รังสิต

All posts tagged รังสิต

รังสิตเปลี่ยนโฉม…ส้มเป็นปาล์ม

Published พฤษภาคม 20, 2011 by SoClaimon

18 มกราคม 2554, 05:00 น.
รังสิตเปลี่ยนโฉม…ส้มเป็นปาล์ม – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

น้ำมันปาล์มขาดตลาด….ส่งผลให้ราคาจึงพุ่งสูง  ซึ่งรัฐได้หาทาง  แก้ไขแบบเฉพาะกาล หรือที่เรียกกันว่า แก้ผ้าเอาหน้ารอด ด้วยการ สั่งน้ำมันปาล์มเข้าจากมาเลเซีย

ภาวะ…วิกฤติเกือบจะเป็นโอกาสของชาวสวนปาล์ม แต่มา ถูกเตะตัดขา เสียก่อน เลยไม่ได้รับทรัพย์กันเต็มๆเหมือนชาวสวนยาง อย่างไรก็แล้วแต่  ก็ทำให้เห็นแนวโน้มอนาคต  สร้างความสนใจให้หันมาปลูกปาล์ม กันมากขึ้น โดยเฉพาะกับ พื้นที่เกษตรกรรมเดิมซึ่งทรุดโทรมร้างว่างเปล่า พลิกผันให้เกิดประโยชน์ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

คุณธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พูดถึงปัจจัยนี้ว่า…ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมรายละเอียดและผลวิเคราะห์การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต….อันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์อยู่ในขณะนี้

ซึ่งพบว่า เกษตรกรชาวสวนส้มที่ได้รับผลกระทบสร้างความเสียหาย หันมาปลูกปาล์มน้ำมันกันบ้างแล้ว 300 ราย ราวๆ 12,000 ไร่ โดยรวมตัวกันเรียกว่า…ชมรมชาวสวนปาล์มทุ่งรังสิต

พร้อมทั้งได้ ร้องขอราชการประกาศให้ทุ่งรังสิตเป็นเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อ 3 วัตถุประสงค์หลักคือ…

…ให้  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรช่วยปรับภาระหนี้ และ  เงินกู้เพิ่มเพื่อการลงทุนปลูกสร้างสวนปาล์ม  และมีโอกาสชำระหนี้เดิมจากการทำสวนส้มได้

….เพื่อ ขอรับความช่วยเหลือด้านความรู้  และ  เทคโนโลยีการผลิตจากส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง

และ…ในอนาคต หากมีปัญหาด้านราคา ต้องได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเกษตรกรภาคใต้

จากการ วิเคราะห์…ปาล์มทุ่งรังสิต เมื่อเปรียบเทียบกับสุราษฎร์ธานีแล้ว  สถิติในการเจริญเติบโตแล้วไม่แตกต่างกัน  แต่กับผลผลิตแตกต่างกันพอสมควร และ นำเปรียบเทียบกับผลเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วแตกต่างเพียงเล็กน้อย

…กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่า ทุ่งรังสิตน่าจะเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันที่สำคัญแห่งใหม่  สามารถปลูกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 ไร่  ซึ่งจะ ผลิตพลังงานทดแทนได้ปีละไม่น้อยกว่า 50,000 ตัน

และ…พื้นที่ร่องส้มยังมีที่ว่างมากพอสำหรับรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย ซึ่งก็ได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง เห็นว่า ควรให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ ในโอกาสต่อไป

เมื่อ โอเค…ชาวสวนทุ่งรังสิตก็จะได้เฮ เพราะมีเงิน ใช้หนี้เก่าของสวนส้ม…!!

ดอกสะแบง

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ดอกสะแบง
  • 18 มกราคม 2554, 05:00 น.

ส่งเสริมสวนส้มร้างทุ่งรังสิต เป็นต้นแบบปลูกปาล์มน้ำมัน

Published มกราคม 25, 2011 by SoClaimon

24 มกราคม 2554, 12:00 น.

ผ่านทางส่งเสริมสวนส้มร้างทุ่งรังสิต เป็นต้นแบบปลูกปาล์มน้ำมัน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_143610

 

กรมส่งเสริมการเกษตรศึกษาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในสวนส้มร้างทุ่งรังสิต พบว่ากว่า 12,๐๐๐ ไร่ มีศักยภาพ เตรียมจัดเป็นต้นแบบ ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน…

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายอรรถ อินลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตภาคตะวันออก และภาคกลาง ตั้งแต่ ปี 2547 ซึ่งพบว่าพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี นครนายก สระบุรีและพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถขยายการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้ จากข้อมูลการทำแปลงทดสอบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบกับแปลงทดสอบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีแนวโน้มการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี ไม่แตกต่างจากปาล์มน้ำมันที่ปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปาล์มน้ำมันอายุ 4-5 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,588 กก. /ไร่ /ปี และ อายุ 5-6 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,283 กก. /ไร่ /ปี ( ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ำมันทั้งประเทศ 2,790 กก. /ไร่ /ปี ) นอกนั้นยังพบว่าจำนวนทางใบที่สร้างขึ้นของต้นปาล์มน้ำมันในแปลงทดสอบจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนมากว่า แสดงว่าโอกาสที่จะเกิดช่อดอกตัวเมียเพื่อพัฒนาเป็นทะลายปาล์มมีมากกว่า

นายอรรถ กล่าวต่อว่า หลังจากปี 2549 ก็ได้มีหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เข้ามาศึกษา ทดสอบในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เข้ามาให้สนับสนุนเกษตกรปลูกปาล์มน้ำมันด้วยตนเอง ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดปทุมธานีแล้วประมาณ 12,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร 776 ราย ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 8๐๐ ไร่ สร้างรายได้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการนำร่องดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดี ให้กับอีกหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ที่มีน้ำเพียงพอ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ให้เกษตรกรลองหันมาทดลองปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งนอกจากจะให้ผลดี เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ยิ่งนับวันทวีความสำคัญแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงพื้นที่ถูกทิ้งรกร้าง ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภาระหนี้สินให้มีแนวทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ซับน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อป้องกันน้ำท่วม รวมถึงเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
  • 24 มกราคม 2554, 12:00 น.

 

“กรมชล” แจ้งพื้นที่เสี่ยง “รังสิต-ปทุม-แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด-บางบัวทอง-นนทบุรี” เฝ้าระวัง 27-29 ต.ค.นี้

Published ตุลาคม 25, 2010 by SoClaimon

วันที่ 23/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

ที่กรมชลประทาน นายวีระ วงศ์แสนนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า ต้องยอมรับว่าวันนี้ ระบบการบริหารจัดการน้ำเป็นอัมพาส ทั้งเขื่อนป่าสักภายหลังจากปริมาณกักเก็บน้ำสูงเกินกว่าที่ตัวเขื่อนจะรับ ไว้ได้ จนมีปริมาณล้นออกมา แต่ยังไม่ถึงกับเขื่อนแตก ทำให้ปริมาณน้ำทั้งก้อนจากที่กักเก็บน้ำต่างๆ ไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้ เพราะระดับน้ำอยู่ในลำน้ำทั้งหมด ไม่ได้ระบายออกไปไหน เนื่องจากเกรงว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอาจะได้รับผลกระทบ จึงไม่มีการปล่อยน้ำเข้าท่วมที่ทำกิน สวน ไร่ นาของประชาชน จึงทำให้ปริมาณน้ำในปีนี้มีระดับที่สูงที่สุดกว่าทุกปีที่เคยมีมา โดยเฉพาะประตูระบายน้ำ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำสูงมาก ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่สุดในการรับน้ำและระบายน้ำ ได้แก่ รังสิต , จ.ปทุมธานี , แจ้งวัฒนะ , ปากเกร็ด , จ.นนทบุรี รวมไปถึงเขต อ.บางบัวทอง

อย่างไรก็ตาม นายวีระ กล่าวด้วยว่า หากระดับน้ำมีปริมาณการไหลที่ 3,360 ลบ.ม./วินาที จะทำให้กรุงเทพฯ อาจได้รับผลกระทบในวันที่ 29 ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตามจุดรับน้ำ อ.บางไทร มีลักษณะภูมิประเทศที่ลาบลุ่ม ประกอบกับตลิ่งกั้นน้ำอาจจะได้รับผลกระทบ จึงขอเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่ง ให้เก็บข้าวของอยู่ในชั้นสูง 30 – 40 เซนติเมตรหรือมากกว่านั้น รวมไปถึงการสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งให้สูงจากเดิม 1 เมตร ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง และอยากให้ประชาชนที่อาศัยใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้ ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือปริมาณน้ำในวันที่ 8 พ.ย. สถานการณ์น้ำในกทม. ขณะนี้ทางกรมชลประทานได้แจ้งเตือนไปยังสำนักระบายน้ำกรุงเทพฯ เพื่อให้จัดสร้างที่คั่นน้ำมารองรับสถานการณ์ไว้แล้ว

%d bloggers like this: