ปอเทือง

All posts tagged ปอเทือง

หนองเลิงเปือย..รณรงค์หว่านปอเทือง

Published กุมภาพันธ์ 4, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/edu/399706

  • 30 มกราคม 2557, 05:15 น.

Pic_399706

นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่เกษตรและทหารช่างที่มา ปฏิบัติงานในโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือย ตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก ได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในแปลงนาสาธิต ริมอ่าง เก็บน้ำหนองเลิงเปือย ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นเป็นตัวอย่างในการปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการทำนา ตามแผนพัฒนาของจังหวัด.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 30 มกราคม 2557, 05:15 น.
Advertisements

ลดต้นทุนชาวนาด้วยปอเทือง

Published กันยายน 2, 2012 by SoClaimon

ลดต้นทุนชาวนาด้วยปอเทือง

ลดต้นทุนชาวนาด้วยปอเทือง

เกษตรกรคนเก่ง : ‘อุดม ทักขระ’ ลดต้นทุนชาวนาด้วยปอเทือง : โดย … สุพิชฌาย์ รัตนะ

                ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา คือหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งวางตัวอยู่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งดินแดนแห่งนี้วิถีชีวิตจะผู้โยงกับทุ่งนา และตาลโตนด โดยเฉพาะประชากรส่วนใหญ่จะปลูกข้าว ทำนา ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลจวบกระทั่งปัจจุบันจนได้ชื่อเป็นอู่ข้าวสำคัญ

ทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวจากท้องนา ชาวบ้านและเจ้าของที่มักจะปล่อยให้ตอและซังข้าวเหี่ยวเฉาและแห้งตายคาผืนดิน และจะกลับมาสนใจอีกครั้งเมื่อถึงฤดูปลูกข้าว โดยจะเติมปุ๋ย หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบให้เป็นอาหารเสริมกับท้องทุ่งก่อนเริ่มหว่านดำพันธุ์ข้าว

กระทั่ง “อุดม ทักขระ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร นำเอาประสบการณ์ในฐานะหมอดินอาสาชุมชน ด้วยหาพืชที่เหมาะกับสภาพท้องถิ่นจนค้นพบว่าคุณสมบัติของ ”ปอเทือง” เหมาะกับท้องทุ่งนาจึงนำร่องปลูกบนแปลงนา 300 ไร่ หวังให้เป็นปุ๋ยสดบำรุงดิน ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแนะนำให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อลดต้นทุนและยังแก้ความเป็นกรดให้กับพื้นที่ดิน

“ผมไปขอพันธุ์ปอเทืองจากหน่วยงานเกษตร จากนั้นจึงเริ่มให้ข้อมูลกับชาวบ้านว่า การปลูกปอเทืองจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องปุ๋ยบำรุงดิน อีกทั้งมีประโยชน์สูงกว่าปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยให้แก่ท้องนากว่าเท่าตัว ที่สำคัญยามดอกปอเทืองบานจะช่วยแต่งแต้มความงดงามให้แก่พื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้อีกด้วย” อุดม กล่าว

จากการเริ่มต้นปลูกปอเทืองนำร่องดังกล่าว กระทั่งครบ 2 เดือน ปอเทืองออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งนาสองฟากถนน ในฐานะผู้นำท้องถิ่นจึงเห็นช่องทางการพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยจัดงาน “วันทุ่งปอเทืองบานที่รำแดง ครั้งที่ 1” เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสความสวยงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนที่จะไถกลบทำเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินต่อไป โดยในปีนี้ตั้งใจจะเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 700-1,000 ไร่ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ท่องเที่ยวบนวิถีเกษตรแบบพอเพียงอย่างน่าชื่นชม

                นอกจากนี้ “อุดม ทักขระ” ยังได้ผลักดันให้มีการตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต “โหนด นา ไผ่ คน” เพื่อรักษาวิถีดั้งเดิมให้ลูกหลานเยาวชน ต.รำแดง ได้สืบทอดให้คงอยู่กับชุมชนสืบไปนั่นเอง

——————–

(เกษตรกรคนเก่ง : ‘อุดม ทักขระ’ ลดต้นทุนชาวนาด้วยปอเทือง : โดย … สุพิชฌาย์ รัตนะ)

ปลูก’ปอเทือง’ทำปุ๋ยพืชสดลดต้นทุน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Published กรกฎาคม 7, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/273695 

5 กรกฎาคม 2555, 18:42 น.

Pic_273695

พบเกษตรกรเชียงใหม่ นำแนวพระราชดำริฯ ในหลวง นำ”ปอเทือง” มาทำเป็นปุ๋ยสด ลดต้นทุนการทำนา ทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เพราะจะออกดอกสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่…

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายสมาน ทัดเที่ยง ประธานศูนย์บริการและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรทำนาต้องลงทุนในการทำนาปลูกข้าวใช้ต้นทุนสูงขึ้น เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหายากจนมาตลอดชีวิต ทางศูนย์บริการและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสันนาเม็ง จึงได้ศึกษาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทางศึกษาการปรับปรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต จนพบแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านเคยทรงแนะนำให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อลดต้นทุน และยังสามารถแก้ความเป็นกรดให้กับพื้นที่ดินของเกษตรกรได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จึงได้ปรึกษาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาเมล็ดวัชพืช ตามแนวพระราชดำริที่ใช้ทำปุ๋ยพืชสด คือ “ปอเทือง”เป็นวัชพืชล้มลุก มีขนาดลำต้นสูง 150 – 170 ซม. ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกสีเหลืองจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน แล้วนำมาหว่านทดลองลงในนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย พบว่าเมื่อ “ปอเทือง”ได้งอกออกจากเมล็ดกลายเป็นลำต้น ขึ้นเต็มพื้นที่นา ทำให้หญ้าหรือวัชพืชไม่สามารถงอกขึ้นได้ พออายุได้เดือนครึ่ง ปอเทืองก็เริ่มออกดอกสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ มีประชาชนที่สนใจพาครอบครัวมาถ่ายรูปในทุ่งปอเทืองของทางศูนย์ฯ เป็นจำนวนมาก

นายสมาน กล่าวอีกว่า หลังจากที่ต้นปอเทืองในแปลงนา ออกดอกเต็มที่แล้ว เกษตรกรจะทำการไถกลบปอเทือง ลงในแปลงนา ทำให้กลายเป็นปุ๋ยสด ซึ่งจากการทดลองพบว่า ต้นปอเทือง 1 ไร่ จะมีน้ำหนัก 3-5 ตัน เมื่อถูกไถกลบ เน่าสลาย จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์และทำให้ดินร่วนซุย ไม่เป็นกรด สามารถอุ้มน้ำได้ดี รากของปอเทือง ยังมีความสามารถตรึงธาตุไนโตรเจน ซึ่งอยู่ในชั้นสูงของบรรยากาศมาเก็บไว้ที่ปมราก ทำให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือยูเรีย สูตรซึ่งมีราคาแพงมาใช้อีกต่อไป และเกษตรกรยังสามารถประหยัดเงินต้นทุนการทำนา ได้ถึงไร่ละ 450-600 บาท หากประชาชนหรือเกษตรกรผู้สนใจสามารถมาดูแปลงสาธิตการปลูกปอเทือง ได้ที่ทางเข้าข้างวัดสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ทุกวัน.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวภูมิภาค
  • 5 กรกฎาคม 2555, 18:42 น.

การทดลองปุ๋ยพืชสดในนาข้าว

Published กุมภาพันธ์ 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000061&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวิทย์ สระทองคำ
ชื่อเรื่อง: การทดลองปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 66-67
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE FIELDS, FARMYARD MANURE, LEGUMINOSAE, INORGANIC FERTILIZERS, LIMING, SOIL AMENDMENTS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, นาข้าว, ปุ๋ยพืชสด, พืชตระกูลถั่ว, ปุ๋ยเคมี, ปูนขาว, ปอเทือง, การปรับปรุงดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 000061 KC0101062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้พืชตระกูลถั่ว เพื่อปรับปรุงดินในไร่อ้อยของเกษตรกร

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: นันทวัน มีศรี; เจริญ บัวคงดี; จักรินทร์ ศรัทธาพร; วิทยา มีรักษ์; ปรีชา พราหมณีย์
ชื่อ เรื่อง: การใช้พืชตระกูลถั่ว เพื่อปรับปรุงดินในไร่อ้อยของเกษตรกร
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2538 อ้อย: เล่ม 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
หน้า: หน้า 749-755
จำนวน หน้า: 372 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ยพืชสด, ถั่วพร้า, ถั่วพุ่ม, โสนอัฟริกัน, ปอเทือง, ผลผลิต, การปรับปรุงดิน
บท คัดย่อ: การทดลองนี้เป็นการขยายผลจากรายงานของปรีชา และคณะ (2536 และ 2537) ซึ่งพบว่า การไถกลบถั่วพร้าโสนแอผริกัน และปอเทืองก่อนปลูกอ้อยสามารถเพิ่มผลผลิต 2.6-3.2 ตันในอ้อยปลูก และ 2.1 และ 3.6 ตันในอ้อยตอ จึงทำการทดลองเพิ่มเติมในไร่กสิกร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยทำเปรียบเทียบการไถกลบพืชตระกูลถั่ว ใน RCB มี 4 ซ้ำ ผลการทดลองที่ อ.ท่ามะกา แสดงให้เห็นว่า การปลูกถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนแอฟริกัน และปอเทือง ช่วยเพิ่มผลผลิตของอ้อยที่ปลูกตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนแปลงทดลองที่ อ.ด่านช้าง เห็นผลไม่ชัดเจนเนื่องจากแปลงถูกน้ำขังเป็นระยะเวลานานจนชะงักการเจริญเติบ โต จะทำการศึกษาอิทธิพลของการไถกลบปุ๋ยพืชสดในอ้อยตอต่อไป
หมาย เลข: 053983 TAB435633 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

การใช้พืชตะกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินในไร่อ้อยของเกษตรกร

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB187 T35 S91 ศ415 2540)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ประภาส ดารีพัฒน์
ชื่อ เรื่อง: การใช้พืชตะกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินในไร่อ้อย ของเกษตรกร
ชื่อ เอกสาร : รายงานประจำปี 2540
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
หน้า: หน้า 69
จำนวน หน้า: 110 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB187 T35 S91 ศ415 2540)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, พืชตระกูลถั่ว, การปรับปรุงดิน, ถั่วพร้า, โสนแอฟริกัน, ปอเทือง, ปุ๋ยพืชสด, ผลผลิต
บท คัดย่อ: การทดลองนี้เป็นการขยายผลจากรายงานของปรีชา และคณะ (2536 และ 2537) ซึ่งพบว่า การไถลกลบถั่วพร้า โสนแอฟริกัน และปอเทือง ก่อนปลูกอ้อยสามารถเพิ่มผลผลิต 2.6-3.2 ตันในอ้อยปลูก และ 2.1-3.6 ตันในอ้อยตอ จึงทำการทดลองเพิ่มเติมในไร่เกษตรกร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รายงานนี้เป็นผลการทดลองในอ้อยตอ 1 ซึ่งพบว่า การไถกลบพืชตระกูลถั่วช่วยเพิ่มผลผลิตของอ้อยตอ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกันกับผลการทดลองในอ้อยปลูก โดยทำให้อ้อยเจริญเติบโตและแตกกอดีขึ้น
หมาย เลข: 054179 TAB435829 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

การใช้พืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินในไร่อ้อยของเกษตรกร (อ้อยปลูกและตอ 1)

Published พฤษภาคม 10, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: นันทวัน มีศรี; จักรินทร์ ศรัทธาพร; วิทยา มีรักษ์; เจริญ บัวคงดี; ปรีชา พราหมณีย์
ชื่อ เรื่อง: การใช้พืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินในไร่อ้อย ของเกษตรกร (อ้อยปลูกและตอ 1)
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2539 อ้อย เล่ม 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
ปี พิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 591-597
จำนวน หน้า: 283 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ยพืชสด, พืชตระกูลถั่ว, ถั่วพร้า, โสนแอฟริกัน, ปอเทือง, การปรับปรุงดิน, ผลผลิต
บท คัดย่อ: จากการทดลองของ ปรีชา และคณะ (2535-2538) พบว่า การไถกลบปุ๋ยพืชสดบางชนิดสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ทำให้อ้อยแตกกอดีขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงนำงานทดลองดังกล่าวไปขยายผลในไร่เกษตรกร โดยทำการทดลองที่ไร่เกษตรกร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยทำการเปรียบเทียบการไถกลบพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ ใน RCB มี 4 ซ้ำ รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการทดลองในอ้อยปลูก ปี 2538 และอ้อยตอ 1 ปี 2539 ซึ่งผลการทดลองที่ อ.ท่ามะกา แสดงให้เห็นว่า การปลูกถั่วพร้า โสนแอฟริกัน และปอเทือง ช่วยเพิ่มผลผลิตของอ้อยที่ปลูกตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนแปลงทดลองที่ อ.ด่านช้าง เห็นผลไม่ชัดเจน เนื่องจากแปลงถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานจนอ้อยชะงักการเจริญเติบโต ส่วนผลการทดลองในอ้อยตอ 1 ไม่เด่นชัด เนื่องจากมีหนูเข้าทำลายกัดกินต้นอ้อยเสียหาย ทำให้เกิดความแปรปรวนมาก แต่การไถกลบพืชตระกูลถั่วมีแนวโน้มจะส่งผลดีแก่อ้อยตอเช่นกัน
หมาย เลข: 056774 TAB438424 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

ปลูกปอเทือง เพิ่มผลผลิตพริก

Published มีนาคม 22, 2010 by SoClaimon

ฉบับที่ 1   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ผ่านทางจากโต๊ะบอกอ.

ผลิใบ จากโต๊ะบอกอ
บรรณาธิการ

ปลูกปอเทือง เพิ่มผลผลิตพริก

จากโต๊ะบอกอฉบับนี้ เป็นข้อเขียนของคุรพเยาว์  พรหมพันธุ์ใจ ที่แนะนำให้เกษตรกรที่ปลูกพริก ปลูกปอเทืองสลับกัลพริกเพื่อป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชดังนี้

ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่วฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก สูงประมาณ 180-300 ซม. ขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลำต้นให้
น้ำหนักสด 4-5 ตัน/ไร่ ประกอบด้วย ธาตุไนโตรเจน (N) 1.98% ฟอสฟอรัส (P) 0.30% โพแทสเซียม (K) 2.41% ระบบรากสามารถตรึงไนโตรเจน
ได้ 8.7– 28.9 กก./ไร่/ปี     ปอเทือง  จัดเป็นพืชบำรุงดินชั้นดี  จึงปลูกก่อนปลูกพริกประมาณ 2 เดือน  ในช่วงดินมีความชื้นที่เหมาะสม  โดยการไถ
เตรียมดินแล้วหว่านปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ หลังงอก 45 งัน ไถกลบทิ้งไว้ในดินเพื่อให้เน่าเปื่อย 2 สัปดาห์ จึงไถเตรียมดินปลูกพริกตาม

ในพื้นที่ปลูกพริกติดต่อกันหลายป ีจะมีปัญหาโรครากเน่าและโคนเน่า เกิดจากเชื้อราโรครากปมเกิดจากไส้เดือนฝอย โรคทั้ง 2 ชนิด มักเกิด
ด้วยกันในช่วงพริกออกดอกติดผล ทำให้ผลผลิตพริกลดลงมากกว่าร้อยละ 50

การป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า   แนะนำให้ใส่ปูนขาวโดโลไมต์เพื่อปรับสภาพดินให้เป็นกลางมากขึ้นโดยการไถกลบก่อนปลูกพริก 7 วัน
ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาแช่เมล็ดพันธุ์ 1 คืน คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการเพาะกล้า รดน้ำแปลงกล้าด้วยน้ำผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาสด 1 กก. ผสมกับน้ำ 100
ลิตรหรือรดตามหลุม แช่รากกล้าพริกก่อนปลูก 30 นาที รองพื้นปลูกด้วยปุ๋ยหมักโบกาฉิอัตรา 150-300 กก./ไร่ โดยผสมปุ๋ยหมัก 100 กก.+ รำอ่อน 5 กก. ก่อนจึงผสมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสด 1 กก. ใช้ให้หมดภายในวันเดียว

นอกจากนี้  การปลูกปอเทืองสลับกับพริกดังกล่าวข้างต้นลดโรคทั้ง 2 ชนิดได้มาก   เพราะปอเทืองไม่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยรากปม
จึงสามารถปลูกปอเทืองสลับเพื่อตัดวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยในดินได้ดี และปลูกเป็นพืชบำรุงดิน

ปี 2550 / 2551 เกษตรกรบ้านเป็ดน้อย ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  ประสบปัญหาโรครากมและโรครากเน่าและโคนเน่า ปลูก
พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท   กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้ต้นกล้าที่ปลอดไส้เดือนฝอยรากปม ส่วนในแปลงปลูกพริกให้ปลูกปอเทือง พริกให้ผลผลิต
สด 3,380 กก./ไร่ ถ้าไม่ปลูกปอเทืองให้ผลผลิตเพียง 3,080 กก./ไร่  ดังนั้นปอเทืองสามารถเพิ่มผลผลิตพริกได้จริงตามบันทึกและการยอมรับของ
เกษตรกร ปี 2551/2552

คำว่าปอเทืองจึงฮิตติดปากเกษตรกรปลูกพริกในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

พบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ
E-mail : pannee@doa.go.th

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2525, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406

%d bloggers like this: