ลูกแป้งข้าวหมาก

All posts tagged ลูกแป้งข้าวหมาก

การศึกษาทางชีววิทยาของลูกแป้งข้าวหมาก

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001403&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิราภรณ์ สุขุมาวาสี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางชีววิทยาของลูกแป้งข้าวหมาก
Article title: Biological study of Thai mold bran (Look Pang)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 381-390
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FERMENTED FOODS, MICROORGANISMS, SELECTION, BIOLOGICAL PROPERTIES, ENZYME ACTIVITY, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ลูกแป้งข้าวหมาก, จุลินทรีย์, การคัดเลือกสายพันธุ์, การย่อยแป้ง, เอนไซม์, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001403 KC1401041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: