ประเทศ

All posts tagged ประเทศ

รางวัล…ทางลัดพัฒนาประเทศ

Published พฤษภาคม 14, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/257032

2 พฤษภาคม 2555, 05:00 น.

คุณภาพแห่งชาติ…Thailand Quality Award-TQA เป็นรางวัลระดับโลก (World Class) โดยเริ่มจากแนวคิดของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…เมื่อปี 2539

ต่อมา…สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้บรรจุรางวัลนี้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ นำเกณฑ์

รางวัลฯไปพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรในตลาดการค้าโลก

ทั้งนี้…เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นแบบให้หลายประเทศ ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์…ฯลฯ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ…ดำเนินการโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งจะไม่แบ่งประเภทและไม่จำกัดจำนวนรางวัล แต่มีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานจำนวนเต็มไว้ที่ 1,000 คะแนน องค์กรที่มีผลการตรวจประเมินสูงกว่า 650 คะแนน จะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ส่วนองค์กรที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว แต่สูงกว่า 350 คะแนน จะได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  (Thailand Quality Class : TQC)

ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรางวัลไปแล้วไม่น้อย ซึ่งทั่วๆไปอาจมองว่ารางวัลฯนี้เป็นเครื่องหมายรับรองความสำเร็จขององค์กร แต่หากพิจารณากันอย่างลึกๆแล้ว ตลอดกระบวนการตามเกณฑ์กำหนดของรางวัลคือการนำองค์กรเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับโลก

อย่างกรณี…ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี ของ บริษัท กรุงเทพ

โปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งบริษัทใต้ร่มเงาของ ซีพีเอฟ ซึ่งสามารถคว้ารางวัล TQC ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน นั่นการันตีว่าองค์กรนี้ได้รับประโยชน์ในหลากหลายปัจจัยให้เกิดความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตอย่างยั่งยืน

คุณณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ บอกว่า… นอกจากจะช่วยยกมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ระดับโลกแล้ว เรายังได้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของเรา ซึ่งการพัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับมนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเท่ากับว่าเราร่วมกันพัฒนายกระดับประเทศไปสู่มาตรฐานโลกพร้อมๆกัน เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็น่าจะได้…..

TQA คือ ทางลัดที่จะพัฒนาประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนแต่ฝ่ายเดียว..!!!

ดอกสะแบง

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ดอกสะแบง
  • 2 พฤษภาคม 2555, 05:00 น.

พลังงานเตรียมจ้างทำสำรองน้ำมันประเทศ

Published เมษายน 5, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/250756

4 เมษายน 2555, 22:12 น.

Pic_250756

กระทรวงพลังงานเตรียมจ้างทีมที่ปรึกษามาศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ คาดตั้งเป็นกองทุนเพื่อบริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณายกร่างกฎหมายกองทุนสำรองน้ำมันแห่งชาติ (Strategy Petroleum Reserve) โดยมีตนเป็นประธาน เพื่อเตรียมการศึกษาในเรื่องของการจัดทำสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ในอนาคตโดยภาครัฐ ซึ่งจะมีการจัดจ้างที่ปรึกษามาศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์

สำหรับการศึกษาจะดูเรื่องของเงินทุนที่จะดำเนินการจัดทำสำรองน้ำมัน โดยคาดว่าจะมีการจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อบริหารจัดการ และศึกษาในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้ก็เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น โดยจะมีการนำสำรองน้ำมันที่จัดตั้งขึ้นมาสนับสนุน หรือปล่อยออกมาในตลาดเพื่อลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลง โดยศึกษาว่าจะเพิ่มเป็น 90 วัน จากปกติที่สำรองอยู่ 60 วัน

ทั้งนี้ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้มีการสร้างคลังน้ำมันใหม่เลย ทำให้ไม่มีถัง หรือคลังเพียงพอสำหรับที่จะจัดเก็บน้ำมันสำรองเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะต้องศึกษาว่าน้ำมันที่จะนำมาเป็นสำรองจะเป็นน้ำมันดิบ หรือน้ำมันสำเร็จรูป โดยต้องการที่จะยกร่างกฎหมายให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
  • 4 เมษายน 2555, 22:12 น.
%d bloggers like this: