นักธุรกิจ

All posts tagged นักธุรกิจ

นักธุรกิจชี้การเมืองหลังเลือกตั้ง หนุนเศรษฐกิจไตรมาส2

Published กรกฎาคม 7, 2011 by SoClaimon

6 กรกฎาคม 2554, 15:41 น.

นักธุรกิจชี้การเมืองหลังเลือกตั้ง หนุนเศรษฐกิจไตรมาส2.

Pic_184312

โพล ม.หอการค้าไทย ระบุหลังเลือกตั้งนักธุรกิจ ชี้การเมืองมีเสถียรภาพ-เศรษฐกิจดีขึ้น ส่วนนโยบายประชานิยม รัฐต้องหันกู้เงินเพิ่ม ทำหนี้สาธารณะพุ่งแตะ 50% ของจีดีพี ขาดวินัยการคลัง แนะสังคมอย่ากดดันรัฐบาลรีบทำตามสัญญา หวั่นทำนโยบายไม่รอบคอบ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นางยาใจ ชูวิชา ประธานคณะจัดทำการสำรวจความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการ ต่อนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ และภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจไทยหลังเลือกตั้ง ที่สำรวจผู้ประกอบการทั่วประเทศ 820 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.54 ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 54.7% เห็นว่าปัญหาที่รัฐบาลชุดใหม่ควรแก้ไขอันดับแรกคือการเมือง ส่วน 29% ตอบปัญหาเศรษฐกิจ อีก 15.8% ตอบปัญหาสังคม และอีก 0.5% เป็นปัญหาอื่นๆ ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่ควรแก้ไขมากที่สุดคือ ความขัดแย้งทางการเมือง รองลงมาคือ ปัญหาคอรัปชัน ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาค่าครองชีพ การเพิ่มรายได้ประชาชน ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ในแบบสอบถามได้ให้ผู้ตอบให้คะแนนความกังวลที่มีต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลด้วย ซึ่งสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือ งบประมาณที่จะใช้ดำเนินนโยบายต่างๆ โดยให้คะแนน 8.5 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน (0 คะแนนคือไม่ห่วงเลย 10 คะแนนคือเป็นห่วงมากที่สุด) รองลงมาคือ นโยบายของรัฐบาลเป็นประชานิยมมากเกินไป 8.4 คะแนน การบิดเบือนราคาสินค้าเกษตรจนเป็นภาระของผู้ผลิต 8.3 คะแนน นโยบายต่างๆ มีโอกาสเกิดคอรัปชันมากขึ้น 8.1 คะแนน การขึ้นค่าแรง 300 บาทเป็นภาระของเอกชน 8 คะแนน รัฐบาลก่อนหนี้สาธารณะมากขึ้น 7.9 คะแนน ขาดวินัยทางการคลัง 7.5 คะแนน และใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า 7 คะแนน

ด้านนางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจไทยและธุรกิจหลังเลือกตั้งว่า ผู้ตอบ 51.4% ตอบขยายตัว อีก 32% ตอบชะลอตัว และคาดจะฟื้นตัวไตรมาส 4 และอีก 16.6%1 ตอบทรงตัว แต่หากการเมืองไทยยังขาดเสถียรภาพ ผู้ตอบ 65.3% ระบุกระทบธุรกิจมากที่สุด ส่วนอีก 20.4% ระบุปานกลาง ส่วนที่เหลือระบุกระทบน้อยถึงไม่มีผลกระทบเลย

“นักธุรกิจส่วนใหญ่คาดว่า หลังเลือกตั้งและการเมืองมีเสถียรภาพแล้ว เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4.01-4.50% แต่หากยังไม่มีเสถียรภาพ เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง 3.01-3.50% เท่านั้น สำหรับคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีที่หมาะสมคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ตรงกับงาน ได้รับการยอมรับทั้งจากในและนอกประเทศ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี” นางเสาวณีย์  กล่าว

ส่วนนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า นักธุรกิจกังวลถึงการดำเนินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลว่าน่าจะใช้เงินมากเกินไป จนทำให้ขาดวินัยทางการคลัง และขาดการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะกังวลนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ที่อาจกระทบต่อผู้ประกอบการ แม้จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เป็น 20% ก็ไม่ทำให้ผู้ประกอบการทุกรายได้ประโยชน์ และนโยบายการรับจำนำข้าว ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะรับจำนำในปริมาณเท่าไร การดูแลค่าครองชีพ และดูแลราคาสินค้า ที่อาจทำให้กลไกตลาดบิดเบือน ซึ่งจะเป็นการใช้เงินงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า และเป็นภาระการคลังในระยะยาว รวมถึงอาจมีการก่อหนี้เพิ่ม จนทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นถึง 50% จากปัจจุบันที่ 41%

ทั้งนี้ ขอฝากสังคมอย่ากดดันรัฐบาลมากเกินไป ในการดำเนินนโยบายต่างๆ เพราะจะทำให้รัฐบาลเร่งรีบมากเกินไป จนไม่มีความรอบคอบในการดำเนินนโยบาย รวมถึงรัฐบาลต้องชี้แจงรายละเอียดต่อประชาชน โดยเฉพาะนโยบายที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เพื่อจะได้ไม่ต้องตั้งข้อสงสัยว่า จะใช้เงินมากเกินไปหรือไม่ และทำความเข้าใจกับภาคเอกชนก่อนที่จะดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้นโยบายเหล่านั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 6 กรกฎาคม 2554, 15:41 น.

คอร์รัปชั่นไทยห่วยนักธุรกิจจ่ายใต้โต๊ะเพิ่ม 30-40% ของงบประมาณ

Published มิถุนายน 30, 2011 by SoClaimon

29 มิถุนายน 2554, 20:30 น.

คอร์รัปชั่นไทยห่วยนักธุรกิจจ่ายใต้โต๊ะเพิ่ม 30-40% ของงบประมาณ.

Pic_182679

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยเลวร้ายลงกว่าเดิม นักธุรกิจระบุจ่ายเพิ่มเป็น 30-40% ของวงเงินงบประมาณ คาดใน 5 ปีไม่เร่งแก้ปัญหาอาจต้องจ่ายเพิ่มถึง 5 แสนล้านบาทใน 5 ปี จากปัจจุบัน 3 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอรัปชั่นไทย ที่สำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ ประชาขน ข้าราชการ และนักธุรกิจ ระหว่างเดือนพ.ค.-มิ.ย.54 ว่า ดัชนีสถานการณ์คอรัปชั่นในเดือนมิ.ย.54 อยู่ที่ 3.4 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน (0 คะแนนหมายถึงการคอรัปชั่นรุนแรงมากที่สุด และ 10 คะแนน หมายถึงไม่มีการคอรัปชั่นเลย) ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือนธ.ค.53 ที่อยู่ที่ 3.5 คะแนน ส่วนดัชนีสถานการณ์คอรัปชั่นไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 3.1 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 2.9 คะแนน และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอรัปชั่นไทยอยู่ที่ 3.8 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 3.7 คะแนน

ส่วนเมื่อแยกดัชนีสถานการณ์คอรัปชั่นรวมเดือนมิ.ย.ออกเป็น 4 หมวด พบว่า ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอรัปชั่นเดือนมิ.ย.54 อยู่ที่ 2.9 คะแนน ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่อยู่ที่ 3.3 ดัชนีการป้องกันการคอรัปชั่นอยู่ที่ 4.1 ลดลงจาก 4.3 ดัชนีการปราบปรามการคอรัปชั่นอยู่ที่ 3.7 เท่ากับครั้งก่อน และดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกอยู่ที่ 3.1 เพิ่มขึ้นจาก 2.9

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากตัวเลขสถานการณ์คอรัปชั่น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นว่า สถานการณ์ความรุนแรงของคอรัปชั่นมีมากขึ้นกว่าการสำรวจครั้งก่อนมาก แต่มีแนวโน้มลดลงในอนาคต เพราะภาคเอกชนรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอรัปชั่น และมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่นมากขึ้น ขณะเดียวกัน ประชาชนตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของการคอรัปชั่น และต้องการแก้ปัญหา จึงทำให้หวังว่า จะมีการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

“การสำรวจครั้งก่อน นักธุรกิจตอบว่าต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับการให้ได้รับงานมากถึง 25-30% ของวงเงินงบประมาณ หรือ 200,000-300,000 ล้านบาท และครั้งนี้มีการตอบเพิ่มขึ้นเป็น 30-40% แต่เป็นส่วนน้อย ภาพรวมจึงยังมีความเสียหายอยู่ที่ 200,000-300,000 ล้านบาทเท่าเดิม แต่คาดว่า วงเงินที่ต้องจ่ายจะเพิ่มขึ้นเป็น 300,000-400,000 หรืออาจจะถึง 500,000 ล้านบาทได้ภายใน 5 ปีหากไม่มีการแก้ปัญหา” นายธนวรรธน์ กล่าว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 29 มิถุนายน 2554, 20:30 น.

ขู่!หยุด​ผลิต​หวั่น​สินค้า​ขาดแคลน​ซ้ำซาก เอกชน​จี้​รัฐ​ปล่อย​ผี​คุม​ราคา

Published พฤษภาคม 5, 2011 by SoClaimon

3 พฤษภาคม 2554, 07:15 น.
ขู่!หยุด​ผลิต​หวั่น​สินค้า​ขาดแคลน​ซ้ำซาก เอกชน​จี้​รัฐ​ปล่อย​ผี​คุม​ราคา – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_168581

ธปท.​เผย​ผู้​ประกอบ​การ​กังวล​ต้นทุน​พุ่ง ช่วง​ไตรมาส 2 ปี​นี้ ระบุ​หาก​การ​ปรับ​ขึ้น​ราคา​สินค้า​ยัง​ทำได้​ยาก​อยู่​จาก​การ​ควบคุม​ราคา​ของ​รัฐ อาจ​เจอ​ปัญหา​ขาดแคลน​ซ้ำซาก เพราะ​ผู้​ผลิต​ขาด​แรง​จูงใจ​จน​ไม่​ผลิต​สินค้า จี้​รัฐ​ลด​การ​ควบคุม​ราคา​ปล่อย​ตาม​กลไก​ตลาด…

ผู้สื่อข่าว​รายงาน​จาก​ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไทย (ธปท.) สรุป​การ​คาด​การณ์​แนวโน้ม​เศรษฐกิจ​และ​ธุรกิจ​ใน​ช่วง​ไตรมาส​ที่ 2 ปี 2554 ว่า จาก​การ​แลกเปลี่ยน​ความ​คิดเห็น​กับ​นัก​ธุรกิจ สถาบัน​และ​สมาคม​ธุรกิจ​ใน​สาขา​ต่างๆทั่ว​ประเทศ​จำนวน 282 ราย ผู้​ประกอบ​การ​คาด​ว่าภาวะ​ธุรกิจ​มี​แนวโน้ม​ขยาย​ตัว​ต่อ​เนื่อง​ตาม​ทิศทาง​เศรษฐกิจ​ที่​ขยาย​ตัว​ได้​ดี อย่างไรก็ดี ผู้​ประกอบ​การ​มี​ความ​กังวล​ต่อ​แนวโน้ม​ต้นทุน​ที่​สูง​ขึ้น ขณะ​ที่​การ​ปรับ​ราคา​สินค้า​ทำได้​ยาก​จาก​การ​แข่ง​ขัน​สูง และ​การ​ควบคุม​ราคา​ของ​ทางการ ส่ง​ผล​ให้​สินค้า​ขาดแคลน เนื่องจาก​ผู้​ผลิต​ขาด​แรง​จูงใจ​ใน​การ​ผลิต​เพื่อ​จำหน่าย​ใน​ราคา​ที่​ควบคุม ผู้​ประกอบ​การ​ส่วน​ใหญ่​จึง​มี​ความ​เห็น​ว่า ทางการ​ควร​ลด​การ​ควบคุม​ราคา​สินค้า​ลง​และ​ปล่อย​ให้​เป็น​ไป​ตาม​กลไก​ตลาด​มาก​ขึ้น

นอกจาก​นี้ ยัง​มี​ปัญหา​การ​ขาดแคลน​แรงงาน ความ​เสี่ยง​ด้าน​เสถียรภาพ​การเมือง และ​ความ​เสี่ยง​ด้าน​การ​ขาดแคลน​ชิ้น​ส่วน​สำหรับ​การ​ผลิต​ยาน​ยนต์​และ​สินค้า​อิเล็กทรอนิกส์ นอกจาก​นั้น หาก​ญี่ปุ่น​ไม่​สามารถ​ฟื้นฟู​ห่วง​โซ่​การ​ผลิต​ได้​ภายใน​กำหนด​เวลา​ที่​เหมาะสม จะ​เป็น​ข้อ​จำกัด​และ​ปัจจัย​เสี่ยง​ของ​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ใน​ระยะ​ต่อ​ไป​มาก​ขึ้น

สำหรับ​แนวโน้ม​เศรษฐกิจ​ใน​ระยะ​ต่อ​ไป​ยัง​ขยาย​ตัวดี ทั้งนี้ ผู้​ประกอบ​การ​ส่วน​หนึ่ง​คาด​ว่า​นัก​ลงทุน​ญี่ปุ่น​จะ​ตัดสินใจ​ย้าย​ฐาน​การ​ผลิต​มายัง​ไทย​เร็ว​ขึ้น และ​ยัง​เห็น​ว่า​อาจ​มี​การ​ย้าย​การ​ลงทุน​จาก​จีน​มา​ไทย​จะ​มี​มาก​ขึ้น เนื่องจาก​ค่า​จ้าง​ปัจจุบัน​ของ​จีน​สูง​กว่า​ไทย​และ​สินค้า​จีน​ถูก​กีดกัน​ทางการ​ค้า​ด้วย​ประเด็น​การ​ทุ่มตลาด​มาก​ขึ้น ดังนั้น ไทย​จำเป็น​ต้องเต​รี​ยม​พร้อม​สำหรับ​ออก​ไป​ลงทุน​ต่าง​ประเทศ และ​เตรียมพร้อม​รับ​การ​ลงทุน​จาก​ต่าง​ประเทศ​เพิ่มเติม

การ​สำรวจ​ยัง​ระบุ​ว่า เอกชน​มอง​ว่า หาก​ใน​ช่วง​ต่อ​ไป ผู้​ประกอบ​การ​มี​การ​ปรับ​เพิ่ม​ราคา​สินค้า​ คาด​ว่า​จะ​ไม่​กระทบ​ต่อ​ยอด​ขาย​มาก​นัก เนื่องจาก​กำลัง​ซื้อ​ของ​ประชาชน​และ​ความ​เชื่อ​มั่น​ยัง​อยู่​ใน​เกณฑ์​ดี​จาก​ราคา​พืช​ผลที่​อยู่​ใน​ระดับ​สูง การ​ปรับ​ขึ้น​เงินเดือน​ข้าราชการ​และ​รัฐวิสาหกิจ​ที่​จะ​มี​ผล​ใน​เดือน​เมษายน รวม​ทั้ง​มี​ปัจจัย​จาก​เทศกาล​สงกรานต์ และ​การ​ใช้​จ่าย​ที่​อาจจะ​เพิ่ม​ขึ้น​ใน​ช่วง​การ​เลือกตั้ง​กลาง​ปี 2554

ทั้งนี้ ราคา​สินค้า​และ​วัตถุดิบ​มี​แนวโน้ม​สูง​ขึ้น​ต่อ​เนื่องจาก​ความต้องการ​ทั้ง​ใน​และ​ต่าง​ประเทศ​ที่​ขยาย​ตัวดี​ต่อ​เนื่อง ทำให้​ความต้องการ​สินเชื่อ​ธุรกิจ​มี​แนวโน้ม​เพิ่ม​ขึ้น​ต่อ​เนื่อง ทั้ง​สินเชื่อ​ใน​กลุ่ม​ผู้​ประกอบ​การ​ขนาด​กลาง​และ​ย่อย (SMEs) สินเชื่อ​บริษัท​ขนาด​ใหญ่ และ​สินเชื่อ​ครัวเรือน โดยเฉพาะ​สินเชื่อ​ส่วน​บุคคล อย่างไรก็ดี สถาบัน​การเงิน​คาด​ว่าการ​เติบโต​ของ​สินเชื่อ​ที่​อยู่​อาศัย​ทั้ง​ปี​จะ​ชะลอ​ลง​จาก​ปี​ก่อน ขณะ​ที่​สินเชื่อ​เช่าซื้อ​ยาน​ยนต์​มี​ความ​เสี่ยง​จาก​ยอด​จำหน่าย​รถยนต์​ใน​ไตรมาส​ที่ 2 ที่​อาจ​น้อย​ลง เพราะ​ผู้​ผลิต​ไม่​สามารถ​ผลิต​ส่ง​มอบ​ได้​ทัน​จาก​ปัญหา​ขาดแคลน​ชิ้น​ส่วน​จาก​ประเทศ​ญี่ปุ่น ทำให้​การ​ปล่อย​สินเชื่อ​เช่าซื้อ​ยาน​ยนต์​ต้อง​เลื่อน​ออก​ตาม​ไป​ด้วย

อย่างไรก็ตาม ภาวะ​การ​ขาดแคลน​แรงงาน​เพิ่ม​ความ​รุนแรง​ขึ้น​เป็น​ลำดับ ทั้ง​ใน​แง่​ปริมาณ​และ​คุณภาพ ทำให้​ผู้​ประกอบ​การ​ไม่​สามารถ​รับคำ​สั่ง​ซื้อ​ได้​เต็มที่ เนื่องจาก​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​ผลิต​เพื่อ​ส่ง​มอบ​ไม่ทัน​ตาม​กำหนด ผู้​ประกอบ​การ​บาง​ราย​จึง​กระจาย​คำสั่ง​ซื้อ​บาง​ส่วน​ให้​ผู้​ผลิต​ราย​อื่นๆ สำหรับ​ภาค​ธุรกิจ​ท่องเที่ยว​จะ​ขยาย​ตัว​ต่อ​เนื่อง หาก​ไม่​มี​ปัจจัย​การเมือง​แทรก ส่วนนัก​ท่องเที่ยว​ญี่ปุ่น​จะ​ลด​ลง​หลัง​เหตุการณ์​แผ่นดินไหว​และ​สึนามิ อย่างไรก็ดี นัก​ท่องเที่ยว​จาก​ชาติ​อื่น​มี​แนวโน้ม​เพิ่ม​ขึ้น

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 3 พฤษภาคม 2554, 07:15 น.

เจโทรตื่น! หวั่นไฟการเมืองลามทุ่ง

Published กุมภาพันธ์ 4, 2011 by SoClaimon

3 กุมภาพันธ์ 2554, 05:30 น.

ผ่านทางเจโทรตื่น! หวั่นไฟการเมืองลามทุ่ง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_146157

 

ทั้งนี้ ประธานเจโทรได้ชี้แจงให้ทราบว่าจากการสำรวจนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการ ในไทย พบว่ามีนักธุรกิจถึง 67% ที่แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองในไทย…

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังนายมูเนโนริ ยามาดะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) เข้าพบ ว่า ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจให้นายยามาดะและคณะ เข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอยเดิมอีกแน่นอน เพราะทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าที่ผ่านมานั้นเกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็มีประสบการณ์ที่จะป้องปรามและไม่ใช้วิธีการรุนแรงเข้ามาดูแลหรือแก้ไขปัญหาอีก จึงขอให้เจโทรสบายใจได้

ทั้งนี้ ประธานเจโทรได้ชี้แจงให้ทราบว่าจากการสำรวจนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในไทย พบว่ามีนักธุรกิจถึง 67% ที่แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองในไทย หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาจนทำให้เกิดความเสียหายมาก จึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามารักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของสถานการณ์การเมืองให้มากขึ้น โดยให้เพิ่มงบประมาณบูรณะฟื้นฟูความเสียหายจากการวางเพลิงให้กลับสู่สภาพเดิม เพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและออกกฎหมายควบคุมการทำผิด กรณีที่มีการขัดขวางกิจกรรมการประกอบธุรกิจ เช่น การปิดทางสาธารณะ เป็นต้น

“แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเชิงลบแน่ แต่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดการบริโภคในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากเงินสะพัดจากการเลือกตั้ง ทั้งเงินที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย จึงมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะเติบโตได้ที่ระดับ 3-5%”.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 3 กุมภาพันธ์ 2554, 05:30 น.

 

นักธุรกิจออสซี่เชื่อมั่นศก.ไทย เล็งลงทุนพลังงานทางเลือก

Published สิงหาคม 17, 2010 by SoClaimon

17 สิงหาคม 2553, 13:35 น.

ผ่านทางนักธุรกิจออสซี่เชื่อมั่นศก.ไทย เล็งลงทุนพลังงานทางเลือก – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_104269

นายกฯโว เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเข้มแข็งตามประมาณการ อัตราว่างงานลดลง  ทิศทางการลงทุนสดใส เตรียมวางแผนพัฒนาต่อด้านการแพทย์ รองรับลูกค้าตะวันออกกลาง …

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 ส.ค. นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลีย นำคณะนักธุรกิจจากเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย ตามโครงการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียมาประเทศไทย

โดย คณะนักธุรกิจออสเตรเลียที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักธุรกิจจากอุตสากรรมด้านสิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงานทดแทนรถยนต์ และการแพทย์ ในการเข้าพบครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้ความมั่นใจถึงศักยภาพประเทศไทยในด้านต่างๆ สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้าสู่ภาวะปกติ มีความสงบเรียบร้อย และรัฐบาลกำลังดำเนินการแผนปรองดองเพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคงสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง การเติบโตเป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ 6%ตัวเลขด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่น่าพอใจ อัตราการว่างงานลดลง และการลงทุนมีทิศทางที่สดใส เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยด้วย

ในโอกาสนี้ คณะนักธุรกิจได้แสดงความสนใจขยายการลงทุนในประเทศไทย เพราะมีความเชื่อมั่นในนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการของรัฐบาลและได้แสดงความ ชื่นชมระบบการเงินการธนาคารของไทยที่มีมาตรฐานสากล และมั่นใจว่าไทยจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพสูง เพราะมีปัจจัยด้านวัตถุดิบและนโยบายที่เอื้ออำนวย ดังนั้นการส่งเสริมและขยายการลงทุนด้านพลังงานทางเลือกในประเทศไทย จึงมีอนาคตที่สดใสและมีศักยภาพสูง ทั้งนี้ คณะนักธุรกิจยังได้สอบถามถึงการพัฒนาด้านสุขภาพและการคมนาคมของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการลงทุนจากต่างประเทศต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการลงทุนในพลังงานทางเลือกที่มีการเติบโตที่ดี และรัฐบาลได้วางแผนที่จะพัฒนาต่อไปส่วนด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ไทยได้เร่งพัฒนายกระดับด้านสุขภาพ ขณะเดียวกัน การบริการด้านการแพทย์มีการขยายตัวเพื่อรองรับการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า ตะวันออกกลาง ส่วนด้านคมนาคม โดยเฉพาะการรถไฟ ไทยกำลังพัฒนาทั้งระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยทั้งมีได้มีการจัดงบประมาณ จำนวน 1.7 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูระบบรถไฟของไทยด้วย.

นักธุรกิจไทย-เทศ เชื่อ จับแกนนำได้ถือว่าดี

Published พฤษภาคม 20, 2010 by SoClaimon

19 พฤษภาคม 2553, 23:00 น.

ผ่านทางนักธุรกิจไทย-เทศ เชื่อ จับแกนนำได้ถือว่าดี – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_84061

นักธุรกิจไทยและต่างชาติ ระบุ จับแกนนำนปช.ได้ถือว่าดี แต่ต้องจัดการกับพวกป่วนเมืองให้เด็ดขาด…

19 พ.ค. นายนานเดอร์ จี ฟอน เดอ ลูเฮ ประธานหอการค้าต่างประเทศในไทย กล่าวว่า การหยุดชุมนุมและแกนนำมอบตัว ถือเป็นพัฒนาการของเหตุการณ์ในแง่บวก แต่ยังกังวลอันตรายจากกลุ่มนปช.บางส่วน ที่ยังเดินหน้าประท้วงต่อ แต่หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้ เชื่อว่ารัฐบาลไทยจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้

ด้านนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การขนส่งสินค้าที่ท่าเรือคลองเตย ขณะนี้ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แม้จะไม่มีความสะดวก แต่ยังสามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ นอกจากนี้ การขนส่งสินค้าที่ท่าเรือคลองเตยบางส่วน ได้ย้ายไปที่ลาดกระบัง เพื่อไปลงเรือที่แหลงฉบังแทน แต่ปัญหาที่ส่งผลกระทบแล้วขณะนี้คือ การปิดทำการของธนาคาร 4 แห่ง ที่ทำให้ธุรกรรมทางการเงินติดขัดบางส่วน หากเป็นการปิดทำการเพียง 1 วัน ยังสามารถรับมือได้ แต่หากปิดทำการนานกว่านี้ จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งหมดอย่างแน่นอน

ขณะ ที่นายวัลลภ วิตนากร เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า การส่งออกสินค้าขณะนี้ติดขัดมาก แต่ยังสามารถดำเนินการได้ ผู้ส่งออกบางรายต้องหยุดส่งออก เพราะติดขัดการทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อไตรมาส 2 ยังไม่มีการยกเลิก ส่วนไตรมาส 3 ต้องจับตาอีกครั้ง ส่วนการมอบตัวของแกนนำนปช.น่าจะทำให้เหตุการณ์สงบ แต่ต้องจับกลุ่มชุมนุมย่อยด้วย ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งดำเนินการตามแผนปรองดอง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา

%d bloggers like this: