นมเปรี้ยว

All posts tagged นมเปรี้ยว

การศึกษาทดลองทำเครื่องดื่มนมเปรี้ยวจากถั่วเหลือง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001648&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วีระพล ธรรมคุณ; อมรา จันทนโอ; บุษบา ยงสมิทธ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทดลองทำเครื่องดื่มนมเปรี้ยวจากถั่วเหลือง
Article title: Study on production of lactic drinks from soybean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 15-15(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, SOYBEAN PRODUCTS, BEVERAGES, PRODUCTION, BACTERIA, FERMENTATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, นมเปรี้ยว, การผลิต, แบคทีเรีย, การหมัก
หมายเลข: 001648 KC1601015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

นมเปรี้ยวจากถั่วเหลือง

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001379&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลาวัณย์ ไกรเดช
ชื่อเรื่อง: นมเปรี้ยวจากถั่วเหลือง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 175-184
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, YOGHURT, PRODUCTION, MICROORGANISMS, SOYFOODS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, นมเปรี้ยว, การผลิต, จุลินทรีย์, นมถั่วเหลือง
หมายเลข: 001379 KC1401017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: