น้ำมันกระบก

All posts tagged น้ำมันกระบก

กรรมวิธีสกัดใสและคุณสมบัติของน้ำมันกระบก

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001571&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ โฆษะทัต
ชื่อเรื่อง: กรรมวิธีสกัดใสและคุณสมบัติของน้ำมันกระบก
Article title: Properties and refining process of wild almond oil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 78
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: Q60-Processing of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SIMAROUBACEAE, SEED, OILS, EXTRACTION, PURIFICATION, CHEMICAL COMPOSITION, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: กระบก, น้ำมันกระบก, เมล็ด, การสกัดใส, องค์ประกอบทางเคมี, คุณภาพ
หมายเลข: 001571 KC1501078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: