สมาคมชาวนาไทย

All posts tagged สมาคมชาวนาไทย

ชาวนาออกโรงแฉ’นอมินี’แห่ทำนาในไทยเพียบ

Published พฤษภาคม 26, 2011 by SoClaimon

26 พฤษภาคม 2554, 19:49 น.

ชาวนาออกโรงแฉ’นอมินี’แห่ทำนาในไทยเพียบ.

Pic_174363

นักวิชาการ จี้รัฐดันข้าวให้เป็นพืชเศรษฐกิจมากกว่าพืชการเมือง ส่วนชาวนาแฉนอมินีทำนาในไทยเพียบ วอนรัฐบาลใหม่ดูแลชาวนาอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสและผู้ประสานงานโครงการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวในการเสวนา เรื่อง ” ทางรอดของข้าวไทยในอาเซียนและอาเซียน +3 ” จัดโดยสกว. ว่า ต้องการให้รัฐบาลใหม่มีนโยบายส่งเสริมข้าวให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นพืชการเมืองที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียง จากความล้มเหลวของนโยบายในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีการมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้แต่ไม่มีแผนลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ แตกต่างกับนโยบายของคู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่ประกันกำไรขั้นต่ำให้ชาวนา 30% และกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออก รวมถึงยังมีนโยบายลดต้นทุนให้กับชาวนาอย่างแท้จริง หรือมากกว่า 50 %ทำให้ราคาข้าวเวียดนามปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาว 5 %

ด้าน นายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ทำนา ที่เป็นของชาวนาจริงๆ มีเพียง 20 % ที่เหลือเป็นพื้นที่เช่า และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของบริษัท รวมถึงเริ่มมีนอมินีเข้ามาทำนาแล้ว เชื่อว่าในอนาคตจะมีต่างชาติเข้ามาทำนาที่เมืองไทยมากขึ้น จึงอยากให้รัฐบาลใหม่ดูแลชาวนาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และระบบชลประทาน.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 26 พฤษภาคม 2554, 19:49 น.

วงการข้าวแนะส่งออกข้าวมีคุณภาพดีกว่าเน้นปริมาณ

Published สิงหาคม 27, 2010 by SoClaimon

26 สิงหาคม 2553, 20:45 น.

ผ่านทางวงการข้าวแนะส่งออกข้าวมีคุณภาพดีกว่าเน้นปริมาณ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_106498

วงการข้าว แนะส่งออกข้าวคุณภาพดี สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวนึ่ง ข้าวกล้อง อย่าหวังเอาแต่ปริมาณ และส่งออกคุณภาพต่ำแข่งเวียดนาม คาดเพิ่มมูลค่าส่งออกได้ 10-20% พร้อมเสนอรัฐจัดหาพันธ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า

เมื่อ วันที่ 26 ส.ค. นายสุพจน์ วงศ์จิรัฐิติกาล นายกสมาคมค้าข้าวไทย เปิดเผยภายหลังงานเสวนาและนิทรรศการ : การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดสากล จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า ไทยต้องเร่งพัฒนาหานวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าข้าวไทย โดยคาดว่าจะสามารถทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นได้ 10-20% ของมูลค่าการส่งออกปัจจุบันที่ประมาณ 180,000-200,000 ล้านบาทต่อปี และต้องเน้นการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เน้นส่งออกข้าวคุณภาพต่ำแข่งกับเวียดนาม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ข้าวนึ่ง หรือข้าวกล้องที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้าวดังกล่าวเป็นที่รู้จักมากขึ้น รักษาคุณภาพให้ลูกค้าเชื่อมั่น เพราะข้าวหอมมะลิของเวียดนามเริ่มมีบ้างแล้ว

ด้าน นายชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ข้าวไทยที่ส่งออกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าวเกรดพรีเมี่ยม เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวพันธุ์ชัยนาท ที่นำไปทำข้าวนึ่ง รัฐบาลจึงต้องส่งเสริมการขายข้าวแบบนี้ให้มากขึ้น เน้นมูลค่าไม่ใช่ปริมาณ โดยการแนะนำให้ผู้บริโภครู้จักการบริโภค รวมถึงเปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรทางการค้า โดยอาเซียนควรจะรวมตัวกันในประเทศผู้ปลูกข้าว ทำให้อาเซียนเป็นแหล่งอาหารของโลก เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในประเทศด้วย

ขณะที่ นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า ขณะนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ชาวนาต้องไปซื้อข้าวถุงขาวมาใช้แทน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้รับรองจากกรมการข้าว ทำให้ข้าวที่ปลูกได้มีคุณภาพต่ำ จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งพัฒนาพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูทำงานควรหาพืชผลอื่นๆ ที่ขายได้มีตลาด มาให้เพาะปลูกทดแทน การทำนาจะได้ลดเหลือเพียง 2 ครั้ง ทำให้พื้นที่เพาะปลูกได้พัก มากขึ้น ข้าวที่ปลูกได้ก็จะมีคุณภาพดี เป็นต้น

กรมข้าวประสานส.ชาวนา สอบกว้านซื้อที่ดิน

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

18 สิงหาคม 2552, 11:23 น.
กรมข้าวประสานส.ชาวนา สอบกว้านซื้อที่ดิน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

อธิบดีกรมการข้าวประสานสมาคมชาวนาไทย และเจ้าหน้าที่ของกรมในพื้นที่ ตรวจสอบการกว้านซื้อที่ดิน ของเอกชน หลังพบความผิดปกติ

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว ที่ระบุว่า มีชาวต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อการส่งออกว่า ได้ประสานงานกับสมาคมชาวนาไทย และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวในพื้นที่ ไปตรวจสอบร่วมกันว่า มีพื้นที่ใดที่ถูกกว้านซื้อที่ดินเป็นจำนวนมาก

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า พบหลายพื้นที่ ที่มีเอกชนเข้าไปซื้อที่ดินจำนวนมาก อย่างผิดสังเกต โดยเฉพาะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.นครนายก พบว่ามีกลุ่มเอกชนเข้าไปกว้านซื้อพื้นที่ และให้ราคาสูงผิดปกติ หลายพันไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการตรวจสอบพบว่า มีการเข้าไปกว้านซื้อที่ดิน ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.เชียงราย

%d bloggers like this: