พันธุ์ปอมปาดัวร์

All posts tagged พันธุ์ปอมปาดัวร์

การเปรียบเทียบผลของยากำจัดวัชพืชบางชนิดในกล้วยไม้หวายปอมปาดัวร์

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002059&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิตราพรรณ พิลึก; อัมพร สุวรรณเมฆ; ณรงค์ อัศกุลโกวิท
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลของยากำจัดวัชพืชบางชนิดในกล้วยไม้หวายปอมปาดัวร์
Article title: Comparison of certain herbicides on Dendrobium Pompadour
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 73
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DENDROBIUM, HERBICIDES, WEED CONTROL, EFFICIENCY, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: กล้วยไม้, สกุลหวาย, พันธุ์ปอมปาดัวร์, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การควบคุมวัชพืช, ประสิทธิภาพ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002059 KC1801075
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: