สมพล เกียรติไพบูลย์

All posts tagged สมพล เกียรติไพบูลย์

‘สมพล เกียรติไพบูลย์’ผงาดนั่งประธานบอร์ดตลาดวาระ2

Published สิงหาคม 5, 2011 by SoClaimon

4 สิงหาคม 2554, 19:24 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/191595.

Pic_191595

ก.ล.ต.แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 ราย “สมพล เกียรติไพบูลย์ ” ผงาดนั่งประธานบอร์ดตลาดวาระ 2…

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า การประชุม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 ราย แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และ (2) นายสุภัค ศิวะรักษ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2554

ทั้งนี้ คาดว่านายสมพล จะยังคงได้รับการโหวตจากคณะกรรมการตลาเหลักทรัพย์ให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 4 สิงหาคม 2554, 19:24 น.

เครือข่ายต้านคอรัปชัน ชี้จัดซื้อจัดจ้าง ทุจริตอันดับต้นของไทย

Published มิถุนายน 11, 2011 by SoClaimon

10 มิถุนายน 2554, 21:40 น.

เครือข่ายต้านคอรัปชัน ชี้จัดซื้อจัดจ้าง ทุจริตอันดับต้นของไทย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_178053

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตในสังคมไทย สั่งการจับตาโครงการจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐชี้เป็นต้นตอคอร์รัปชั่นอันดับต้นๆของประเทศ พร้อมตั้ง “ดุสิต” เป็นประธานเครือข่าย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกหอการค้าไทยและ 23 ภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐและ เอกชนเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เปิดแถลงข่าวพร้อมด้วยนายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสมพล  กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก หลังการจัดงานสัมนาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินผลการสัมนาพบว่า ทุกภาคส่วนตั้งแต่นายกรัฐมนตรี และกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมสัมนากว่า 2,000 คน ทั้งกลุ่มเยาวชน ภาคเอกชน สื่อและส่วนราชการมีความเห็นสอดคล้องกันชัดเจนว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อความอยู่รอดของประเทศ ดังนั้นทางเครือข่ายฯจึงได้จัดทำมาสเตอร์แพลนหรือแผนแม่บทว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปต่อต้านการ คอร์รัปชั่นเพื่อให้การทำงานของเครือข่ายมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องไป ได้อย่างเห็นผล โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีมติก่อตั้งภาคเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น(คตค.)และ แต่งตั้งให้นายดุสิตเป็นประธานเครือข่ายในฐานะที่เป็นผู้จุดประกายภารกิจนี้ และมีแผนที่จะจัดการประชุมกันทุกเดือนเพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานต่างๆของเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำดัชนีสถานการณ์คอรัปชั่นในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นตัวชี้การคอรัปชั่น ในประเทศไทยที่ชัดเจนไม่ต้องรอให้หน่วยงานต่างประเทศมาบอกเรา โดยจะมีการแถลงดัชนีนี้ทุกๆ6เดือน ซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยประเมินผลการ ทำงานของเครือข่ายฯด้วย

นายสมพล  กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้หยิบยกต้นตอหรือแหล่งที่ทำให้เกิดการคอรัปชั่นที่สำคัญที่ เครือข่ายฯต้องจับตาและติดตามอย่างใกล้ชิดคือ การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ แม้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ จะมีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันดูแล แต่การทุจริตคอรัปชั่นก็ยังคงมีขึ้น นอกจากนี้เครือข่ายฯเองก็จะติดตามการดำเนินการในส่วนของภาคเอกชนอย่าง ใกล้ชิดด้วยเช่นกัน

“มีคำพูดที่ว่า หากเอกชนไม่ให้ข้าราชการหรือพวกการเมืองจะรับได้อย่างไร ส่วนภาคเอกชนก็เถียงว่าหาก
พวกข้ราชการไม่รับหรือไม่ขอแล้วเราจะให้ทำไม ก็เถียงกันไปมาเหมือนปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ดังนั้นทางเครือข่ายฯก็ต้องจับตาทั้ง2ภาาคส่วนทั้งเอกชนกันเองและ ส่วนราชการ โดยจะจับตาเรื่องการประมูลจัดซื้อจัดจ้างของราชการเป็นเรื่องต้นๆและขอให้ติดตาม การทำงานของเรา ซึ่งจะเป็นหน่วยงานถาวรของภาคเอกชน ที่จะต่อต้านและติดตามเรื่องการคอรัปชั่นชนิดที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อย” นายสมพล กล่าว

นายสมพล  กล่าวด้วยว่า มั่นใจว่าเครือข่ายฯดังกล่าวจะต้องขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะมีองค์กร ต่างๆเข้ามาร่วมกับมากขึ้น เพราะหากยังปล่อยให้คนที่เอาเปรียบสังคมมาคอร์รัปชั่นเงินของแผ่นดิน เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีที่ไม่ดีมาให้บริการประชาชน แต่มีการจ่ายเงินให้นักการเมือง ประชาชนก็จะได้รับบริการที่ด้อยคุณภาพ แต่ เสียค่าบริการสูงเพราะต้นทุนส่วนหนึ่งถูกนำไปเข้ากระเป๋าข้าราชการและนักการ เมืองบางคนบางกลุ่ม ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องมาเข้าร่วมกับ เครือข่ายฯในการเข้ามาเป็นหูเป็นตาและให้ข้อมูล ฮ่องกงเริ่มก่อนไทยมา37ปีแล้ว แต่ไทยเริ่มวันนี้ก็ยังไม่สาย

“เพราะ ตราบใดที่เรายังไปชื่นชมกับคนรวยที่โกงมันก็เป็นความคิดที่ผิดใช้ไม่ได้ต่อ ไปคนรวยแต่โกงเราก็ไม่ควรไปยกมือไหว้ เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมเริ่มที่ตัวเราเอง ต้องสร้างจุดเปลี่ยนอย่าให้นักการเมืองหรือข้าราชการหรือเอกชนที่ จ่ายเงินใต้โต๊ะมาเอาเปรียบเรา” นายสมพล กล่าว

นายดุสิต  กล่าวว่า เครือข่ายนี้ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยหวังว่าประชาชนจะช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนและหากไม่เริ่มตระหนักถึงปัญหาการ คอร์รัปชั่นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ ต่อไป แผนที่ประเทศไทยอาจไม่มีอยู่ในแผนที่โลก ประเทศอาจล่มสลายได้

ขณะที่ นายเกรียงไกร กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือ เพราะเป็นสิ่งจำเป็น การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการ ทำลายการ แข่งขันของธุรกิจ ทำลายอุตสาหกรรม เพราะเป็นการบิดเบือนและสร้างต้นทุนเทียม ทั้งที่การแข่งขันของธุรกิจต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพ ต้องไม่สนับสนุนการจ่ายใต้โต๊ะและการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยสภาอุตฯจะรณรงค์ให้ สมาชิกทั่วประเทศ ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องและมีมาตรการการปฎิบัติออกมา หากใครมีปัญหากับรัฐในเรื่องนี้ เราจะเข้าไปช่วยแก้ไขและนำปัญหามาสู่ เครือข่าย เพื่อให้การคอร์รัปชั่นลดน้อยลงให้ได้

ส่วน นายธวัชชัย กล่าวว่า สถาบันการเงินมีบทบาทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร โดยบทบาทภายนอกองค์กรนั้นธนาคารพาณิชย์มีข้อมูลเยอะมากที่ไม่สามารถเปิดเผย ได้ แต่มีหน่วยงานที่มีบทบาทและอำนาจในการป้องกันการทุจริต คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งมีอำนาจเรียกข้อมูลจากธนาคารได้ โดยเฉพาะ ปปง.กำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานหากมีการทำธุรกรรมการเงิน สูงเกิน2ล้านบาทต้องรายงานทันที รวมทั้งหากมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ ผิดวิสัย เช่นเป็นคนที่มีเงินเดือนเพียง 20,000-30,00บาท แต่มีการ โอนเงินครั้งและ200,000-300,000บาท แม้ไมใถึง2ล้านบาทก็ต้องรายงานเช่นกัน ถือถือว่าเป็นประโยชน์มาก หากมีการนำข้อมูลเหล้านี้ไปใช้ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการตรสจสอบและป้องกันการทุจริตได้มาก ซึ่งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินพร้อมให้ความร่วมมือกับเครือข่าย และทางการอย่างเต็มที่

ด้าน คุณหญิงชฎา กล่าวว่า ขณะนี้ 49บริษัทชั้นนำของประเทศ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยยังได้สถาบัน IODได้จัดหลักสูตรทางวิชาการ เพื่อให้แต่ละองค์กรมีวิธีการในการต่อต้านและกำจัดเรื่องหล่านี้ เช่นให้แต่ละบริษัทมีข้อบังคับเพื่อต่อต้านการทุจริตได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นตัวเสริมที่ช่วยให้ภาคเอกชนและเครือข่ายต่อต้านฯทำงานได้อย่างต่อ เนื่อง

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 10 มิถุนายน 2554, 21:40 น.

ลงทุน​รับ​ได้​ประชา​นิยม​สร้างสรรค์

Published พฤษภาคม 11, 2011 by SoClaimon

11 พฤษภาคม 2554, 05:15 น.
ลงทุน​รับ​ได้​ประชา​นิยม​สร้างสรรค์ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_170516

ประธาน​เจ้าหน้าที่​บริหาร บริษัท​หลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส แนะ​รัฐบาล​ใหม่​ใช้​นโยบาย​ประชา​นิยม​ใน​เชิง​สร้างสรรค์ เพื่อสร้าง​ราย​ได้ และกระตุ้นให้​มี​การ​ลงทุน​ใน​โครงสร้าง​พื้น​ฐานอย่างครบวงจร…

นาย​ก้อง​เกียรติ โอภาส​วงการ ประธาน​เจ้าหน้าที่​บริหาร บริษัท​หลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส กล่าว​ถึง​การ​เลือกตั้ง​ใหม่​ที่​กำลัง​จะ​มี​ขึ้น​ว่า ไม่​ว่า​ผล​การ​เลือกตั้ง​จะ​ออก​มา​เป็น​อย่างไร พรรค​ไหน​ได้​เสียง​ข้าง​มาก​เข้า​มา​จัดตั้ง​รัฐบาล ก็​อยาก​ให้​ทุก​ฝ่าย​ยอม​รับ​ผล​การ​ตัดสินใจ​ของ​คน​ส่วน​ใหญ่​ของ​ประเทศ ส่วน​นโยบาย​ของ​พรรคการเมือง​ต่างๆที่​ส่วน​ใหญ่​เน้น​นโยบาย​ประชา​นิยม​นั้น ส่วนตัว​อยาก​ให้​รัฐบาล​ใหม่​มี​การ​ใช้​นโยบาย​ประชา​นิยม​ใน​เชิง​สร้างสรรค์​ใน​การ​เพิ่ม​ศักยภาพ​ให้​กับ​ประชาชน สร้าง​ราย​ได้ และ​มี​การ​ลงทุน​ใน​โครงสร้าง​พื้น​ฐาน​ที่​ครอบคลุม​ครบ​วงจร​ทั้ง​ใน​เรื่อง​การ​ขนส่ง และ​ระบบ​เทคโนโลยี ส่วน​รัฐบาล​นาย​อภิสิทธิ์ เวช​ชา​ชีวะ ​นั้น หาก​จะ​ให้​คะแนน​ก็​คง​อยู่​ใน​ระดับ​กลางๆ

นาย​สม​พล เกียรติ​ไพบูลย์ ประธาน​คณะ​กรรมการ​ตลาดหลักทรัพย์ กล่าว​ว่า การ​ยุบ​สภา​ไม่​มี​ผล​กระทบ​ต่อ​การ​ลงทุน​ใน​ตลาดหุ้น  ​เพราะ​นัก​ลงทุน​ได้​รับ​รู้​ข้อมูล​ล่วงหน้า ​และ​ข่าว​นี้​สะท้อน​ไป​ใน​ราคา​หรือ​ดัชนี​หุ้น​แล้ว การ​ที่​ดัชนี​หุ้น​ไทย​ปรับ​ตัว​เพิ่ม​ขึ้น​นั้น  ​เนื่องจากตลาด​มี​ปัจจัย​พื้นฐานที่​ดี กำไร​ของ​บริษัท​จดทะเบียน​ใน​ไตรมาส 1 ออก​มา​ดี และ​เศรษฐกิจ​ไทย​ยัง​คง​มี​การ​เติบโต “มอง​ว่าการ​เลือกตั้ง​ครั้ง​นี้​ไม่​ว่า​พรรค​ใด​จะ​เข้า​มา​เป็น​รัฐบาล ถือ​เป็น​เรื่อง​ที่​ดี เชื่อ​ว่า​จะ​มี​การ​พัฒนา​ประเทศ​ต่อ​ไป​อย่าง​สร้างสรรค์ และ​จาก​การ​ที่​ประเทศไทย​มี​ความ​โดด​เด่น​ใน​การ​ผลิต​สินค้า​เกษตร​และ​อาหาร ​ดังนั้น ​รัฐบาล​ใหม่​ที่​เข้า​มา​ควร​มี​การบริหาร​จัดการ​เรื่อง​สินค้า​เกษตร​และ​อาหาร​ให้​ดี นอกจาก​นี้​ รัฐบาล​ใหม่​ควร​ให้​ความ​สำคัญ​ต่อ​การ​พัฒนา​ระบบ​สาธารณูปโภค​พื้นฐาน​ให้​ดี เพราะ​จะ​ดึงดูด​เม็ด​เงิน​ให้​เข้า​มา​ลงทุน​ได้​อีก​มาก”

นาย​อนันต์ อัศว​โภคิน ประธาน​กรรมการ บมจ. แอล เอ​ช ไฟแนนซ์​เ​ชี​ยล กรุ๊ป (LHBANK) กล่าว​ถึง​การ​ยุบ​สภา​เพื่อ​เลือกตั้ง​ใหม่​ว่า เชื่อ​ว่า​รัฐบาล​ใหม่​จะ​เร่ง​เดิน​หน้า​นโยบาย​พัฒนา​ประเทศ และ​ต้องการ​ให้​รัฐบาล​ให้​ความ​สำคัญ​และ​เป็น​ห่วง​ประชาชน​ให้​มาก โดย​ไม่​ต้อง​เป็น​ห่วง​ภาค​เอกชน เพราะ​ภาค​เอกชน​มี​ศักยภาพ​ใน​การ​ขับเคลื่อน​ธุรกิจ​ได้​ด้วย​ตน​เอง นอกจาก​นี้​ต้องการ​เห็น​รัฐบาล​ให้​ความ​สำคัญ​หรือ​สนับสนุน​ใน​การ​เพิ่ม​ขีด​ความ​สามารถ​การ​แข่ง​ขัน​ให้​กับ​ประเทศ “ผม​อยาก​ให้​รัฐบาล​ชุด​ใหม่นึกถึง​ประชาชน​เยอะๆ ไม่​ต้อง​ห่วง​ภาค​เอกชน เพราะ​เขา​สามารถ​เดิน​ได้​ด้วย​ตัว​เอง ที่​ผ่าน​มา​เอกชน​เจอ​วิกฤติ​มา​หลาย​ครั้ง​ก็​สามารถ​ผ่าน​มา​ได้ เพราะฉะนั้น​ใน​ช่วง​ยุบ​สภา​รอ​การ​เลือกตั้ง​ใหม่​นี้​ หรือ​มี​รัฐบาล​ใหม่​ก็​ไม่​น่า​จะ​มี​ปัญหา​อะไร”.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 11 พฤษภาคม 2554, 05:15 น.

หุ้นเกือบทะลุพันจุด ตลท.เตือนแมงเม่าคิดก่อนลงทุน

Published ตุลาคม 19, 2010 by SoClaimon

14 ตุลาคม 2553, 14:17 น.

ผ่านทางหุ้นเกือบทะลุพันจุด ตลท.เตือนแมงเม่าคิดก่อนลงทุน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_118795

ประธาน ตลท.ระบุ หุ้นไทยยังมีหวังวิ่งถึง 1,000 จุด แนะนักลงทุนพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ หวั่นสถานการณ์การเมืองทำต่างชาติไร้ความมั่นใจ…

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์  ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ  ตลท. กล่าวถึงหุ้นไทยที่มีความเคลื่อนไหวเกือบ 1,000 จุดว่า  การที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้นมากแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนักลง ทุนต่างชาติ พื้นฐานเศรษฐกิจดี  มีความน่าเชื่อถือ ในอดีตประเทศไทยเคยมีดัชนีพุ่งสูงถึง 1,700  จุดแล้ว ดังนั้น การที่ดัชนีเพิ่มขึ้นถึง 1,000 จุดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้

อย่าง ไรก็ตาม การที่ดัชนีหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากและในเวลาอันรวดเร็ว  ขอให้นักลงทุนพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ  มีความมั่นใจในพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย  วันนี้สิ่งที่กลัวและเป็นห่วงมีเพียงเรื่องเดียว คือ  สถานการณ์การเมืองแม้ว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ระเบิดจะไม่ร้ายแรง แต่หากข่าวแพร่ออกไปต่างประเทศก็อาจทำให้ต่างชาติไม่มั่นใจได้.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 14 ตุลาคม 2553, 14:17 น.

tags:
สมพล เกียรติไพบูลย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. ตลาดหุ้นไทย ดัชนี เศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นลุ้น 4 ธุรกิจซบอก

Published สิงหาคม 4, 2010 by SoClaimon

3 สิงหาคม 2553, 05:15 น.

ผ่านทางตลาดหุ้นลุ้น 4 ธุรกิจซบอก – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_100826

สมพล เกียรติไพบูลย์

“สมพล เกียรติไพบูลย์” ระบุ ผู้นำระดับสูงภาครัฐและเอกชน หนุนดันแผนกลยุทธ์เพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยตั้งเป้าหมายกลุ่มธุรกิจประกัน, กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม, กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมทั้งกลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทนให้มากขึ้น…

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯซึ่งประกอบด้วยผู้นำระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน เห็นควรให้ผลักดันแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยตั้งเป้าหมายกลุ่มธุรกิจประกัน, กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม, กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมทั้งกลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทนให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจใน 4 กลุ่มนี้มีศักยภาพในการเติบโตและมีความต้องการในการใช้เงินทุนเพื่อขยาย ธุรกิจอีกมากในอนาคต ดังนั้น จึงจะได้ประโยชน์จากการระดมทุนเพื่อการขยายกิจการ เพราะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และเป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ธุรกิจในกลุ่มประกันเป็นกลุ่มที่ต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยภายในปี 2555 ขณะที่กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมมีแนวโน้มการเติบโตสูง จึงต้องการเงินทุนมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่วนกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอีกกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยาน-ยนต์ที่สำคัญ สำหรับกลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจพื้นฐานสำคัญและยังต้องเพิ่ม การลงทุนอีกมาก จึงนับว่ากลุ่มธุรกิจทั้ง 4 จะได้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

%d bloggers like this: