วันรักต้นไม้

All posts tagged วันรักต้นไม้

เถาวัลย์รุกป่า…จัดการได้ต้องรอบคอบ

Published เมษายน 11, 2011 by SoClaimon

21 ตุลาคม 2553, 05:00 น.

ผ่านทางเถาวัลย์รุกป่า…จัดการได้ต้องรอบคอบ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ…ปีนี้เช้านี้ (21 ตุลาคม) ณ พุทธอุทยานโลก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ ปราจีนบุรี กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี แห่งวันพระราชสมภพ

การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศ แต่หากประชากรต้นไม้ ขาดความสมดุล ก็อาจสร้างความเสียหาย เกิดขึ้นเช่นกัน อย่างที่เป็นข่าวฮือฮากับ ผืนป่าแก่งกระจาน เพชรบุรี กว่า 3 แสนไร่ ถูกพันธุ์ ไม้เลื้อยแผ่ขยายปกคลุม หลายฝ่ายที่ข้องเกี่ยวต่างหาช่องทางในการแก้ไข เนื่องจากเกิดผลกระทบในหลายๆด้าน เป็น มหันตภัยทางธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษา ได้ทำการ ศึกษา และ วิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ของผืนป่า มาโดยตลอด ได้เผยถึงกรณีป่าที่เป็นข่าวว่า คือ ประเด็นสังคมของระบบนิเวศที่พยายามปรับตัวเข้าสู่ความสมดุลตามธรรมชาติ…เมื่อถึงช่วงแห่งกาลเวลาของความสมดุล ไม้เถาเหล่านี้ ก็จะตายลง ไม้ยืนต้นก็จะเข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัติ แต่อาจต้องรอและใช้เวลาราวๆ 30 ปี ซึ่งหากต้องการให้กระบวนการทดแทนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องนำการจัดการเข้าช่วยในกระบวนการทดแทน โดยอาจร่นระยะเวลาเข้ามาเหลือเพียง 10 ถึง 15 ปี

รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. จำแนกถึงเถาวัลย์หรือเถาไม้ออกเป็น 3 กลุ่มคือ…จำแนกตามอายุ แบ่งได้เป็นไม้เถาอายุปีเดียว (annual climber) ไม้เถาอายุ 2 ปี (biennal climber) และไม้เถาอายุหลายปี (perennial climber)

…จำแนกตามลักษณะของเนื้อไม้ ชนิดไม้เถาเนื้ออ่อนและอวบน้ำ (herbaceous and succulent climber) กับไม้เถาเนื้อแข็ง (woody climber)

และ…จำแนกตามการเกาะเกี่ยว คือการเลื้อยแบบพาดพิง (leaner) เลื้อยแบบขัดสาน (weaver) และเลื้อยพัน เกาะ ยึด เกี่ยวกัน (grasper)

…ซึ่ง ทั้งการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือ การนำเทคโนโลยีเข้าไปจัดการนั้น ไม่มีวิธีใดผิด ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการจัดการ และ ความต้องการของสังคม…สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าดำเนินการ

ทุกสิ่งล้วนมีทั้งคุณ และ โทษ ไม้เถาก็เช่นกัน บางชนิดมีการนำมาใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเครื่องประดับตกแต่ง ฯลฯ….ส่วนของโทษหรือเป็นข้อเสียก็มีเช่นกัน ไม้เถาบางชนิดเป็นพิษ หรือหากไปเกาะเกี่ยวบนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนต้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจโค่นล้มได้

ดังนั้น….การจัดการเถาไม้จึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบ และ ต้องมองหลายๆด้าน เช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. โทร. 0-2561-4761 หรือคลิกดูได้ที่ www.frc.forest.ku.ac.th

ดอกสะแบง

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ดอกสะแบง
  • 21 ตุลาคม 2553, 05:00 น.

 

กรมป่าไม้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปี ปลุกบำรุงรักษาต้นไม้ น้อมถวาย”สมเด็จย่า”

Published ตุลาคม 18, 2010 by SoClaimon

วันที่ 13/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายดำรงค์ พิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะฟื้นฟูป่าของประเทศไทย ซึ่งกำลังเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยตลอดไป โดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมแรงร่วมใจบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถาน ที่ต่างๆ เพื่อถวายราชสักการะแด่องค์สมเด็จย่า

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในปีนี้กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ที่พุทธอุทยานโลก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอี้โต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืชที่โคนต้นไม้ ที่ได้ปลูกไว้ตั้งแต่วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมพลังสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พุทธอุทยานโลก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอี้โต้ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้

%d bloggers like this: