ปริมาณน้ำมัน

All posts tagged ปริมาณน้ำมัน

การวิเคราะห์วิจัย น้ำมันเมล็ดยางพารา และสารประกอบรองในน้ำมันเมล็ดยางพารา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001558&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชาตบุตร นิลนนท์; วิมลศรี เทวะผลิน
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์วิจัย น้ำมันเมล็ดยางพารา และสารประกอบรองในน้ำมันเมล็ดยางพารา
Article title: Study on rubber seed oil and its minor component (Unsaponifiable matter)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 65
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, SEED, OILS, EXTRACTION, SATURATED FATTY ACIDS, UNSATURATED FATTY ACIDS, CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, เมล็ด, น้ำมันเมล็ดยางพารา, การสกัด, ปริมาณน้ำมัน, กรดไขมันอิ่มตัว, กรดไขมันไม่อิ่มตัว, สารประกอบรอง, องค์ประกอบทางเคมี
หมายเลข: 001558 KC1501065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปลูกมินต์บนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001382&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อติศัย แพ่งสภา; อำพล เอื้ออารี; นิทัศน์ พิชิตกุล; ณรงค์ โฉมเฉลา; พนัส บูรณศิลปิน
ชื่อเรื่อง: การทดลองปลูกมินต์บนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Experiment on mint cultivation on the highland of northern Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 207-214
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA ARVENSIS, PLANTING, HIGHLANDS, HARVESTING, YIELDS, QUALITY, OILS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มินท์, การปลูก, พื้นที่สูง, การเก็บเกี่ยว, ผลผลิต, คุณภาพ, ปริมาณน้ำมัน
หมายเลข: 001382 KC1401020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเกี่ยวกับข้าวโพดข้าวฟ่างที่ศูนย์เกษตรภาคกลาง (ชัยนาท) ประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2513

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001161&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ชื่อเรื่อง: การทดลองเกี่ยวกับข้าวโพดข้าวฟ่างที่ศูนย์เกษตรภาคกลาง (ชัยนาท) ประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2513
Article title: Report on corn and sorghum experiments at central regional agricultural center (Chainat)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 735-745
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SORGHUM BICOLOR, VARIETY TRIALS, YIELDS, QUALITY, OILS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, คุณภาพ, ปริมาณน้ำมัน
หมายเลข: 001161 KC1001098
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน
%d bloggers like this: