พื้นที่ส่วนราชการ

All posts tagged พื้นที่ส่วนราชการ

ครม.ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียมใช้ที่ราชการถ่ายหนัง

Published พฤษภาคม 27, 2011 by SoClaimon

2 พฤศจิกายน 2553, 20:00 น.
ครม.ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียมใช้ที่ราชการถ่ายหนัง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_123808

คณะรัฐมนตรี อนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใช้พื้นท่ีราชการ 7 แห่ง ถ่ายภาพยนตร์  เป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ต้องวางเงินประกันความเสียหายตามระเบียบ…

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าพื้นที่ของส่วนราชการเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขยังคงต้องวางเงินประกันความเสียหายก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว ตามระเบียบที่กำหนดไว้เดิม เพื่อเป็นการบรรเทาอุปสรรคต่าง ๆ ให้แก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ชาวต่างประเทศและชาวไทยดังกล่าว และเป็นการจูงใจอย่างหนึ่งให้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความจริงใจในการส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ทั้งนี้ ในปี 2552 มีรายได้จากภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในไทย 800 ล้านบาท แต่จากความไม่สงบทางการเมือง ทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลงจากเดิมตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาถึง 55 %และในปี 2553 นี้ คาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 2 พฤศจิกายน 2553, 20:00 น.
%d bloggers like this: