พืชตระกูลถั่ว

All posts tagged พืชตระกูลถั่ว

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001890&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา จันทร์อ่อน; อำพล เสนาณรงค์; บุญเกื้อ ภูศรี; ประกอบ จันทร์อร่าม; จันทรสมุทร สารกุล
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด
Article title: Some information on legumes broadcasted in association with corn
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, LEGUMINOSAE, INTERCROPPING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พืชตระกูลถั่ว, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, อินทรียวัตถุในดิน
หมายเลข: 001890 KC1701084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
Advertisements

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001890&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา จันทร์อ่อน; อำพล เสนาณรงค์; บุญเกื้อ ภูศรี; ประกอบ จันทร์อร่าม; จันทรสมุทร สารกุล
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด
Article title: Some information on legumes broadcasted in association with corn
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, LEGUMINOSAE, INTERCROPPING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พืชตระกูลถั่ว, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, อินทรียวัตถุในดิน
หมายเลข: 001890 KC1701084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

หมอดินแนะไถกลบตอซังแทนเผา

Published เมษายน 20, 2012 by SoClaimon

หมอดินแนะไถกลบตอซังแทนเผา

หมอดินแนะไถกลบตอซังแทนเผาพลิกฟื้นดินด้วยปลูกพืชตระกูลถั่ว

          หมอดินศรีสะเกษแนะเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ไถกลบตอซังแทนการเผา ปลูกพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยว  พลิกฟื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้เกินครึ่ง

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การที่เกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่การเกษตร ซึ่งสะสมในดินและต้นน้ำลำธาร ก่ออันตรายต่อชีวิตที่อยู่โดยรอบ รวมถึงผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาโปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้กำจัดแมลงทดแทนการใช้สารเคมี ปลูกปุ๋ยพืชสดโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วเช่น ถั่วพร้า, ปอเทือง, ถั่วเหลือง และปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้กำจัดแมลงทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งนอกจากช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 40-60 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาฟางข้าวและตอซัง โดยการไถกลบตอซังและฟางข้าว เป็นการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยผ่านทางหมอดินทั่วประเทศ

ด้านนายไพฑูรย์ ฝางคำ หมอดินอาสาประจำตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ หนึ่งในหมอดินที่ปลูกข้าวอินทรีย์แล้วไถกลบตอซังแทนการเผา และปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ย ประสบความสำเร็จ จนเพื่อนบ้านหันมาทำตามกันทั้งตำบล เล่าถึงสูตรลับในการปรับปรุงบำรุงดินว่า หลังเกี่ยวข้าวแล้วให้ไถกลบตอซังทันที พร้อมหว่านถั่วพร้า หรือถั่วพุ่ม อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ปล่อยทิ้งไว้จนออกดอก หรือถึงเดือนเมษายน จึงไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เมื่อเริ่มมีฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนก่อนปลูกข้าว ให้ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกเคล้ากับดินให้ทั่ว แล้วปักดำข้าว และหลังปักดำข้าว ทุกวันที่ 10 20 30 ของเดือน จนถึงช่วงข้าวตั้งท้อง ใช้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งใช้สารเร่ง พด.2 ในการหมัก อัตราน้ำหมัก 1 แก้วน้ำ ผสมน้ำในนาข้าว 1 ถัง สาดให้ทั่วแปลงนา พอข้าวตั้งท้อง หว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ครึ่งกระสอบ ประมาณ 25 กิโลกรัม หว่านทั่วแปลงนา 2 ไร่ 270 ตารางวา หลังข้าวสุกก็เก็บเกี่ยว จากนั้นก็ไถกลบตอซัง ทำเหมือนเดิมหมุนเวียนทุกปี ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือจากเดิมเคยได้ผลผลิตข้าว 30-40 ถังต่อไร่ หลังจากใช้วิธีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 97 ถังต่อไร่

นับว่าวิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ดินดีขึ้นแล้ว ยังได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จำหน่ายได้ราคาดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพราะเป็นข้าวหอมมะลิ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมอดินไพฑูรย์ ฝางคำ โทร.08-1579-3108

การถ่ายทอดลักษณะการเป็นหมันในพืชตระกูลถั่ว red clover (Trifolium pratense L.)

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001415&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Taylor, N.L.; Anderson, M.K.; จรัส กิจบำรุง
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดลักษณะการเป็นหมันในพืชตระกูลถั่ว red clover (Trifolium pratense L.)
Article title: Genetic male-sterility in red clover (Trifolium pratense L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 78-81
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TRIFOLIUM PRATENSE, FEED CROPS, LEGUMINOSAE, MALE INFERTILITY, GENETIC INHERITANCE
ดรรชนี-ไทย: TRIFOLIUM PRATENSE, พืชอาหารสัตว์, พืชตระกูลถั่ว, การเป็นหมัน, การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
หมายเลข: 001415 KC1401008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการลงทุนและผลที่ได้รับจากการปลูกหญ้าร่วมกับพืชตระกูลถั่วบางชนิด

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001093&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนุสรณ์ กลิ่นจันทร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการลงทุนและผลที่ได้รับจากการปลูกหญ้าร่วมกับพืชตระกูลถั่วบางชนิด
Article title: Study on cost and return of grass-legume mixtures management
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 209
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENNISETUM PURPUREUM, PANICUM MAXIMUM, STYLOSANTHES HUMILIS, CENTROSEMA, MIXED CROPPING, YIELDS, COST BENEFIT ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: หญ้าเนเปียร์, หญ้ากินนี, ถั่วเซนโตร, ถั่วสไตโล, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, ต้นทุนการผลิต, ผลตอบแทน
หมายเลข: 001093 KC1001030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ซึ่งปลูกบนดินยโสธร

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000853&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพิ่มพูน ภูรัตน์; เพิ่มพูน รัตนเลิศ; สมิท, จี.เจ.
ชื่อเรื่อง: ผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ซึ่งปลูกบนดินยโสธร
Article title: Forage legume responses to fertilizer on Yasothon soil series
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 385-391
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FEED LEGUMES, FERTILIZERS, SOIL TYPES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์, ปุ๋ย, ดินยโสธร, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000853 KC0801039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปุ๋ยพืชสดในนาข้าว

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000061&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวิทย์ สระทองคำ
ชื่อเรื่อง: การทดลองปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 66-67
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE FIELDS, FARMYARD MANURE, LEGUMINOSAE, INORGANIC FERTILIZERS, LIMING, SOIL AMENDMENTS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, นาข้าว, ปุ๋ยพืชสด, พืชตระกูลถั่ว, ปุ๋ยเคมี, ปูนขาว, ปอเทือง, การปรับปรุงดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 000061 KC0101062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานการทดลองปลูกพืชคลุมดิน ณ สถานีวนกรรม ปากช่อง

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จุฑา กฤษณามระ; ไพโรจน์ สุวรรณกร
ชื่อเรื่อง: รายงานการทดลองปลูกพืชคลุมดิน ณ สถานีวนกรรม ปากช่อง
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 58
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COVER PLANTS, PLANTING, LEGUMINOSAE, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: พืชคลุมดิน, การปลูก, พืชตระกูลถั่ว, สถานีวนกรรมปากช่อง
หมายเลข: 000055 KC0101056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ไรโซเบียมถั่วเหลืองฝักสด

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: เธียรชัย อารยางกูร
ชื่อ เรื่อง: ไรโซเบียมถั่วเหลืองฝักสด
ชื่อ เอกสาร : เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด วันที่ 16-19 สิงหาคม 2536 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ฝ่ายฝึกอบรม
สถาน ที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปี พิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 46-56
จำนวน หน้า: 202 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)
หมวด หลัก: P34-Soil biology
หมวด รอง: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลืองฝักสด, ไรโซเบียม, พืชตระกูลถั่ว, ไนโตรเจน, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสเฟต, ปุ๋ยอินทรีย์, การผลิต, ประสิทธิภาพ, การตรึงไนโตรเจน, น้ำหนักปม, ผลผลิต
หมาย เลข: 056202 TAB437852 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

สรุปผลงานวิจัยดิน-ปุ๋ย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: ชลวุฒิ ละเอียด; วิทยา มาสร้างสรรค์; สาธิต อารีรักษ์
ชื่อ เรื่อง: สรุปผลงานวิจัยดิน-ปุ๋ย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการดินไร่และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
หน้า: หน้า 144-156
จำนวน หน้า: 236 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F04-Fertilizing
หมวด รอง: E16-Production economics
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ดินเหนียว, ปุ๋ย, พืชตระกูลถั่ว, ชุดดิน, การไถพรวน, ผลผลิต, ระบบการปลูกพืช, ผลตอบแทนเศรษฐกิจ, การเจริญเติบโต
หมาย เลข: 059909 TAB441928 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: