ภาษีเหล้าสุรา

All posts tagged ภาษีเหล้าสุรา

คลังจ่อชงครม. ขึ้นภาษีเหล้า ปรับเต็มเพดาน

Published มีนาคม 31, 2011 by SoClaimon

29 มีนาคม 2554, 18:20 น.

คลังจ่อชงครม. ขึ้นภาษีเหล้า ปรับเต็มเพดาน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_159735

 

รมช.คลัง มอบสรรพสามิต ศึกษาโครงสร้างภาษีสุรา หลังมีแนวคิดจะปรับภาษีให้เต็มเพดาน เน้นสร้างความเหมาะสมและเป็นธรรม กับอุตสาหกรรมสุราทั้งระบบ อ้างไม่มีการปรับมา 2 ปี และเพื่อสนับสนุนนโยบายลดการดื่ม เตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า…

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดเก็บภาษีสุราขาวและสุราผสม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากผลจากการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีผลการจัดเก็บภาษีดังนี้ สุราขาว มีรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 13,855 ล้านบาท และสุราผสม มีรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 10,889 ล้านบาท สำหรับในขณะที่ปีงบประมาณ 2553 ผลการจัดเก็บภาษี มีรายได้ ดังนี้ สุราขาว มีรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 14,333 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2552 เป็นร้อยละ 3.45 และสุราผสม มีรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 14,727 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2552 เป็นร้อยละ 35.15

ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีสุราขาวและสุราผสมยังไม่เต็มเพดาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการลดการบริโภคสุรากลั่นของทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการเสนอการปรับอัตราภาษีให้เต็มเพดาน เพื่อลดการบริโภคสุราดังกล่าวลง ประกอบกับสุราทั้ง 2 ประเภทยังมิได้มีการปรับอัตราภาษีมาในระยะหนึ่งแล้วโดยมีการปรับอัตราภาษี ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค. 2552

นายมั่น กล่าวด้วยว่า เมื่อดูจากข้อมูลต่างๆ ข้างต้นแล้ว ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตไปศึกษาแนวทางการปรับอัตราภาษีดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับอุตสาหกรรมสุราทั้งระบบต่อไป โดยในสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ รัฐมนตรี (ครม.).

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 29 มีนาคม 2554, 18:20 น.

 

%d bloggers like this: