มาการีน

All posts tagged มาการีน

กรดไขมันในน้ำมันพืชและมาการีน

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001413&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิพัฒน์ พันพาไพร; วัฒนา เพชรเกษม
ชื่อเรื่อง: กรดไขมันในน้ำมันพืชและมาการีน
Article title: Fatty acid content in vegetable oils and margarines
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 478-488
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT OILS, MARGARINE, FATTY ACIDS, QUANTITATIVE ANALYSIS, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: น้ำมันพืช, มาการีน, กรดไขมัน, การวิเคราะห์ปริมาณ, คุณภาพ, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001413 KC1401051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: