ยางนา

All posts tagged ยางนา

สกัด ‘ยางนา’ ผลิตไบโอดีเซล ผลงาน…อาจารย์ มข.

Published กันยายน 8, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20140827/190841.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

เกษตรกรคนเก่ง : สกัด ‘ยางนา’ ผลิตไบโอดีเซล ผลงาน…อาจารย์ มข.

                             ความพยายามที่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีของ ดร.สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มข.ในการสกัดน้ำมันจากต้นยางนา มาเป็นน้ำมันดีเซลชีวภาพ ก็ประสบผลสำเร็จในที่สุด หลังผลทดลองปรากฏใช้ได้ดีสำหรับเครื่องยนต์รอบต่ำ และเตรียมต่อยอดสู่เครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงในอนาคต
                             ดร.สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) บอกว่า ผลสำเร็จนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการวิจัยยางนาบูรณาการเพื่อบริการแก่สังคม เริ่มปี 2553 ที่ได้พัฒนาศักยภาพของต้นยางนาหลายด้าน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์กับชุมชน โดยเฉพาะเมื่อพบว่านำมาสกัดเป็นน้ำมันดีเซลชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ โดยวิธีการที่ไม่ยุงยาก
                             โดยเริ่มจากเลือกต้นยางนาที่มีอายุกว่า 25 ปี เจาะลำต้นด้วยสว่านไฟฟ้า ลึก 20 ซม.ในมุมชี้ขึ้น 45 องศา ใช้ท่อพีวีซียาวพอประมาณตอกเข้ากับต้นยางในตำแหน่งใต้รูที่เจาะมุมขึ้น 45 องศา อีกด้านทำเป็นร่องแขวนภาชนะเก็บ ซึ่งก็จะได้น้ำมัน 400 มล./รู/วัน จากนั้นนำมาสกัดโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ช่วยจนได้น้ำมันสกัดจากต้นยางนา เป็นน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ใส ไม่มีตะกอน สีเหลืองอ่อนจนถึงสีน้ำตาลอ่อน
                             เจ้าของผลงานวิจัย ระบุอีกว่า ผลทดลองกับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรขนาดเล็ก 1 สูบ ไม่เกิน 11 แรงม้า เช่น รถไถนาเดินตาม เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ ในรูปผสมระหว่างน้ำมันดีเซลชีวภาพกับน้ำมันดีเซล อัตราส่วนตั้งแต่ B5 ถึง B60 โดย B5 หมายถึงใช้น้ำมันดีเซลชีวภาพ 5 ส่วน ผสมน้ำมันดีเซล 95 ส่วน, B60 หมายถึงใช้น้ำมันดีเซลชีวภาพ 60 ส่วน ผสมน้ำมันดีเซล 40 ส่วน ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้ได้ตามปกติเหมือนน้ำมันทั่วไป ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีทีเดียว
                             อย่างไรก็ตาม ดร.สมพร ฝากถึงท่านที่สนใจการนำต้นยางนามาสกัดเป็นน้ำมันดีเซลชีวภาพหรืออื่นๆ ให้ติดต่อไปได้ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.โทร.0-4334-2911 ในวันเวลาราชการ อาจารย์ยินดีให้ความกระจ่างในทุกหัวข้อ

ตารางปริมาตรของไม้ชนิดสำคัญในประเทศไทย

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000952&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรินทร์ ศรีพรหมา
ชื่อเรื่อง: ตารางปริมาตรของไม้ชนิดสำคัญในประเทศไทย
Article title: Local volume table of some valuable tree species in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 256-287
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, HOPEA, DIPTEROCARPUS, VOLUME TABLES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ไม้สัก, ไม้ตะเคียนหิน, ไม้ตะเคียนทอง, ไม้ยางนา, ตารางปริมาตรเนื้อไม้
หมายเลข: 000952 KC0901042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำตารางปริมาตรเนื้อไม้ของไม้ยางนา

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000662&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรินทร์ ศรีพรหมา
ชื่อเรื่อง: การทำตารางปริมาตรเนื้อไม้ของไม้ยางนา
Article title: Construction of volume table of Dipterocarpus alatus
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 105-107
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIPTEROCARPUS, WOOD, VOLUME TABLES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ไม้ยางนา, เนื้อไม้, ปริมาตร, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000662 KC0601044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเจริญเติบโตของต้นยางนา

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000537&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรรถ บุญนิธี; สง่า สรรพศรี
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตของต้นยางนา
Article title: Growth and development of Dipterocarpus alatus
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 317-318
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
หมวดรอง: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIPTEROCARPUS, GROWTH, ECOLOGY, TEMPERATURE
ดรรชนี-ไทย: ยางนา, การเจริญเติบโต, สภาพแวดล้อม, อุณหภูมิ
หมายเลข: 000537 KC0501070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยและกายวิภาคของไม้ 12 ชนิด จากภาคใต้ของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000527&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ โสภารัตน์; สุนทร พันธุวาณิชย์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยและกายวิภาคของไม้ 12 ชนิด จากภาคใต้ของประเทศไทย
Article title: Study on the fiber dimension and wood anatomy of twelve species from the south of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 250-260
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SCHIMA, ANISOPTERA, INTSIA, DIPTEROCARPUS, SHOREA, HEVEA BRASILIENSIS, ALSTONIA, WOOD ANATOMY, FIBRES, PULP, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มังตาล, เคี่ยม, กะบาก, หลุมพอ, ยาง, กะบก, ตำเสา, พันจำ, ยางนา, ตะเคียนซวย, ยางพารา, ตีนเป็ด, ความถ่วงจำเพาะของไม้, เส้นใย, กายวิภาคของไม้, การทำเยื่อกระดาษ, ความเหมาะสม, ภาคใต้
หมายเลข: 000527 KC0501060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการใช้ปุ๋ย NPK ระดับต่างๆ กันกับต้นยางนา

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000439&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สง่า สรรพศรี; สนิท อักษรแก้ว
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ปุ๋ย NPK ระดับต่างๆ กันกับต้นยางนา
Article title: Effects of different levels of NPK fertilizers upon the growth of dipterocarpus alatus
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 337-340
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIPTEROCARPUS, NPK FERTILIZERS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางนา, ปุ๋ย NPK, ระดับปุ๋ย, การใช้, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000439 KC0401100
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: