไปเยือนเจ้าเมืองหลวงน้ำทา สปป.ลาว เพื่อยื่นหนังสือเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ในวันที่ 19-21 ธ.ค. 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างประเทศในอนุภาคกลุ่มน้ำโขง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมายาวนาน…

nn รศ.ดร.วันชัยศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกโรงกระตุ้นเตือนทั้งรัฐและเอกชนของเชียงราย ต้องรีบระดมสมองเตรียมตัวรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย เพราะหลายๆ พื้นที่มีบางเรื่องที่ต้องจัดการให้เหมาะสมก่อนการประกาศใช้กฎหมาย เพราะประเทศเพื่อบ้านของเราทั้งเมียนมาร์ ลาว จีน ทั้งหมดก้าวไปไกลแล้ว…

nn วิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จากเหตุการณ์พบกระบือของเกษตรกรเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากโรคคอบวม หรือ โรคเฮโม ราเซพติซีเมีย ในพื้นที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จึงสั่งเป็นเขตโรคระบาดและสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ยังเร่งให้เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงทุกตัวทั่วทั้งจังหวัด จนสามารถควบคุมโรคระบาดได้แล้ว…nn ชาวเชียงราย ขอเชิญร่วมสืบสานงานพระพุทธศาสนา ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง ปีที่ 4 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เริ่มเดินตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพืชเชียงราย (อ่างเก็บน้ำบ้านป่ากล้วย) ถึงวัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย…nn

อังคณา จิระดา

สะเก็ดล้านนา : 18 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131268

วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn รณรงค์งดเหล้า… โชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบนโยบาย มาตรการในการสนับสนุนจากประชาคมงดเหล้า ในงานเวทีสานพลัง เครือข่ายความร่วมมือประชาคมงดเหล้า (ประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อการรณรงค์งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคีหลักที่ให้ความร่วมมือ และมีคณะทำงานระดับอำเภอ 25 อำเภอ เป็นกำลังสำคัญในการขยายผล ทั้งสร้างการเรียนรู้ และกระตุ้นหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานของแต่ละตำบล แสดงถึงนิมิตอันดี ที่จะแสดงออกถึงความสามัคคีปรองดองขององค์กรที่หลากหลาย ที่จะคืนความสุขให้ประชากรอย่างแท้จริง…

nn สุขภาพดีไม่มีขายนะเจ้า…ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีชุมชน 97 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรม ตรวจประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI), วัดรอบเอว, วัดความดันโลหิต, ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว, ประเมินคัดกรองความเสี่ยงและให้คำปรึกษา, ตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดการได้ยิน โดย ศูนย์การได้ยินดีเมด, ตรวจวัดสายตา, นิทรรศการและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค, นิทรรศการเกี่ยวกับสุราจากโรงพยาบาลสวนปรุง, นิทรรศการจากสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่ เด็กไทยสุขภาพดี…

nn ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับดอกไม้นานาพรรณ…ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดเผยว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานภาคี เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี “เทศกาลชมสวน” (Flora Festival 2014) ภายใต้ชื่องาน “ความหลากหลายพรรณไม้และวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ภายในงานมีการจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงที่ให้สีสันสวยงามพร้อมเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามตลอด 90 วัน ตระการตากับการแสดงแสงสีหอคำหลวงและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจำลองศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ซุ้มผักแฟนซี สวนองค์กรใหม่จากองค์กรชั้นนำของประเทศ เพลิดเพลินกับดนตรีในสวนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมสนุกกับกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ อีกมากมายเจ้า…

nn ขนส่งเชียงใหม่ ขยายเวลาขอรับป้ายแทนที่แตกลายงาฟรี!!…ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ขยายเวลาให้เจ้าของรถยนต์ที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถ อักษร ขข, ขค และ ผบ ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งป้ายที่ขอแทนชำรุดหรือสูญหายระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 ที่ชำรุดแตกลายงาขอให้ไปติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ได้ฟรี! ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ…nn

ศุภรักษ์ จิรกิจญาดา

สะเก็ดล้านนา : 17 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131064

วันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

สะเก็ดล้านนาฉบับวันที่ 17 พ.ย.57  ใกล้เปิด AEC เต็มที การค้าชายแดนเชียงรายเริ่มเข้าสู่โหมด  4 หมื่นล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ  12.06  มูลค่าค้ากับเมียนม่าร์มากสุด  ร้อยละ 44.97  สปป. ลาว  ร้อยละ 37.05  และจีนตอนใต้ ร้อยละ 17.98  ยังคงเกินดุลการค้ากับเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศมาโดยตลอด…..

เดินเครื่อง สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร  ออกตรวจด่านชายแดนแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ประชุมข้าราชการมอบนโยบาย คสช.เช็คความพร้อมเตรียมผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟส 2 รับประชาคมอาเชี่ยน มี ศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรแม่สาย  คงฤทธิ์  บุษลา และหน.ด่านตรวจแม่สาย ให้การต้อนรับ…

ชาญชัย    กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าตามที่มีการส่งข้อความผ่านสื่อโซเชี่ยลระบุ ใครยังไม่ได้เปลี่ยนใบขับขี่รุ่นใหม่ ให้รีบเปลี่ยนภายในวันที่ 30 พ.ย.57 มิฉะนั้นต้องสอบใหม่นั้น สร้างความแตกตื่นกับชาวบ้าน กรมการขนส่งทางบก ประกาศว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ใบขับขี่เดิมยังใช้ขับรถได้ตามกฎหมายทุกประการ การเผยแพร่ข่าวไม่ถูกต้อง  สร้างความเสียหายแก่กรมการขนส่งทางบก ……..

สร้างคนไทยเก่งจีน  รับกระแสโลก  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนสาขา ‘วิชาจีนศึกษา’ เรียนเจาะลึกจีนทุกด้าน  เทอมปลาย ปี 3 ไปเรียนต่อ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน  สมัครรับตรงถึง – 21 พ.ย.57 ระบบแอดมิชชั่น 10-17 พ.ค.58  สนใจรีบติดต่อส่วนรับนักศึกษา มฟล. 0-5391-6103 หรือ www.admission.mfu.ac.th………..

ส่งเสริมตลาดการค้าท้องถิ่น  เฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  จัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน จ.เชียงราย” วันที่ 19-23 พ.ย.57  สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และพันธมิตรธุรกิจการค้าของนักธุรกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สนามบินเก่าเชียงราย   มีกิจกรรมเสวนาเชิงธุรกิจ  การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching ) เซ็นสัญญาตกลงการค้า  ที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย…..

ชัยมงคล ทัดเทียมเพชร  ผจก.ทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายจัดงาน “มหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014” มีสุเทพ ทิพย์รัตน์  เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน สร้างความสุขให้ประชาชน  สมกับเมืองเมืองดอกไม้

สะเก็ดล้านนา : 15 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/130929

วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

■■ เชียงใหม่เนื้อหอยสายการบิน เช้าวันนี้ 15 พ.ย. 2557 เวลา 08.00 น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นำภาคธุรกิจท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากไต้หวันที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 180 คน กับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน TIGERAIR Taiwan บินตรงไทเป – เชียงใหม่

■■ ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งข่าวดีสำหรับนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีนี้ มช.จัดสรรที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4,059 ที่นั่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ www3.reg.cmu.ac.th/ugradappty/examno/

■■ วันก่อน นิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.ซี.เมททอลซีท จำกัด (มหาชน) ขึ้นมาแนะนำในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ มีนักลงทุนชาวเชียงใหม่แห่ไปร่วมหลายร้อยคน อนาคตสดใสแน่ เนื่องจากบริษัทจะขยายสาขามาที่เชียงใหม่เป็นสาขาที่ 19 ของประเทศ นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มสอบได้ที่คอลล์เซ็นเตอร์ 0-4332-7888

■■ น้องท็อปฟี่ ทายาท มนต์ชัย เทศะแพทย์ เปิดตัวนิตยสาร PROUD OF CHIANGMAI BY THAINEWS วันจันทร์ที่ 17 พ.ย.นี้ เวลา 17.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสเชียงใหม่ คุณอาอุบลนัดดา ลิ้มจรูญ ทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้หลานๆ

■■ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ ซื้อขายยังไงให้ได้กำไรใน Gold Futures& SET50 Futures วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.2557 เวลา 13.00-18.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำพบกับวิทยากรธีร์ เนหะมีย์
“ฮโซชาวดอย และ อัครพงศ์ ขวงธนะชัย STOCKMANDAY

■■ เฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ ฝากขอบคุณ ผู้สนับสนุนงาน ประเพณียี่เป็งเทศบาลตำบลเชิงดอยที่ผ่านมา งานประสบความสำเร็จ ประชาชนได้ความสุขกับงานลอยกระทงทั่วหน้า ปีหน้าช่วยกันอีกครั้งจักขอบคุณมาก

■■ ณัชชา อุตตะมัง (เดือน) คณะกรรมการต้อนรับสื่อมวลชนเวียดนาม  ในโอกาสเดินทางมาเชื่อมสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเชียงใหม่ ฝากขอบคุณ หน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมต้อนรับตั้งแต่ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เชียงใหม่ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภูณัช เหล่าพานิช ผู้อำนวยการโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ทัศนี ยะจา ผู้จัดการเชียงใหม่ศิลาดล อุบลนัดดา สุภาวรรณ ผู้อำนวยการไทยนิวส์ อินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการเชียงใหม่นิวส์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสวนหลวงราชพฤกษ์, ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, ผู้จัดการทั่วไปอาร์ต อิน พาราไดซ์, สวนสัตว์เชียงใหม่ และ สวิชส์ บำรุงสุข จากสยามรัฐ ■■

อำนาจ จงยศยิ่ง

สะเก็ดล้านนา : 14 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/130774

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn วิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องค้างสะสมยกมาจากปีงบประมาณ 2556 จำนวน 28 เรื่อง รับเรื่องใหม่ ปี 2557 จำนวน 119 เรื่อง ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและร่ำรวยผิดปกติ 51 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่ค้างดำเนินการอยู่ 96 เรื่อง หลายเรื่องส่ง ป.ป.ช.กลาง ชี้มูลความผิดไปแล้ว ส่วนเป็นใครเจ้าตัวคงรู้แล้ว…

nn เช้าวันที่ 23 พ.ย.นี้ คุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ครบรอบ 117 ปี ที่พระองค์ถึงแก่พิราลัย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์…

nn14 พ.ย.วันเบาหวานโลก นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ในวันที่ 17 พ.ย.นี้ ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ภายใต้คำขวัญ กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยมื้อเช้า…

nn สินีนาถ ศิริวิสูตร ประธานโครงการสัมมนาวิชาการการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 13 คณะสื่อสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ วัยรุ่นไทยกับวิถีใหม่ในการสื่อสาร ในวันที่ 15 พ.ย. และวันที่ 16 พ.ย. หัวข้อ ผลกระทบของสื่อใหม่ ในยุคสังคมดิจิทัล เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ชั้น 3 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต…

nn ณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข่าวแต่เนิ่นๆ คืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557-2558 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ราชันย์ โดยเชิญชวนทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนร่วมสวดมนต์โดยพร้อมกัน…

nn เตรียมพร้อม พัชรินทร์ ตาลานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ แจ้งมาช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางโรงพยาบาลได้ฝึกซ้อมการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศและการแสดงเฮลิคอปเตอร์ รับมือฉุกเฉินว่างั้นเถอะ…

nn เช่นกัน พระครูสมุห์ ดร.วิเชียร คุณธม.โม ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เวทีแลกเปลี่ยน และคัดเลือกตำบล และอำเภอ ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งจะประกกาศผลเร็วๆ นี้…

nn ไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งถึงเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง นอกสัญญา ให้ลดพื้นที่ปลูกลง ไม่เชื่อจะเดือดร้อนในภายหลังเมื่อไม่มีตลาดรองรับ…nn

อำนาจ จงยศยิ่ง

สะเก็ดล้านนา : 13 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/130578

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn พ.อ.วิเศษเวโรจน์ วิเศษศรี เตรียม 29 จปร.40 ผบ.หน่วย ขกท.กองกำลังผาเมือง (กกล.) ผู้ทำงานปิดทองหลังพระมาโดยตลอดช่วงชีวิตรับราชการ จากการแถลงข่าวจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือปะทะแก๊งขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ๆ ที่ผ่านมาและผลงานอย่างอื่นอีกมากมายล้วนเป็นฝีมือของท่านและทีมงานทั้งสิ้นจึงขอชื่นชมคนมีฝีมือทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วย…

nn โชว์ผลงานยาบ้าลอตใหญ่ พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.กรมทหารพรานที่ 36 คนใหม่ หลังจากไปปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา มารับตำแหน่งเป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 36 สดๆ ร้อนๆ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้นำทีมงานตรวจค้นจับยาบ้ารายใหญ่ บ้านม้งปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ของกลางกว่า 3 แสนเม็ด พร้อมผู้ต้องหาตามที่เป็นข่าว จากนี้ไปคงเดินเต็มสูบเพื่อพิสูจน์ฝีมือกันต่อไป…

nn พ.อ.อุทัย ชัยชนะ รอง ผบ.มทบ. 33 เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ สามารถไปใช้บริการ โรงแรมกรีนเลค สนามกอล์ฟ และ ห้วยตึงเฒ่าได้ ในราคาแบบประหยัด สุดเพื่อนำรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้สวัสดิการแก่ทหารในสังกัด…

nn ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาศิษย์เก่า จัดประกวดร้องเพลง เพื่อปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาและให้ความสำคัญเพลงประจำมหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ น.ส.ณัฤฐนิจ บุญแร่ จาก คณะสื่อสารมวลชนได้รับทุนการศึกษาไป 30,000 บาทขอแสดงความยินดีด้วย..

nn ดร.ศักดา พรึงลำภู นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะได้รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม Best Poste Prsentation ระดับประเทศ จากผลงาน ข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีนขณะหุงต้มโภชนาการไอโอดีนของเด็กก่อนวัยเรียน

ศักดิ์สิทธิ์ มีทรัพย์กว้าง

สะเก็ดล้านนา : 12 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 15, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/130388

วันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 ปล่อยแถวเปิดแผนป้องกันชายแดนด้าน อ.เชียงแสน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีเพียงแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงกั้นเท่านั้น ดังนั้นการป้องกันทั้งเรื่องยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองต้องจัดการให้อยู่หมัด รวมไปถึงเตรียมตัวรับมือกับอาชญากรข้ามชาติที่จะอาศัยการเปิด เออีซี.มาเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมอีกด้วย…

nn น.สพ.พืชผล น้อยนาฝายนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมทีมงานกรรมการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคนำคณะเข้าตรวจที่ฟาร์มเลี้ยงแกะเพื่อการท่องเที่ยวสถานีโขงวิว โดยการประสานของ อนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทุกอย่างเข้าหลักเกณฑ์ทุกประการเตรียมออกใบประกาศให้ผู้ประกอบการเป็นรายแรกของ จ.เชียงราย…

nn โชติศิริดารายน ประธานกองการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม จัดการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 28 ม.ค. 2558 ถึง 31 ม.ค. 2558 ซึ่งการจัดการประกวดครั้งนี้จะมีความพิเศษกว่า ทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีที่ครบรอบ 64 ปี ของกองการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีที่สาวงามหลายคนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับเวทีนางสาวไทยมาแล้วด้วย…

nn สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน และการประชุมประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความเห็น (ร่าง) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ในวันที่ 18 พ.ย. นี้ มี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 สอบถามโทรศัพท์ 0-2579-9202 หรือ ลงทะเบียนได้ที่  URL:http://labsafety.nrct.go.th/register…nn

อังคณา จิระดา

สะเก็ดล้านนา : 11 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 15, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/130206

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn เตรียมไปปาร์ตี้กันเถอะ คอดนตรีไม่ควรพลาด… พรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับ Neal Clague ผู้บริหาร Live The Dream พร้อมตัวแทนที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว งาน Music Festival 2014 ณ วอร์มอัพ คาเฟ่ ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบ Full Moon Partyริมชายหาดทะเลภูเขา ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือนักท่องเที่ยวต่างชาติ และบุคคลผู้รักในเสียงดนตรี ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก จะมีขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. ที่ห้วยตึงเฒ่า พร้อมกับคุมเข้มรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแน่นอน เจ้า…

nn รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก…รองศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดโชว์รูมใหม่ของสุขสวัสดิ์และรับมอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ จาก สวัสดิ์ เจริญสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ในโอกาสที่เฉลิมฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ของสุขสวัสดิ์ โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.โชติ ธีตรานนท์ อตีดอธิการบดี มช. คะแนน สุภา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด…

nn เปิดให้ชม “เสือปลา” แล้ววันนี้… นิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับเสือปลาอยู่มาก่อนแล้ว 2 ตัว อายุประมาณ 1 ปี เป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว สวนสัตว์เชียงใหม่ ยังไม่เคยเปิดให้ชมมาก่อนตอนนี้ได้ก่อสร้างส่วนแสดงให้แล้ว สวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้นำมาปล่อยให้ชมในส่วนแสดงใหม่ที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ตรงบริเวณทางเข้าไปสวนชมนกนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อที่จะให้เด็กๆ และนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักแล้ววันนี้ เสือปลารูปร่างคล้ายๆ แมวบ้านแมวป่า เสือปลาในเมืองไทย เป็นสัตว์ลึกลับยิ่งกว่าเสือโคร่ง…

nn ใกล้หนาวแล้ว โปรดระวัง…นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกโรงเตือน ประชาชนที่ซื้อเสื้อกันหนาวมาสวมใส่ โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสองที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายตามตลาดนัด รวมทั้งทางเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยม เนื่องจากมีให้เลือกจำนวนมาก และราคาถูก ซึ่งในเสื้อกันหนาวมือสองอาจมีเชื้อโรคหรือพาหะนำโรคติดมากับเสื้อผ้าที่เก็บรวมกันนานๆ หากไม่ทำความสะอาดก่อน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ได้ ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือ การทำความสะอาดก่อนนำเสื้อกันหนาวมือสองมาใช้ โดยขอให้ซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า นำไปตากแดดจัดให้แห้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรค…nn

ศุภรักษ์ จิรกิจญาดา

สะเก็ดล้านนา : 10 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 15, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/130038

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

สะเก็ดล้านนาฉบับวันที่ 10 พ.ย. 2557 “ทุกอย่าง เริ่มต้น….ที่ตัวเรา” มาพร้อมกับปลายฝนต้นหนาวโรคเฮโม ราเซพ ติซีเมีย หรือคอบวม  ควายในพื้นที่ อ.เวียงชัย ตายกว่า 30 ตัว  วิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์ จ.เชียงราย  เตือนผู้เลี้ยงอย่าละเลยฉีดวัคซีนให้สัตว์ตามคำแนะนำ วันที่ 15 พ.ย.จะระดมฉีดวัคซีนทั่วจังหวัด…

nn นายพิรุณ หน่อแก้ว ผบ.เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย  นำกำลังผสมทหาร ตำรวจ อส.เข้าค้นโรงฝึกอาชีพผู้ต้องขังชาย และเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง  ตามนโยบายเรือนจำสีขาวของ รมต.ยุติธรรม  ปรากฏไม่พบ ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือแต่อย่างไร พบเพียงช้อนส้อม กรรไกร ดัดแปลงเป็นอาวุธจำนวนหนึ่งเท่านั้น…

nn กลับมาเก้าอี้ใหญ่ขึ้นครั้งนี้ นวย ไชยคำ นายไปรษณีย์เชียงราย ปรับปรุงระบบส่งอีเอ็มเอส รวดเร็วขึ้น จดหมาย พัสดุชิ้นเล็กที่ส่งไม่เกิน 4 โมงเย็น จะขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพฯเย็น เช้าถึงมือผู้รับ นอกจากนั้นจะมีการปรับปรุงระบบการรับ-ส่งรวดเร็วขึ้นทุกพื้นที่ ทิ้งร่องรอยระบบราชการเข้าสู่โลจิกติกส์ AEC ภูมิใจเป็นที่สุด  รศ.สุปราณี อัทธเสรี  คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ม.แม่ฟ้าหลวง นักศึกษาพยาบาล เป็นที่ยอมรับระดับเออีซี  รพ.รามาและสภากาชาดไทย ให้ทุนเรียนจบมีงานทำทันที หลายคนไม่ยอมรับทุน มีเป้าหมายเรียนจบขอกลับสู่ถิ่นฐาน ทำงานรับใช้ดินแดนของตนเอง  มีงานรอรับหลายแห่งแย่งตัว…

nn บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด เตรียมเปิดตัวชาญี่ปุ่นตัวใหม่ พรรณกาญจน์ นวรัตน์ธนากร ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์พาสื่อมวลชนส่วนกลาง พิสูจน์ถึงแหล่งผลิตขั้นตอนการปลูกชา เก็บใบชา และกระบวนการผลิต  ก่อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพ ณ ไร่ชา “สิงห์ปาร์ค เชียงราย”…

nn โอกาสดีของคนอยากซื้อบ้าน คเชนทร์  บุญวงค์ ผอ.ออมสินเขตเชียงราย  คนเก่าเก้าอี้ใหม่  กำลังเร่งโครงการธนาคารออมสินรู้ใจคนรักบ้าน สร้าง ซื้อ ไถ่ถอน จำนอง วงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย ใครสนใจรีบจองสิทธิ์ได้ทุกสาขา ตั้งแต่ 1 พ.ย – 30 ธ.ค. 2557  เซ็นทรัลเชียงราย จัดแคมเปญ “UNIVERSE OF HAPPINESS”  สัมผัสความน่ารักของสนูปปี้ ตั้งแต่ 14 พ.ย. 2557 – 12 ม.ค. 2558 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย สุพัทรา สุริโยทัย (ปู)  ฝ่ายการตลาดแจ้งมา……

 

เจริญ อัญชลีสังกาศ

สะเก็ดล้านนา : 8 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 15, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/129787

วันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีย้อนยุค “เทศกาลลอยกระทงย้อนรอยวิถี ยี่เป็งเจียงฮาย ประจำปี 2557” ที่บริเวณเวทีกลางอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มี วันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน มีประชาชนมาเที่ยวงานอย่างมากมาย มาร่วมขอขมาพระแม่คงคาให้รู้จักคุณของแม่น้ำคงคาที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างอเนกอนันต์ งานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่มีภัยอันตรายอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น น่ายินดียิ่ง…

nn รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท Asia Music International Ltd. จัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล HuckyEichelmann Thailand Tour 2014 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30-20.45 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตตามวันและเวลาดังกล่าว เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงครับ…

nn ราวิน เสริมวิทยากุล อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นักข่าวอาวุโสของเชียงราย ได้ล้มป่วยต้องหามเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ ระดมหมอเฉพาะทางมาให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดี จนพ้นขีดอันตรายจากการเป็นอัมพฤกษ์ ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว ฝากขอบคุณมาด้วยครับ…

nn อนงค์วดี จีระบุตร กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิจัย ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ Blu-O Rhythm @ Bowl ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่วยเหลือการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของสมาคมนักวิจัย สมัครแข่งขันได้ที่ สมาคมนักวิจัย โทร.0-2579-0787…nn

เจริญ อัญชลีสังกาศ

%d bloggers like this: